Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FINKE
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Shunt nephritis.
Tytuł angielski: Shunt nephritis.
Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Finke Daria, Nowicki Michał
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.500-502, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terminem "shunt nephritis" określa się kłębuszkowe zapalenie nerek związane z odkładaniem kompleksów immunologicznych, będące powikłaniem przewlekłego zakażenia zastawki komorowo-przedsionkowej i rzadziej komorowo-otrzewnowej założonej w celu leczenia wodogłowia. Rokowanie w tej postaci choroby nerek jest dobre, jeżeli zakażenie zostanie szybko rozpoznane i leczone. Z uwagi na mnogość objawów klinicznych i podstępny przebieg zakażeń zastawki rozpoznanie jest jednak często stawiane zbyt poźno. W pracy przedstawiono przypadek 13-letniej dziewczynki z kłębuszkowym zapaleniem nerek o ciężkim przebiegu, u której właściwe rozpoznanie było opóźnione. Niewłaściwa interpretacja wyników badań i objawów choroby stała się powodem rozpoznania tocznia trzewnego i z tego powodu chora otrzymywała leczenie immunosupresyjne.

  Streszczenie angielskie: The term "shunt nephritis" stands for an immune-complex- mediated glomerulonephritis which develops as a complication of chronically infected ventriculoatrial or rarely ventriculoperitoneal ahunt inserted for the treatment of hydrocephalus. The renal outcome of shunt nephritis is good if early diagnosis and treatment is provided. Due to a wide clinical spectrum of this disorder, as well as indolent courses of shunt infections, the diagnosis is often delayed. We present the case of 13-year-old girl with a severe course of shunt nephritis in whom the diagnosis was both overlooked and delayed. Misinterpretationof her symptoms led to erroneous diagnosis of lupus nephritis and introduction of immunosupressive therapy.

  stosując format: