Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FALKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi.
Tytuł angielski: Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography.
Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, Domański Zygmunt, Falkowski Aleksander, Lickendorf Marek
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.15-18, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano hipotezę, że angiografia TOF-MR może zastąpić cyfową angiografię subtrakcyjną (CAS) mózgową w obserwacji stanu tętniaka u pacjentów po embolizacji spiralami. U 13 chorych po embolizacji tętniaków mózgu za pomocą spirali mechanicznie odczepialnych wykonano badania angio MR i mózgową CAS, jako część rutynowego protokołu. Badanie CAS i angiografię MR (aMR) wykonano tego samego dnia. Wykazano dobrą korelację między angio MR i CAS.

  Streszczenie angielskie: The hypothesis that TOF-MRA can replace cerebral digital subtraction angiography (DSA) in the follow-up of patient with coiled cerebral aneurysms was investigated. We performed MRA and cerebral DSA in 13 paitents treated with mechanical detachable coils as part of our routine follow-up protocol. Both the follow-upa MR examination and DSA were performed on te same day. There was good correlation when MRA were compared with DSA.


  2/6

  Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  3/6

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia zakrzepicy żył kończyn.
  Tytuł angielski: Current methods of deep vein thrombosis treatment.
  Autorzy: Dul Przemysław, Falkowski Aleksander, Wilk Grażyna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.48-52, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane obecnie metody farmakologicznego i chirurgicznego leczenia zakrzepicy żył głębokich. Omówiono działanie leków przeciwzakrzepowych i fibrynolitycznych oraz wskazania i przeciwskazania w poszczególnych terapiach. Zwrócono uwagę na nowe metody stosowania leków fibrynolitycznych. Przedstawiono metodę leczenia operacyjnego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

  Streszczenie angielskie: Currently applied methods of pharmacological and surgical treatment of deep vein thrombosis are presented. The action of anticoagulative and fibrinolytic medicines as well as indications and contraindications in particular therapies were discussed. The attention was drawn to the new methods of applying fibrinolytic medicines. The method of surgical treatment with regard to the indications and contraindications was presented.


  4/6

  Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna ocena koncentratów zup typu instant.
  Tytuł angielski: Microbilogical assessment of instant soup powders.
  Autorzy: Wójcik-Stopczyńska Barbara, Falkowski Joachim, Jakubowska Barbara
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.149-156, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania mikrobiologiczne 37 koncentratów zup instant typu "gorący kubek", dostępnych w sieci handlowej, pochodzących od czterech krajowych producentów. W badanych koncentratach nie występowały bakterie chorobotwórcze, a jakość mikrobiologiczna większości z nich była zgodna z wymaganiami określonymi w normie. Odnotowano różnice w zanieczuszczeniu mikrobiologicznym koncentratów różnych producentów.

  Streszczenie angielskie: The microbiological conditions of instant soup powders purchased in retail network has been assessed. The study included 37 instant soups (8 types) manufactured by four Polish companies. The microbiological quality of a majority of soup powders fulfilled the requirements of the standard. No pathogenic bacteria (Salmonella, E. coli and Staphylococcus aureus) were detected, nor were ther any spores of sulphitereducing anaerobic bacteria found. However, some samples of powders, mainly from one manufacturer, did have an excessive total number of bacteria ( 10**5 cfu/g) and a reduced (down to 0,01g) level of coliform count. Aerobic bacteria occurring in powders, were of vegetative and spore forms and exhibited the activity of amylo-, lipo-and proteolytic exoenzymes. The quantity of moulds did not exceed 100 cfu/g a majority of samples. They were mainly represented by Penicillium sp., Aspergillus sp., Alternaria sp. and Cladosporium sp.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena występowania grzybów termofilnych w surowym ziarnie kawy.
  Tytuł angielski: The estimation of the appearance of the thermophilic mycoflora in the raw coffee beans.
  Autorzy: Falkowski Joachim, Jakubowska Barbara, Janda Katarzyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.277-282, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Jednym z narturalnych środowisk grzybów termofilnych są składowe produkty organiczne, między innymi tytoń, ziarno kakaowe, zbóż, kukurydzy, nasiona roślin strączkowych, słoma, siano. W dostępnej literaturze nie spotkano danych na temat występowania tej grupy drobnoustrojów w surowym ziarnie kawy. W związku z powyższym podjęto badania, celem których była próba wyodrębnienia grzybów termofilnych z importowanego surowego ziarna kawy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zespół Klippel-Trenaunay - problem diagnostyczny i leczniczy.
  Tytuł angielski: Klippel-Trenaunay syndrome - diagnostic and treatment problem.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Miernik Maciej, Cnotliwy Miłosław, Poncyljusz Wojciech
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.45-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backround: Klippel-Trenaunay Syndrome (KTS) is rare vascular malformation characterized by a triad of findings: hypertrophy of bony and/or soft tissue, varicose veins of the lover limbs and port-wine stains. In the mild form one component of the triad is lacking. Furthermore in Klippel-Trenaunay syndrome symptoms from nervous system, mental development anomalies, psychiatric disorders, vasomotor symptoms and trophic signs, and congenital malformations can occur. Material/Methods12 patients (9 women and 3 men), aged 8-30, suffering from Klippel-Trenaunaysyndrome were observed. In 11 patients full triad of symptoms occurred. The diagnosis was confirmed by X-ray of bone system, color Doppler ultrasound, venography and arteriography. Results: The X-ray examination confirmed asymmetry and hypertrophy of lower limbs in all patients. Color Doppler ultrasound and venography revealed abnormalities in the venous system in 11 patients. Arteriography in 2 patients revealed small ramifications of arterial vessels ending with tufty and glomerular angiectasia. On the basis examinations 5 patients were qualified for the operation of removal of varicose plexuses. Conclusion: A multidisciplinary care is needed in the diagnosis and treatment of KTS. Early diagnosis is very important for proper and effective therapy. The treatment options are limited - in majority of cases only conservative treatmnet is available.

  stosując format: