Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FORD
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Meta- and pooled analyses of the effects of glutathione S-transferase M1 polymorphisms and smoking on lung cancer risk.
Autorzy: Benhamou Simone, Lee Won Jin, Alexandrie Anna-Karin, Boffetta Paolo, Bouchardy Christine, Butkiewicz Dorota, Brockm”ller Jurgen, Clapper Margie L., Daly Ann, Dolzan Vita, Ford Jean, Gaspari Laura, Haugen Aage, Hirvonen Ari, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Ingelman-Sundberg Magnus, Kalina Ivan, Kihara Masahiro, Kremers Pierre, Le Marchand Loic, London Stephanie J., Nazar-Stewart Valle, Onon-Kihara Masako, Rannug Agneta, Romkes Marjorie, Ryberg David, Seidegard Janeric, Shields Peter, Strange Richard C., Stcker Isabelle, To-Figueras Jordi, Brennan Paul, Taioli Emanuela
Źródło: Carcinogenesis 2002: 23 (8) s.1343-1350, il., tab., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura GBL: 312,779

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Susceptibility to lung cancer may in part be attributable to inter-individual variability in metabolic activation or detopxification of tobacco carcinogens. The glutathione S-transferase M1 (GSTM1) genetic polymorphism has been extensively studied in this context; two recent meta-analyses of case-control studies suggested an association between GSTM1 deletion and lung cancer. At least 15 studies have been published after these overviews. We undertook a new meta-analysis to summarize the results of 43 published case-control studies including 18000 individuals. A slight excess of risk of lung cancer for individuals with the GSTM1 null genotype was found (odds ratio (OR) = 1.17, 95 p.c. confidence interval (CI) 1.07 - 1.27). No evidence of publication bias was found (P = 0.4), however, it is not easy to estimate the extent of such bias and we cannot rule out some degree of publications bias in our rsults. A pooled analysis of the original dsata of about 9500 subjects involved in 21 case-control studies from the international Collaborative Study on genetic Dusceptibility to Environmental Carcinogens (GSEC) data set was performed to assess the role of gsTM1 genotype as a modifier of the effect of smoking on lung cancer risk with adequate power. Analyses revealed no evidence of increased risk of lung cancer among carriers of the GSTM1 null genotype (age-, gender- and center-adjusted OR = 1.08, 95 p.c. CI 0.98 - 1.18) and no evidence of interaction between GSTM1 genotype and either smoking status or cumulative tobacco consumption.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce (badanie wstępne).
  Tytuł angielski: Microbiological qualitative and quantitative analysis of probiotic products registered in Poland for medicinal purposes (pilot study).
  Autorzy: Szajewska Hanna, Fordymacka Anna, Banaszkiewicz Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.941-944, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzone w innych krajach wykazały, że informacje na etykietach preparatów lub produktów probiotycznych są często mylące lub wręcz nieprawdziwe. Celem badania była wstępna analiza mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki. Przynależność gatunkową drobnoustrojów określano metodą fenotypową za pomocą testu API 50 CH, API 20A, API rapid ID 32A. Żywotność bakterii (liczbę drobnoustrojów) zawartych w preparatach probiotycznych oznaczano metodą płytkową seryjnych rozcieńczeń i metodą probówkową pozwalającą na określenie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii. Ocenie poddano 5 preparatów. W jednym z nich liczba bakterii była znacząco mniejsza niż podana przez producenta. W składzie kolejnego preparatu nie wykazano obecności deklarowanego Bifidobacterium bifidum, stwierdzono natomiast obecność innego szczepu z rodzaju Bifidobacterium. Wyniki analizy czterech pozostałych preparatów były zgodne ze specyfikacją podaną przez producentów. Wszystkie preparaty spełniały wymagania dla leków doustnych zawierających surowce pochodzenia naturalnego. Wstępna analiza mikrobiologiczna bakteryjnych preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki wykazała, że tylko część z nich zawierała drobnoustroje gatunkowo i ilościowo zgodne ze specyfikacją przez producenta.

  stosując format: