Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ETMAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena wpływu warunków pracy na narażenie na promieniowanie jonizujące pracowników Zakładu Medycyny Nuklearnej.
Tytuł angielski: Evaluation of the influence of work conditions on the ionization radiation exposure in case of personnel of Department of Nuclear Medicine.
Autorzy: Etmańska Aleksandra, Lambrinow Nikołaj, Głażewski Witold
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.540-544, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie pracowników Zakładu Medycyny Nuklearnej na promieniowanie jonizujące zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i aktywności stosowanych izotopów promieniotwórczych, zakresu czynności wykonywanych z danym źródłem promieniowania, zastosowania odpowiednich metod pomiarowych i kontrolnych. Niemałe znaczenie ma również odpowiednie wyposażenie Zakładu w sprzęt dozymetryczny i ochronny oraz dobra organizacja pracy. W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii w Gliwicach przeprowadzono rozbudowę i modernizację, po której baza łóżkowa wzrosła 3-krotnie, a średnia aktywność I-131 aplikowana w ciągu tygodnia wynosi ok. 3 Cl. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: - czy wzrost liczby pacjentów oraz stosowanej aktywności spowoduje proporcjonalny wzrost dawek pochłoniętych oraz wchłonięć, - czy lepsze wyposażenie Zakładu (aparatura, sprzęt dozymetryczny i ochronny, pokoje dla chorych jedno- i dwuosobowe z własnym węzłem sanitarnym, podciśnieniowy system dekontaminacji ścieków radioaktywnych) zrównoważy wzrost aktywności i dawki pochłonięte pozostaną na tym samym poziomie? Po wykonanych pomiarach i analizie wyników stwierdzono, że wystąpiło niewielkie zwiększenie dawek pochłoniętych oraz wchłonięć. Aczkolwiek zwiększenie to nie jest wprost proporcjonalne do wzrostu aktwyności; jest mniejesze. Lepsze wyposażenie Zakładu zrównoważyło wzrost liczby pacjentów i stosowanej aktywności, a dawki pochłonięte przez personel pozostały praktycznie na tym samym poziomie.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nietypowe przypadki narażenia na promieniowanie jonizujące.
  Tytuł angielski: Atypical sources of human health endanger for irradiation.
  Autorzy: Lambrinow Nikołaj, Etmańska Aleksandra
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.545-547, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie bardzo dużych aktywności izotopów promieniotwórczych w leczeniu chorób nowotworowych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach (w przypadku promieniotwórczego jodu I-131 dochodzących do 200 mCl jednorazowo u jednego pacjenta) stwarza dodatkowe problemy w ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące zarówno pracowników ZMNIEO, jak również innych pracowników Instytutu Onkologii, a nawet osób spoza Instytutu. Przykładem takiego nietypowego przypadku jest postępowanie ze zwłokami pacjenta, u którego zgon nastąpi krótko po podaniu dużej dawki izotopu I-131. W powyższej sytuacji brak przepisów, stres, możliwość narażenia pracowników zakładu patologii, zakładu pogrzebowego, bliskich zmarłgo, jak również problemy etyczne i moralne wymagają szczególnych umiejętności od inspektora ochrony radiologicznej. Praca przedstawia przemyślenia autorów związane z rozwiązaniem powyższego i innych nietypowych przypadków narażenia na promieniowanie jonizujące w codziennej pracy inspektora ochrony radiologicznej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Simultaneous radiotherapy and radioimmunotherapy of malignant gliomas with anti-EGFR antibody labelled with iodine 125. Preliminary results.
  Autorzy: Wygoda Zbigniew, Tarnawski Rafał, Brady Luther, Stęplewski Zenon, Bażowski Piotr, Wojtacha Maciej, Stępień Tomasz, Kula Dorota, Składowski Krzysztof, Kokocińska Danuta, Wygoda Andrzej, Pawlaczek Agnieszka, Etmańska Aleksandra, Larysz Dawid, Jarząb Barbara
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In this paper we present the preliminary results of a prospective trial of the efficacy of simultaneous radiotherapy and anti-EGFR 125I radioimmunotherapy of maligant gliomas with 2 years' total survival as the end-point, raising the question whether anti-EGFR 125I radioimmunotherapy influences the disease-fee survival in these patients. Material and methods: Patients with anaplastic astrocytoma or primary glioblastoma were previously treated by a macroscopically radical neurosurgical approach and randomized either to radiotherapy + radioimmunotherapy arm or treated by radiotherapy alone. Seven patients were included in the group with radioimmunotherapy, among them five with GBM and two with AA, and five patients in the control arm. Patients were irradiated to 60 Gy using three-dimensional conformal noncoplanar techniques. Anti-EGFR 125I monoclonal antibody 425 radioimmunotherapy (50 mCi/course) was started during 4th week of radiotherapy and was repeated three times in one week intervals. Results: Time of follow-up ranges between 2 and 10 months in the anti-EGFR 125I radioimmunotherapy arm and 4 and 9 months in the control arm. Recurrence was diagnosed in all patients in the EGFR 125I group with a lethal outcome in two of them and in 4 patients in the control group. Median time to recurrence was 2 and 5 months respectively. Conclusions: Taking into account early recurrences observed, we propose to continue the studies on the efficacy of adjuvant anti-EGFR 125I radioimmunotherapy in a selected group of patients in whom the greates benefit may be expected on the basis of molecular studies, among them EGFR expression investigation.

  stosując format: