Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLIS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Plasma tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and transforming growth factor á1 - possible non-invasive biomarkers of hepatic fibrosis in patients with chronic B and C hepatitis.
Autorzy: Flisiak Robert, Maxwell Paul, Prokopowicz Danuta, Timms Peter M., Panasiuk Anatol
Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (47) s.1369-1372, il., tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 304,355

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The role of transforming growth factor-á1 (TGF-á1) in liver fibrosis is in part related to impairment of extracellular matrix breakdown by stimulation of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) gene. The aim of he study was to evaluate association between TGF-á1 and TIMP-1 in relation to liver injury in chronic viral hepatitis N and C. Methodology: Association between plasma TGF-á1 and TIMP-1 was evaluated in 28 consecutive patients undergoing kiver biopsy for chronic viral hepatitis B and C (CH-B, CH-C) and these tests were correlated with hepatic fibrosis, inflammation and liver function tests. Moreover carboxyterminal cross-linked telopeptide of type 1 procollagen (ICTP) and carboxyterminal propeptide of type 1 collagen (PICP) were also measured for assessment of extracellular matrix breakdown or synthesis, respectively. Results: Chronic viral hepatitis B and C resulted in a significant increase in plasma TIMP-1 levels but not TGF-á1. Among biochemical markers of liver injury, significant correlation with TGF-á1 and TIMP-1 was demonstrated in respect to aminotransferase activities in both groups. TIMP-1 showed significant correlation with ICTP levels in both CH-B (r = 0.59) and CH-C (r = 0.62), whereas TGF-á1 was correlated with ICTP only in CH-C patients (r = 0.75). PICP did not demonstrate any corelation with either TGF-á1 or TIMP-1. Hepatic fibrosis, but not inflammation, correlated significantly with TGF-á1 (CH-B: r = 0.73; CH-C: r = 0.79) and TIMP-1 (CH-B: r = 0.66; CH-C r = 0.71) in both groups and there was a significant...


  2/5

  Tytuł oryginału: Transformujący czynnik wzrostu á1 w osoczu krwi w ocenie przebiegu ostrych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C : praca doktorska
  Autorzy: Tynecka Ewa, Flisiak Robert (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Suwałkach
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19874

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Ekspozycja na kleszcze a przebieg kliniczny boreliozy z Lyme u mieszkańców Białowieży.
  Tytuł angielski: Effect of exposure to tick-bites on the course of Lyme borreliosis in Białowieża residents.
  Autorzy: Załężny Wojciech, Flisiak Robert, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.419-424, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród 131 mieszkańców Białowieży, którzy w przeszłości przebyli boleriozę z Lyme przeprowadzono badanie ankietowe częstości kontaktów z kleszczami oraz objawów choroby w jej ostrym okresie i stwierdzanych aktualnie. Uzyskane wyniki wykazały, że wielokrotne narażenie na kontakt z kleszczami, a przez to z krętkami Borrelia burgdorferi, sprzyja ujawnieniu się postaci stawowych boreliozy z Lyme, powodując rzadsze ujawnienie się choroby pod postacią rumienia pełzającego.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wrodzona niedrożność dróg łzowych - ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Congenital nasolacrimal duct obstruction - outcome of treatment.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Ciechan Jacek, Gerkowicz Marek, Flis Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.81-82, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w wieku od 2-30 miesięcy. Projekt badania: Analizie poddano dokumentację medyczną leczonych dzieci. Badania przeprowadzono w II Klinice Okulistyki AM w Lublinie. Wyniki: Wyleczenie uzyskano u 80,7 proc. dzieci (u 193 spośród 239). Procent wyleczonych dzieci zależał od czasu wdrożenia leczenia i wahał się od 42,9 proc. do 100 proc. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że najlepsze wyniki leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych obserwuje się u dzieci do 5 miesiąca życia. Dlatego celowe wydaje się wczesne (w tym okresie życia) kierowanie niemowląt z objawami łzawienia i ropienia oczu przez pediatrów do okulistów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate the outcome of treatment in congenital nasolacrimal duct obstruction in children 2-30 months old. Design: A record review. Materials and MEthods: 239 patients with congenital nasolacrimal duct obstruction aged 2-30 months were studied. Probing of the nasolacrimal duct under local or general anesthesia was the main outcome measure. Success was predefined as complete resolution of symptoms and signs (tearing, crusting, discharge) of nasolacrimal duct obstruction within 6 months after probing. Results: The overall cure rate in all patients was 80,7 p.c. (193 of 239 patients), varying from 42,9 p.c. to 100 p.c. at different age intervals. Conclusions: Probing for congenital nasolacrimal duct obstruction beyond 5 months of age is highly successful.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek u pacjenta z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: Acute tubulo-interstital nephritis in patient with nephritis syndrom.
  Autorzy: Flisiński M., Korenkiewicz J., Pączkowska B., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.381-384, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego doszło do pogorszenia funkcji nerek w trakcie stosowania trandolaprilu z grupy inhibitorów konwertazy angiotensysny (ACE-i) w dawce 2 mg, przez okres 5 miesięcy. Na podstawie wykonanej biopsji nerki rozpoznano ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek. Zastowowanie leczenia glikokortykosteroidami poprawiło upośledzoną funcję nerek. W dostępnej autorom literaturze nie znaleźliśmy podobnego przypadku, jest więc to pierwsze doniesienie na ten temat.

  Streszczenie angielskie: It's a case of patient who has occurred a renal function deterioration during use of trandolapril from angiotensin converting enzym inhibitor (ACE-i) group on dose 2 mg since 5 months. The percutaneus renal biopsy was carried out. The appearance were considered to acute tubulo-interstitial nephritis. Use of glicocortycosteroids improved kidney function. It seems to be the first report on this topic.

  stosując format: