Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FICEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rola układu reninowo-angiotensynowo-aldosteronowego (RAA) w patogenezie nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: Role of the renin-angiotensjon-aldosterone system in the pathogenesis of arterial hypertension.
Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.117-122, il., bibliogr. 94 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,828

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Systemowy (krążący we krwi) i lokalne układy reninowo-angiotensynowo-aldosteronowe (RAA) są ważnymi ogniwami regulacji ciśnienia tętniczego w warunkach fizjologicznych. Układy te wykazują istotny wpływ na dwie główne determinanty ciśnienia tętniczego tj. opór naczyń krwionośnych i wolemię. Układy te odgrywają istotną rolę w patogenezie nie tylko wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego ale również nadciśnienia samoistnego. Za taką rolą przemawiają wyniki badań doświadczalnych, molekularnych jak i klinicznych. Uzależnienie terapii przeciwnadciśnieniowej blokeramii układu RAA tylko od profilu reninowego osocza jest patofizjologicznie nieuzasadnione.

  Streszczenie angielskie: Both the systemic (circulating) and local renin-angiotensin-aldosterone systems are essential factors participating in the regulation of blood pressure under physiological conditions. These systems are markedly influencing the two main determinants of blood pressure - volaemia and vascular resistance. They are involved not only in the pathogenesis of secondary but also of essential arterial hypertension. The pathogenic role of the RAA in arterial hypertension is confirmed by experimental, molecular and clinical studies. Dependence of usage of RAA blockers in hypertensive patients only on the plasma renin profile is pathophysiologically unjustified.


  2/5

  Tytuł oryginału: Układ reninowo-angiotensynowo-aldosteronowy (RAA) - wczoraj i dziś
  Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.17-24, il. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipin on plasma leptin concentration in patients with essential hypertension.
  Autorzy: Ficek J., Kokot F[ranciszek], Chudek J., Adamczak M., Ficek R., Więcek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (11/12) s.703-708, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Leptin - produced predominantly by adipocytes - is presumably also involved in pathogenesis of essential hypertension (EH). In the present study, we addressed the question whether and to what extent antihypertensive monotherapy does influence leptinemia in patients with mild or moderate EH. Forty-two EH patients were enrolled in this randomized, open-labeled study. In all subjects, plasma concentrations of leptin, insulin, glucose, cholesterol, triglicerides and creatinine were estimated twice - before and one month after initiation of monotherapy with perindopril, pindolol or felodipin, respectively. Plasma leptin concentration, in the afteron and midnight, was significantly higher in patients with esential hypertension than normotensive healthy subjects (p 0.01). Therapy with perindopril or felodipin did not influence the daily profile of leptinemia or insulinemia, respectively. However, pindolol monotherapy showed a marked (p 0.01) suppressive effect on the daily profile of leptinemia, but did not influence insulinemia. Conclusions: First, patients with essential hypertension are characterized by higher plasma leptin levels as compared with normotensive healthy subjects; second, suppressive effect of pindolol on leptinemia may be pathophysiological relevance in the course of weight gain during á-blocker therapy.


  4/5

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworów (TNFalfa), leptyny i parathormonu (PTH) w patogenezie ostrej i przewlekłej niewydolność nerek : praca doktorska
  Autorzy: Ficek Rafał, Kokot Franciszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii w Katowicach
  Źródło: 2002, 148 k. : il., tab., bibliogr. 228 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20389

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Parathormon - nowe aspekty patofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Parathormone - new pathophysiological aspects.
  Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.23-25, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The parathyroid hormone is an important factor in the regulation of calcium metabolism. PTH secretion is dependent not only on ionic calcium concentration but also on activity and number of calcium receptors, concentration but also on activity and number of calcium receptors, concentration of 1,25 (OH)2D and activity of its receptors, phosphatemia and activity of sodium-phosphate cotransporter and activity of calcium channels respectively. The target organs of all main players of calcium metabolism are the gastrointestinal tract, the kidneys and the bones. Calcaemia is the end result of a concerted interaction of calcium absorption in the gastrointestinal tract, calcium resorption or deposition in bones and calcium excretion by the kidneys. Progress in the field of calcium metabolism resulted in teh development of calcimimetics and vitamin D analogues which suppress PTH secretion with only little or no influence on calcaemia (pharmacological parathyroidectomy). Finally it was shown, that the parathyroid glands are the site of synthesis not only of PTH-1-84. The pathophysiological importance of these findings needs further investigations.

  stosując format: