Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FABER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
Tytuł angielski: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
Autorzy: Mamełka Beata, Faber Małgorzata, Chciałowski Andrzej, Płusa Taduesz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • psychiatria i psychologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Mimo wielu lat badań nad etiologią i patogenezą sarkoidozy nie udało się ustalić przyczyny inicjownia tej choroby. Wydaje się, że początkiem procesu sarkoidalnego może być naruszenie równowagi między cytokinami wydzielanymi przez limfocyty T (w tym Th1 i Th2), co z kolei prowadzi do uruchomienia złożonego łańcucha zjawisk immunologicznych. Za naruszenie prawidłowej równowagi między cytokinami (przez wpływ na limfocyty T) może być odpowiedzialny określony antygen w postaci mikroorganizmu lub innego czynnika naruszającego homeostazę oraganizmu.

    Streszczenie angielskie: Despite of numerous studies on etiology and pathogenesis of sarcoidosis, it has been impossible to explain the reason of disease initiation. The possible beginning of sarcoid process is broken balance of cytokines secreted by T-lymphocytes (Th1 and Th2), which generates various complicated immunological phenomenons. Theis broken balance of cytokines may be caused by particular antigen in the shape of microorganism or other factor, which disturbs organism's homoeostasa.

    stosując format: