Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FALTUS
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w stosowaniu artroskopii diagnostycznej i operacyjnej w obrażeniach urazowych i schorzeniach stawu kolanowego
Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Jasiński Andrzej, Widuchowski Wojciech
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.137-142, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Wybór metody znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The choice of the appropriate type of anesthesia in arthroscopies of the knee joint - own experiences.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Pala Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.613-616, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z bardzo ważnych elementów warunkujących poprawnie wykonaną artroskopię stawu kolanowego jest oprócz umiejętności chirurga, odpowiednio dobrany przez anestezjologa sposób znieczulenia chorego. Wybór metody znieczulenia zależy od wielu czynników, w tym od: stanu ogólnego chorego, rodzaju i rozległości obrażenia lub schorzenia stawu kolanowego, od planowanego zakresu i czasu zabiegu (artroskopia diagnostyczna, operacyjna), miejsca wykonywania zabiegu (szpital, warunki ambulatoryjne)i, co najważniejsze, od doświadczenia i umiejętności anestezjoga oraz wyposażenia w sprzęt anestezjologiczny sali operacyjnej. Materiał i metody. Dokonano analizy rodzajów stosowanego znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego wykonywanych w latach 1986-2001, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Wyniki i Wnioski. W szpitalu w Piekarach Śląskich, w oparciu o wspólne z zespołem anestezjologów doświadczenia i miejscowe uwarunkowania (hospitalizacja 1-3 dni, około 10-12 artroskopii wykonywanych jednego dnia), zdecydowanie preferowane jest znieczulenie ogólne. Jest ono stosowane aż w 92 proc. wszystkich artroskopii. W 8 proc. głównie u pacjentów z problemami internistyczno-kardiologicznymi, stosuje się znieczulenie przewodowe, natomiast znieczulenia miejscowego nie wykonuje się już od około 10 lat.


  3/3

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.

  stosując format: