Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FOCZPAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań górnej części czaszki twarzowej.
Autorzy: Foczpański Jerzy R.
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.40-44, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złamania górnej części czaszki twarzowej stanowią znaczny odsetek wszystkich obrażeń kości twarzy, często rozległych, połączonych z ranami twarzy, uszkodzeniem narządu wzroku i zaburzeniami w układzie stomatologicznym. W pracy przedstawiono analizę materiału klinicznego, porównując wyniki leczenia tych złamań dawnymi metodami z osteosyntezą płytkową. Uwzględniono wyniki czynnościowo-estetyczne i czas hospitalizacji chorych.

  Streszczenie angielskie: Fractures of the upper part of the facial skeleton make up a significant percentage of all injuries to the facial bones, which are frequently extensive in conjunction with facial injuries with eye damage and dental disturbances. The study describes an analysis of clinical material with respect to a comparison of treatment results of these fractures using older methods and plating. Functional-aesthetic factors and duration of hospitalisation of patients are taken into account.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
  Autorzy: Białkowska-Głowacka Jolanta, Grzesiak-Janas Grażyna, Foczpański Jerzy R., Ratajek-Gruda Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.34-35, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Omówiono trudności ich usuwania oraz możliwości wystąpienia powikłań.

  Streszczenie angielskie: The study describes rare cases of fourth molars in the maxilla. Difficulties associated with their removial and the possibility of complications are discussed.

  stosując format: