Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EMERICH
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/35

Tytuł oryginału: Poród w ciąży bliźniaczej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000.
Tytuł angielski: The analysis of labour in twin pregnancy on the ground of women hospitalised in Department of Obstetrics and Gynaecology at the Medical University of Gdańsk in 1981-2000.
Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.516-520, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/35

  Tytuł oryginału: Ocena czynników społecznych, środowiskowych, medycznych mających wpływ na urodzenie noworodka z niską masą urodzeniową : praca doktorska
  Autorzy: Niewolin Mirosław, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lęborku
  Źródło: 2002, [1], 216 k. : il., tab., bibliogr. 259 poz., streszcz., maszyn., dyskietka
  Sygnatura GBL: 45/21382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  3/35

  Tytuł oryginału: Śródporodowe pęknięcie mięśniakowatej macicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: A case of rupture of myomatous uterus in a course of delivery.
  Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Preis Krzysztof, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.288-290, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 39-letniej pacjentki operowanej z powodu obfitego krwawienia z dróg rodnych, które nastąpiło po całkowitym pęknięciu mięśniakowatej macicy w trakcie fizjologicznego porodu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: A case of rupture of myomatous uterus during term delivery was described. 38-years old women delivered i 41 Hbd of fourth pregnancy. She was after two normal deliveries and one abortion. A 15 cm myoma of uterus was examined during pregnancy. In a course of pregnancy and delivery no abnormalities was detected. The first period of delivery took 2 hours 15 min, the second - 30 min. The noewborn was fine (Apgar 7, 4180 g, 56 cm). Just after the delivery a huge haemorrhage took place, which lasted in spite of medicines, two abrasions and tamponing of the uterus. The women lost over 2000 ml of the blood and symptoms of haemorrhage shock took place. During laparotomy a copped uterus with large myoma and complete rupture of the uterus under the myoma was find. A hysterectomy and adnexectomy was performed. 13 days after laparotomy the patient was fine and went home. Histologically a "Ruptra recens parietis colli uteri loco leiomyomata immaturo typi bizare in utero post partum" was find.


  4/35

  Tytuł oryginału: Zaawansowany rak szyjki macicy współistniejący z ciążą u 19-letniej pierwiastki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: An advanced cervical carcinoma coexisting with pregnancy in 19-years old primipara - a case report and review of current literature.
  Autorzy: Liro Marcin, Olszewski Jarosław, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.325-330, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia zaawansowanego raka szyjki macicy z ciążą u 19-letniej pierwiastki, u której nowotwór zostały wykryty w 22 tygodniu jej trwania. Pacjentka postanowiła odroczyć postępowanie lecznicze do czasu uzyskania przez płód zdolności do życia pozamacicznego, pomimo poinformowania jej o zagrożeniach wynikających z podjętej decyzji. Ciężarną rozwiązano w 33 tygodniu ciąży drogą klasycznego cięcia cesarskiego, przeprowadzając zabieg III klasy wg. klasyfikacji Pivera, poszerzając go o maksymalną cytoredukcję mas nowotworowych z wytworzeniem sztucznego odbytu. Następnie chorą poddano adiuwantowej chemioterapii oraz uzupełniającej radioterapii. Pomimo agresywnego i intensywnego, wielodyscyplinarnego leczenia, w 6 miesięcy po pierwotnym zabiegu operacyjnym u pacjentki nastąpiła wznowa choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In our case report we described an fatal outcome of very young, nineteen years old primipara with advanced, agrsssive squamous cervical cancer associated with 22 weeks gestation. Despite of our intensions to abort the pregnancy and started immidiate therapy, whe decided to delay treatment to allow fetal maturity. After 12 weeks interval, she was radmitted to the hospital with symptoms of intestinal occlusions caused by fast progression of disease. In 33 week of gestation we performed classical caesarean section with Piveres type III radical hysterectomy. She was delivered of viable female infant weighing 1800 g. Simultaneously, we extended operation of possible cytoreductive surgery. After that, patient received two courses of adiuvant chamiotherapy (MIC - scheme) and supplemental external beam radiation. Unfortunately, despite of multidisciplinary, agressive treatemnt, she experienced recurrence in pelvic side walls within 6 months of surgery. At last follow-up, she was reciving salvage therapy.


  5/35

  Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
  Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  6/35

  Tytuł oryginału: Salvage hemipelvis radiotherapy with fertility preservation in an adolescent with recurrent vulvar carcinoma.
  Autorzy: Serkies Krystyna, Wysocka Barbara, Emerich Janusz, Hrabowska Maria, Jassem Jacek
  Źródło: Gynecol. Oncol. 2002: 85 (2) s.381-383, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,822

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. To preserve fertility, hemi-pelvis irradiation was chosen for locoregional groin recurrence of vulvar cancer in an adolescent. Case. A case of squamous cell vulvar carcinoma in uncommonly young patient is presented. First surgical management (local excision of T1N0M0 tumor of the right labia minora) was performed at the age of 16.5 years. Further therapy included wide local resection of recurrent local lesion, two subsequent ipsilateral groin dissections of nodal metastases (with extranodal spread at the first instance), and ipsilateral pelvic lymphadenectomy. The patient was administered external beam irradiation of 45 Gy to the hemipelvis followed by 10.8 Gy boost to the right inguinal region. After 6.5 years from the completion of radiotherapy the patients is free of disease. She managed to conceive but the labor was premature and the infant died in its 7th week pf life. Conclusion. In this case salvage hemi-pelvic irradiation for groin metastases of vulvar cancer has proved to be an effective treatment, allowing preservation of hormonal and obstetric functions. Partial post-irradiation damage of the uterus might have caused premature labor. Thus, special obstetric care is advisable in such situations.


  7/35

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród po oszczędzającym leczeniu operacyjnym z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery after conservative treatment of borderline ovarian tumor with FIGO stage III C - a case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.225-229, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek ciąży i porodu u 19-letniej chorej w przeszłości leczonej operacyjnie oszczędzająco z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C według FIGO. Chorą rozwiązano cięciem cesarskim wykonując równocześnie dokładną inspekcję jamy brzusznej z pobraniem licznych wycinków z miejsc typowych. Stwierdzono obecność ognisk nowotworu o granicznej złośliwości w wycinkach pobranych z jajników. Nie stwierdzono ognisk nowotworowych w obrębie miednicy mniejszej i jamy brzysznej. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowanmia oszczędzającego leczenia operacyjnego w zaawansowanych nowotworach jajnika o granicznej złośliwości u młodych, planujących potomstwo kobiet.

  Streszczenie angielskie: This stady presents a case of pregnancy after conservative surgical treatment of borderline ovarian tumor with III C stage according for FIGO classification. The caesarean section in 37 week of pregnancy was performed and connected with very staging. In normal-appearing both ovaries rhe foci of borderine ovarian tumor were found. There were no foci of borderline ovarian or foci invasive carcinoma in tissue routinely sampled during the second look operation. All benefits and costs of conservative surgical approaches to very young, childless women with advanced borderline ovarioan tumor were exactly estimated.


  8/35

  Tytuł oryginału: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intravenous paclitaxel and carboplatin versus cyclophosphamide and cisplatin as first line chemotherapy - a preliminary report.
  Tytuł polski: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w trakcie chemioterapii z zastosowaniem paklitakselu z karboplatyną oraz tradycyjnego schematu PC w pierwszej linii leczenia - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mielcarek Piotr, Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Emerich Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W Polsce rak jajnika jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet (po raku piersi, płuca i szyjki macicy) i drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych (po raku szyjki macicy). Celem naszego badania było porównanie wpływu tradycyjnego schematu PC, zawierającego cyklofosfamid i cisplatynę oraz nowoczesnego leczenia paklitakselem z korboplatyną na jakość życia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 (wersja 3.0),opracowanego przez EORTC. W badaniu udział wzięły 54 pacjentki spośród 215, z histologicznie potwierdzonym rakiem jajnika, leczone wg schematu PC lub paklitakselem z karboplatyną jako chemoterapia pierwszego rzutu. W grupie chorych leczonych schematem PC, w porównaniu do paklitakselu z karboplatyną, obserwowano częstsze występowanie nudności i wymiotów, duszności, zaburzeń snu oraz łaknienia. Jednakże schemat PC w mniejszym stopniu wpływał na społeczny aspekt życia. Zaobserwowaliśmy także mniejszy wpływ schematu PC na funkcje poznawcze i pracę. Nie stwierdziliśmy natomiast różnic w ogólnej jakości życia chorych leczonych obiema metodami leczenia. Wnioski. Ogólna jakość życia chorych leczonych z zastosowaniem paklitakselu i karboplatyny jest taka sama, jak chorych leczonych według schematu PC. Zaobserwowano większy wpływ schematu PC na jakość życia w skali objawowej. Natomiast paklitaksel z karboplatyną wywierał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ovarian is the fourth most common gynecological malignancy in Poland (after breast cancer, lung cancer and cerical cancer) and the second leading cause of death from gynecological malignancy (after cervical cancer). An objective response to cytotoxic chemotherapy occurs in the majority of individuals with cancers of the ovary. Material and methods. 54 patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were included in the study. Eligibility criteria were: 1) histologically confirmed diagnosis of advanved ovarian cancer, 2) primary cytoreductive surgery, 3) Karnofsky performance status 70 p.c. and cognitive abilities allowing for filling in the questionnaire. Quality of life was measured using EORTC-C30 (version 3.0) questionnaire. Results. Higher sore of nausea and vomiting was observed in the group of patients treated with PC regimen, as compared to paclitaxel and carboplatin. However, those patients had significantly better social functioning. Cyclophosphamide and cisplatin more often caused dyspnoea, sleeping and appetite problems. PC regimen affected cognitive functioning and role functioning less, as compared to paclitaxel and carboplatin. There was no significant difference in general functioning between the two groups. Conclusions. Global quality of life in patients treated with paclitaxel/carboplatin was the same as in patients treated with PC regimen. Higher scores in symptom and single-item scale were ...


  9/35

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej.
  Tytuł angielski: A rare case of absence of vagina and cervix in 17-years old girl.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich Janusz, Królikowska B., Sawicki S.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.19-21, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Diagnostyka oraz leczenie wrodzonych wad narządu rodnego u kobiet stanowią nadal istotny problem. Celem pracy było opisanie rzadkiego przypadku aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej. Przedstawiono sposób postępowania, omówiono dane dostępne z literatury.

  Streszczenie angielskie: The management of congenital malformations of the genital tract amy cause chalengign problems to the gynecologist. Authors present the case of 17-year-old girl with congenital absence of the vagina and cervix, with the remainder of her genital tract being normal. The management was discussed.


  10/35

  Tytuł oryginału: Wieloetapowe leczenie operacyjne 15-letniej chorej z wrodzoną poprzeczną przegrodą pochwy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of heamatometra in primary amenorrhea.
  Autorzy: Sudara J., Ciach K., Mielcarek P., Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.34-36, bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg postępowania chirurgicznego oraz powikłania śród- i pooperacyjne występujące u 15-letniej chorej z wrodzoną poprzeczną przegrodą pochwy.

  Streszczenie angielskie: We report a case of primary amenorrhea surgically treated for haematometra at the 2nd Department of Obstetric and Gynecology Medical University of Gdańsk between 1998-2000. Both outcome and complication are reported with a review of current literature.


  11/35

  Tytuł oryginału: Próba wyjaśnienia związku zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy z długoletnim niezgłaszaniem się na kontrolne badanie ginekologiczne.
  Tytuł angielski: The evaluation how figo stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczek Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.823-828, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie od marca 2000 do stycznia 2001. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (od 1 roku do 26 lat), średni wiek pacjentek - 50,3 lata (od 27 do 76 lat). 4 kobiety (0,5 proc.) nigdy nie były w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego a 32,4 proc. mieszkało na wsi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The authors sought to evaluate how FIGO stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control. Material and methods: from March 2000 to January 2001, 74 patietns with cervical cancer were treated in 2-nd Dept. of Obstetrics and Gynaecology Medical University of Gdańsk. The authors analysed frequency of gynaecological control, although patietns age, number of delivery, socio-economic status, living place. Results: The median interval, from last gynaecological examination to cervical cancer diagnosis was 8,6 year (1-26), number of delivery: 0 - 0,5 p.c., 1-10 p.c., 2-21 p.c., 3-21 p.c., 10-1 p.c.. 67 p.c. patients lived in town and 32,4 p.c. in villages. Conclusion: Women from Gdańsk area who developed cervical cancer were not gynaecological controled from 1 to 26 year (median-8,6). Authors noticed that FIGO stage of ovarian cancer depends seriously on interval between last gynaecological control and cervical cancer diagnosis. The old, not working, and those who live in villages in Gdańsk area have an especially low level of health education.


  12/35

  Tytuł oryginału: Wznowa raka jajnika po 17 latach po radykalnym leczeniu operacyjnym.
  Tytuł angielski: The late recurrence of ovarian cancer seventeen years after radical surgery.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.861-866, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloletniego przeżycia chorej z rozpoznanym złośliwym nowotworem jajnika pochodzenia nabłonkowego. Po 17 latach od radykalnego leczenia operacyjnego z powodu raka jajnika stwierdzono wznowę procesu nowotworowego. Przedstawiono sposób postępowania terapeutycznego. Omówiono i porównano najnowsze donisienia z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study presents a very interesting case of ovarian cancer with long-term survival. The patient was primary treated by conservative surgery without chemiotherapy. Cystoadenocarcinoma mucinous G-1 was recognized. Ovarian cancer relapsed after eight years and the second operation was performed. During next, radical operation other histological typ of ovarian cancer (mixed, sero-mucinous cystoadenocarcinoma) was recognized. Eight years after second surgery and seventeen years after primary surgery ovarian cancer again recurred. There were a vary diffuse neoplastic process at the abdominal cavity. Although patient was treated by surgery and chemiotherapy, she died. The study presents new opinions of pathogenesis of ovarian cancer and origin of recurrences, including theory of multifocal neoplasia of mesothelium.


  13/35

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  14/35

  Tytuł oryginału: Zastosowanie chemioterapii indukcyjnej przed operacyjnym leczeniem zaawansowanego raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Neoadjuvant chemotherapy in treatment of advanced cervical cancer.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Mielcarek Piotr, Brzóska Beata, Królikowska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.807-810, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny skuteczności chemioterapii indukcyjnej z zastosowaniem cisplatyny, vinkrystyny i bleomycyny w raku szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego IIB według klasyfikacji FIGO. Uzyskane wyniki potwierdzają doniesienia o korzystnym efekcie chemioterapii indukcyjnej w leczeniu raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Neoadjuvant chemotherapy (NAC) has been used for treatment of advanced cervical cancer by some institutions for several years. Purpose: We investigated the value of NAC for patients with IIb caevical cancer. materials and methods: Eight patients treatyed at the 2nd department of Obstetrivs and Gynecology Medical Unioversity of Gdańsk between 1999 and 2000 for stage IIb cervical cancer were enrolled into the study. The drugs infused were: cisplatin 50 mg/m(2) and vincristine 1 mg/m(2) for 1 day and belomycin 25 mg/m(2) for 3 days, for three cycles. NAC was followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy. All patients were evaluated for response and toxicity. results: In all eight patients partial respopnse were obtained. Despite previous data there was no severe toxicity in our study group. Hematological toxicity was mild and there was no need for modyfying chemotherapy due to side effect of NAC. Conclusion: NAC followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy is an effective approach to stage IIB cervical cancer. Further larger prospective study is necessary. Preoparative imaging studies (CT and/or MR) might be consider as selection criteria for future study.


  15/35

  Tytuł oryginału: Ocena metod leczenia i uzyskanych wyników u chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości : praca doktorska
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, II Klinika Położnictwa i Gienkologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 138 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19703

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  16/35

  Tytuł oryginału: Stopień zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy, a czas od ostatniego badania ginekologicznego.
  Tytuł angielski: FIGO stage of the cervical cancer and frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczekut. Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.21-24, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy, a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące grupy 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku, w okresie od marca 2000 do stycznia 2001 roku. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (1-26 lat), średni wiek chorych - 50,3 lata (27-76 lat). Cztery kobiety (0,5 proc.) nigdy nie było w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego, a 32,4 proc. mieszkało na wsi.


  17/35

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna i przebieg leczenia operacyjnego pacjentek z nowotworem złośliwym błony śluzowej trzonu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Położnictwa i Ginekologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 194 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  18/35

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa w wieku rozwojowym a stan narządu żucia - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma in children and the state of the masticatory system.
  Autorzy: Wierchoła Beata, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Małaczyńska Teresa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.510-516, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do najczęściej występujących u dzieci w wieku rozwojowym przewlekłych chorób układu oddechowego. Jej patomechanizm jest wypadkową z jednej strony czynników środowiskowych, z drugiej pewnych uwarunkowań genetycznych. Jako przewlekła choroba ogólnoustrojowa ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia dziecka. Równocześnie długotrwała terapia farmakologiczna prowadzona w okresie rozwojowo-wzrostowym może modyfikować rozwój młodego organizmu w tym także rozwój narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma is one of the most frequent chronic inflammatory diseases of the respiratory system occuring in children. Its pathology is due to both environmental conditions and certain genetic determinants. As a chronic systemic disease, bronchial asthma directly influences a childs health. The long-term pharmacological therapy conducted during a childs developmental can modify the young organisms development, including the development of the masticatory system.


  19/35

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik wykrywania węzła wartownika w przypadkach raka sromu oraz raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Identifiaction of the sentinel lymph node in gynaecological oncology.
  Autorzy: Emerich Janusz, Wydra Dariusz, Sawicki Sambor
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.518-521, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z obowiązującą definicją, węzłem wartownika nazywany jest pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu limfy z obszaru objętego procesem nowotworowym. Zakłada się obecnie, że w tym węźle, jako pierwszym w danym regionie, lokalizują się przerzuty nowotworowe - reprezentuje on tym samym status histopatologiczny pozostałych węzłów chłonnych tego regionu. Metoda wykrywania węzła wartownika w ginekologii onkologicznej znajduje się obecnie w fazie badań i dotyczy głównie leczenai raka sromu oraz raka szyjki macicy. W celu wykrycia węzła wartownika wykonuje się limfoscyntygrafię przedoperacyjną lub śródopearcyjną, po podaniu w obrębie guza koloidu znakowanego technetem; stosowane jest również wybarwianie węzła za pomocą błękitu metylenowego. Zlokalizowanie węzła wartownika umożliwia wykrycie przerzutów nawet w postaci mikroskopowej - węzeł ten może być poddany szczegółowemu badaniu histopatologiczenmu. Kolejnym etapem, w przypadku potwierdzenia obecnych założeń dotyczących roli węzła wartownika w układzie limfatycznym, mogłoby być odstąpienie od wykonania limfoadenektomii - procedury, która u większości pacjentek ma charakter profilaktyczny ze względu na niską częstość występowania przerzutów w początkowych stadiach choroby, zarówno w przypadku raka sromu, jak i raka szyjki macicy. Częstość detakcji węzła wartownika jest stosunkowo wysoka i zależy od stosowanej metody. Dotychczas opublikowane wyniki wskazują, że w przyszłości wykrywanie węzła wartownika może umożliwi ...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node is the first node to receive the lymphatic drainage from the primary tumour site. The pathologic status of the sentinel node should reflect the overall status of the entire regional lymph drainage area. The results of preliminary studies performed in the field of gynaecological oncology have confirmed the role of the sesntinel node concept in vulvar and cervical cancer. Varied techniques may be applied for sentinel node identification - preoperative lymphoscintigraphy adn intraoperative hand-held gamma-probe detection - both requiring the administration of technetium-99m-laabelled colloid around the tumour or patient blue dye injection and direct localisation of the lymph node during teh operation. After idenification the sentinel lymph node can be removed separately, while aprticular histopathological techniques such as ultrastaging or immunochemistry staining allow to detect micrometastases. In the early stages the vulvar and the cervical cancer the lymph node metastatic rate is relatively low and, in the majority of cases, lymphadenectomy is unnecessary. Precise determination of the histopathological status of regional nodes may allow to perform less excessive surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. Thre first results indicate that in near future this method could be employed in the standard treatment of the vulvar and cervical cancer. At the present moment multicentered ...


  20/35

  Tytuł oryginału: Przerzuty do węzłów chłonnych jako czynnik prognostyczny raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Lymph nodes metastases as a prognostic factor in cervical carcinoma.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Królikowska Beata, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.925-929, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano retrospektywnej analizy niepowodzeń po leczeniu operacyjnym chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ia, Ib, IIa według klasyfikacji FIGO. Badaniem objęto 499 pacjentek po wycięciu macicy sposobem Wertheima - Meigsa. Wyróżniono grupę chorych podlegającą następowej pooperacyjnej radioterapii oraz grupę, w której nie zastosowano dalszego leczenia. Stwierdzono, że obecność przerzutów w węzłach chłonnych ma znaczącą wartość prognostyczną w ocenie odległego przeżycia badanych kobiet. Wykazano, że u chorych z obecnymi w węzłach chłonnych miednicy komórkami nowotworowymi, u których nie zastosowano pooperaycjnej radioterpaii, wyniki 5 letniego przeżycia były statystycznie gorsze.

  Streszczenie angielskie: Material and methods: 499 patients with cervical carcinoma at stage I and IIa after radical hysterectomy were included in the study. Diagnosis was based on gynecological examinations and cervical biopsies. Clincial staging was determined by FIGO classification. Pelvic lymph nodes were routinely removed on hysterectomy. Results: Metastatic nodes were observed in 26.3 p.c. (131 patients). We found no metastatic nodes at stage Ia. In the group of 410 patients with stage Ib cervical cancer metastases in lymph nodes were found in 24.6 p.c. (101 patients). In the gorup of 78 patients with stage IIa cervical cancer metastatic nodes were observed in 38.5 p.c. (30 patients). In our finding metastases were located in one group of lymph nodes in 64.4 p.c. (64 patients) with stage Ib and 43.3 p.c. (13 patients) with stage IIa. Metastatic involvement of more than one gorp of lymph nodes was observed in 36.6 p.c. (37 patients) of stage Ib and 56.7 p.c. (17 patients) of stage IIa. The most frequent pattern of lymph nodes metastatic involvement comprised common iliac and obturatiorious nodes. 5 year survival in the group without metastases in lymph nodes was estimated at 82.2 p.c., and in the group with nodal metastases - 50.8 p.c. (p = 0.005). Conclusions: 1. Metastases to pelvic lymph nodes are significant prognostic factor of long-term survival in patients with cervical cancer. 2. Patients with metastases in lymph nodes and no subsequent postopertive radiotherapy had signifciantly worse long-term survival.


  21/35

  Tytuł oryginału: Kliniczna wartość usuwania węzłów chłonnych miednicy mniejszej w leczeniu operacyjnym raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Tytuł angielski: A clinical value of pelvic lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancer.
  Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.976-979, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena znaczenia usuwania węzłów chłonnych miednicy miejszej w leczeniu operacyjnym raka błony śluzowej trzonu macicy. W grupie 420 analizowanych pacjentek u 137 (32,6 proc.) usunięto węzły chłonne miednicy mniejszej. Przerzuty nowtworowe stwierdzono u 27 leczonych (19,7 proc.) Istotny wpływ na wystąpienie przerzutów raka miała głębokość nacieku nowotworowego mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the clinical analysis of value of pelvic lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial carcinoma. Material and Methods: The group of 420 women treated for of endometrial cancer in stage IA - IV by FIGO 1988 analysed. All these women were operated in 2nd Dept. of Obstetrics and Gynecology Medical University of Gdańsk between 1981-2000. The subgroup of patietns with pelvic lymphadenectomy was selected. The data were obtained from case histories. Results: The subgroup of patietns on whom pelvic lymphadenectomy was performed was up 32,6 p.c. of all treated women (137 women). Neoplasmatic metastases were found in 27 cases (19,7 p.c.). All those patietns were in clinical stage II - IV by FIGO 1988, and no earlier stage of endometrial cancer was found in that group. In every case myometrial invasion was more than 1/2 of myometrium. In 59.2 p.c. of neoplasmatic metastases high or medium differential adenocarcinoma were found. Conclusion: Pelvic lymphadenectomy has to be part of surgical treatment of endometrial cancer. Lymph nodes metastases are important prognostic factors. Myometrial invasion plays an important role as a risk factor of lymph nodes metastases.


  22/35

  Tytuł oryginału: Operacje wyłonienia sztucznego odbytu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Anus praeter in patients with advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Ciach Katarzyna, Sawicki Sambor, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1011-1014, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 66 chorych (13,2 proc.), u których dokonywano wyłonienia sztucznego odbytu z grupy 497 leczonych operacyjnie z powodu raka jajnika. Likwidację sztucznego odbytu i następowego zespolenia jelitowego wykonano u 5 chorych (7,6 proc.). Operacja jelitowa pozwoliła na zwiększenie szansy przeżycia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika oraz wdrożenie następowego leczenia cytostatykiem.

  Streszczenie angielskie: Objective: Intestinal operations in advanced ovarian carcinoma due to intestinal osbtruction are still controversial. Design: The aim of study was to analyse the efficacy of intestinal operation and making anus praeter in the patient with advanced ovarian carcinoma. Material and methods: A total of 497 patient with ovarian carcinoma were operated in II Department of Obsteterics and Gynecology in 1990-2001, 66 patients with advanced ovarian cancer were analysed with a view to interventions for intestinal obstruction and making the anus praeter. Results: In the group of 497 patients with ovarian carcinoma there were a operations of making anus praeter in 66 cases (13,28 p.c.). It was performed during fist operation in 40,9 p.c., during SLO in 22,72 p.c., TLO in 16,67 p.c. and following operations in 19,70 p.c. In 5 cases (7,58 p.c.) there was a liqudatio of anus praeter after an average 8,8 months after intestinal opearion. Conclusion: Surgical intervention can be of value in removing life-threatening intestinal obstruction and to achieving longer survival with a possibility of receiving a further antineoplastic therapy.


  23/35

  Tytuł oryginału: Reakcje nadwrażliwości na paklitaksel u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Paclitaxel hypersensitivity reactions in patients with advanced ovarian carcinoma.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1014-1020, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie częstości występowania reakcji nadwrażliwości na paklitaksel u chorych leczonych w pierwszej linii z powodu zaawansowanego raka jajnika oraz określenie czy możliwe jest ponowne podanie paklitakselu po wystąpieniu objawów reakcji nadwrażliwości. Badanie objęło 112 chorych leczonych paklitakselem z pochodną platyny z powodu zaawnasowanego raka jajnika. U 15 proc. (n = 17) chorych wystąpiły reakcje nadwrażliwości na paklitaksel. U 7 proc. (n = 8) chorych były to łagodne objawy reakcji alergicznych w postaci świądu skóry, pokrzywki, uczucia gorąca, niewielkiego wzrostu ciśneinia wystepujące w ciągu pierwszych 5-ciu minut od podania leku (najczęściej w trakcie pierwszego lub drugiego kursu). W tej grupie hcorych udało się ponownie podać paklitaksel po zastsowaniu dożylnie hydrokortyzonu, difenhydraminy, cimetydyny lub ranidtydyny. U 8 proc. (n = 9) chorych obserwowano ciężkie objawy reakcji nadwrażliwości i odstąpiono od leczenia paklitakselem zmieniając schemat leczenia na cisplatynę z cyklofosfamidem. Takie postępowanie pozwala na obniżenie odsetka powikłań w postaci reakcji nadwrażliwości oraz daje możliwość dalszego leczenia paklitakselem chorych na zaawansowanego raka jajnika.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of our study was to analyze the rate of hypersensitivity reacitons (HSRs) to paclitaxel in patients with advanced ovarian carcinoma. We also analyzed the possibility of re-administration paclitaxel with adequate treatment after hypersensitivity reacionts. Materials and methods: The incidence of HSRs was analyzed retrospectively in 112 pateitns who received 24-hr infusions of paclitaxel (135 mg/mý) for advanced ovarian cancer at the Department of Gynecology Medical University of Gdańsk between the January 2000 and the February 2002. Before each course of the aclitaxel administration patietns received orally dexamethasone (20 mg p.o., 12 and 6 hours prior to the chemotherapy) and thirty minutes prior to the infusion of paclitaxel all patietns received, diphenhydramine (50 mg), and cimetidine (300 mg) intravenously (i.v.). When HSR was observed adminsitration of paclitaxel was temporally stopped and before the re-challenge additional intravenous dosage of hydrocortisone (200 - 500 mg) and diphenhydramine (25 mg) was given. Results: Severe hypersensitivity reactions were observed in 8 patients (7 p.c.) and all of these patients were successfully retreated with paclitaxel without HSRs. Conclusion: We conclude that this premedication and treatment strategy provides lower hypersensitivity reactions rate and allows for contiuing adminsitration of paclitaxel in patients with advanced ovarian carcinoma.


  24/35

  Tytuł oryginału: Ewolucja w postępowaniu chirurgicznym w nowotworach jajnika o granicznej złośliwości.
  Tytuł angielski: Evolution of surgical treatments in patients with borderline ovarian tumours.
  Autorzy: Makarewicz-Olszewska Hanna, Emerich Janusz, Kobierski Juliusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1021-1026, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano grupę 129 chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości leczonych w latach 1978-2000 w Klinice Ginekologii AM w Gdańsku. Ocenie poddano typ i zakres wykonanych operacji chirurgicznych. Przeanalizowano wpływ wieku, liczby porodów, stopnia zaawansowania oraz postaci histologicznej na wybór rodzaju operacji pierwotnej. Wykazano zasadność stosowania operacji chirurgicznych oszczędzających u młodych chorych, nie posiadających potomstwa w niezaawansowanych NJGZ.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate a type and range of primary oepration of patietns with borderline ovarian tumours. Material and Methods: The analysis included 129 patietns operated for ovarian tumours of borderline malignancy in the Gynaecological Department of Medical University of Gdańsk between 1978-2000. The two types of primary operations were defined: conservative and radical. The dependency of type of operation on such factors as age of patients, parity, stage and histological type on was assessed. Results: The group of 42 patietns were treated with conservative surgery and 87 underwent radical treatment. 36 from 42 patients (85,7 p.c.) were treated by USO. A conservative surgery was mainly performed in young patients with mucinous borderline tumor in stage IA. The risk of recurrence was 4.8 p.c. in the gorup of patietns treated conservatively and 8,0 p.c. in group of patietns treated radically. 5-years survival was, 98,2 p.c. and 87,2 p.c. respectively. Conclusions: The type of the primary operation depends on age, parity, stage and histological type of borderline ovarian tumors. A conservative surgery is a proper treatment for young women with borderline ovary tumours in stage Ia. For older, perimenopausal women TAH with BSO is suggested.


  25/35

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na raka jajnika przy zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej jako leczenia drugiego rzutu.
  Tytuł angielski: Evaluation of how second -line intraperitoneal chemotherapy, effects as therapy for patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Milczek Tomasz, Emerich Janusz, Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1027-1033, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę wyników leczenia w zależności od: typu histopatologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania, stopnia zaawansowania klinicznego według FIGO, odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu, doszczętności zabiegu pierwontego, wielkości zmian w momencie rozpoczęcia chemieotrapii dootrzewnowej. Materiał stanowiły 92 chore na zaawansowanego raka jajnika, u których zastosowano chemioterpię dootrzewnową, w latach 01.01.1966 - 01.01.2002 w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku. CRP w całej grupie wyniosło 41,38 proc., trzyletnie przeżycie osiągnęło 58,62 proc., najlepsze wyniki uzyskano w grupach ze zmianami średnicy do 0,5 cm, w Iř zaawansowania i tam, gdzie dokonano doszczętnego zabiegu pierwotnego, najgorsze w IVř zaawansowania przy średnicy zmian do 2 cm, i przy braku odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, intraperitoneal therapy in patients with ovarian cancer, a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Design: the authors sought to evaluate effects of intraperitoneal chemotherapy (IPC) as a second line therapy for ovarian cancer patients. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patients with recurrent or persistent cancer, after surgery, and first line chemotherapy, were treated with intraperitoneal chemotherapy as a second-line treatment. Only 74 were included int he study, due to incomplete of therapy (6 patients), spontaneous fold-out of catheter (3 patietns), five patients were treated because of some other kind of carcinomas, three patietns passed away during therapy because of independent reasons, and weren't be verified and a patient who had wrong pathological diagnosis in SLL. Results: The three year survival in the whole gorup reached 58,62 p.c. for patients who responded to the first line chemotherapy, or when the debulking surgery was completed, which was a significant improvement in survival. There was a significant improvement for patietns with residual tumor 5 mm compoered with the whole gorup, and especially with htese, whose residual tumores were greater then 5 mm. Conclusions: 1. Survival was increased for patient swhohad a positive response to the first line intravenous chemotherpay, or had complete a debulking surgery. 2. The resonse for IPC depends on teh size of residual disease. 3. Intraperitonead chemotherapy improves survival in ovarian cancer.


  26/35

  Tytuł oryginału: Nowe techniki zespoleń jelitowych za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych typu Valtrac-Bar w przebiegu leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: New techniques with biofragmentable Valtrac-Bar rings for intestinal anastomosis in managment of advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Liro Marcin, Dudziak Mirosław, Dębniak Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1034-1037, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 26 chorych na zaawansowanego raka jajnika z powodu niedrożności dokonano częściowej resekcji jelit z następowym zespoleniem za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych. U 25 chorych uzyskano zadowalający efekt umożliwiający prowadzenie następowego leczenia cytostatykami.

  Streszczenie angielskie: Aim: In the study we tired to demonstate usefulness of the biofragmentable Valtrac-Bar rings in treatment of intestinal obstruction caused by advanced ovarian carcinoma. Materials and methods: Intestinal anastomosis with biofragmentable Valtrac-Bar rings were performed in 26 patietns with advanced ovarian cancer with symptoms of intestinal obstruction. In nine patients manifestation of acute or subacute intestinal obstruction symptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical opeation. in the other 17 women we observed recidive of the disease causing osymptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical operation. In the other 17 women we observed recidive of the disease causing obstruction mainly in the lower part of the digestive tract. Eight sigmoid, six sigmo-rectal and three ileo-ileal Valtrac-Bar rings anastomosis were done after secondary cytoreductive surgery. Results: In 25 treated women we achieved improvement of their general condition, so we were able to continue treatment by chemio- or radiotherapy. Only in one treated patient further relaparotomy with colostomy was needed due to of anastomosis leak. Conclusions: We conclude that biofragmentable Valtrac-Bar rings are very useful, safe and effective tools enabling fast intestinal anastomosis even in patients with inapprioprate healing, for instance treated prevously by chemio- et radiotherapy.


  27/35

  Tytuł oryginału: Dootrzewnowa hypertermiczna perfuzyjna chemioterapia (IPHC) w przetrwałym raku jajnika - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Intraperitoneal hyperhtermic perfusion chemotherapy in recurrent ovarian cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1044-1047, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis zabiegu dootrzewnowej hypertermicznej chemioterapii perfuzyjnej u chorej na raka jajnika, u której podczas operacji sprawdzającej stwierdzono przetrwałą chorobę nowotworową. Zabieg wykonano z zastosowaniem podwyższonej temperatury płynu perfuzyjnego z cytostatykiem. Zastosowano cisplatynę w dawce 50 mg na litr płynu perfuzyjnego. Czas perfuzji aktywnej, krążenia cytostatyku w temperaturze 42řC wynosił 90 minut. Szybkość krążenia płynu wynosiła 1200-2000 ml/min. Nie obserwowano powikłań w czasie zabiegu ani w okresie okołooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a treatment of peritoneal spread of ovarian cancer with intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy. Hyperthermic antiblastic perfusion was carried out throughout the abdomino-pelvic caivty for 90 min, at the temperature of 41-42řC, with cisplatin (50 mg/l). Perfusion was performed with 4 liters of Maxwell liquid. The perfusion rate was 1200-2000 ml/min. There was no complication during and after procedure.


  28/35

  Tytuł oryginału: Procedury chirurgiczne w zakresie przewodu pokarmowego w leczeniu operacyjnym chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal surgery in patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Stukan Maciej, Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstośći oraz typu procedur chirurgicznych w zakresie przewodu pokarmowego wykonywanych w latach 1987-2001 w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w trakcie 817 pierwotnych operacji cytoredukcyjnych. U 74 chorych wykonywano także operacje w zakresie przewodu pokarmowego polegające na resekcjach i zespoleniach jelit cienkich i grubych. W anlizowanej grupie całkowitą doszczętność w trakcie zabiegu osiągnięto w 15 przypadkach - 20,3 proc. (R = 0 cm), u 33 chorych pozostawiono zmiany nowtoworowe o średnicy mniejszej niż 2 cm (44,6 proc.). Celem pierwotnej operacji w raku jajnika jest maksymalna cytoredukcja, a resekcje zmienionych nowotworowo jelit umożliwiają następowe leczenie cytostatykami. Chirurgicznym leczeniem raka jajnika powinien zajmować się wyspecjalizowany zespół ginekologów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives were to assess indications as well as outcome and morbidity of gastrointestinal surgery in patietns with ovarian cancer. Methods: the study included 74 patients with primary ovarian cancer who had debulking surgery (bowel surgery) from 1987 to 2001. Results: In our group postoperative residual tumor was-RO in 15 cases (20,3 p.c.) and ó 2 cm (R2) in 33 patients (44,6 p.c.). Conclusion: Gastrointestinal surgery is frequently indicated during operation in ovarian cancer. Gynecologic cancer suregons should be trained accordingly.


  29/35

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  30/35

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań chirurgicznych występujących w przebiegu chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical complications connected with intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Milczek Tomasz, Dębniak Jarosław, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1103-1108, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy częstości powikłań występujących podczas wszczepiania i usuwania cewnika Tenckhoffa oraz powikłań związanych z długotrwałym pozostawaniem cewnika w obrębie jamy brzusznej u 92 chorych leczonych z powodu raka jajnika za pomocą chemioterapii dootrzewnowej w Kinice Ginekologii AM w Gdańsku w okresie 01.1996 - 01.2002. Stwierdzono, że chemioterapia dootrzewnowa jest bezpiecznym etapem leczenia chorych z rozsianym w jamie brzusznej procesem nowotworowym, a występujące powikłania nie są częste i nie zagrażają życiu leczonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, the use of intraperitoneal therpay (IP) in patients with ovarian cancer (a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity) is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Authors described complications during the placement, usage, and evacuation of Tenckhoff catheters. Some of htem report much too high number of surgery complications connected with IP. Design: We report a number of complications connected with insertions, functions, and evacuations of Tenckhoffa catheter. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patietns with recurrent or persistent ovarian cancer, after surgery and first line chemotherapy, have had catheter insertion performed, but only 79 have had performed catheter evacuation: because of: not complete therapy (7 patietns), three patietns died during IP therpay, in three cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out. Results: During insertion total number of complications 9 (9,78 p.c.), 6 bowel incision, 1 bladder incision, 1 hernia of the linea alba, 1 incision of bowel and bladder. During catheter evacuation total number of complications 9 (11,39 p.c.), 8 bowel incisions 1 hernia of the linea alba. Complications connected with catheter funciton: only 8 of 92 (8,70 p.c.) required cessation of chemotherapy prior to its expected completion, 2 fistula of the catheter to vagina, 2 fistulas to bowel, in two cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out due to abscess, one after citostatics flow under the skin, one because of abscess in peritoneal cavity, and problems with citostatics inflow one because of subileus...


  31/35

  Tytuł oryginału: The role of sentinel node detection techniques in vulvar and cervical cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Sawicki Sambor, Emerich Janusz, Romanowicz Grzegorz
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.171-174, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The sentinel node is the first lymph node that receives the lymph drainage from the primary tumour. The pathological ststus of the sentinel node should reflect the histopathology of the entire regional lymph drainage area - both vulvar and cervical cancer spread through the lymphatic system. In gynaecological oncology recent studies have confirmed the utility of the sentinel node concept in vulvar and cervical cancer. Three techniques for sentinel node localisation are available. The preoperative lymphoscintigraphy and intraoperative handheld gamma probe detection require the administration of the technetium-99m-labelled colloid around the tumour. The other method is based on the injection of the patent blue dye - during the surgery of the sentinel node because of the dye uptake becomes visible. Following detection, the sentinel lymph node can be removed separately and assessed with ultrastaging and immunohistochemical staining. In the early stages of vulvar and cervical cancer the lymph nodes metastases rate is relatively low - in most cases lymphadenectomy is not necessary. The determination of the regional lymph nodes pathological status may limit the extent of the surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. This technique may paly an important role in the treatment of vulvar and cervical cancer. This paper describes the details of sentinel node identification and reviews the literature.


  32/35

  Tytuł oryginału: Wieloczynnikowa analiza ciąży wielopłodowej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, Klinika Ginekologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 115 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20677

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  33/35

  Tytuł oryginału: Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Kozaka Joanna, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.31-35, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce rak jajnika jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych. Leczenie obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową charakteryzującą się silną toksycznością ogólnoustrojową. Celem naszego badania było wykazanie, czy wiek wpływa na jakość życia chorych leczonych chemioterapią złożoną z paklitakselu i cysplatyny. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30, opracowanego przez EORTC. Badano także poziom lęku za pomocą inwentarza stanu lęku i cechy (STAI). Badaniem objęto wybraną grupę 38 spośród 215 chorych leczonych w II Klinice Ginekologii i Położnictwa z powodu zaawansowanego raka jajnika w okresie od stycznia 2000 do marca 2001. Chore otrzymywały chemioterapię złożoną z paklitakselu i cisplatyny. Pacjentki podzielono na dwie grupy wiekowe: 1. 50. roku życia; 2. 50. roku życia. Kryterium stanowił średni wiek występowania menopauzy. Wyniki. Młodsze chore uzyskały niższe wartości wyników w skali funkcjonalnej oraz ogólnej jakości życia. W skali objawowej u młodszych pacjentek częściej występowała biegunka oraz zaburzenia snu. Natomiast starsze chore częściej zgłaszały nudności i wymioty, brak apetytu oraz zaparcia. Większe nasilenie lęku jako stanu zaobserwowano u młodszych chorych. Poziom lęku jako stanu osiągnął znamiennie wyższą wartość w grupie młodszych kobiet. Wnioski. Młodsze chore mogą stanowić grupę wysokiego ryzyka pogorszenia jakości ...

  Streszczenie angielskie: Ovarian cancer is the second cause of cause mortality among women in Poland. The currently accepted management of advanced ovarian cancer is primary cytoreductive surgery followed by combination chemotherapy with paclitaxel and platinum compound. However, the treatment is toxic and affects quality of life. How individual patients judge their own experience of living varies widely. The objective of our study was to compare the quality of life of younger ( 50. years) versus older ( 50. years) women with advanced ovarian cancer treated with paclitaxel and cisplatin after primary cytoreductive surgery. Material and methods. Thirty eight patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were inclided in the study. In this study age was dichotomized as 50. years and 50. years as a rough indicator of menopausal status. Quality of life assessment was made using a self-administered questionnaire EORTC QLQ-C30 and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Results. Quality of life was worse for younger women globally and, with regard to domains of role and emotional well-being. Furtheremore, diarrhoea and sleeping problems occurred more often in this group. Older patients however, showed worse quality of life with regard to symptom and single-item scales, especially in the following: nausea and vomiting, appetite loss and constipation. Younger women presented with significantlly higher level of anxiety. Conclusion. Results of this ...


  34/35

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  35/35

  Tytuł oryginału: Charakterystyka struktury 814 zabiegów resekcji wierzchołków korzeni zębów w materiale Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni Stomatologicznej SPSK nr 1 w Gdańsku w latach 1990-1998.
  Tytuł angielski: Structure characteristics of 814 performed apicectomies in medical records of Dental Surgery Department of Medical University of Gdańsk in 1990-1998.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Zienkiewicz Józef, Rutkowska Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.133-142, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: