Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FIL
Liczba odnalezionych rekordów: 95Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/95

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/95

  Tytuł oryginału: Kosmetyka : podręcznik do nauki zawodu : podręcznik
  Autorzy: Peters Imke Barbara, Kerkhoff Edith, Kuska Sabine, Schweig Wolfgang, Wulfhorst Britta
  Opracowanie edytorskie: Arct Jacek (oprac.), Pytkowska Katarzyna (oprac.), Krajewska Paula (tł.), Filipiuk-Bartz Zofia (tł.).
  Źródło: - Warszawa, REA 2002, [4], 393 s. : il., tab., 28 cm. - Tyt. oryg. Kosmetik : das Buch zum Beruf
  Sygnatura GBL: 820,115

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia


  3/95

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe
  Opracowanie edytorskie: Opolski Grzegorz (red.), Filipiak Krzysztof J. (red.), Poloński Lech (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XI, [1], 620 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/95

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/95

  Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna analiza wyników posiewów krwi.
  Tytuł angielski: Microbiological analysis of blood cultures.
  Autorzy: Budak Alicja, Filip Elżbieta, Wodziński Paweł
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.75-86, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W przypadku podejrzenia bakteriemii, jednym z podstawowych badań są posiewy krwi. Celem naszych badań była analiza mikrobiologiczna 11170 próbek krwi pobranych od chorych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, im. L. Rydygiera w Krakowie w okresie od 1997 do 2000 roku. Odsetek wyników dodatnich, odpowiadających wykryciu drobnoustrojów o znaczeniu klinicznym wynosił 16,9 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our investigations was the microbiologica analysis together with the evaluation of sensitivity of bacteria frequently isolated from blood cultures. Blood samples were taken from patients with symptoms suggesting bacteremia in Rydygier's Hospital in Cracow. A total of 11170 blood samples taken from 1997 to 2000 were tested. Automatic VITAL system (bioMerieux) was applied to culture and detected microorganisms. Bacteria were identified by ATB system (bioMerieux). Susceptibility was detected by ATB and disc diffusion method. Percentage of positive results relating to detection of microorganisms of clinical significance was 16.9 p.c. (1891 cultures). Staphylococcus spp. (Staph. epidermidis in range 22.8 p.c. to 21.9 p.c.), Enterococcus spp. and Streptococcus spp. were most frequently isolated species among aerobic Gram-positive bacteria. In 2000, compared to 1997 the number of isolates of MRSA increased considerably (from 1.8 p.c. to 6.8 p.c.). In blood infections the increase of frequency of E. coli bacteria was also noted: 6.1 p.c. and 11.4 p.c. in 1997 and 2000, respectively. Among non-fermentant bacilli the percentage of occurrence of P. aeruginosa in the period of 4 years was comparable in the range 7.3 p.c. in 1997 to 7.2 p.c. in 2000. The increase in the frequency of blood infections of A. baumanii was also noticed (respectively from 4.8 p.c. to 9.9 p.c.). Susceptibility of P. aeruginosa strains to selected á-lactame antibiotics and aminoglycosydes increased in 2000 in comparison to 1999. A. baumanii strains were 1000 p.c. sensitive only to imipenem.


  6/95

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  7/95

  Tytuł oryginału: Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000.
  Tytuł angielski: Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Balas Jarosław, Filipek Agnieszka, Pawlicka Małgorzata, Domina Piotr
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.59-64, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach występujących na rynku w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych, 40 margaryn pełnotłuszczowych miękkich oraz 78 próbek margaryn twardych, pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i izomerów trans w badanym materiale. Zdecydowaną przewagą "pozytywnych" kwasów tłuszczowych nienasyconych nad nasyconymi oraz znakomity udział izomerów trans wykazywały margaryny niskotłuszczowe miękkie.

  Streszczenie angielskie: Fatty acids content in margarines from Polish market in the years 1996-2000 was investigated 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different procedures. Considrable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.


  8/95

  Tytuł oryginału: Obraz tarczy nerwu wzrokowego w skaningowej tomografii laserowej a wyniki perymetrii statycznej u dzieci z jaskrą młodzieńczą.
  Tytuł angielski: Optic nerve disc laser scanning tomography and static perimetry in juvenile glaucoma.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Filipek Erita, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Pieczara Ewa, Dudziński Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of our research was to estimate the correlation between optic nerve head parameters examined with laser scanning ophthalmoscope and results of central, visual field (MD and PSD) in the youth and the evaluation the role of this correlation in juvenile glaucoma early diagnosis. Material: Three group of patients. Group I consisted of 32 eyes (16 children) with juvenile glaucoma in which trabeculectomy was performed. There were 72 eyes of 32 children with glaucoma juvenile suspect in the group II. Control group (III) contained 20 eyes of 10 children without glaucoma. The age of patients ranged from 9 to 18 years. The mean intraocular pressure was 16 mmHg in the I group, 18 mmHg in the II group and 15,6 mmHg in the III group. Simple Regression Analysis of mean values of biomorphometric parameters of optic nerve head for Mean Defect of central visual field was used in all three groups. Results: the statistically significant correlation between Vol. B and MD was observed in the I group. There was no such correlation in the II group, but correlation between Av. Sl. and MD was presented. In the III group mean value of MD was the smallet one and correlated with Vol. B. Statistically significant correlation between mean values of PSD and Vol. B was observed in the I and II group, between PSD and Vol. A in group III. Conclusion: There was the correlation between optic nerve head parameters and mean deviation of retinal sensivity of central visual field in the youth. This examination can be helpful in early diagnosis of primary juvenile glaucoma.


  9/95

  Tytuł oryginału: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: Left atrium enlargement - electrocardiographic and echocardiographic study.
  Autorzy: Stawicki Sławomir, Filipiak Krzysztof J., Wojda Emil, Kowalik Ewa, Wisłowska Aleksandra, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA)a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64 ń 9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wynosił 4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitralną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA(V1). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LA (n1), wymiar większy LA(N2), pole przekroju LA (A1) i objętość LA (V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M1), wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiogrficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomięddzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dependence between left atrium (LA) enlargement derived from M-mode and 2-D echocardiography and electrocardiographic criteria. Material and methods: The study group comprised 40 consecutive patietns (pts), including 9 women and 31 men, aged between 39 and 85 years (mean age: 64 ń 9 years) and M-mode dimension of the LA measured from the parasternal long-axis view was 4.0 cm. Pts with chronic atrial fibrillation, pacemakers, pre-excitation syndrome, as well as artivicial mitral and aortic valves were excluded from the study. Echocardiography evaluated the dimension and volume of the LA. During the M-mode we determined the LA dimension (AP) and LA volume (V1). During the 2-D echocardiography apical 2-chamber view, we evaluated the small LA dimension (n1), large LA dimension (N2), LA cross-section area (A1) and LA volume (V2). During the apical 4-chamber view we evaluated the LA superior-inferior dimension (M1), lateral-medial LA dimesnion (M2), cross-section area (A2) and LA volume (V3). The standard ECG demonstrated 3 LA enlargement criteria: P-wave duration (TP), Macruz (WMA) and Morris (WMO) indexes. Results: We noted a significant correlation between WMO and echocardiographically evaluated V1, A2, AP, M1, N2 (r = 0.49, 0.45, 0.41, 0.39, 0.32, respectively). A significant correlation was also noted between WMA and echocardiographically evaluated V3, M2 (r = 0.40, 0.32, respectively). No significant correlation was found ...


  10/95

  Tytuł oryginału: Co to jest lek antyarytmiczny? - nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń rytmu.
  Tytuł angielski: What is an antiarrhythmic drug? - a new approach to antiarrhythmic therapy.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Niewada Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.49-55, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rytmu serca stanowią nadal istotny problem kardiologiczny, którego leczenie, za pomocą farmakoterapii, jest daleko nie zadowalające. Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej, a przede wszystkim nauk podstawowych, przyniósł w ostatnim czasie powiększenie liczby dostępnych środków farmakologicznych, jak i zrozumienia przyczyn arytmii. Podkreśla się i szeroko dyskutuje udowodnione antyarytmiczne właściwości inhibitorów konwertazy angiotensyny 9inhibitorów ACE), jak i - w mniejszym stopniu - antagonistów aldosteronu. Nowe podejście do zagadnień farmakoterapii antyarytmicznej opiera się na dowodach uzyskanych z badań klinicznych, w których niekóre nowe leki kardiologiczne, nie uważane dotąd za środki o działaniu antyarytmicznym, zmniejszały częśtość nagłych zgonów sercowych, jak i napadó arytmii. Na przykład inhibitory ACE zmniejszają częstość napadów migotania przedsionków u osób z pozawałową dysfunkcją lewej komory oraz ilość nagłych zgonów w niektórych badaniach prewencji wtórnej. Sprionolakton w badaniu RALES zmniejszał ryzyko nagłego zgonu sercowego o 20-30 proc. Niektóre z ostatnich doniesień na temat statyn sugerują ich potencjalne działanie antyarytmiczne. Powyższe problemy przedyskutowano na łamach niniejszego artykułu. Przeprowadzono również ogólnie rozważania nad tym, "czym jest współcześnie rozumiany środek antyarytmiczny?"

  Streszczenie angielskie: Cardiac arrhythmias are major public health problem for which traditional pharmacolgocal therapies remain disappointing. The impressive development of cardiovascular pharmacotherapy and basic science knowledge caused the increase of drug armamentarium and our understanding of cardiac arrhythmias. Antiarrhythmic properties of such drugs as: angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and - to less extent - aldosterone antagonists are widely discurssed. A new approach to antiarrhythmic therapy is based on evidence from clinical trials in which some new agents - not regarded as antiarrythmics untill now - reduced sudden cardiac deaths frequency and cardiac arrhythmias. ACE-inhibitors, for example, reduce the occurence of atrial fibrillation in post-mycoardial infarction patietns with left ventricular dysfunction, as well as cause the reduction of sudden cardiac death in some secondary prevention trials. Sprionolactone in RALES trial reduced sudden arrhythmic deaths by 20-30 p.c. Some latest evidence suggest potential antiarrhythmic profile of statins. The mentined actions are bierfly disscused in the following paper and the general discussion of "what is a contemporary antiarrhythmic" is carried out.


  11/95

  Tytuł oryginału: Ocena immunofeotypu limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa.
  Tytuł angielski: Immunophenotype of peripheral blood lymphocytes in children with chronic heptitis B treated with interferon alpha.
  Autorzy: Mozer-Lisewska Iwona, Służewski Wojciech, Filipowicz Magdalena, Kowala-Piaskowska Arleta, Figlerowicz Magdalena, Trybus Magdalena, Żeromski Jan
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mechanizm działania interferonu-ŕ, powszechnie stosowanego w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (pzw-B) u dzieci, nie jest w pełni wyjaśniony, jednak uważa się, że jest to głównie efekt immunoregulacyjny. Celem badań było ilościowe określenie zmian w populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pzw-B leczonych IFN-ŕ. Badaniem objęto 16 dzieci; IFN-ŕ podawano w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu, przez 20 tygodni. Subpopulacje limfocytów określano za pomocą cytofluorometrii przepływowej. Stwierdzono istotny wzrost ogólnej liczby limfocytów, limfocytów T (CD3+) i limfocytów B (CD19+) w trakcie i po zakończeniu leczenia, natomiast komórki NK w tym okresie wykazywały niewielki spadek, podobnie jak stosunek CD4/CD8. W ocenie komórek aktywowanych zauważono pewien wzrost ich wartości odsetkowych zwłaszcza postaci wczesnych, ocenianych markerem CD69, ale bez cech znamienności. Dzieci o niskich wartościach aminotransferazy alaninowej (AIAT) miały z reguły większe, choć nieznamiennie, ilości limfocytów i ich subpopulacji we krwi w porównaniu do dzieci z wysoką aktywnością tego enzymu. Wyniki badań sugerują, że ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej może być użyteczna w monitorowaniu skuteczności leczenia IFN-ŕ u dzieci chorych na pzw-B.

  Streszczenie angielskie: The mechanism of action of interferon alpha (IFN-ŕ), currently the most commonly used drug in the treatment of chronic HBV infection in children, is not fully elucidated, althoug it is believed that its effect is mainly immonoregulatory. The aim of this study was to determine in treated children the changes in total lymphocytes and their subpopulations. The study included 16 children; 3 MU of INF-ŕ was administered 3 times a week, for 20 weeks. Lymphocyte subpopulations were assessed using flow cytometry. The total number of lymphocytes, CD3+ T cells, and CD19+ B cellsrose significantly during and at the end of IFN-ŕ treatment compared to the values at the onset of therapy. CD4/CD* cell ratio as well as NK cells have shown slight fall at the end of treatment, while activated cells (CD69+) rose modestly after termination of therapy. Children showeing low values of AIAT activity had as a rule, higher counts of lymphocytes and their subsets than those with high values of the enzyme, albeit without significance. The results of the study suggests that the evaluation of lymphocyte immunophenotype may be of value in monitoring IFN-ŕ therapy of children with chronic hepatitis B.


  12/95

  Tytuł oryginału: Powierzchniowe właściwości klinicznych i środowiskowych szczepów Pseudomonas aeruginosa.
  Tytuł angielski: Surface properties of clinical and environmental Pseudomonas aeruginosa strains.
  Autorzy: Fil Jarosław, Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Powierzchniowe właściości komórek bakterii mają istotny wpływ na rozwój zakażenia. Zdolność do spontanicznego wytwarzania morfologicznych wariantów o zmienionych właściwościach powierzchniowych może ułatwiać przeżywalność szczepów Pseudomonas aeruginosa w organizmie gospodarza, wpływając na ich potencjalną chorobotwórczość. Cel pracy. Celem badań było porównanie właściwości powierzchniowych, spontanicznych wariantów morfologicznych P. aeruginosa, pojawiających się w populacjach klinicznych i środowiskowych szczepów, za pomocą różnych metod oceny stopnia hydrofobowości komórek bakterii. Materiał i metody. Szczepy P. aeruginosa (22 kliniczne i 21 środowiskowe). Oceny stopnia hydrofobowości powierzchniowej komórek, morfologicznych wariantów uzyskanych w wyniku spontanicznej dysocjacji badanych szczepów na podłożu z glicerolem, dokonano za pomocą metod SAT (Salt Aggregation Test) i BATH (Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Wyniki. Wykazano, że powstające w wyniku spontanicznej dysocjacji morfotypy P. aeruginosa charakteryzują się zmienionymi właściwościami hydrofobowymi, co może mieć wpływ na adhezyjne zdolności badanych szczepów. Wśród szczepów klinicznych o morfotypie śluzowym stwierdzono występowanie zdolnych do autoaglutynacji wariantów o morfotypie śluzowym. Wnioski. Metoda BATH, umożliwiająca dokładne ilościowe oszaacowanie udziału komórek hydrofobowych i hydrofilnych w hodowli badanego szczepu, wydaje się bardziej przydatna do oceny właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Background. Surface properties of bacterial cells have essential influence on the development of infections. Spontaneous production of morphological variants with various cell surface properties enable the strains of Pseudomonas aeruginosa to survive at unfavourable conditions in host organism. Objectives. The aim of this work was a comparison of the surface properties of spontaneous morphological variants occurring in clinical and environmental populations of P. aeruginosa strains. Two independent methods of the estimation of the hydrophobicity degree were used. Material and methods. 22 clinical and 21 environmental P. aeruginosa sstrains were used. Methods SAT and BATH were applied for determination of cell surface hydrophobicity. Morphological variants of strains were obtained by spontaneous dissociation of the examined strains on agar plates with glycerol. Results. Morphotypes appearing as a result of spontaneous dissociation are characterized by changed hydrophobic properties. This effect can influence the adhrence abilities of the examined strains. The ability to autoagglutination was found in clinical rough strains of slime morphotypye and not in clinical smooth strains morphotype. Conclusions. The occurrence of spontaneous variants of P. aeruginosa with changed cell surface properties can have essential impact on the pathogenicity of the strains. The method BATH - enabling exact quantitative determination of the hydrophobic and hydrophilic cell fractions in ...


  13/95

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
  Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  14/95

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/95

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  16/95

  Tytuł oryginału: Diagnostic methods for detection of respiratory RNA viruses.
  Autorzy: Filipowicz Elżbieta
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.13-21, il., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This article is a comprehensive description of diagnostic methods for detection of RNA respiratory viruses - respiratory syncytial virus RSV, influenza A and B viruses, parainfluenza 1, 2 and 3 viruses, coronaviruses and rhinoviruses - from cell culture to molecular biology methods. Both patients and medical personnel appear to be at risk of viral infection, specially during the winter season. Moreover, many health care units lack viral diagnostic facilities: therefore, it is essential for medical personnel to have an understanding of the etiology, mechanisms of transmission and of all disposable today diagnostic methods of RNA respiratory viruses. Patients at greatest risk of acquring nosocomial viral respiratory disease are children, patients with immunodeficiency and patients treated in intensive care.


  17/95

  Tytuł oryginału: Wpływ sulindaku oraz jego pochodnych na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c.
  Tytuł angielski: The influence of sulindac and its derivatives on L1 sarcoma growth in Balb/c mice.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skurzak Henryk, Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Sommer Ewa, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oprócz swoich klasycznych właściwości leczniczych wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Badania własne wykazały hamowanie odczynu neowaskularyzacji indukowanej śródskórnym podaniem myszom komórek ludzkich nowotworów, a także hamowanie produkcji czynników proangiogennych BEGF, bFGF przez sulindak i jego metabolity. We wstępnych doświadczeniach sulindak ograniczał także wzrost guzów L1 sarcoma u myszy. Cel pracy: Celem obecnej pracy była kontynuacja badań nad wpływem sulindaku i jego metabolitów, sulfonu sulindaku i sulfidu sulindaku, na rozwój mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 84 wsobnych myszach Balb/c. Linię komórkową L1 sarcoma pasażowano in vivo na myszach. Po 14 dniach guzy usuwano i izolowano zawiesinę komórkową, którą wszczepiano podskórnie zwierzętom w ilości 106 komórek na wstrzyknięcie. Przez 14 kolejnych dni, podawano zwierzętom doustnie wodne zawiesiny sulindaku, sulfonu sulindaku lub sulfidu sulindaku. Myszy uśmiercano letalna dawką Morbitalu i określano masę guzów (mg). Wyniki: Wysoce istotne statystycznie zmniejszenie masy guzów obserwowano po zastosowaniu obu dawek sulindaku i sulfidu. W przypadku sulfonu sulindaku, hamowanie wzrostu guza uzyskano tylko w dawce niższej. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają przeciwnowotowrowe działanie sulindaku i jego pochodnych. Preparaty te mogą należeć w przyszłości do grupy czynników wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, except their classical therapeutic properties, demonstrate the antineoplstic activity. our previous studies showed inhibition of neovascularization induced in mice by human cancer cells and the production of angiogenic factors VEGF, bFGF by tumor cells under the influence of sulindac and its metabolites. In preliminary experiments sulindac inhibited L1 sarcoma growth in mice. The aim of the study: The estimation of influence of sulindac and its metabolites, sulindac sulfone and sulindac sulfide, on L1 sarcoma growth in Balb/c mice. Material and methods: The experiments were performed on 84 inbred Balb/c mice. L1 sarcoma cell line was passaged in mice, after 14 days the tumors were removed, cells were isolated and grafted subcutaneously to mice (10**6 cells per injection). Mice were fed orally with sulindac, slindac sulfone or sulindac sulfide for 14 consecutive days. Next, the animals were killed with lethal dose of Morbital and the tumor mass (mg) was measured. Results: Sulindac and its metabolites inhibited L1 sarcoma growth in mice. Sulindac and sulindac sulfide in both doses highly significantly suppressed tumor mass. Sulindac sulfone was effective in lower dose only. Concusion: The results of our experiments confirm antineoplastic properties of sulindac and its derivaties. There preparations could be used as adjunctive factors in cancer treatment.


  18/95

  Tytuł oryginału: Nadpłytkowość u dzieci a choroba Kawasaki.
  Tytuł angielski: Thrombocythemia in children - connections with Kawasaki's disease.
  Autorzy: Aleszewicz-Baranowska Janina, Filipowicz Jolanta, Owczuk Radosław, Bautembach-Minkowska Joanna, Potaż Piotr
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.81-84, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na wzrost skierowań do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dzieci z podejrzeniem choroby Kawasaki z powodu przedłużającej się wysokiej ciepłoty ciała i podwyższonej liczby płytek we krwi obwodowej, przeanalizowano jakim chorobom najczęściej towarzyszyła wysoka trombocytoza u pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2001. Ilość płytek powyżej 440 000/mm**3 stwierdzono u 186/556 pacjentów (33 proc.), a u 20 proc. ogółu hospitalizowanych liczba płytek była wyższa od 500 000/mm**3. Wysoka trombocytozę najczęściej stwierdzano w chorobach infekcyjnych, w zakażeniach układu moczowego (63 proc.), oddechowego (36 p.c.) i w infekcjach jelitowych (23 proc.). Chorobę Kawasaki rozpozanno tylko u 2 dzieci. Najwyższe średnie poziomy płytek stwierdzono u dzieci najmłodszych, przyjmowanych w stanie ciężkim z wysoką leukocytozą. Pacjenci ci wymagali najdłużej hospitalizacji - średnio 14,4 dnia; średni czas w całej populacji 12,2 dnia. U 57 proc. leczonych mimo wyraźnej tendencji spadkowej nie stwierdzono normalizacji liczby płytek w chwili zakończenia leczenia szpitalnego. Wśród przeanalizowanych wyników badań dzieci kardiol. bez współistniejącej infekcji trombocytozę wyższą od 500 000/mm**3 stwierdzoino tylko w 8/420 (1,9 proc.) przypadków. Dot. to 2 dzieci po zabiegu kardiochir. i 3 hospitalizowanych celem kwalifikacji do zabiegu, dwoje z nich demonstrowało ciężką niewydolność serca. Opieką Przyklinicznej Poradni Kardiol. objętych jest 17 pacjentów po przebytej chorobie ...

  Streszczenie angielskie: Because of increasing number of children with suspection of Kawasaki's disease (connected with fever and thrombocythemia), we analized which disorders treated in our departments in years 2000 - 2001 coexisted with thrombocythemia. The number of platelets above 400 000/mm**3 we met in 186 of 556 patients (33 p.c.), in 20 p.c. of hospitalized children the number was above 500 000/mm**3. Commonest diseases connected with thrombocythemia were infections of urinary tract (63 p.c), respiratory (36 p.c.) and gastrointestinal system (23). The diagnosis of Kawasaki's disease was estabilished only in two cases. The highest levels of thrombocytes were detected in very young children, who were admited to hospital in poor general status, with high leukocytosis. The avarage hospitalization period of the patients was long - 14,4 days, while in all group - 12,2 days. In 57 p.c. children with thrombocythemia we didn't observe the normalization of platelets levels, although there were trends for decreasing in the levels. Among non-infectioned children treated in Department of Cardiol. only in 8 of 420 patients (1,9 p.c.) we found the number of platelets higher than 500 000/mm**3. Two of the children were hospitslized after cardiosurgical intervention, three of them were diagnozed and qualified for cardiac surgery (two demonstrated grave cardiac failure). In Cardiological Clinic we observe 17 patients after Kawasaki's disease. In all the patients during acute stage of disorder, number ...


  19/95

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów przed- i śródoperacyjnych na występowanie migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po operacji rewaskularyzacji bezpośredniej serca.
  Tytuł angielski: Effects of preoperative and intraoperative variables on frequency of atrial fibrillation in the immediate postoperative period after coronary grafting surgery.
  Autorzy: Walczak Maciej, Sarnowski Wojciech, Woźniak Ewa, Filipiak Marlena, Krakowska Katarzyna, Tomczyk Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.162-165, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym mają istotny wpływ na występowanie okołooperacyjnych zabaurzeń rytmu głównie pod postacią migotania przedsionków. Celem pracy było określenie, jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu rewaskularyzacji bezpośredniej mięśnia sercowego. Badaniem objęto 80 pacjentów (69 mężczyzn, 11 kobiet) w wieku od 40 do 71 lat operowanych w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich chorych monitorowano EKG w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu. Wystąpienie zaburzeń rytmu pod postacią migotania przedsionków odnoszono do wybranych parametrów przed i około operacyjnych (czas krążenia, czas zakleszczenia aorty, przepływ stężenia potasu, liczba wykonywanych kardiowersji i defibrylacji, nasilenie zmian w tętnicach wieńcowych, liczba wykonywanych pomostów) oraz danych z wywiadu (płeć, wiek, waga, wzrost, powierzchnia ciała). Stwierdzono, iż z powyższych parametrów istotny wpływ na wystapienie migotania przedsionków w zerowej dobie mają zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz wiek operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: We have assessed effects of selected variables (sex, weight, heihjt, body surface area, time of the partial and total bypass, pump output, potassium concentration, number of intraoperative defibrillations and cardioversions, coronary stenosis, number of bypasses) on frequency of atrial fibrillation (AF) episodes during 48 hours after coronary grafting surgery. Among sixty male and eleven female patients, aged 40 - 71 yrs, 22 developed AF during first 24 hours after surgery and 9 - during the next day. Number of AF episodes was significantly higher in older (over 60) patients and in cases with critical obsctruction om the main coronary artery. Intraoperative cardioversion did not decreasee the risk of AF during first 24 hours after surgery.


  20/95

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania różnej klasy przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w rozpoznawaniu gruźlicy.
  Tytuł angielski: Usefulness of antibodies against A60 mycobacterial antigen in tuberculosis diagnosis.
  Autorzy: Zielonka Tadeusz M., Demkow Urszula, Filewska Małgorzata, Białas-Chromiec Beata, Boros Piotr, Załęska Jolanta, Radzikowska Elżbieta, Radziukiewicz-Byszewska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.486-490, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie gruźlicy opiera się na obrazie kliniczno-radiologicznym i identyfikacji prątków gruźlicy w badaniach bakteriologicznych. Wszystkie te metody cechują się jednak istotnymi ograniczeniami. Testy serologiczne mogłyby być pomocnym uzupełnieniem stosowanych powszechniw metod. Celem pracy była ocena odpowiedzi serologicznej w różnych klasach przeciwciał skierowancyh przeciwko antygenowi prątka A60. Badanie wykonano u 270 osób: 137 chorych na gruźlicę, 15 na mykobakteriozę, 58 na sarkoidozę, 26 chorych na raka płuca i 34 zdrowych ochotników. Do badania użyto testów wykrywających przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 (ANDA-TB). Swoistość badanego testu wyniosła 87 proc. dla IgG, 94 proc. dla IgA i IgM oraz 85 proc. dla IgG+IgA, 89 proc. dla IgA+IgM i 79 proc. dla IgG+Igm. Czułość testu wyniosła odpowiednio 40 proc. dla IgG, 30 proc. dla IgA, 18 proc. dla IgM oraz 56 proc. dla IgG+IgA, 35 proc. dla IgM+IgA, 50 proc. dla IgG+IgM i 59 proc. dla IgG+IgA+IgM. Wyniki wskazują, że odpowiedź humoralna różni się w poszczególnych klasach badanych przeciwciał. Łączna ocena przeciwciał IgG i IgA znacząco zwiększa czułość, nie zmniejszając istotnie swoistości. Ze względu na nieswoisty charakter antygenu A60, testy oparte na tym antygenie nie mogą być stosowane w różnicowaniu gruźlicy i mykobaktriozy.

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of tuberculosis is based on clinico-radiological symptoms and on identification of mycobacteria. Accuracy of both methods is limited. Therefore reliable serologic test would have considerable advantage. The goal of our study was to evaluate serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 270 patietns (pts) (137 pts with active tuberculosis (TB), 15 pts with mycobacterial infections other than TB (MOTT), 58 pts with sarcoidosis, 26 pts with lung cancer and 34 healthy controls. We used commercially available ELISA based kits against antigen A60 (ANDA-TB). Specificity of 87 p.c. for IgG, of 94 p.c. for IgA and for IgM, of 85 p.c. for IgG+IgA, of 89 p.c. for IgA+IgM, of 80 p.c. for IgG+IgM, and of 79 p.c. for IgG+IgA+IgM was achieved. Sensitivity of 40 p.c. for IgG, of 30 p.c. for IgA, of 18 p.c. for IgM, of 56 p.c. for IgG+IgA, of 35 p.c. for IgM+IgA, of 50 p.c. for IgG+IgM, and of 59 p.c. for IgG+IgA+IgM was obtained. The results demonstrated that humoral response differs depends on the immunoglobulin class. Measurements of IgG or IgG and IgA as most sensitive against A60 are potentially more useful serological tests in clinical practice. It is not recommended to use tests based on antigen A60 for differentiation tuberculosis and MOTT.


  21/95

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, Łódź, 23.03.2002 r.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.201-202 - 8 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  22/95

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.657 - 8 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  23/95

  Tytuł oryginału: Oznaczanie ośmiu mikotoksyn z grupy trichotecenów metodą GCMSMS.
  Tytuł angielski: Determination of eight trichothecene mycotoxins using method GCMSMS. P. 1: Elaboration of conditions of MS/MS.
  Autorzy: Filipek Agnieszka, Daniewski Marek, Bal Karol
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.125-133, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy zatosowano technikę MS/MS do oznaczania ośmiu mikotoksyn z grupy trichotecenów stosując chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas firmy Finnigan Mat typ GCQ. Opisano optymalne warunki analizy kolizyjnie indukowanej dysocjacji (CID) i wybrano najlepsze pary jonów (jon pierwotny i jon potomny) dla wszystkich analizowanych toksyn.

  Streszczenie angielskie: Trichothecene mycotoxins are commonly distributed in cereals in the world. Rapid and accurate methods for the determination of these toxins are required to prevent the intoxication of human and to contribute to the supply of safe foods and feed. MSMS mode was applied for identification of eight trichothecene mycotoxins with Finnigan/Mat GCQ GC/MS system. We describe here optimal parameters of CID and to obtain best pairs of ions (precursor ions and daughter ions) for all analysed toxins.


  24/95

  Tytuł oryginału: Ziarniniak grzybiasty - pierwotny chłoniak skóry T-komórkowy.
  Tytuł angielski: Mycosis fungoides - primary cutaneous T-cell lymphoma.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Filas Violetta
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.424, 426-433, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pierwotne chłoniaki skóry stanowią niejednorodną grupę chłoniaków nieziarniczych rozwijających się w skórze i ograniczonych do jej zajęcia przez 6 mies. od momentu rozpoznania. Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały istotne różnice w obrazie klinicznym, przebiegu i rokowaniu tych chłoniaków w stosunku do chłoniaków węzłowych wtórnie naciekających skórę. Doprowadziło to do opracowania przez Europejską Organizację do Badań i Leczenia Raka oddzielnej klasyfikacji pierwotnych chłoniaków skóry, opartej na analizie danych klinicznych, histopatologicznych i immunohistochemicznych. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF), jest najczęściej występującą jednostką w tej grupie nowotworów. Choroba charakteryzuje się rozrostem małych i średnich nowotworowych limfocytów T z mózgokształtnymi jądrami. W klasycznym MF, o wieloletnim, łagodnym przebiegu, wyróżnia się 3 następujące po sobie okresy: rumieniowy, naciekowy i guzowaty. Etiologia MF nadal pozostaje niewyjaśniona. W początkowym stadium choroby ustalenie prawidłowego rozpoznania sprawia trudności ze względu na podobieństwo obrazu klinicznego i histopatologicznego do dermatoz zapalnych. Wprowadzenie do diagnostyki chłoniaków skóry technik biologii molekularnej, obok stosownaych rutynowo badań histologicznych i immunohistochemicznych, ułatwia diagnostykę i umożliwia wczesne prawidłowe leczenie. We wczesnych stadiach najlepsze wyniki uzyskuje się stosując leczenie miejscowe chemioterapeutykami, PUVA-terapię i ...

  Streszczenie angielskie: Primary cutaneous lymphomas represent a heterogenous group of non-Hodgkin lymphomas presenting in the skin, with no evidence of extracutaneous dissemination of neoplastic process at the time of diagnosis and within 6 months after the diagnosis. Recent studies demonstrated that primary cutaneous lymphomas have very characteristic clinical and histological features, and clinical behavior and prognosis that are different from primary nodal lymphomas of the same histologic subtype, involving the skin secondarily. It resulted in the classification proposed by the European Organization for Research and Treatment of Cancer. This classification is designed specifically for the group of primary cutaneous lymphomas and is based on combination of clinical, histologic, and immunophenotypic criteria. Mycosis fungoides (MF) is the most common type of these lymphomas. The disease is characterised by monoclonal proliferation of small and medium-sized neoplastic T lymphocytes with cerebriform nuclei. Classically, MF has an indolent clinical course with slow progression over years, from patches through infiltrated plaques to tumors. Etiology of MF still reamins unknown. The correct diagnosis is often difficult in the early stages because skin lesions as well as the histological picture can closely mimic many common benign chronic dermatoses. The combination of molecular biology techniques, immunophenotyping and histopathologic examination of skin and other tissues aids in making the ...


  25/95

  Tytuł oryginału: Charakterystyka składu kwasów tłuszczowych wybranych tłuszczów spożywczych do smarowania pieczywa.
  Tytuł angielski: Fatty acid contents of various spreads.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Filipek Agnieszka, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.113-119, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przebadano skład kwasów tłuszczowych w 31 próbkach wybranych tłuszczów spożywczych, stosowanych do smarowania pieczywa: margarynach kubkowych nisko- i pełnotłuszczowych, tłuszczach mieszanych i maśle, zakupionych na rynku warszawskim w latach 2000-2001 i pochodzących od 12 producentów. Stwierdzono duże zróżnicowanie ilościowe poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w badanych tłuszczach. Masło w porównaniu do margaryn i tłuszczów mieszanych odznacza się niższą zawartością kwasów polienowych oraz zawiera więcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Obecność izomerów trans w badanych próbkach tłuszczów była bardzo zróżnicowana - od 0 do 19 g/100 g tłuszczu.

  Streszczenie angielskie: Thirty one samples of various spreads were examined, including reduced and full fat soft margarines, mixed fats and butter purchased in the Polish market in 2000-2001. Large differences were detected in fatty acid content between the examined samples of different groups of spreads. The content of polyunsaturated fatty acids was found to be lower, and that of saturated fatty acids higher in the butter than in the soft margarines and mixed fats. The levels of trans isomers in the tested samples varied considerably, from 0 to 19 g/100 g fat.


  26/95

  Tytuł oryginału: Synthesis, antiarrhythmic, and antihypertensive effect of novel 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives with adrenolytic activity.
  Autorzy: Malawska Barbara, Kulig Katarzyna, Filipek Barbara, Sapa Jacek, Maciąg Dorota, Zygmunt Małgorzata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Eur. J. Med. Chem. 2002: 37 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,629

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A series of 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives were syntheised and tested for electrocardiographic, antiarrhythmic, and antihypertensive activity as well as for ŕ1- and ŕ2-adrenoceptors binding affinities. Among the newly synthesised derivatives several compounds with 3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl moiety displayed strong antiarrhythmic (7a-12a) and antihypertensive (7a-11a) activities. Compound 11a, 1-[2-acetoxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl]pyrrolidin-2-one, was the most potent in this series. The pharmacological results and binding studies that their antiarrhythmic and hypotensive effects may be related to their ŕ-adrenolytic properties, and that those properties depend on the presence of the 1-phenylpiperazine moiety with a methoxy- or chloro- substituent in the ortho position in the phenyl ring.


  27/95

  Tytuł oryginału: Epidermolysis bullosa dystrophica - prezentacja przypadku.
  Tytuł angielski: Epidermolysis bullosa dystrophica - a case presentation.
  Autorzy: Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata, Behrendt Jakub, Kowalewski Cezary, Kuhny Dorota, Kułagowska-Timberman Elżbieta, Filipowska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.531-535, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek epidermolysis bullosa dystrophica u noworodka, u którego charakterystyczne objawy wystąpiły w pierwszej dobie życia. Rozpoznanie postaci dystroficznej zostało ustalone na podstawie badania immunofluorescencyjnego techniką mappingu u starszej siostry pacjenta, dotkniętej także tym procesem chorobowym. Autorzy zwracają uwagę na powikłania choroby w okresie noworodkowym mogące zagrażać życiu dziecka.

  Streszczenie angielskie: A case of epidermolysis bullosa dystrophica in a neonate with characteristic clinical manifestation that occurred within the first 24 hours of life is presented. The disgnosis was established based on immunofluorescent mapping in an older sister of the patient, who presented with similar symptoms. The authors would like to point out that potential complications of the disease occuring during the neonatal period may be life threatening.


  28/95

  Tytuł oryginału: Rokowanie w jaskrze młodzieńczej po trabekulektomii.
  Tytuł angielski: Prognosis in juvenile glaucoma after trabeculectomy.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Filipek Erita
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.115-118, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate the efficacy of trabeculectomy in the patients with juvenile glaucoma in the long-term follow-up. Material and methods: in 22 of 37 patients - 41 trabeculectomies with basal iridectomy were performed. The age of children ranged from 6 to 18 years, mean 12,4 years. In one eye of 15-year-old boy we used Mitomycin C during reoperation. The follow-up period ranged from 2 to 14 years, mean 8 years. Patients were divided into 2 groups depending on the follow-up: I group (19 eyes) was observed 2-6 years, mean 5,1 years, II group (18 eyes) 7-14 years, mean 11,1 years. In the I group 57,9 p.c. and in the II group 61 p.c. of children were myopic. Results: intraocular pressure lower or equal to 21 mmHg with no glaucoma medication was obtained in 79 p.c. of eyes in the I group and 66,7 p.c. of of eyes in the II group. The difference was not statistically significant. In other eye local application of B-blockers and dorzolamid decreased intraocular pressure to values safe for the optic nerve, what was monitored by visual acuity and laser scaning tomography. Conclusion: Prognosis of juvenile glaucoma patients treated with trabeculectomy is satisfactory but the effectiveness of this procedure decreases together with the elongation of the follow-up period.


  29/95

  Tytuł oryginału: Obraz tarczy nerwu wzrokowego w krótkowzroczności jednostronnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Optic nerve disc in unilateral myopia in children.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Pieczara Ewa, Filipek Erita
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.119-121, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: the evaluation of biomorphometric parameters of optic nerve head of the eyes in myopic anisometropia, to state if glaucoma similar changes described in adults were present. Material and methods: 17 children, 14 girls and 3 boys at the age from 7-18 years, mean 12,6 years with unilateral myopia of mean value 8,6 D. The parameters of optic nerve disc: total contour area (TCA), cup/disc ratio (C/D), neuroretinal rim area (Rim), volume of neuroretinal rim (Vol. A), cup volume (Vol. B), maximum slope (MSL) and average slope angle (ASL) were examined using laser scaning ophthalmoscope in the TopSS system of Laser Diagnostic Technologies Inc. The I group consists of myopic eyes, in the II group there were emmetropic eyes of the same children. Results: refraction in the I group ranged from -4,5 to -12D, mean -8,6D, in the II group from 0 to + 1,0D, mean 0,07D. The mean axial length of eyeballs was 25,57 SD 1,9 mm in the I and 22,47 SD 1,09 mm in II group - the difference was significant. There was not ststistically significant difference between TCA in the I (mean 1,19 SD 0,75 mmý) and II group (mean 2,13 SD 0,49 mmý). Mean C/D ratio and cup volume were significantly smaller in myopic (C/D 0,23 SD 0,16 Vol. B -0,06 SD 0,05) than in emmetropic eyes (C/D 0,33 SD 0,11 mm**3, Vol.B -0,18 SD 0,14 mm**3). Conclusions: Optic nerve disc images in myopic and glaucomatous eyes in children are different. Smaller optic disc cup in myopic than in emmetropic eyes can show, that children myopic eyeballs enlarged without nerve fibers atrophy.


  30/95

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  31/95

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorki: Maria E. Kurmajewa pt. "Niektóre testy kliniczne, biochemiczne i hematologiczne określające stopień aktywności choroby reumatycznej". Str. 17-24.
  Tytuł angielski: Comment to article of M. E. Kurmajewa "Some aspects of clinical, biochemical and hematological tests, defining the activity of rheumatic fever".
  Opracowanie edytorskie: Filipowicz-Sosnowska Anna (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.94-97, bibliogr. 5 poz. - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 133 chorych na chorobę reumatyczną (gorączkę reumatyczną) w wieku od 15 do 52 lat (K-88, M-45) oceniano: OB, liczbę leukocytów, elektroforezę białek surowicy, poziom mukoprotein (za pomocą odczynu z dwufenilaminą - DFA), stężenie kwasów nukleinowych w surowicy (za pomocą ultraspektrofotometru) oraz wykonywano biopsję szpiku, oceniając układ erytrocytarny i białokrwinkowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na liczbę plazmocytów. Wyniki tych badań odnoszono do aktywności i przebiegu klinicznego gorączki reumatycznej, z uwzględnieniem zmian w mięśniu sercowym (rheumocarditis?). Wykazano wzrost wartości mukoprotein, poziomu gamma-globulin, przesunięcia w układzie czerwonokrwinkowym i granulocytarnym podczas rzutu gorączki reumatycznej z zajęciem serca. Wzrost liczby plazmocytów w szpiku okazał się najczulszym testem aktywności choroby w ostrym rzucie gorączki reumatycznej i korelował ze stężeniem kwasów nukleinowych w surowicy.


  32/95

  Tytuł oryginału: Central nervous system activity of new pyrimidine-8-on[2,1-f]theophylline-9-alkylcarboxylic acids derivatives.
  Autorzy: Fhid Omeran, Pawłowski Maciej, Filipek Barbara, Horodyńska Renata, Maciąg Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.245-254, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The appropriate esters 1-3 were synthesized by the alkylation of unsubstituted pyrimidin-8-on[2,1-f]theophylline I with ethyl-chloroacetate, ethyl-acrylate and ethyl-4-bromobutyrate. The acids 4-6 were obtained by hydrolysis of the esters 1-3, and transformed into Na salts 4a-6a. Amidation of the ester 1 with 25 p.c. ammonia and hydroxylamine led to amide 7 and N-hydroxyamide 8. The bromination of 1 gave 7-bromo intermediate 9 transformed to the 7-amino derivatives via nucleophilic substitution with phenylpiperazine for compound 10 and morpholine for compound 11. In the reaction of 9, 10 and 11 with sodium alcoholate, the corresponding Na salts 12a-14a were obtained. The pharmacological properties of the compounds were tested in CNS activity screening. It was found that all the investigated compounds produced significant sedative effects in behavioral tests except weak activity of pyrimido[2,1-f]theophyline-9-sodium acetate 4a. The potent activity of pyrimido[2,1-f]theophylline-9-sodium butyrate 6a, pyrimido-[2,1-f]theophylline-9-acetamide-7, 7-N-phenylpiperazine-pyrimid[2,1-f]theophylline-9-sodium acetate 13a, and 7-N-morpholine-pyrimido[2,1-f]theophylline-9-sodium acetate 14a was observed. They inhibited spontaneous locomotor activity, potentiated sedation and prolonged duration of sleeping time after thiopental sodium administration. All compounds had no effects in the test of analgesia and they showed weak anti-convulsant properties. The results ofthis investigation may hypnotic, sedative and/or tranquillizing properties of the tested compounds.


  33/95

  Tytuł oryginału: Pomiary aktywności 131I zdeponowanego w tarczycy pacjentów w czasie badań diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Measurement of activity of 131I deposited in human thyroid during the medical examination.
  Autorzy: Pliszczyński Tomasz, Ośko Jakub, Filipiak Bogdan, Golnik Natalia, Haratym Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.530-533, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stworzenie nowego modelu fantomu oraz opracowanie metodyki dla kalibracji spektrometrycznych zestawów pomiarowych przenzaczonych do określania aktywności radiozotopu 131I w tarczycy u ludzi narażonych zawodowo na skażenia oraz pacjentów poddawanych diagnostyce tarczycy z wykorzystaniem 131I. Zaprojektowano i wykonano fantom wodny z symulacją płatów tarczycowych o stałej objętości (pojemniki w kształcie walca o objętości 13 cm**3 każdy) oraz możliwości płynnej regulacji ich położenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Wykonano kalibrację zestawu pomiarowego dla różnych efektywnych głębokości położenia tarczycy (w zakresie od 24 do 60 mm) przy zachowaniu standardowej odległości pomiędzy detektorem a powierzchnią szyi pacjenta oraz opracowano metodykę oceny tej głębokości na podstawie parametrów widma energetycznego. W efekcie uzyskano możliwość oceny aktywności radioizotopu 131I zdeponowanego w tarczycy niezależnie od efektywnej głębokości jego położenia. Wykonano pomiary z fantomem mające na celu ocenę błędów pomiarowych wynikających z odstępstw od standardowej geometrii pomiarowej. Poddano badaniu tarczycy 95 pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, którym podano doustnie diagnostyczne dawki radioizotopu 131I (od 2 do 4 MB1) z zastosowaniem opracowanej metodyki pomiarowej. U ponad 96 proc. badanych oznaczono w tarczycy aktywność większą średnio o ok. 7 proc. niż przy zastosowaniu metody nieuwzględniającej wpływu efektywnej głębokości położenia tarczycy na wynik pomiaru...


  34/95

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on the intensivity and dynamic of the mean concentration of interleukin-6 in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.18-22, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy ocenino wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 (IL-6) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ.).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the level of periodontal disease on the intensity and dynamics of the inflammatory reaction in patietns with acute coronary syndrome and suffering from periodontal disease as measured by the level of Interleukin-6 (IL-6).


  35/95

  Tytuł oryginału: Effect of L-arginine on oxygen consumption and haemodynamic function of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia and reperfusion.
  Autorzy: Okoński Piotr, Szram Stefan Mirosław, Mussur Mirosław, Banach Maciej, Fila Michał, Bielasik Karol, Kędziora Józef, Zasłonka Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.28-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Ischaemia - reperfusion damage causes injury of all heart cells. Loss of endothelium function and biologically active substances secreted by it can be essential to development of the damage. Ischaemia and reperfusion decreases the release of nitric oxide, which influences postischaemic coronary flow and return of ventricular function. Administration of L-arginine to cardioplegic and reperfusion solution can improve protection of heart and cause the return of left ventricular function after hypothermic ischaemia through preservation of endothelial cell functions and increase of release of nitric oxide. Objective: How addition of L-arginine to cardioplegic solution influences oxygen consumption by myocardium and its postischaemic haemodynamic function. Methods: The research was conducted on isolated heart model of 56 rats, divided into seven equal groups. The hearts were prepared with modified Neely method and were perfused with the use of apparatus in accordance with modified Langendorf method. The research was carried out in the following order: initial perfusion of the non-working and working heart, perfusion with cardioplegic solution, cold cardioplegic arrest and reperfusion of the non-working and working heart. Results: During initial perfusion, oxygen consumption was comparable in all groups. During cardioplegic perfusion, oxygen consumption was reduced in every group. At the time of reperfusion of non-working heart model, consumption of oxygen was increased. During reperfusion of the working heart, the lowest oxygen consumption was noted in group P, the highest in group DI...


  36/95

  Tytuł oryginału: Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów przekąskowych (orzechy, nasiona).
  Tytuł angielski: The fat and fatty acids content in selected snacks products (nuts, seeds).
  Autorzy: Daniewski Marek, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata, Filipek Agnieszka, Mielniczuk Eugenia, Jacórzyński Bohdan
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.237-241, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 13 wybranych produktach przekąskowych (orzechy, nasiona), dostępnych na rynku warszawskim w latach 2000-2001. Stwierdzono, że badane orzechy i nasdiona odznaczają się zawartością tłuszczu w granicach od 41 do 68 proc. Tłuszcz ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wyjątek stanowiły wiórki kokosowe, w których tłuszczu dominowały kwasy nasycone.


  37/95

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  38/95

  Tytuł oryginału: Uogólniona odpowiedź zapalna u chorych poddanych zabiegom chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Systemic inflammatory response in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Suwalski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.259-266, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odpowiedź zapalna stanowi istotny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii. Przetrwałą reakcję zapalną powiązano aktualnie m.in. z patogenezą choroby niedokrwiennej serca, niewydolnosci serca, przyspieszonego rozwoju miażdżycy. Odczyn zapalny uważany jest za podstawowy czynnik doprowadzający do destabilizacji blaszki miażdzycowej i wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. W ostatnim czasie znacznie wzrasta zainteresowanie uogólnioną odpowiedzią zapalną u chorych poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego między innymi ze względu na wiele powikłań pooperacyjnych mogących być jej wynikiem. Celem niniejszej pracy jest analiza czynników mających wpływ na siłę procesu zapalnego indukowanego ingerencją kardiochirurgiczną zwłaszcza tych, w których przypadku istnieje możliwość modulacji przedoperacyjnych i śródoperacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Inflammatory process is one of the most widely studied issues in modern cardiology. Persistent inflammatory response is linked to the pathogenesis of ischeamic heart disease, heart failure, accelerated atheroslcerosis. Inflammation is suspected to be the main factor destabilizing atherosclerosic plaque, thus causing acute coronary syndromes. In recent years cardiac surgeons have paid much more attention to the systematic inflammatory response syndrom (SIRS) in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). That is realeted to the number of postoperative complications possible due to the inflammatory reaction. The aim of an article is to analyze the factors which stimulate inflammatory respnose during the cardiac surgery treatment. The most important are those factors wchich are controllable both preoperatively and perioperatively.


  39/95

  Tytuł oryginału: Statyny - dlaczego ważniejsze?
  Tytuł angielski: Statins - why they are more important?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.273-280, bibliogr. 17 poz., sum. - Obydwa art. na równol. stronach
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Fibraty i statyny stanowią obecnie podstawowe leki hipolipemizujące w praktyce klinicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola statyn, chociaż pojawiają się również interesujące doniesienia o roli fibratów w farmakoterapii kardiologicznej. Aktualnie - po publikacji wyników badania HPS (Heart Protection Study) - statyny zyskały kolejne dowody kliniczne na rzecz ich szerokiego stosowania. Niniejsza debata ma na celu skonfrontowanie tych dwóch grup leków pod kątem ich działania farmakologicznego i dowodów pochodzących z kontrolowanych badań świadczących o ich korzystnym wpływie. Dwaj uczestnicy debaty - reprezentujący odpowiednio fibraty i statyny - poproszeni zostali o ustosunkowanie się do trzech kwestii: podstaw epidemiologicznych stosowania tych grup leków, efektów działania statyn i fibratów w praktyce klinicznej oraz dowodów płynących z badań klinicznych nad tymi lekami (evidence-based medicine). Każdy z uczestników dyskusji podsumował też swoje stanowisko względem obecnego statusu terap

  Streszczenie angielskie: Fibrates and statins are currently the most widely prescibed hypolipemic drugs. Recently, the therapeutic status of statins seems to increase, although some interesting studies were published regarding fibrates and their role in cardiovascular therapy. Following the publication of results of HPS (Heart Protection Study), the statins gained more arguments supporting their principal role and possible expansion of clinical indications. The following debate is aimed to compare both groups of drugs as far as their pharmacological properties and evidence-based data from randomized clinical trials are concerned. Two participants of this debate - presenting different views on the subject - comment on the following issues regarding the targed drug groups: the epidemiological basis for the position of statins/fibrates in pharmacotherapy, the clinical practice of using statins/fibrates, the evidence-based medical facts for both groups. Each of the debate participants has been also asked to summar


  40/95

  Tytuł oryginału: IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002.
  Tytuł angielski: IV Warsaw Days of Pharmacology, Pharmacotherapy and Pharmacoeconomics.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.305-306 - 4 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 19-21.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  41/95

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 73. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, Salzburg, 7-10.07.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from 73rd Congress of European Atherosclerosis Society, Salzburg, 7-10.07.2002.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.307 - 73 Kongres Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego Salzburg 07-10.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  42/95

  Tytuł oryginału: Effect of intra-tegmental microinjections of 5-HT1B receptor ligands on the amphetamine-induced locomotor hyperactivity in rats.
  Autorzy: Papla Iwona, Filip Małgorzata, Przegaliński Edmund
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.351-357, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Previous research demonstrated that the mesoaccumbens dopamine (DA) pathway played a critical role in the behavioral effects of amphetamine in rodents. Nonetheless, recent findings have also indicated involvement of 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin) transmission in these effects. In the present study, we investigated the role of 5-HT1B receptors located in the ventral tegmental area (VTA) in the amphetamine-induced locomotor hyperactivity in rats. Male Wistar rats, implanted bilaterally with cannulae in the VTA were infused with saline (0.2 ćl/side), GR 55562 (an antagonist of 5-HT1B receptors; 0.1 - 1 ćg/side) or CP 93129 (an agonist of 5-HT1B receptors; 0.003 - 0.03 ćg/side) immediately prior to the injection of saline (1 ml/kg, ip) or amphetamine (0.5 mg/kg, ip). The monitoring of locomotor activity in photobeam chambers began at once and proceeded for 60 min. Neither GR 55562 nor CP 93129 affected basal locomotor activity. Pretreatment with GR 55562 (0.1 - 1 ćg/side) did not affect the locomotor hyperactivity evoked by amphetamine. On the other hand, microinjections of CP 93129 (0.01 - 0.03 ćg/side) enhanced the amphetamine-induced hyperlocomotor activity. GR 55562 (1 ćg/side) markedly reduced the enhancing effects of CP 93129 (0.01 ćg/side) on the amphetamine-induced hyperactivity. These findings indicate that 5-HT1B receptors located in the VTA do not play a major role in the hyperlocomotion elicited by amphetamine, whereas their activation may modulate the behavioral response to the psychostimulant.


  43/95

  Tytuł oryginału: Sercowe komórki tuczne - źródło endogennego układu fibrynolitycznego?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.23-25, il., bibliogr. 16 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/95

  Tytuł oryginału: Pochodne sulfonylomocznika a układ krążenia - medycyna oparta na faktach (evidence-based medicine).
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.59-62, il., tab., bibliogr. 21 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Definicje ostrego zespołu wieńcowego, zawału mięśnia sercowego i niestabilnej dławicy piersiowej].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.33, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 268-272
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.43-44, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 289-296
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/95

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  48/95

  Tytuł oryginału: Właściwości przeciwarytmiczne i hipotensyjne nowych pochodnych aryloksyetyloamin o potencjalnym działaniu adrenolitycznym : praca doktorska
  Autorzy: Maciąg Dorota, Filipek Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmakodynamiki, Pracownia Wstępnych Badań Farmakologicznych w Krakowie
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19754

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  49/95

  Tytuł oryginału: Statyny - rosnąca rola w kardiologii.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.23-27, tab., bibliogr. 4 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/95

  Tytuł oryginału: Sesja "Gorąca linia" - najnowsze doniesienia z kardiologii.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.59 - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat


  51/95

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej : praca doktorska
  Autorzy: Filipecka Iwona, Gierek-Łapińska Ariadna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Okulistyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 91, [1] k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., [sum.], maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  52/95

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamic of the mean concentration of C-reactive protein in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.35-40, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ). U chorych z mniej zaawansowaną chorobą przyzębia następowało szybsze ustąpienie odczynu zapalnego mierzonego średnim osoczowym stężenia białka C-reaktywnego w porównaniu z grupami z bardziej zaawansowaną chorobą przyzębia.


  53/95

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe jądra w materiale Dolnośląskiego Centrum Onkologii : praca doktorska
  Autorzy: Filipczyk-Cisarż Emilia, Kornafel Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19740

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/95

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Rola hormonalnej terapii zastępczej w profilaktyce choroby wieńcowej: aktualny stan wiedzy].
  Autorzy: Kłoś Jadwiga, Filipiak Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.14-17, il., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2001; 3 : 399-403
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  55/95

  Tytuł oryginału: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska A[nna], Stanisławska-Biernat E., Zubrzycka-Sienkiewicz A.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.63-64, 68, 70-76, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/95

  Tytuł oryginału: Kształt rogówki oraz astygmatyzm w krótkowzroczności : praca doktorska
  Autorzy: Filipiak Dorota, Czepita Damian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20448

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  57/95

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym do pomostowania wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia for the off-pump coronary bypass surgery.
  Autorzy: Nikodemski Tomasz, Żukowski Maciej, Ratajski Radosław, Kępiński Stanisław, Filipiak Krzysztof, Brykczyński Mirosław, Listewnik Mariusz, Kazimierczak Arkadiusz, Bohatyrewicz Romuald, Wiechowski Seweryn
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.17C-20C, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 263 pacjentów poddanych zabiegowi OPCAB w 2001 r. Chorych podzielono na dwie grupy GA - 72 chorych znieczulonych tylko ogólnie i GA + TEA - 191 pacjentów, u których oprócz znieczulenia ogólnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową w odcinku piersiowym. Na stole operacyjnym ekstubowano w grupie GA 3 chorych (4,16 proc.), natomiast w grupie GA + TEA - 145 (75,9 proc.), a średni czas od zakończenia zabiegu do ekstubacji wynosił odpowiednio 230,7 i 50,9 min. (p 0,0001). W grupie GA statystycznie częściej występowały tachykardia, hipertensja oraz konieczność stosowania wlewu adrenaliny. Autorzy stwierdzają, że analgezja zewnątrzoponowa jest dobrym uzupełnieniem znieczulenia ogólnego podczas operacji OPCAB. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na opioidowe leki przeciwbólowe w trakcie zabiegu oraz umożliwia bezpieczną wczesną ekstubację.

  Streszczenie angielskie: The aim of the retrospective study was to assess the usefulness of thoracic epidural anglezja for OPCAB surgery. Two hundred sixty-three patients were allocated to two groups to receive general anaesthesia - GA (72) or general anaesthesia with thoracic epidural analgesia - GA + TEA (191). Three (4.2 p.c.) GA and 145 (75.9 p.c.) GA + TEA patients were extubated at the operating theatre; mean extubation time was 230.7 and 50.9 min respectively (p 0.0001). Tachycardia, hypertension and inotropic adrenaline support were significantly more frequent in the GA group. We conclude that the thoracic epidural analgesia was an efficient adjunct to general anaesthesia during minimally invasive coronary artery bypass surgery. It reduced opioid demand during anaesthesia and shortened extubation time and recovery.


  58/95

  Tytuł oryginału: Eprosartan - nowy przedstawiciel najmłodszej grupy leków hipotensyjnych.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.3-6, 8, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Eprosartan jest jednym z nowych antagonistów angiotensyny II (sartanów), wprowadzonych na rynek farmaceutyczny pod koniec XX w. Sartany specyficznie i selektywnie blokują receptory angiotensynowe AT1. Leki te stanowią nową klasę farmaceutyków, którą uwzględniono w zaleceniach dotyczących terapii nadciśnienia tętniczego. Najistotniejsze zalety tej grupy to dobra ich tolerancja i nikły profil działań ubocznych. Sartany posiadają również większość zalet dobrze już znanych z praktyki klinicznej inhibitorów konwertazy angiotensyny (leków blokujących układ renina-angiotensyna). Istnieją pewne różnice w farmakodynamice i farmakokinetyce pomiędzy lekami z grupy sartanów. W artykule przedstawiono podstawowe dane farmakologiczne i kliniczne dotyczące eprosartanu w kontekście innych dostępnych leków z tej grupy.


  59/95

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty zastosownia kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic appraisal of implantable cardioverter-defibrillator for the prevention of sudden cardiac death.
  Autorzy: Pietrasik Arkadiusz, Niewada Maciej, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.377-383, il., tab., bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowanego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. W żadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek 70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory 35 proc., klasa wydolności serca NYHA III). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych pochodzących zarówno z badań klinicznych, jak i z analiz farmakoekonomicznych dotyczących kształtowania standardów stosowania ICD. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych i analiz farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu z zastosowaniem ICD.

  Streszczenie angielskie: The results of randomized clinical trials have proved that implantable cardioverter defibrillators (ICDs) reduce the risk of death in survivors of ventricular tachyarrhythmias. High costs of ICD devices must limit their use to the subset of patients who would benefit most and for whom ICDs are more effective and cost-effective. The strategy for the identification of patients who could benefit from ICD is not clearly established. It has been postulated that the presence of two or more risk factors (age 70 years, left ventricular ejection fraction 35 p.c., and New York Heart Association class III) may identify the patient who would benfit most from the ICD implantation resulting in cost-effective use of resources but further research in this field is still needed. The clinical trials and pharmacoeconomic analyses on cost-effectiveness of ICDs in therapy of live-threatening ventricular tachyarrhythmias are reviewed in the paper.


  60/95

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Berlin, 31.08-04.09.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08-04.09.2002.
  Autorzy: Filipiak Krzystof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.413-416 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  61/95

  Tytuł oryginału: The effect of amphetamine sensitization on mouse immunoreactivity.
  Autorzy: Kubera M., Filip M., Basta-Kaim A., Nowak E., Budziszewska B., Tetich M., Holan V., Korzeniak B., Przegaliński E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.233-242, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Recent studies indicate a role of the immune system in the behavioral effects of amphetamine in rodents. In the present study we attempted to find a connection between the behavioral changes induced by repeated, intermittent administration of amphetamine and some immunological consequences of sensitization to amphetamine in mice. Male Albino Swiss mice were treated repeatedly (for 5 days) with amphetamine (1 mg/kg, i.p.). On day 9, they received a challenge dose of amphetamine (1 mg/kg). Acute administration of amphetamine increased their locomotor activity by ca. 40 p.c. In animals treated repeatedly with amphetamine, the challenge dose of the psychostimulant induced behavioral sensitization, i.e. the higher locomotor activation as compared with that after its first administration to mice. Immune functions were evaluated by the ability of splenocytes to proliferate and to produce cytokines such as interferon ç(IFN-ç), interleukin (IL)-4 and IL-10. Acute amphetamine administration significantly decreased, by ca. 30 p.c. and 25 p.c., the proliferation of splenocytes in response to an optimal and a suboptimal dose of concanavalin A (Con A), respectively, and increased their ability to produce IL-4. Chronic intermitent treatment with amphetamine significantly decreased, by ca. 65 p.c. and 50 p.c., the proliferative response of T cells to an optimal and a suboptimal dose of Con A, respectively, and diminished by 20 p.c. the metabolic activity of splenocytes. The above data showed that both acute and chronic amphetamine ...


  62/95

  Tytuł oryginału: Medycyna cywilizacji europejskiej.
  Tytuł angielski: Medicine of Western European Civilization.
  Autorzy: Filipowicz Zygmunt
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.11-15, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Wspaniałe osiągnięcia medycyny dzisiaj zapowiadają dalszy rozwój medycymy jutra. Jesteśmy w punkcie zwrotnym rozwoju cywilizacji i tworzenia nowego paradygmatu filozoficznego ery postprzemysłowej. Ery, która ma zerwać z dualizmem kartezjańskim i mechanicznym traktowaniem zjawisk, w tym biologicznych. Medycyna, aby sprostać stawianym jej wymaganiom, powinna być medycyną holistyczną, partnerską, rodzinną i filozoficzną. Nie tylko technika, ale mówiąc ostrzej, mechanika ma służyć pacjentowi. Nie może jednak zastępować czy nawet zasłaniać lekarza. Powyższe wymaga zrozumienia metafizycznej struktury człowieka, uwzględnienia jego potrzeb, stawiania pytań i prób uzyskiwania na nie odpowiedzi. Nowa rzeczywistość wymaga od lekarza zrozumienia głębi filozoficznej chorego człowieka. Zrozumienia sytuacji, w jakiej się znalazł z całą złożonością zaburzeń jego struktury psychofizycznej. W nieustannym doskonaleniu się pojawia się cierpienie. Cierpienie jest złem, ale i wielką siłą sprawczą, siłą twórczą. Największym złem, powiada Teilhard de Chardin, nie jest bynajmniej samo cierpienie, ale poczucie pomniejszania człowieka. Głód, pragnienie, rany są nie do zniesienia w stanie bierności i bezczynności. Nie są ważne czy nawet wręcz znikają w gorączce, ataku czy w odkrywaniu siebie. Człowiek dla siebie jest istotą nieznaną. Głębie i perspektywy kryjące się w nim są zarazem nieogarnione i dziwnie pociągające.

  Streszczenie angielskie: Remarkable achievements of modern medicine foreshadow its further improvement. We are at the crossroads of civilizational development and of constructing a new philophical paradigm of the post-industrial era. It promises to relapce Cartesian dualism and a mechanical approach to reality, including its biological dimension. To cope with the demands medicine should turn holistic, partner-like, family oriented and philosophical. It is not only tecnology that should serve a patient but - to put it bluntly - mechanics. However, it cannot replace a doctor or provide him with an alibi. This requires an understanding of a metaphysical framework of man, should take into consideration his needs, man, should ask questions and try to find answers. The new reality demands that the doctor understands philosophical depths of a sick man and the complexity of his psycholophysical framework undermined by illness. Suffering is an element of the constant self-improvement. It is evil but at the same times it is a productive and creative power. According to Teilhard de Chardin the suffering itself is not the ultimate evil - it is an attemot to bellittle man. When one is passive and inactive, hunger, thirst and paib are imposible to bear. They are not important, or simply nonexistent, when we rush, attack or discover ourselves. To himself man is impentrable. The depths and vistas he contains are incomprehensible but strangely attractive.


  63/95

  Tytuł oryginału: Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych - od badań klinicznych do modelu optymalnego.
  Tytuł angielski: Risk stratification in acute coronary syndromes - from clinical trials to optimal model.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.5-11, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with acute coronary syndromes (ACS) are a diverse population. Evidence is available from recent large clinical trials for important subgroups of patietns who are at higher risk of adverse outcomes. An emerging approach to ACS is to use a comprehensive approach to risk assessment. Models have been developed to predict the risks of death, nonfatal myocardial infarction or severe recurrent ischemia in patients with ACS. Risk stratification with scoring system on admission offers the best way to identify patietns who would benefit most from both inasive treatment and platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. Clinical predictors can be used in risk stratification and are also helpful in assisting in triage of ACS patients to the coronary care unit versus a monitored bed or even a cardiac step-down unit. The following paper summarises the contemporary rules for ACS risk stratification.


  64/95

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  65/95

  Tytuł oryginału: Prognostic value of selected imunohistochemical markers in skin melanoma.
  Tytuł polski: Markery immunohistochemicze w czerniaku.
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Bręborowicz Jan, Filas Violetta, Teresiak Marek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.487-495, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena znaczenia metaloproteinazy 2 (MMR-2), glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej dla przebiegu czerniaka skóry w porównaniu z wpływem czynników klinicznych i histopatologicznych na czas przeżycia. Materiał i metodyka. Analizowano dane 39 pacjentów operowanych z powodu czerniaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej po raz pierwszy w latach 1990 - 1994. Ocenie poddano dane kliniczne, takie jak: wiek, płeć, pojawienie się rozsiewu nowotworowego, jego lokalizację oraz czas przeżycia. Na podstawie archiwalnych preparatów histopatologicznych oceniono: grubość nacieku guza w mm wt Breslow'a, poziom naciekania wg Clarka, postać histologiczną, obecność nacieku limfocytarnego, cechy regresji, obecność owrzodzenia, obecność satelitów i przerzutów do węzłów chłonnych. Przeprowadzono badanai ekspresji narkerów immunohistochemicznych w materiale tkankowym uzyskanym z archiwalnych bloczków parafinowych. Określono obecność HMB-45 i PCNA, ekspresję metaloproteinazy 2 (MMP-2, glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej. Dane kliniczne, histopatologiczne i immunohistochemiczne oceniono w korelacji z czasem przeżycia. Ocenę czynników prognostycznych przeprowadzono metodą nieparametrycznego modelu proporcjonalengo hazardu wg Coxa. Wyniki. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w badanej grupie okazał się dodatni wynik reakcji na obecność nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej i to zarówno ...

  Streszczenie angielskie: Aim: to assess the signifcance of the expression of metalloproteinase 2 (MMP-2), CD44 glycoprotein and mn23 diposphate nucleoside kinase on melanoma progression and survival time and its comparison with the influence of clinical and histopathological parameters. Material and methods: 39 patients operated for the first time because of melanoma in the 2nd Department of Oncological Surgery of the Greatpoland Cancer Centre in Poznań between the years 1990 - 1994. Clinical data such as age, gender, the occurrence of cancer spread, its location and survival time were assessed. Using archival histopathological specimens we assessed the thickness of tumour invasion in mm according to Breslow, the level of invasion according to Clark, histological type, the presence of lymphocyte infiltration, regression symptoms, teh existence of preexisting naevus, the presence of ulceration, the presence of satellites and metastases to lymphatic nodes. Immunohistochemcial marker expression was perforemd in tissue material obtained from archival paraffin blocks. The presence of HMB-45 adn PCNA, the expression of metalloproteinase 2 (MP-2), CD44 glycoprotein and nm23 diphosphate nucleoside kinase were also assessed. Clinical, histopahtological and immunohistochemcial data was analysed in correlation with survival time. The evaluation of prognostic factors was performed aby Cox's nonparametriic proportional hazard regression model. Results: the crucial prognostic factor in the examined group ...


  66/95

  Tytuł oryginału: Etiologia ROP u noworodków z urodzeniową masą ciała 500-1000 g. Kaniulacja żył czaszkowych a ROP.
  Tytuł angielski: ROP etiology in newborns with birth weight 500-1000 gram. Cranium veins caniulation and ROP.
  Autorzy: Kowalik Wojciech, Filipczak Renata, Goch Ewa, Zbróg Alina, Gruszka Piotr, Pacułt Iwona, Gramiak Ewa, Bojda Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.48-51, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyna występowania retinopatii wcześniaków jest w dalszym ciągu niejasna i co jakiś czas są podnoszone kolejne, prawdopodobne czynniki predysponujące do jej wystąpienia. W pracy przeanalizowano 22 czynniki ryzyka o udowodnionym bądź prawodopodobnym udziale w etiologii ROP. Materiał będący przedmiotem analizy obejmuje 83 noworodki z urodzeniową masą ciałą 570-1000 g, leczonych w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy w latach 1995-2002. Dodatkowo analizowano kaniulację żył czaszkowych do 60 doby życia, w tym bowiem autorzy upatrują jednej z głównych przyczyn wystąpienia ROP. Analiza pod tym kątem, wdług naszej wiedzy, nie była nigdy dokonywana. Po przeanalizowaniu własnego materiału autorzy wysuwają hipotezę, że płyny i leki podawane dożył czaszkowych, będących spływem żyły twarzowej, mogą w sprzyjających okolicznościach penetrować do naczyń siatkówki, zaburzać proces jej waskularyzacji i prowadzić w efekcie do ROP.

  Streszczenie angielskie: The cause of occurence of ROP is stil unexplained an occasionally there are presented new probable predisposing factors. In that study there are described 22 risk factors connected with ROP etiology. Matter of analysis concenrns 83 newborns with birth weight 570-1000 g, treated in NICU of Wojewódzki Szpital in Legnica during 1995-2002. Additionaly cranium veins caniulation till 60 th day of life was analysed, because it is one of the most important causes of ROP in authors' opinon. According to authors' knowledge there was no analysis from that pont of view up to now. After realizing analysis authors' set forth hypothesis that liquids and medicaments injected to cranium veins being confluence of face vein in favourable conditions could penetrate into retina vessels and disturb process of its vascularization and in effect lead to ROP.


  67/95

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs).
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1199-1205, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/95

  Tytuł oryginału: Effects of 5-HT1B receptor ligands microinjected into the accumbal shell or core on the sensitization to cocaine in rats.
  Autorzy: Przegaliński Edmund, Siwanowicz Joanna, Papla Iwona, Filip Małgorzata
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (5) s.387-396, il., bibliogr. s. 394-396
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to find out whether 5-HT1B receptors located in subareas of the nucleus accumbens played role in cocaine sensitization in rats, and whether pharmacological activation of these receptors could modify this drug effect. Male Wistar rats implanted bilaterally with cannulae into the accumbens shell or core were microinjected with GR 55562 (an antagonist of 5-HT receptors) or cP 93129 (an agonist of 5-HT1B receptors). The rats, which were repeatedly (for 5 days) administered with cocaine (10 mg/kg) after 5-day withdrawal period, showed significantly higher locomotor hyperactivity in comparison with the observed in saline-pretreated and cocaine challenged rats. GR 55562 (0.1 - 10 ćg/side), administered for 5 days into the accumbens shell, but not into the core, prior to cocaine dose-dependently attenuated cocaine sensitization. When injected for 5 days into either the accumbens shell or core before cocaine, CP 93129 (0.1 - 10 ćg/side) had no effect on the development of cocaine sensitization. To examine the effects of GR 55562 and CP 93129 on the expression of cocaine sensitization, the drugs were given acutely before a challenge dose of cocaine (10 mg/kg) on day 10. No change in cocaine sensitization was observed after injection of GR 55562 (0.1 - 10 ćg/side) to the either accumbens subregion or after injection of CP93129 (0.1-10 ć/side) into the core. However, an intra-accumbens shell injection of CP 93129 (10-30 ćg/side) increased sensitization to cacaine, and this enhancement was attenuated after local injection of GR 55562 (1 ćg/side)...


  69/95

  Tytuł oryginału: Statyny - leki tylko kardiologiczne?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.12, 14-20, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  70/95

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej acenokumarolu z preparatu Acenocumarol tabletki 4 mg produkcji WZF Polfa.
  Tytuł angielski: Evaluation of the bioavailability of acenocoumarol from Acenocumarol tablets 4 mg, manufactured by WZF Polfa.
  Autorzy: Migdał Marek, Filipek Marian, Wawer Zbigniew, Podleśny Jerzy
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.58-61, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was comparison of the bioavailability and pharmacokinetic parameters of acenocoumarol in serum after single oral 8 mg dose (2 tablets) of Acenocumarol 4 mg manufactured by Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, and Sintrom 4 mg of Novartis Pharma AG., as a reference drug. The evaluation of bioequivalency was conducted in the group of 24 young, healthy volunteers, which received a single dose of the investigational preparation or reference preparation using double-blind, randomised, cross-over method in 2 series with wash-out time of 7 days. Plasma concentrations of acenocoumarol were measured using HOLC method. No statistically significant differences of pharmacokinetic parameters were found between both formulations.


  71/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Statyny a markery zapalenia].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.15-16, il., bibliogr. 10 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 42-47
  Sygnatura GBL: 313,641

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Statyny po zawale serca: czy nasi pacjenci są właściwie leczeni?].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.26-27, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 99-106
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/95

  Tytuł oryginału: Mioglobina - nowe narzędzie wczesnej stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.78-79, il.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/95

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe w dwa lata od wprowadzenia nowej definicji zawału - czy nastąpiły istotne zmiany?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Figiel Wojciech, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.102-108, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 2000 wprowadzono nową definicję zawału serca. Postęp wiedzy patofizjologicznej, diagnostyki i terapii odmienił rozumienie przyczyn, przebiegu i skutków ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Niniejszy artykuł - będący wstępem do pięciu kolejnych artykułów dotyczących terapii i prewencji OZW - ogniskuje się wokół tego, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat w zakresie OZW. O ile świadomi jesteśmy zmian związanych z postępem terapii, zapominamy jak dalece sama zmian klasyfikacji OZW odmieniła nasze spojrzenie na tę grupę chorób. Zmienił się również algorytm wczesnego postępowania w OZW, jak i - co chyba najmniej uświadomione - zmienia się obraz kliniczny tej grupy chorób.


  75/95

  Tytuł oryginału: Ryzyko zapalenia śródpiersia u chorych kardiochirurgicznych.
  Autorzy: Kozłowski M., Filczak K[rzysztof], Wojdyga R., Chojecki Ł., Gulak G., Syska P., Skrobot B[arbara], Garlicki M[irosław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.325-331, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo postępów w technice chirurgicznej i stosowaniu coraz skuteczniejszych antybiotyków, zakażenia występujące u chorych kardiochirurgicznych stanowią nadal poważny problem kliniczny. Ropne zapalenie śródpiersia - ciężkie zakażenie wymagające reoperacji jest przedmiotem wielu badań mających na celu ustalenie najwłaściwszego postępowania profilaktycznego i wyboru metody leczenia. W pracy niniejszej przeanalizowano zakażenia występujące u chorych leczonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Ropne zapalenie śródpiersia wystąpiło u 8 chorych, u 2 chorych z towarzyszącym dodatkowo ropniakiem jamy opłucnowej. 7 chorych pierwotnie operowanych z powodu choroby wieńcowej, a u jednej pacjentki wykonano wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej. Każdorazowo w znieczuleniu ogólnym opracowano chirurgicznie ranę i po założeniu drenażu płuczącego ponownie zszywano mostek. Dwóch pacjentów (25 proc.) zmarło z powodu następstw zakażenia i wstrząsu septycznego. U pozostałych chorych (75 proc.) uzyskano poprawę i wyleczenie zakażenia. Wieloczynnikowa analiza logistyczna wykazała, że niezależnym czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko ropnego zapalenia śródpiersia był zwiększony wskaźnik masy ciała operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: Despite advances in surgical technique and use of increasingly effective antibiotics, infections in patients subjected to heart surgery are still a major clinical problem. Purulent mediastinitis - the severe infection mandating reoperation - is a subject of many studies aiming to set the best prophylactic measures and to choose the proper way of treating. In the current letter we analyzed infections which occurred in patients operated between January 1st and December 31st, 2001. Purulent mediastinitis occurred in 8 patients, and in 2 of them it was associated with pyothorax. 7 patients were primarily operated upon coronary artery disease, and 1 patient passed implantation of artificial heart valve. In every case the wound had been debrided and irrigating drainage applied followed by rewiring of sternal edges. Two of the patients (25 p.c.) have died due to sequels of infection and septic shock. The latter patients (75 p.c.) have achieved betterment and cure of infection. Multivariate logistic regression revealed that the increased body mass index of operated patients was an independent factor significantly heightening the risk of purulent mediastinitis.


  76/95

  Tytuł oryginału: Działalność i efekty funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
  Autorzy: Filarski Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.36-40
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  77/95

  Tytuł oryginału: Działalność Rzecznika Praw Pacjenta - próba oceny i perspektywy funkcjonowania.
  Autorzy: Filarski Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.77-81
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  78/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Niedomykalność zastawki mitralnej: typowy przykład aktywacji tkankowego układu renina-angiotensyna].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.74, il., bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 97-103
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  79/95

  Tytuł oryginału: MITRA PLUS - nowy argument w dyskusji nad efektem klasy.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Marchel Michał
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.85-88, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  80/95

  Tytuł oryginału: Effects of 5-HT1B receptor ligands microinjected into the accumbal shell or core on the cocaine-induced locomotor hyperactivity in rats.
  Autorzy: Przegaliński E., Filip M., Papla I., Czepiel K.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.383-394, il., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to examine the effect of 5-HT1B receptor ligands microinjected into the subregions of the nucleus accumbens (the shell and the core) on the locomotor hyperactivity induced by cocaine in rats. Male Wistar rats were implanted bilaterally with cannulae into the accumbens shell or core, and then were locally injected with GR 55562 (an antagonist of 5-HT1B receptors) or CP 93129 (an agonist of 5-HT1B receptors). Given alone to any accumbal subregion, GR 55562 (0.1 - 10 ćg/side) or CP 93129 (0.1 - 10 ćg/side) did not change basal locomotor activity. Systemic cocaine (10 mg/kg) significantly increased the locomotor activity of rats. GR 55562 (0.1 - 10 ćg/side), administered intra-accumbens shell prior to cocaine, dose-dependently attenuated the psychostimulant-induced locomotor hyperactivity. Such attenuation was not found in animals which had been injected with GR 55562 into the accumbens core. When injected into the accumbens shell (but not the core) before cocaine, CP 93129 (0.1 - 10 ćg/side) enhanced the locomotor response to cocaine; the maximum effect being observed after 10 ćg/side of the agonist. The later enhancement was attenuated after intra-accumbens shell treatment with GR 55562 (1 ćg/side). Our findings indicate that cocaine induced hyperlocomotion is modified by 5-HT1B receptor ligands microinjected into the accumbens shell, but not core, this modification consisting in inhibitory and facilitatory effects of the 5-HT1B receptor antagonist (GR 55562) and agonist ...


  81/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rola zapalenia w patogenezie niewydolności serca].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.51-52, il., bibliogr. 3 poz. - Oprac. na podst. czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 200-205
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  82/95

  Tytuł oryginału: Badanie LIFE - czy tylko kolejny program kliniczny?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.71-72, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  83/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie po zawale mięśnia sercowego].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.22-23, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 41-54
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  84/95

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Angiogeneza w mikrokrążeniu a układ renina-angiotensyna].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.33, 40, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 56-62
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/95

  Tytuł oryginału: Role of dopamine D3 receptors in controlling the expression of cocaine sensitization in rats.
  Autorzy: Filip Małgorzata, Papla Iwona, Czepiel Klaudia
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.687-691, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: It is established that dopamine (DA) is an important brain mediator of the behavioral (i.e. sensitizing) effects of cocaine in rodents. Among DA receptor, recent findings point to engagement of DA D3 receptors in cocaine addictive actions. In the present study, we attempted to determine the role of DA D3 receptors in the expression phase of sensitization to cocaine in rats, using the selective ligands 7-OH-PIPAT (an agonist) and nafadotride (an antagonist) of these receptors. Repeated administration (1-5 days) of cocaine (10 mg/kg, ip) to male Wistar rats significantly enhanced the locomotor activation induced by its challenge dose given after 5-day withdrawal (on day 10). 7-OH-PIPAT (1 mg/kg, but not 0.01-0.1 mg/kg, sc) administered together with a challenge dose of cocaine significantly decreased the response to cocaine in rats treated repeatedly with cocaine. On the other hand, the expression of cocaine sensitization was increased when that drug was combined with nafadotride (0.4 mg/kg, ip) on day 10. The results indicate a role of DA D3 receptors in controlling the expression of cocaine sensitization in rats, and may suggest an importance of DA D3 receptor agonists in the therapy of cocaine abuse.


  86/95

  Tytuł oryginału: Ocena powtarzalności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 metodą immunoenzymatyczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of repeatability of enzymoimmunoassay of anti-A60 antibodies.
  Autorzy: Demkow Urszula, Zielonka Tadeusz M., Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Michałowska-Mitczuk Dorota, Soszka Anna, Boros Piotr, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kuś Jan, Zwolska Zofia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.101-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane od wielu lat testy serologiczne nie znalazły jeszcze pełnego uznania i stałego miejsca w diagnostyce gruźlicy. W dużej mierze wiązało się to z trudnościami w uzyskaniu oczyszczonych i swoistych antygenów oraz użyciem mniej czułych i swoistych technik. Celem pracy była ocena powtarzalności oznaczenia przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w klasie IgG, IgA i IgM metodą immunoenzymatyczną z określeniem przydatności w rozpoznawaniu gruźlicy. Pomiar miana przeciwciał wykonano dwukrotnie w surowicy 45 chorych, wśród których było 33 chorych na gruźlicę, 3 na mykobakteriozę i 9 na sarkoidozę. Przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 poznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) używając odczynników produkcji ANDA-Biologicals. Dodatnie wyniki uzyskano u 41 proc. chorych na gruźlicę w teście IgG, 31 proc. dla IgA oraz 18 proc. dla IgM. Dodatnie wyniki stwierdzono również u 2 chorych na mykobakteriozę we wszystkich klasach oraz u 3 chorych na sarkoidozę w klasie IgG i IgA. Odsetek zgodnych wyników wynosił 92 proc., 88 proc. i 82 proc. dla odpowiedniego IgG, IgA i IgM. Natomiast istotne różnice w gęstości optycznej stwierdzono w 5 proc. dla IgG, 2 proc. dla IgA i 4 proc. dla IgM. Obserwowano bardzo wysoki współczynnik korelacji Pearsona dla obu pomiarów (odpowiednio 0,982 dla IgG, 0,995 dla IgA i 0,98 dla IgM). Ocena powtarzalności enzymatycznego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwprątkowych wykazała dużą zgodność uzyskiwanych wyników. Wyniki potwierdziły, że testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwprątkowe są powtarzalne, wiarygodne i przydatne w rozpoznawaniu gruźlicy. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Serology testing, in spite of many years of application, has not found its permanent palce in TB diagnosis yet. The goal of our study was to evaluate repeatability of enzymoimmunoassay measuring antibodies IgG, IgA and IgM anti-A60 antigen for its usefulness in tuberculosis diagnosis. Serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 45 patients (33 patients with tuberculosis, 3 patients with myocardia; infections other than tuberculosis - MOTT and 9 patients with sarcoidosis) was measured. Comercially availalble ELISA based kits against antigen A60 ANDA TB (ANDA-Biological, Strasburg) were used. Positive results of 41 p.c. for IgG, of 31 p.c. for IgA and of 18 p.c. for IgM were achieved. In addition, 2 positive results in MOTT for IgG, IgA and IGM and 3 positive results for IgG and IgA in sarcoidosis were shown. Percentage of consistent results was as follows: 92 p.c., 88 p.c. and 82 p.c. for IgG, IgA and IgM respectively. However there were significant differences in optical density of 5 p.c. for IgG, 2 p.c. for IgA and 4 p.c. for IgM. Furthermore, extermely high Pearson correlation coefficient was registered of 0.982 for IgG, 0.995 for IgA and 0.98 for IgM. Evaluation of repeatability of enzymatic test for determination of antibodies anti-A60 showed significant consistency of results. The results indicate that ELISA tests constitute a vaulable tool in diagnosis of tuberculosis.


  87/95

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy).
  Autorzy: Filar Marian
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.78-95
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  88/95

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów oddziałów internistycznych z jakości opieki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction with the quality of nursing in internal units.
  Autorzy: Gaweł Genowefa, Filus Ilona
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.120-125, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł jest sprawozdaniem z badań satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej przeprowadzonych w czterech oddziałach internistycznych. Głównym celem badań była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z uzyskanej opieki.

  Streszczenie angielskie: The article is a report from a patient satisfaction research conducted in an internal care unit in Kraków. The aim of this research was to estimate the level of patient satisfaction with the care provided in the internal unit.


  89/95

  Tytuł oryginału: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) - współczesne leczenie.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.32, 34-36, 38-42, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  90/95

  Tytuł oryginału: Proteins that influence apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Filip Agata, Marzec Barbara, Koczkodaj Dorota, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.3-8, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we estimated the expression of apoptosis-regulating genes in freshly isolated peripheral blood lymphocytes from patients diagnosed with B-CLL, and in the cells suibjected to 72-hrs culture with/without the factors that induce cell proliferation. We investigated the tumor supressor gene p53, the caspases (caspase-3, caspase-7, caspase-8), the protooncogene bcl-2 and IAP family genes (survivin, cIAP-2). Immunocytochemistry and RNase Protection Assay (RPA) were employed to assess both protein and mRNA. We found high levels of expression of antiapoptotic genes cIAP-2 and bcl-2 in most patients. Despite the presence of its protein product in 23 p.c. of the cells ex vivo, there was no detectable survivin mRNA in these cells. The increase in survivin mRNA expression was noted in the cells induced to proliferation. The level of caspases expression in B-CLL lymphocytes seemed to be similar to the level observed in the cells isolated from healthly volunteers.


  91/95

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.


  92/95

  Tytuł oryginału: Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.
  Autorzy: Kubiatowski Tomasz, Korzeniowska-Olszańska Joanna, Różyńska Krystyna, Filip Agata, Marzec Barbara, Gawłowicz Małgorzata, Koczkodaj Dorota, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.51-56, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Matrix metalloproteinases (MMP) are a large family of hydrolases contributed to both normal and pathological tissue remodeling. There is an accumulated data showing that bacterial lipopolisaccharide can stimulate MMPs expression in many models in vitro. The aim of this study was to assess the MMP-2 and 9- expression in LS 180 cell line stimulated with LPS in dose of 0.14 ćg/ml. Into our experimental work we employed many different techniques such as: RT-PCR, fluorescent immunocytochemistry and zymography. According to our data there were no differences in MMP-2 and MMP-9 expression as was shown by means of RT-PCR and fluorescent immunocytochemistry. Because immunocytochemistry was not able to distinguish active and inactive forms of metalloproteinases zymography was incorporated to measure amounts of different forms of MMP-2 and MMP-2 secreted to culture medium. Assessment of the obtained results showed slightly elevated level of proMMP-9 and MM-9 after LPS stimulation. For MMP-2 similar effects was not seen.


  93/95

  Tytuł oryginału: EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.
  Autorzy: Marzec Barbara, Kubiatowski Tomasz, Gawłowicz Małgorzata, Szczęśniak Dorota, Filip Agata, Koczkodaj Dorota, Nesina Iryna, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.65-70, il., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Epstein-Barr (EBV) is a powerful immortalizing virus for human B lymphocytes in vitro and is assoxciated with several human neoplasms in vivo. Chronic lymphocyte leukaemic (CLL) cells might be infected by the virus but can not proliferative whereas normal resting B lymphocytes produce immortalized cell lines after infection. Since the pRb,p 107 and p130, together with p27, play critical roles in controlling the mammalian cell division cycle, we have investigated the expression of this genes following EBV immortilisation of primary B-lymphocytes comparing to cultured B-CLL cells. In this report, we show that EBV decreases the pRb and p130 mRNA gene expression and drives down the mRNA level of p27 gene expression, which is extremely high in B-CLL lymphocytes. This is achieved by a strategy involving "silencing" of critical cell division cycle genes: pRb, p130. Viral proteins may take part in that process. Increased expression of p27 in B-CLL cells may be responsible for maintenance of anergic state.


  94/95

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny : czy wszystkie są takie same?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.127-134, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  95/95

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamics of inflammatory reaction in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.31-37, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Proces zapalny toczący się w obrębie blaszki miażdżycowej często prowadzi do jej destabilizacji z możliwym pęknięciem, co powoduje powstawanie zakrzepu i wystąpienie ostrej niewydolności wieńcowej (ACS - acute coronary syndrome). Czynnikiem zapalnym prowadzącym do tego procesu może być patogen bakteryjny , pochodzący z tkanek przyzębia. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.). Materiał i metody. Badniem objęto grupę 50 pacjentów poniżej 60 r. ż (37-60 lat; średnia wieku 51 lat) przyjętych z bólem wieńcowym i wstępnym elektrokardiograficznym rozpoznaniem ostrej niewydolności wieńcowej do leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie (kobiety - 9, mężczyźni - 41). Podczas pierwszej doby pobytu na Oddziale przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe stomatologiczne. U wszystkich chorych stwierdzono przewlekłe zapalenie przyzębia. Materiał biologiczny na oznaczanie średnich osoczowych stężeń interleukiny 1 (IL-1) i czynnika martwicy nowowtworu (TNF-ŕ) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.) pobierano przy przyjęciu (faza ostra, badanie 1), w 10-12. dobie pobytu (badanie 2) i w obserwacji odległej - 3 m-ce od wystąpienia ACS (badanie 3), u części chorych, także 6 ...

  Streszczenie angielskie: Background. Inflammatory process within coronary artery artherosclerotic plaque is considered to play key role in destabilization and following presentation pof acute coronary syndrome (ACS). Bacteria pathogenic for periodontal disease (ch.pz.) can be the inflammatory factor leading to this procces. Objectives. The aim of the was to estimate the influence of periodontal diseases on the intensity and dynamics of reaction in patients with ACS and suffering from p.d. measured by the level of Inetrelukin 1 (IL01) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ). Material and methods. The study was carried on 50 individuals below 60 years of age, with diagnosed ACS and p.d. (9 - women; 41 - men), hospitalized in Intensive Cardiological Care Department. In order to determine IL-1 and TNF- levels blood from antecubital vein was sampled in teh moment of admission to eth hospital (acute phase, sample 1), on 10/12 day of hospitalization (sample 2), 3 months after ACS (sample 3), and - in some patients - 6 months after. To examien the correlation between advancement of periodontal diseases well as the intensivity and dynamicsof cardiac inflammatory reaction in patients with ACS, the periodontal status was evaluated by measuring the following periodontal indices: plaque index ( p.c.) , bleeding index (p.c.), clinical attachment loss (mm) pocket depth (mm). Each of this parameters was rated in the range from 1 to 4 (1 - small advancement, 4- serious advancement) and according to this range ...

  stosując format: