Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FORTUNA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani.
Tytuł angielski: A potential use of cystein endopeptidase inhibitors in radiodiagnostics of upper respiratory tract tumors.
Autorzy: Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Siewiński Maciej, Namysłowski Grzegorz, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.573-576, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie pozwalają na określenie granicy pomiędzy guzem a tkanką zdrową. Ocena rozległości nacieku tkanki zdrowej przez nowotwór, zwłaszcza w zaawansowanych procesach, sprawia operującemu znaczne trudności. Mikrolaryngoskopia umożliwia określenie rozległości powierzchownego nacieku guza, ale nie pozwala na ocenę głębokości nacieku. Tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądwory, mimo że należą do najczulszych metod diagnostycznych nie są w stanie określić rozległości nacieku nowotworowego. W technikach obrazowania coraz częściej wykorzystuje się znakowane izotopami przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko swoistym antygenom różnych nowotworów. W procesie rozwoju nowotworu i powstawania przerzutów ważną rolę odgrywają endopeptydazy. Proteazy te, powodując degradację międzykomórkowej macierzy oraz błony podstawnej, umożliwiają inwazyjny rozwój nowotworu oraz tworzenia odległych przerzutów. W organizmie są one w równowadze z ich inhibitorami, których rola jest coraz bardziej doceniana w onkologii. Wysoki poziom endopeptydaz u chorych z nowotworami jest źle rokującym czynnikiem prognostycznym. Charakterystyczne rozmieszczenie endopeptydaz w strukturze tkanki nowotworowej stwarza możliwość wykorzystania inhibitorów tych enzymów w lokalizacji pogranicza tkanki zdrowej. W badaniach wykorzystano inhibitor endopeptydazy cysteinowej otrzymany z jaja kurzego, który wyznakowano jodem 125. W doświadczeniach in vitro zbadano oddziaływanie inhibitora endopeptydazy cysteinowej z komórkami nowotworowymi uzyskanym i bezpośrednio z materiału operacyjnego pochodzącego od chorych z rakiem języka i krtani oraz z komórkami hodowanymi in vitro z fragmentów tkanki nowotworowej.


  2/2

  Tytuł oryginału: Dostosowanie polskich przepisów prawnych do uregulowań Wspólnoty Europejskiej w zakresie stomatologii.
  Autorzy: Fortuna Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.79-85, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono powstałe w procesie negocjajcyjnym problemy pewne związane z wymaganiami Komisji Europejskiej dotyczącymi przystosowania obowiązującego w Polsce prawa, które określa zakres i zasady wykonywania zawodu lekarza stomatologa do przepisów Unii Europejskiej opisanych w Dyrektywach 78/686 i 78/687 EEG oraz dokumentach Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Praktyków Dentystycznych. Na podstawie dostępnych autorowi materiałów opisany został dotychczasowy przebieg negocjacji. Przedstawione zostały i omówione wnioski i zalecenia grupy ekspertów KE zawarte w protokole powizytacyjnym oraz prawdopodobnie zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczące także zmiany tytułu zawodowego "lekarz stomatolog" na "lekarz dentysta" i zmian w programie kształcenia.

  Streszczenie angielskie: Article law problems arisen during negotiation process connected with European Commision demands to change existing in Poland law, which describe rules and job description of dentitis. Authors bassed on available documents presents negotiation process, analyses statements and recommendations of European Commision experts and describes possible changes in Polish law on this field.

  stosując format: