Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EYSYMONTT
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
Autorzy: Eysymontt Zbigniew, Białkowska Bożena, Bączek Zbigniew, Zagórska Krystyna
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.71-81, tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości życia chorych w okresie pół roku od zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników przedoperacyjnych, które mają związek z uzyskaną jakością życia w pół roku po operacji i rehabilitacji poszpitalnej. Do badania zakwalifikowano 46 osób: trzy kobiety i czterdziestu trzech mężczyzn w wieku średnio 56,3 roku. Przed zabiegiem i dwukrotnie w trakcie rehabilitacji wykonywano test wysiłkowy wg protokołu Bruce'a. Wydolność i natężenie bólu wieńcowego oceniano za pomocą skal NYHA i CCS, a jakość życia wykorzystując kwestionariusz SF-36, kwestionariusz oceny lęku STAI oraz kwestionariusz specyficzny dla chorych po zabiegu opracowany przez zespół autora. Oceniono wartości uzyskanych parametrów na poszczególnych etapach badania oraz zależności uzyskanej jakości życia od cech przedoperacyjnych. Zaobserwowano stopniową poprawę jakości życia po opearcji, największą w pierwszym okresie po zabiegu. Uzyskana jakośc życia miała związek z następującymi parametrami przedoperacyjnymi: lepszą jakością życia, niższym poziomem lęku i lepszym samopoczuciem psychicznym, oraz rzadzymi skargami na bóle i obrzęki kończyn dolnych lub zaburzenia snu przed operacją. Takie zależności potwierdzają inni autorzy wykazując, że jakość życia po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych zależy w dużym stopniu nie tylko od parametrów klinicznych, ale także stanu psychicznego przed operacją i niektórych stałych cech osobowych chorego. Te informacje mogą mieć wpływ na wybór metody leczenia choroby niedokrwiennej serca.

  stosując format: