Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FIRYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Skórna postać wąglika - opis przypadków.
Tytuł angielski: Cutaneous anthrax - case reports.
Autorzy: Tomasiewicz Krzysztof, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Kiciak Sławomir, Firych Joanna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.23-27, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W niektórych regionach świata wąglik wciąż stanowi ważny problem epidemiologiczno-kliniczny, zwłaszcza w krajach, w których istotną gałęzią gospodarki jest hodowla zwierząt i przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego. Właściwości bakterii sprawiają, że może ona stanowić potencjalną brań biologiczną. W Polsce w ostatnich latach rejestruje się klika przypadków wąglika rocznie i są to postacie skórne. Przedstawiono trzy przypadki wąglika u osób pracujących w rolnictwie, u których to zakażenie miało związek z pracą zawodową.

  Streszczenie angielskie: Anthrax remains a world-wide problem, practiculary in countries in which domestic animals and processing of animal by-products are an important part of the economy. The disease has received attention recently because of its patential for use in biologic warfare. During the last ten years in Poland several human cases of cutaneous anthrax occurred. We report here three cases of men working in agriculture, who become infected due to occupational accident.


  2/4

  Tytuł oryginału: Opieka nad chorym po rewaskularyzacji mięśnia serca.
  Tytuł angielski: Care of patients after revascularization of heart muscle.
  Autorzy: Klepacka Halina, Firych Przemysław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.1-13, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zachorowalność i umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca wykazuje w Polsce stałą tendencję wzrostową. Corocznie zwiększa się również liczba pacjentów poddanych inwazyjnym metodom leczenia (rewaskularyzacja chirurgiczna, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych). Zabiegi te nie likwidują przyczyn choroby, pozwalają jednak złagodzić jej objawy, a w niektórych przypadkach zapobiec poważnym powikłaniom, takim jak zawał serca czy nagła śmierć sercowa. Pomimo wieloletnich doświadczeń nie udało się wyelimonować wczesnych i późnych powikłań towarzyszących powyższym interwencjom. Tym istotniejsza wydaje się znajomość aktualnych zasad postępowania w omawianej populacji pacjentów celem uzyskania długotrwałego, pozytywnego efektu zabiegów rewaskularyzacyjnych.


  3/4

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Clinical and epidemiological analysis of patients with botulism hospitalized at the Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin in 1990-2000.
  Autorzy: Bielec Dariusz, Semczuk Grażyna, Lis Joanna, Firych Joanna, Modrzewska Romana, Janowski Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.435-442, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucie jadem kiełbasianym występuje w Polsce rzadko. Jednak ostatnio w związku z bioterroryzmem botulizm stał się przedmiotem szczególnego zainetersowania. W pracy przedstawiono opis epidemiologiczno-kliniczny zatrucia jadem kiełbasianym u 32 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie w latach 1990-2000.


  4/4

  Tytuł oryginału: Postępowanie w stabilnej dusznicy bolesnej ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Procedure in stable angina pectoris with particular consideration of the role of first contact physician.
  Autorzy: Klepacka Halina, Firych Przemysław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.96-107, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stabilna dusznica bolesna jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej serca. Ze względu na dużą częstość występowania i stosunkowo dobre rokowanie powinna być rozpoznawana i leczona przez lekarzy pierwszego kontaktu. Pomimo doskonalenia metod obrazowania serca nadal najważniejszym elementem rozpoznania stabilnej dusznicy bolesnej jest dokładnie zebrany wywiad. Podstawową formą terapii pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca jest leczenie farmakologiczne, które winno być oparte na stosowaniu leków przeciwpłytkowych i stabilizujących blaszkę miażdżycową. Wskazania do leczenia ninwazyjnego w tej postaci choroby nidokrwiennej serca są nieliczne i powinny być skojarzone z intensywną, nowoczesną farmakoterapią oraz modyfikacją stylu życia.

  Streszczenie angielskie: Stable ischemic heart disease should be diagnosed and treated in the practice of a family physician due to its relatively mild course and quite favourable prognosis. The basis for diagnosing angina pectoris is still a properky collected medical history. Specialist diagnostic tests should be performed in disputable cases and biased towards the elimination of other causes of pain in the chest. In all patients with the diagnosis of stable coronary heart disease, the occurrence of classic risk factors should be evaluated such as: arterial hypertension, hyperlipidemia, tobacco smoking, diabetes and overweight. The basic form of therapy of stable ischemic heart disease is the correction of existing risk factors, and pharmacological treatment. Recent reports are conducive for changing the strategy of treatment of angina pectoris. Symptomatic drugs: nitrates and calcium antagonists are increasingly less important. Significant clinical advantages of the applicaction of antithrombotic drugs and beta-adrenolytics are still emphasized. However, drugs stabilising atheromatous plaque, i.e. convertase and statin inhibitors fully deserve the name of a modern coronary drug, because these drugs decrease the risk of ischemic heart disease complications (myocardial infarction and death).

  stosując format: