Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FOTA-MARKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Skórna postać wąglika - opis przypadków.
Tytuł angielski: Cutaneous anthrax - case reports.
Autorzy: Tomasiewicz Krzysztof, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Kiciak Sławomir, Firych Joanna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.23-27, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W niektórych regionach świata wąglik wciąż stanowi ważny problem epidemiologiczno-kliniczny, zwłaszcza w krajach, w których istotną gałęzią gospodarki jest hodowla zwierząt i przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego. Właściwości bakterii sprawiają, że może ona stanowić potencjalną brań biologiczną. W Polsce w ostatnich latach rejestruje się klika przypadków wąglika rocznie i są to postacie skórne. Przedstawiono trzy przypadki wąglika u osób pracujących w rolnictwie, u których to zakażenie miało związek z pracą zawodową.

  Streszczenie angielskie: Anthrax remains a world-wide problem, practiculary in countries in which domestic animals and processing of animal by-products are an important part of the economy. The disease has received attention recently because of its patential for use in biologic warfare. During the last ten years in Poland several human cases of cutaneous anthrax occurred. We report here three cases of men working in agriculture, who become infected due to occupational accident.


  2/10

  Tytuł oryginału: Charakterystyka drobnoustrojów izolowanych z błon śluzowych jamy nosowo-gardłowej u chorych z mononukleozą zakaźną.
  Tytuł angielski: Profile of microorganisms isolated in nasopharyngeal swabs from the patients with acute infectious mononucleosis.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Rolla-Szczepańska Romana, Chudnicka Alina M., Modrzewska Roma
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.150-157, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mononukleozę zakaźną charakteryzuje samoograniczający się odczyn limfoproliferacyjny, który warunkuje różnorodność objawów klinicznych. Ropne zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez wirus Epsteina-Barr (EBV) stanowi 19 proc. wszystkich infekcji wirusowych i może limitować zakażenia bakteryjne. Celem pracy była identyfikacja i ocena antybiotykowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z wymazów z jamy nosowo-gardłowej od pacjentów z anginą, których kierowano do leczenia szpitalnego po nieskutecznej antybiotykoterapii z podejrzeniem mononukleozy. Badaniom poddano 84 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - chorych na mononukleozę zakaźną; II - pacjentów z ostrym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, u których wykluczono mononukleozę zakaźną. Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów klinicznych, hematologicznych, biochemicznych i serologicznych. W dniu przyjęcia u wszystkich chorych jednorazowo pobierano wymazy z błony śluzowej nosa i gardła. Uzyskany materiał posiewano zgodnie ze stosowaną rutynowo diagnostyką mikrobiologiczną. Identyfikację fenotypową izolowanych szczepów przeprowadzono z wykorzystaniem zestawów do identyfikacji, stosując - w zależności od gatunku - odpowiednio: API Strep, API Staph, API E, API Ne, APINH (bioMerieux). Wrażliwość na antybiotyki oznaczono metodą dyfuzyjno-krążkową według Kirby-Bauera. Stwierdzono, że mononukleozie zakaźnej towarzyszy różnorodna potencjalnie patogenna flora bakteryjna. Najczęściej izolowane są ...

  Streszczenie angielskie: Infectious mononucleosis is a self-limiting lymphoproliferative disorder, which contribute to the development of the various clinical symptoms. Exudative tonsillitis was found to be caused by Epstein-Barr virus in 19 p.c. of all viral infections and may imitate a bacterial etiology. The aim of this study was to identify the microbes from the nasopharyngeal swabs obtained from the patients with exudative tonsillitis and to assess their susceptibility to antibiotics. The patients were hospitalized as an infectious mononucleosis after unsuccessful antibiotic therapy. 84 patients were investigated: group I - patients with serological positive infectious mononucleosis tests and group II - patients with acute exudative tonsillitis and with serologically excluded infectious mononucleosis. The diagnosis was confirmed clinically, haematologically, biochemically and serologically. Nasopharyngeal specimens were taken, once, at the first day of hospitalization. Then, routine microbiological assays were performed. Isolated strains were identified biochemically: API Strep, API Staph, API E, API Ne, APINH (bioMerieux). The susceptibility to antibiotics with an agar diffusion assay was performed according to Kirbu-Bauer. We concluded that various, potentially pathogenic bacterial flora was found in throat during infectious mononucleosis. Haemophilus spp. and Staphylococcus aureus MSSA were isolated more frequently. Haemophilus influenze was susceptible to cefotaxime and azytromycin. ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Stężenie sVAP-1 w surowicy krwi w wybranych postaciach klinicznych Boleriozy z Lyme.
  Tytuł angielski: Concentration of sVAP in serum of patients with chosen froms of Lyme Borreliosis.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Bielec Dariusz, Lis Joanna, Przybyła Anna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.79-85, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę stężenia sVAP-1 (soluble vascular adhesion protein-1) w surowicy krwi chorych w wybranych postaciach boreliozy z Lyme. Badania przeprowadzono w grupie 90 osób, w tym u 30 chorych leczonych z powodu rumienia wędrującego oraz 30 pacjentów z rozpoznaniem boreliozy stawowej. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych dawców krwi. Próbki krwi do badań pobierano jednorazowo. Stężenia sVAP-1 w surowicy krwi oznaczono za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA.


  4/10

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna w ostrych zapaleniach gardła u dorosłych.
  Tytuł angielski: Bacterial flora in acute pharyngitis in adults.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Rolla-Szczepańska Romana, Chudnicka Alina, Modrzewska Roma
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.306-312, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostrym zapaleniu gardła u dorosłych niektóre objawy kliniczne, tzw. kryteria Centora: brak kaszlu, gorączka, wysięk na migdałkach, powiększenie i tkliwość szyjnych węzłów chłonnych mają pewną wartość różnicującą zakażenie wywołane przez paciorkowce á-hemolizujące grupy A (PBHGA) od innych przyczyn. Celem naszej pracy była identyfikacja flory bakteryjnej, w tym częstości izolacji PBHGA i ocena antybiotykowrażliwości szczepów patogennych w grupie pacjentów leczonych w Poradni i Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to identify the bacterial agents and their antibiotic sensitivity in 75 patients, aged 18 - 45, with acute pharyngitis and tonsilitis treated in the Outpatient Department and Clinic for Contagious Diseases at the Medical University in Lublin during 1998 - 2000. In all patients the smears of mucous membranes of the nose and throat were taken twice: during the acute phase of the disease and 14 days after the regression of clinical symptoms. The material collected was cultured according to routine procedures and antibiotic sensitivity determined by NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards). Beta-haemolytic Streptococcus was present in 36 p.c. of patients; Streptococcus pyogenes confirmed in 24 p.c., Streptococcus agalactiae - in 8 p.c., Streptococcus equisimilis - in 4 p.c. of the samples. Staphylococcus aureus was idenitified in nasal swabs in 16 p.c. of patients, in throat and tonsilar swabs - in 12 p.c. of patients. Coagulase-negative Staphylococci were found as a physiologic flora in 96 p.c. of samples. Haemophilus including Haemophilus influenze and Haemophilus parainfluenze were cultured in 12 p.c. of cases. Candida was observed in throat swabs in 36 p.c. of patients, 32 p.c. of them were identified as Candida albicans, 4 p.c. - Candida krusei. In acute pharyngitis and tonsillitis in adults a numoerous and varied bacterial flora from throat swabs was observed, beta-haemolytic Streptococcus group A being isolated in 24 p.c. of patients. The isolation of S. Agalactiae and S. Equisimilis in cultures shows the need to consider the extending of bacteriological diagnostics by the identification of beta-haemolytic Streptococcus in these groups of patients.


  5/10

  Tytuł oryginału: Idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP) w przebiegu różyczki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in the course of rubella. Case report.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Bielec Dariusz, Rolla-Szczepańska Romana, Patorska-Mach Elżbieta, Przybyła Anna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.335-339, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachorowania na różyczkę u dorosłych są rzadkie, obejmują jedynie 2 proc. wszystkich przypadków, ale mają cięższy przebieg kliniczny i wyższe ryzyko wystąpienia powikłań. W pracy przedstawiamy obraz plamicy małopłytkowej, będącej powikłaniem różyczki u 40-letniej kobiety.

  Streszczenie angielskie: Rubella is rare in adults, it covers only 2 p.c. of all cases of disease; however, when it does occur it takes a more severe clinical course and is associated with a higher complications risk: arthritis, arthralgia, encephalitis. The symptoms of thrombocytopenic purpura occur more frequently in children, 1 per 3000 of the total number of cases. In the course of rubella, the period between the occurrence of rash and the first symptoms of purpura is usually less than one week. The cause of the secondary thrombocytopenia is the induction of antibodies directed against the structural antigens of thrombocytes. The present study presents the image of thrombocytic purpura as a complication of rubella in a 40-year old woman.


  6/10

  Tytuł oryginału: Serum zinc (Zn) level dynamics in blood serum of patients with acute viral hepatitis B and early recovery period.
  Tytuł polski: Dynamika stężenia cynku (Zn) w surowicy krwi chorych w ostrym okresie wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz we wczesnej rekonwalescencji.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Przybyła Anna, Borowicz Irena, Modrzewska Roma
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.201-209, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Prolactin concentration in the serum of male patients with chronic hepatitis C.
  Tytuł polski: Stężenie prolaktyny w surowicy krwi mężczyzn chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C.
  Autorzy: Kiciak Sławomir, Fota-Markowska Hanna, Borowicz Irena, Modrzewska Roma, Przybyła Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.210-216, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/10

  Tytuł oryginału: CD4+ and CD8+ T cells and soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) levels in patients with infectious mononucleosis.
  Autorzy: Krzowska-Firych Joanna, Tomasiewicz Krzysztof, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.45-50, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the percentage of T lymphocytes with a surface phenotype CD4+ and CD8+ in patients with acute symphomatic phase of infectious mononucleosis, and the serum sIL-2R level in patients with infectious mononucleosis and healthly individuals. In the present study we have demonstrated the percentage of CD8+ cells during an acute phase of infectious mononucleosis was twice as high as in control group. The percentage of CD4+ was three times smaller than in healthly individuals. We have also observed the intense increase of soluble IL-2 receptor serum level, which can be regarded as CD8+ cells activation marker.


  9/10

  Tytuł oryginału: Serologic markers of CMV infection in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Lis-Tonder Joanna, Rajtar Barbara, Modrzewska Roma, Polz-Dacewicz Małgorzata, Ziaja Marta
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.133-139, tab., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the frequency of occurrence of antibodies anti-CMV IgM and anti-CMV IgG in patients with chronic hepatitis C. The study group comprised 60 patients. For the presence of specific anti-CMV IgM and IgG antibodies sera were examined with ELISA method and commercial sets of chemicals Organon Teknika. The presence of HCV-RNA in sera was detected with RT-PCR method according to the Murex procedure. Conclusions: 70 p.c. of examined patients had serologic markers of CMV infection and 5 p.c. of them had both classes of antibodies against CMV. There was not interdependence between the level of HCV-RNA and the titre of antibodies anti-CMV IgG in sera of our group of patients.


  10/10

  Tytuł oryginału: Percentage of B lymphocytes and the presence of CD21 receptor on lymphocytes in patients with infectious mononucleosis.
  Autorzy: Lis-Tonder Joanna, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Tomasiewicz Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.147-165, tab., bibliogr. 22 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to assess the percentage of B lymphocytes and the presence of CD21 receptor on lymphocytes in patients with primary symptomatic infectious mononucleosis. The study group comprised 30 person: 10 healthy subjects as a control group and 20 individuals with infectious mononucleosis. Serum concentration of anti-VCA IgM was assessed to confirm the primary infection with EBV. The count of leucocytes and percentage of lymphocytes and atypical lymphocytes was examined as a routine tests. Polyvalent antibodies were used to identify B lymphocytes and monoclonal antibodies were used to detect lymphocytes with CD21. Conclusion: The symptomatic period of infectious monocleosis is charactetrised by 2,32 times bigger number of B lymphocytes and 2,68 times bigger number of lymphocytes with CD 21 receptor.

  stosując format: