Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EISENHOFER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Utility of plasma metanephrines in the diagnosis of adrenal incidentalomas.
Tytuł polski: Znaczenie oznaczania poziomów metanefryn w osoczu w rozpoznaniu guza nadnerczy typu incidentaloma.
Autorzy: Kasperlik-Załuska Anna A., Rosłonowska Elżbieta, Bornstein Stefan R., Pacak Karel, B”ttner Antje, Eisenhofer Graeme
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.549-556, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wszyscy pacjenci z wykrytymi przez przypadek guzami nadnerczy powinni zostać skierowani na badania, mające na celu określenie czy nie są to zmiany złośliwe oraz czy nie występuje nadmierne wydzielanie hormonów. W wyniku tych badań dokonuje się wyboru przypadków, wymagających postępowania chirurgicznego. Ponieważ guz chromochłonny stanowi zagrożenie życia, w przypadkach wykrycia guzów nadnerczy typu incydentaloma, należy zastosować procedury badań przesiewowych, mających na celu identyfikację lub wykluczenie obecności guzów chromochłonnych. Oznaczanie poziomu metanefryn w osoczu jest bardziej czułą metodą niż oznaczanie poziomów katecholamin w moczu i w osoczu oraz - być może - od oznaczania poziomów metanefryn w moczu. Oznaczaliśmy poziomy wolnej i całkowitej normetanefryny i metanefryny, jak również noradrenaliny i adrenaliny w grupie 54 nie wybieranych specjalnie pacjentów z wykrytymi guzami typu incidentaloma, kierowanymi do Klinik Endokrynologii CMKP w Warszawie w okresie między 15 września 1998 i 15 marca 1999. Guz chromochłonny wykryto jedynie u jednego pacjenta - w oparciu o badania biochemiczne i analizy mikroskopowe. U niektórych spośród pozostałych pacjentów zaobserwowano umiarkowanie podwyższone poziomy normetanefryny, stąd zostali oni objeci dalszą obserwacją. Wyniki naszych badań sugerują, że oznaczanie stężeń metanefryn w osoczu może być użyteczną metodą w rozpoznawaniu guzów chromochłonnych u pacjentów z wykrytymi wcześniej guzami nadnerczy typu incidentaloma.

  Streszczenie angielskie: All patients with incidentally found adrenal tumours should be investigated for malignancy and for hormonal hypersecretion to select the cases that require surgical treatment. Since pheochromocytoma is a life-threatening tumour a screening procedure to identify or to exclude such tumours has to be applied in adrenal incidentalomas. Determination of plasma metanephrines is more sensitive than measurement of urinary metanephrines. We determined plasma free and total normetanephrine and metanephrine as well as noradrenaline and adrenaline levels in a group of 54 non-selected patients with adrenal incidentalomas referred to the Department of Endocrinology, Warsaw, between 15 September 1998 and 15 March 1999. Pheochromocytoma was diagnosed in only one patient based on biochemical nad microscopic studies. In some other patients moderately elevated plasma levels of normetanephrine or metanephrine were found and therefore further observation is proposed. In the remaining patients normal concentrations of plasma metanephrines and catecholamines or non-specific changes excluded pheochromocytoma. Our study suggests that measurements of plasma concentrations of metanephrines may be an useful method for diagnosis of pheochromocytoma among patients with adrenal incidentalomas.

  stosując format: