Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EWERTOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 1: Acute oral toxicity.
Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.241-245, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskaźniki toksykometryczne dla 2,3-, 2,4- i 2,6-dinitrotoluenów otrzymane w badaniach ich toksyczności w strefie dawek śmiertelnych.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 2: Effective median dose.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.247-253, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy podano wielkości medialnych dawek skutecznych uzyskanych w wyniku oznaczania methemoglobiny, aktywności reduktazy methemoglobinowej i zmian morfologicznych w wątrobie oraz nerkach, przyjętych za limitujące wskaźniki reakcji ustroju na podane dawki 2,3-, 2,4-, 2,6-dinitrotoluenów.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. Part 3: Functional cumulative toxicity.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.377-381, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki oceny porównawczej wskaźników kumulacji funkcjonalnej izomerów 2,3-, 2,4- i 2,6-dinitrotoluenu (DNT). Izomer 2,3- oraz 2,4-DNT zaliczono do pierwszej, a 2,6-DNT do drugiej klasy związków kumulujących efekty toksyczne.

  Streszczenie angielskie: This work reports the results of a comparative evaluation of toxicometric indices for the functional accumulation of dinitrotoluene isomers. Using the Lim method, it has been demonstrated that the cumulative median lethal doses (LD50) for 2,3-, 2,4- and 2,6-DNT are 46,6 p.c., 37,3 p.c., and 125.7 p.c., respectively. Based on accumulation coefficients (Kk) it has been shown that 2,3-DNT and 2,4-DNT can be classified into the first class, whereas 2,6-DNT is classified into the second class of compounds.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 4: Kinetics of selected dinitrotoluene isomers and methaemoglobin in blood.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: We krwi szczurów samców rasy Wistar oznaczono stężenie trzech wybranych izomerów dinitrotoluenu: 2,3-, 2,4-, 2,6-DNT i methemoglobiny po jednorazowym ich podaniu dożołądkowym w zależności od czasu. Zmiany stężeń izomerów DNT opisano dwukompartmentowym modelem Wagnera-Nelsona, a methemoglobiny jednokompartmentowym modelem Batemana.

  Streszczenie angielskie: The kinetics of 2,3- 2,4- and 2,6-DNT concentration was tested in the bloods of male Wistar rats after a single per os exposure at 100 mg/kg b.w. The kinetics of DNT metabolism can be described by the Wagner-Nelson open two-compartment model. The maximum blood 3,3-DNT concentration was reached after 0.5 h. while the corresponding values for the 2,4- and 2,6-DNT were 3.0 h and 2.5 h, respectively. In contrast to 2,3-DNT, which was distributed from the blood to the tissues at a higher rate than back to the blood, the distribution of 2,4-DNT and 2,6-DNT from the blood to the tissues was slower than from the tissues to the blood. The elimination rate constants indicates a slow removal of the isoners. Blood methaemoglobin concentrations were also determined for the same animals. The maximum blood methaemoglobin concentrations obtained 2.5 h after 2,3- and 2,4-DNT administration and 2.0 h after 2,6-DNT exposure were 45.2 p.c., 22.5 p.c. and 20.4 p.c. total haemoglobin, respectively.

  stosując format: