Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FEDOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ekonomika medycyny : kompedium dla lekarzy i studentów medycyny
Autorzy: Bała Małgorzata, Banaszewska Aleksandra, Bedlicki Michał, Bratek Szczepan, Fedorowski Jarosław J., Freyer Joanna, Kissimowa-Skarbek Katarzyna, Majewska Wanda, Niżankowski Rafał, Nowak Dariusz, Robak Andrzej, Ślęczka Tomasz
Opracowanie edytorskie: Fedorowski Jarosław J. (red.), Niżankowski Rafał (red.), Rudnicki Marek (przedm.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 201, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,699

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  2/3

  Tytuł oryginału: Szwedzki pragmatyzm.
  Autorzy: Fedorowski Artur
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.114
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of low-frequency electromagnetic field on development of Morris hepatoma in the experimental rats' model.
  Autorzy: Fedorowski Artur, Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.381-388, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, generowanego przez modulację pola endogennego, na rozwój eksperymentalnego guza nowotworowego, wątrobiaka Morrisa. W badaniu oceniano dynamikę wzrostu guza nowotworowego w oparciu o pomiar parametrów biometrycznych i biochemicznych (GOT, GPT, GGTP i katepsyny B) w surowicy zwierząt grupy doświadczalnej i kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study assessed the effect of low-frequency electromagnetic field, generated by modulation of the endogenic field, on development of the experimental tumour (Morris hepatoma). The dynamism of the tumour growth was evaluated based on biometrical and biochemical (GOT, GPT, GGTP and cathepsin B) parameters measurement in serum of experimental and control groups.

  stosując format: