Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FOLKESSON
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Polychlorinated biphenyls induce changes in glial fibrillary acidic protein levels in rat brain.
Tytuł polski: Polichlorowane bifenyle indukują zmiany poziomu kwaśnego włóknistego białka glejowego (GFAP) w mózgu szczura.
Autorzy: Małkiewicz Katarzyna, Benedikz Eirikur, Folkesson Ronnie, Winblad Bengt, Kamiński Marcin, Brzeziński Jacek
Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 306,438

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie działania neurotoksycznego polichlorowanych bifenyli oparte było na pomiarze zmian stężenia Kwaśnego Włóknistego Białka Glejowego (GFAP) w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254. Szczurom, samcom, stada Wistar podawano doustnie Aroclor w dawkach 100 mg/kg/dzień przez 6 dni lub 350 mg/kg/dzień przez 4 dni. Badanie histologiczne mózgów oraz pomiar białka GFAP metodą ELISA-sandwich wykonywano po 2 i 21 dniach od zakończenia narażenia na ksenobiotyk. Zwierzęta narażane na niższą dawkę przeżyły cały okres doświadczenia, w grupie narażonej na wyższą dawkę zanotowano 50 poc. śmiertelność po 2 dniach, a po 21 tylko jedno z sześciu zwierząt pozostało przy życiu. Zwierzęta narażone na PCBs wykazywały zahamowanie przyrostu masy ciała. Wyniki oznaczania stężenia białka GFAP w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254 w odniesieniu do kontrolnych wykazywały statystycznie istotny 21 proc. wzrost stężenia tego białka w rdzeniu przedłużonym i 14 proc. w móżdżku zwierząt narażonych na niższą dawkę, badanych po 2 dniach i odpowiednio 27 proc. i 11 proc. po 21 dniach. W grupie narażonej na wyższą dawkę statystycznie istotny wzrost po 2 dniach obserwowano w móżdżku (16 proc.) i w hipokampie (54 proc.). Zaobserwowano również zmiany histopatologiczne w móżdżku i korze mózgowej szczurów narażanych na niższą dawkę Arocloru 1254. Wyniki te wskazują, że ekspozycja młodych szczurów na mieszaninę techniczną polichlorowanych bifenyli - Sroclor 1254 powoduje zmiany poziomu białka GFAP, którym towarzyszą zmiany histopatologiczne co świadczy o neurotoksycznym oddziaływaniu tych ksenobiotyków.

  Streszczenie angielskie: To assess the polychlorinated biphenyls (PCBs) neurotoxicity, Aroclor 1254 was administered orally to rats (100 mg/kg/day for days or 350 mg/kg/days). After 2 or 21 days following treatment glial fibrillary acidic protein (GFAP) level in brain regions and histological studies were done. PCBs-treated rats showed statistically significant GFAP-level increase in medulla oblongata, cerebellum and hipocampus. PCBs--induced histopathological changes in cerebellum and cortex were observed. These results showed that oral exposure of young rats to Aroclor 1254 resulted in GFAP-level increase accompanied by histological abnormalities in brain confirming that this mioxture of PCB's is neurotoxic.

  stosując format: