Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FORONCEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów pomocniczych: Th1, Th2 i Th3 - ich udział w odpowiedzi immunologicznej człowieka.
Tytuł angielski: The role of T helper lymphocytes populations: Th1, Th2 and Th3 in human immune response.
Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.893-899, il., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Limfocyty pomocnicze: Th1, Th2 i Th3 w odpowiedzi immunologicznej.
  Tytuł angielski: Lymphocytes T helpers: Th1, Th2 and Th3 in immune response.
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof, Czarkowska-Pączek Bożena
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.43-46, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jeszcze do niedawna sądzono, że istnieją dwie subpopulacje limfocytów pomocniczych Th, różniące się pod względem czynnościowym, produkujące różne rodzaje cytokin i określane jako Th1 i Th2. Komórki Th1 miały brać pomocniczy udział w odpowiedzi typu komórkowego i aktywacji makrofagów, podczas gdy Th2 - w odpowiedzi humoralnej oraz produkcji eozynofili i mastocytów. Badania ostatnich lat udowodniły jednak istnienie trzeciej subpopulacji limfocytów Th3 o nie do końca poznanym znaczeniu. Przedstawiamy udział poszczególnych typów odpowiedzi Th1, Th2 i Th3 w wybranych jednostkach chorobowych, który obrazuje, jak wiele prowadzi się obecnie badań eksperymentalnych i klinicznych nad patogenezą odpowiedzi immunologicznej.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytes T helpers were thought to differentiale into two subpopulations: Th1 and Th2, which produced different cytokines. Th1 cells were considered to stimulate the cellular type of immune response and to activate macrophages, whereas Th2 cells were involved rather in the humoral response and eosinophils and mast cells production. Recent years brought evidence for existence of another lymphocytes subpopulation Th3. Its role needs to be elucidated; however it was observed that they have a potential to produce TGFá. We present selected diseases involving different types of Th cells order to demonsttrate how wide is the range of research on pathogenesis of immune response.

  stosując format: