Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ERENBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Odległe obserwacje kliniczne u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: Long-term of clinical observation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.
Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Baszczyński Jan, Jackowski Wojciech, Sysa Violetta, Erenbek Marzena, Sierakowska-Fijałek Anna
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.226-228, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono odległe reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przmprowadzono u 35 dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. Grupę porównawczą stanowiło 35 dzieci w tym samym wieku, bez zaburzeń ortostatycznych. Wykonano następujące próby: próbę ortostatyczną czynną i bierną. Następnie dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi zostały poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym. Badania powtórzono po upływie 1 roku. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne miały bardzo dobry wpływ na reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego. Po ćwiczeniach ustępowały objawy zaburzeń ortostatycznych. Ćwiczenia fizyczne są niefarmakologiczną metodą lezcenia zaburzeń ortostatycznych u dzieci i młodzieży.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of long - term observation on autonomic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders after physical exercises. The analysis was carried out of 35 children with orthostatic disorders. The control group consisted of 35 healthy children with the same age. Evaluation of the autonomic function of the cardiovescular system was analysed by using the active and passive orthostatic test before and after 1 year of physical exercises. The physical exercises improved automatic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders. The clinical symptoms dissapeared after these exercises. The physical exercise is useful, non-farmacological method of treatment in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.

  stosując format: