Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLOREK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena narażenia na dym tytoniowy.
Tytuł angielski: The exposition to tobacco smoke.
Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech, Groszek Barbara
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.358-363, tab., bibliogr. 86 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest zjawiskiem powszechnym. Na ponad 4000 tysiące toksycznych związków narażone są zarówno osoby palące jak i niepalące przebywające w tych samych pomieszczeniach z "palaczami". Ocena narażenia na dym tytoniowy może być oparta o badania ankietowe, monitoring powietrza i oznaczanie biomarkerów w płynach ustrojowych. W powietrzu można oznaczać wiele związków, które zawarte są w dymie tytoniowym, ale najczęściej oznacza się nikotynę i polidyspersyjne cząstki stałe. Wśród biomarkerów narażenia na dym tytoniowy najczęściej wykorzystywana jest kotynina - główny metabolit nikotyny, jakkolwiek oznaczanie karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, adduktów amin i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z hemoglobiną, albuminami i DNA bywają w tym celu także stosowane.

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. A variety of biomerkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein adn DNA adducts) are propose for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, salive). Plasma cotinine concentraton correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposue to ETS. Other biomarkers as carboxyhemoglobin, thiocyanate, and amines and polycyclic aromatic hydrocarbons adduct can be also use.


  2/9

  Tytuł oryginału: Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimantal study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz, Florek Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.76-80, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest eksperymentalna ocena interakcji pomiędzy różnymi preparatami powierzchniowo-czynnymi (surfaktantami) a zdrową tkanką płucną. W badaniu wykorzystano 30 dorosłych szczurów rasy Wistar. W każdej grupie czasowej, której podawano surfaktant egzogenny wykorzystywano 4 zwierzęta a w grupach kontrolnych (K) gdzie zwierzętom podawano dotchawiczo sól fizjologiczną wykorzystano po 2 szczury. Użyte zostały 2 preparaty: Survanta (S) i Exosurt (E). Leki podawano zwierzętom dotchawiczo w sedacji ketaminą i po zaintubowaniu rurką 16 G. Surfaktanty stosowano w dawce 100 mg lipidów na kg m.c., a sól fizjologiczną w równoważnej dawce objętościowej. Natychmiast po podaniu preparatu zwierzęta ekstubowano i oddychały one spontanicznie. Płuca zwierząt pobierano do badań w następujących odstępach czasowych: 30 min., 6 h i 24 h po podaniu preparatu (lub soli fizjologicznej). Preparaty poddawano obserwacji w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Płuca zwierząt z gruyp K nie wykazywały cech uszkodzenia pęcherzyków płucnych, natomiast obserwacje morfologiczne płuc szczurów, którym podano S lub E wykazały liczne cechy uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Rozmieszczenie zmian nie było równomiernie, tzn. obserwowano pęcherzyki nieuszkodzone, pęcherzyki uszkodzone częściowo i wreszcie pęcherzyki zupełnie zniszczone. Zmiany patologiczne były bardziej nasilone 6 h i 24 h po podaniu preparatów, większe uszkodzenie powodował E. Uszkodzenie tkanki płucnej wyrażało się istnieniem obszarów ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to evaluate the interactions between different exogenous surfactant preparations and healthy lung tissue. After approval by local Animal Care and Use Committee we used 30 adult, male Wistar rats, divided to receive Survanta (S) (Abbott, USA), Exosurf (E) (Glaxo SmithKline, USA) or saline (K) under ketamine anesthesia. Solutions (11 mg of lipids per kg b.w.) were administered via endotracheal cannula in two divided doses. Next, rats were extubated and left for 30 min (T1), 6h (T2) or 24 h (T3) on spontaneous air ventilation. After that time rats were anaesthetized and have their lungs removed and studied under standard or electronic microscopy. Lungs of rats from the saline (K) gropups were normal. In the lungs from rats of E and S groups there was diffuse injury of an alveolar epithelium, some alveoli were filled with exudate, some were overinflated. Macrophages and neutrophils coulded be found inside alveoli, as well as lamellar bodies. Both epithelium and endothelium structures were damaged. The spread of the injury correlated with time (more propounced changes were found in groups T2 and T3) and type of preparation (K S E). We think that in adult, normal lungs exogenous surfactant administration can induce alveolar system injury that is related to time and preparation used. The mechanism of the injury may be related to an excessive amount of surface- active preparation, lack of natural surfactant proteins in used solutions and/or improper way ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Aktywność układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Pro- and antioxidant system activity in cervical mucus.
  Autorzy: Sanocka Dorota, Florek Ewa, Klejewski Andrzej, Kurpisz Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.573-576, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena aktywności układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych oraz ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Po upłynnieniu śluzu szyjkowego oznaczono w nim aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i oksydazy ksantynowej metodą chemiluminometryczną. Aktywność układu antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych okazała się wyższa niż u kobiet ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Ponadto, w śluzie szyjkowym kobiet, u których badaniem cytologicznym wykryto zmiany dysplastyczne, zaobserwowano znaczne podwyższenie aktywności oksydazy ksantynowej, która jest silnym prooksydantem. Wydaje się, że układ antyoksydacyjny w śluzie szyjkowym może odgrywać rolę protekcyjną zarówno w odniesieniu do komórek szyjki macicy jak i wobec aktywnych metabolicznie gamet męskich.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of the pro- and antioxidant systems in cervical mucus of healthy women and women with pathological of disorders cervical. After cervical mucus liquefaction, the activity of superoxide dismutase, catalase and xanthine oxidase was determined by means of chemiluminiscence assays. The activity of the antioxidant system in cervical mucus of healthy women was higher as compared to the group with pathological cervical disorders. Moreover, in mucus samples obtained from women dysplasia, the significantly hightened activity of xanthine oxidase (strong pro-oxidant) was observed. The antioxidant system present in cervical mucus may protect both the cells of the uterine cervix and the viable sperm.


  4/9

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung specimens were taken 15, 20, 25 and 30 minutes after drug administration and evaluated by light and electron microscopy. There was no damage in lungs from the control group. Tissue specimens from the Exosurf group revealed severe pathological changes: foci of atelectasis, frank edema in the parenchyma, focal disruption of air-blood barrier, hemorrhages in many alveoli, surfactant particles in man alveolar capillaries, and strongly activated alveolar macrophages. In this group changes appeared as early as 15 min after surfactant administration and intensity of lung injury increased with time. Also, Survanta administration caused damage to the lung tissue. However, the changes were less intense and appeared later (20 - 25 minutes after Survanta treatment). In conclusion, the presented morphological findings proved that exogenous surfactant administration to healthy rat nevborns caused lung damage. Comparing two different surfactant preparation. Exosurf and Survanta, it was shown that the former one produced stronger and faster damage to lung alveoli than the latter one.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia płodu, noworodka i dziecka na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: Evaluation of exposure of foetus, newborn and children to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszwski Wojciech
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.10, 12-14, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest powszechne. Ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w pomieszczeniach zamkniętych wszędzie tam, gdzie pali się tytoń - w mieszkaniach, miejscach pracy, pojazdach komunikacyjnych i w miejscach publicznych. Do oceny narażenia na związki zawarte w dymie tytoniowym w pomieszczeniach zamkniętych najczęściej stosuje się pomiar stężenia nikotyny w fazie parowej i masy polidyspersyjnych cząstek stałych. Oceny ekspozycji na dym tytoniowy zarówno aktywnych, jak i biernych palaczy dokonuje się na podstawie: kwestionariusza ankiety dotyczącego nałógu palenia tytoniu; ekspozycji na dym tytoniowy oraz przy pomocy biologicznych markerów narażenia na dym tytoniowy. Do biomarkerów palenia tytoniu i narażenia na ETS zalicza się: tiocyjaniany, tlenek węgla (karboksyhemoglobinę), nikotynę i jej metabolit - kotyninę. Zastosowanie jako biomarkerów karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz adduktów związków zawartych w dymie tytoniowym z białkami lub DNA ze względu na ich małą specyficzność jest rzadkie. Kotynina jest najbardziej popularnym biomarkerem środowiskowego narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu z wyjątkiem nielicznych źródeł (np. preparaty nikotynozastępcze) stanowi w zasadzie jedyne źródło nikotyny. Większość przeprowadzonych dotychczas badań osób niepalących, a narażonych na dym tytoniowy w swoim otoczeniu wykazała podwyższony poziom kotyniny i nikotyny w moczu, surowicy i ślinie osób dorosłych oraz w krwi pępowinowej i moczu noworodka...

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. Epidemiological studies estimate exposure to ETS using questionnaires in which subjects reported his (her) own exposure history and smoking status. However this type of study is widely used they are subjected to recall and reporting bias. A variety of biomarkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein and DNA aducts) are proposed for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, saliva). Plasma cotinine concentration correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposure to ETS. Exposure of newborns (and children) can be examined by use cotinine as biomarkers. Exposition can take place prenatally, if mother smoke or is expose to ETS or postnatally by inhalation of tobacco smoke or ingestion of breast milk of smoking mother. Biomarkers can be use to supplement questionnaire approaches and provide quantitative information on the dose received from exposure to other people's tobacco smoke.


  6/9

  Tytuł oryginału: Łączne stosowanie gumy do żucia i plastrów nikotynowych - postępem w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.31-32, 34, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis induction.
  Autorzy: Szymanowski K., Florek E., Mikołajczyk M., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.293-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to describe the expression of ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins in rats endometrium and their possible changes after surgically induced endometriosis. Material and methods: An experimental was performed on 28 Wistar rats. Fragment of endometrium was implanted into the mesentery of the contralateral horn of the uterus. At the time of the second laparotomy endometrial foci were found in 21 rats. Endometrial foci were excised and fragment of uterine horn of all animals was taken for immunohistochemical staining for ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins. Results: Pirmarily all integrins presented identical integrin pattern - no staining in uterine glandular epithelium and moderate or strong in stromma and blood vessels epithelium. In the material from the second laparotomy we observed expression of ŕ3á1 in glandular epithelium of 17 rats. Among them 16 had endometriosis. The next 2 integrins - ŕ4á1 and á1 chain were detected in endometrial glandular epithelium of 18 rats with endometriosis. Conclusion: All the integrins investigated by us were shown to be a good marker of endomteriosis presence.


  8/9

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis excision.
  Autorzy: Szymanowski K., Mikołajczyk M., Rączyńska P., Florek E., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.299-302, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Search for a reliable endometriosis marker still continues. In this study an analysis was performed of the ŕ3á1, ŕ4á1 integrins and á1 integrin subunit in the endometrial glandular epithelium in 28 rats, before peritoneal endometriosis induction, 3 months after induction and 3 months after endometriosis excision. Peritoneal endometriosis induction caused characteristic changes in integrin pattern in uterine glandular epithelium. Of all investigated integrins no one could be detected in glandular epithelium. After endometriosis induction, which succeeded in 21 animals ŕ3á1, ŕ4á1 subunit could be found in endometrial glandular epithelium of 16,18 and 18 animals, respectively. Three months after endometriosis excision these integrins were still present in endometrial epithelium of 6, 5 and 8 rats of the above groups, respectively. The endometrial sampling did not reveal complete return of the integrin pattern in glandular to the pattern observed before endometriosis induction. The question remains whether ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 chain has not a fully satisfactory prognostic value in endometriosis diagnosis or did the inflammatory process associated with tissue healing influence integrin pattern.


  9/9

  Tytuł oryginału: Distribution of selected metals in pregnant and foetal rat tissues under exposure to cigarette smoke.
  Tytuł polski: Akumulacja metali w narządach ciężarnych szczurów oraz w wątrobie płodowej w warunkach narażenia na działanie dymku papierosowego.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Florek Ewa
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.169-179, il., bibliogr. 40 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Narażenie na działanie dymu papierosowego zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich, które m.in. wchodzą w liczne interakcje z pierwiastkami śladowymi. W przedstawionej pracy zastodsowano metodę AAS w celu określenia zmian stężeń Cd, Pb, Zn, Cu i Fe w czasie ciąży i w warunkach ekspozycji na dym papierosowy w narządach szczurów dojrzałych (płuca, serce, wątroba, mózg, nerki) i w wątrobie płodów szczurzych. Samice szczurów szczepu Wistar były poddane działaniu dymu papierosowego w dawce odpowiadającej 1500 mg CO/m**3, 6 h/dobę, 5 dni w tygodniu, przez 3 tygodnie. Skuteczność ekspozycji określano na podstawie oznaczeń nikotyny i kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Pb w płucach, sercu i nerkach szczurów dojrzałych; Cd w łożysku, Zn w nerkach oraz Cu w płucach zwierząt eksponowanych. Wpływ ciąży zaznaczał się najsilniej poprzez obniżenie zawartości badanych metali w płucach zwierząt poddanych działaniu dymu oraz podwyższenie stężenia Zn w nerkach.

  Streszczenie angielskie: Cigarettes smoking increases exposure to heavy metals which can interact with trace elements. Smoking- and pregnancy-associated changes in Cd, Pb, Zn, Cu and Fe concentrations were examined by atomic absorption spectrometry in adult rat lungs, heart, brain and kidneys; and adult and foetal rat liver. Wistar female rats were exposed to cigarette smoke at a CO concentration of 1500 mg/m**3 6 h per day, 5 days per week, for 3 weeks. Levels of urine nicotine and cotinine were used as measures of exposure. An intensified accumulation of: Cd and Pb in adult rat lungs, heart and kidneys; Cd - in placenta; Zn - in kidneys and Cu - in lungs of exposed rats were observed. Pregnancy-associated decrease of metals content was observed in exposed rat lungs. Tendency for pregancy-dependent Zn accumulation was found in rat kidneys.

  stosując format: