Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FORKASIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit - leczenie chirurgiczne.
Tytuł angielski: Surgical treatment of inflammatory bowel diseases.
Autorzy: Bednarz Wiktor, Woldan Jerzy, Wojczys Romualda, Dawiskiba Janusz, Forkasiewicz Zdzisław
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.27-29, bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzienie: Zapalne choroby jelit (IBD - wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna) rozpoznawane są w Polsce coraz częściej, stanowiąc również ze wzrastającą częstością wskazanie do leczenia operacyjnego. Cel pracy: Analiza postępowania chirurgicznego u chorych operowanych z powodu IBD w latach 1994 - 2000. Materiał i metody: analizie poddano grupę 48 chorych, 35 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg), 12 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C.), 1 z colitis indeterminans. U pacjentów z wzjg wykonano dwuetapową proktokolektomię odtwórczą. U chorych z ch. L.-C. wykonano wycięcie odcinka krętniczo-kątniczego z zespoleniem bok do boku, sigmoidostomię z wycięciem przetok okołoodbytniczych i przetoki odbytniczo-pochwowej, niskie przednie wycięcie odbytnicy, kolektomię z ileostomią; w tej grupie chorych nie wykonywano odtwórczych proktokolektomii, nie notowano również pomyłek diagnostycznych wzjg - ch. L.-C. Nie było również okołooperacyjnych zgonów. Wyniki i wnioski: Postępowanie chirurgiczne różni się znamiennie w wzjg i ch. L.-C. Proktokolektomia odtwórcza daje możliwość usunięcia całego zmienionego chorobowo jelita, postępowanie w ch. L.-C. likwiduje groźne dla życia następstwa choroby, nie dając możliwości definitywnego usunięcie schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Background: Inflammatory bowel diseases (IBD - ulcerative colitis and Crohn's disease) are recognised in Poland with increased frequency and more often are the indications for surgical treatment. Aim of the study: Analysis of surgical strategy in patients treated surgically for IBD between 1994 - 2000. Material and methods: Group of 48 operated patients were analysed; 35 with ulcerative colitis, 12 with Crohn's disease, 1 with indeterminate colitis. In patients with ulcerative colitis for urgent indications two-stage restorative proctocolectomy was performed. In patients with Crohnis disease usually resection of ileocoecal region with side-to-side anastomosis, segmental resections of the inflammed bowel or colectomy with ileostomy were done. We did not perform restorative proctocolectomy in Crohn's disease and did not observe misdiagnosis of Crohn's - ulcerataive colitis. There was no death in referred group of patients. Results and conclusions: Surgical management in ulcerative colitis (restorative proctocolectomy) can be estimated as a radical treatment, when entire diseased mucosa is removed, while surgical treatment in Crohn's disease liquidates life-threatening complications, without possibilities of definite removal of the disease.

  stosując format: