Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FAMULSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Esthesioneuroblastoma jamy nosowej i zatok sitowych.
Tytuł angielski: Esthesioneuroblastoma of nasal cavity and ethmoid sinus.
Autorzy: Popko Ewa, Popko Mariola, Famulski Waldemar
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.235-237, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia rzadko występujący guz nosa i zatok sitowych (esthesioneuroblastoma) u 68 letniej pacjentki oraz sposób chirurgicznego leczenia i zaopatrzenia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego z podstawy przedniego dołu czaszki.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a rarely occuring tumor of nasal cavity and ethmiod sinus (esthesioneuroblastoma - 2nd grade of the pathological grading system proposed by Hyams). It was observed in a woman aged 68. Moreover, there were described surgical therapy and repair of cerebral spinal fluid leaks using composite bone/mucosal graft of the lower turbinate as a donor material. The treatment was successful.


  2/3

  Tytuł oryginału: The expression of tumorigenesis markers in oral papilloma.
  Autorzy: Reszeć Joanna, Sulkowska Mariola, Famulski Waldemar, Guzińska-Ustymowicz Katarzyna, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oral papilloma is the most frequent benign tumor of the oral cavity but its biological potential for malignant transformation is still to be evaluated. The alteration of apoptosis and uncontrolled cell proliferation is considered to be an important factor in oral tumorigenesis. The aim of our study was to evaluate by immunohistochemistry P53, Bcl-2, CD44 and PCNA expression in oral papillomas with and wityout dysplasia. We examined a series of 55 oral papillomas, including 12 (21.8 p.c.) cases of papillomas with epithelial dysplasia. Staining patterns were correlated with sex, age, tumor location, size and presence or absence of epithelial dysplasia. P53 showed positive reaction in 70.9 p.c. PCNA in 80 p.c., CD44 in 50.9 p.c. and Bcl-2 in 21.8 p.c. of papillomas. Ther was no correlation between sex, age, tumor size, location and presence of dysplastic epitehelium in papillomas. We observed a statistically significant correlation between Bcl-2, CD44 expression and presence of epithelial dysplasia in papillomas. Coexistence of PCNA and P53 positive immunostaining was observed. Papillomas with overexpression of P53 adn PCNA showed negative reaction for CD44 protein. The results of our study suggest that overexpression of P53 and PCNA might be an early event in oral tumorigenesis, whereas CD44 and Bcl-2 are potential markers of epithelial dysplasia in oral papillomas.


  3/3

  Tytuł oryginału: CD44 w immunodiagnostyce raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: CD44 in the immunodiagnostics of colorectal cancer.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria, Pogumirski Józef, Sulkowska Mariola, Barwijuk-Machała Małgorzata, Zalewski Bogdan, Famulski Waldemar, Woińska-Rojecka Teresa
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.218-222, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polska należy do krajów o niskim wskaźniku występowania nowotworów okrężnicy i odbytu. Częstotliwość ich występowania wykazuje jednakże stałą tendencję wzrostową. Bardzo niski odsetek pomyślnych wyleczeń raków jelita grubego w naszym kraju spowodowany jest głównie przez późne rozpoznanie choroby. Jednym z warunków pozwalających na zmianę tej sytuacji jest wprowadzenie, oprócz powszechnie stosowanych profilaktycznych badań przesiewowych na obecność krwi utajonej i kolonoskopii, nowych metod umożliwiających bardzo wczesne rozpoznanie. Jedną z sugerowanych metod diagnostycznych poza stosowanymi dotychczas badaniami (np. badaniem przez odbyt, testami na obecność krwi utajonej oraz testami na obecność antygenu CEA w surowicy) jest badanie immunoreaktywności złuszczonych komórek jelita grubego wydalanych z kałem na obecność antygenu CD44. Praca przedstawia rolę glikoproteiny międzybłonowej CD44, która jest cząsteczką adhezyjną i antygenem wykorzystywanym we wczesnej immunodiagnostyce raka jelita grubego. Ekspresję CD44 i białka PCNA zależnego od cyklu komórkowego porównano z nadekspresją CD44 w przebiegu raków okrężnicy wykazuje asynchroniczny związek z replikacją komórki. W publikacji skoncentrowano się na standardowej postaci glikoproteiny CD44 zakodowanej w krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 o masie cząsteczkowej 90kDa oraz jej najpowszechniej występujących izoformach (CDv6, CDv10) obserwowanych w przebiegu takich nowotworów. Po usunięciu guza stwierdza się znamienny spadek poziomów CD44v6 i CD44v10. Należy podkrreślić, że wykrywanie powyższych markerów w kale jest metodą całkowicie nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo pomocną we wczesnej immunodiagnostyce raka okrężnicy.

  stosując format: