Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FĄFARA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Współistnienie łuszczycy z upośledzeniem tolerancji glukozy (IGT), cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym nie jest przypadkowe.
Tytuł angielski: Coexistence of psoriasis and impaired glucose tolerance (IGT), diabetes mellitus type 2 and hypertension is not occasionally.
Autorzy: Grzybowski Grzegorz, Fąfara Irena, Żaba Ryszard, Wierusz-Wysocka Bogna
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.46-51, il., bibliogr. 44 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,632

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W łuszczycy opisywano różne zaburzenia biochemiczne, a doniesienia na temat współstnienia upośledzenia tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą są sprzeczne. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie u chorych z łuszczycą w surowicy przed i po leczeniu poziomu glukozy, insuliny, peptydu C oraz kwasu moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 55 chorych na łuszczycę przed leczeniem i w okresie klinicznej remisji choroby. Oznaczano stężenie glukozy, insuliny, peptydu C i kwasu moczowego w surowicy krwi oraz wyliczano indeks insulina/glukoza (I/G). Określano parametry procesu chorobowego: czasu trwania choroby, ostatniego nawrotu klinicznego, indeksu PASI, powierzchni zmian skrónych wyrażonej w proc. BSA (body surface area) oraz BMI (body mass index). Wyniki: W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono statystycznie znamienny wzrost stężenia glukozy i kwasu moczowgo przed leczeniem oraz wzrost stężenia insuliny, peptydu C i indeksu I/G po leczeniu. Wszystkie te odchylenia miały charakter trwały i nasilały się wraz z czasem trwania choroby i wzrostem stanu zapalnego skóry oraz powierzchni zmian skórnych. W ciężkich postaciach łuszczycy stężenie IRI i peptydu C korelowało ujemnie z PASI i powierzchnią zmian skórnych proc. BSA. Stosowane leczenie różnymi metodami spowodowało znamienne obniżenie stężenia glukozy, natomiast podwyższone stężenie IRI, peptydu C i kwasu moczowego oraz insulinooporność miały charakter trwały i nie zależały od parametrów klinicznych choroby...

  stosując format: