Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FARNIK-BRODZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego
Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata, Trzaska Marzena, Pierzchała Władysław; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 67 s. : tab., bibliogr. 57 poz., 20 cm.
Sygnatura GBL: 735,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Analiza transakcyjna.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.48-50, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Neopsychoanaliza.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.54-57, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Fromm ErichHorney
 • Karen

  Streszczenie polskie: Psychoanaliza stała się ważnym przełomem w rozwoju psychologii i psychoterapii. Nurt ten poprzez 40 lat swego rozwoju ulegał licznym zmianom, zainicjował również powstanie kierunków zupełnie odmiennych, np. neopsychoanaliza czy Gestalt.


  4/11

  Tytuł oryginału: Analiza transakcyjna.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.45-47, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od czasu powstania psychoanalizy zaistniało wiele szkół psychoterapeutycznych reprezentujących zróżnicowane podejścia. Do aktualnie najbardziej popularnych nurtów psychoterapeutycznych zalicza się między innymi: analizę transakcyjną, terapię Miltona Ericksona, neurolingwistyczne programowanie, terapię Janova, terapię bioenergetyczną Lowena.


  5/11

  Tytuł oryginału: Analiza transakcyjna - gry i jak sobie z nimi radzić.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.47-49, bibliogr. [2] poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Rola metyloksantyn w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.28, 30-31, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności na całym świecie. Dostępne dane epidemiologiczne pochodzą z krajów rozwiniętych a badania epidemiologiczne w tym zakresie są szczególnie trudne do uuzyskania, gdyż często obejmują przypadki rozpoznanej choroby, tj. dopiero w stadium klinicznie jawnym i umiarkowanie zaawansowanym.


  7/11

  Tytuł oryginału: Terapia Gestalt.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.48-50, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Psychoterapia stanowi ogromny zakres form oddziaływania, udzielania pomocy psychologicznej o bardzo zróżnicowanym charakterze. Istnieją nurty poznawcze, warunkujące, transakcyjne i szereg innych. Psychologia jako dziedzina powiązana z procesem leczenia, a więc medycyną, a także filozofią, socjologią ulega stałemu wzbogaceniu o nowe kierunki, nowe teorie.


  8/11

  Tytuł oryginału: Współpraca lekarza psychiatry i psychologa.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata, Malesiak Zbigniew
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.51-54
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Terapia Gestalt.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.37-39, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części artykułu przedstawiono założenia terapii Gestalt jako nurtu humanistycznego w psychoterapii. Gestalt powstał jako kierunek alternatywny wobec popularnych wówczas kierunków - behawioralnego i psychoanalizy, pozwolił na poszerzenie działań terapeutycznych o sferę fizyczną.


  10/11

  Tytuł oryginału: Terapia Gestalt.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.63-65, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  11/11

  Tytuł oryginału: Psychologia nurtu humanistyczno-egzystencjalnego.
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.47-48, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Nurt psychologi określany jako humanistyczno-egzystencjalny rozwinął się w latach 40. XX wieku jako kierunek pozostający w opozycji wobec popularnych wówczas kierunków tzn. psychoanalizy i behawioryzmu. Wielu psychologów, filozofów, teologów uznawało, że poglądy reprezentowane przez te kierunki nie wyczerpują zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka, gdyż ujmowały życie ludzkie w kategoriach głównie popędów (np. psychoanaliza) lub bodźców sytuacyjnych (np. nurt behawioralny).

  stosując format: