Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Antigen levels of the urokinase-type plasminogen activator and its gene polymorphisms in colorectal cancer.
Autorzy: Przybyłowska K., Smolarczyk K., Kulig A., Romanowicz-Makowska H., Dziki A., Ulańska J., Pander B., Błasiak J.
Źródło: Cancer Lett. 2002: 181 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 306,023

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We analysed the distribution of genotypes of two polymorphisms in the urokinas-type plasminogen activator (uPA) gene: C - T substitution in exon 6 and T - C substitution in intron 7 in 52 subjects with colorectal cancer. Genotypes were determined in tumour tissue and distant mucosa samples by allele-specific polymerase chain reaction. The antigen levels of uPA in cancer tissue were higher than in distant mucosa as measrued by enzyme-linked immunosorbent assay. The level of uPA antigens in cancer samples with the C/C genotype of C - T polymorphism in exon 6 was higher than in samples with C/T and T/T genotypes. No differences in the level of uPA antigens between the alleles of the intron 7 T - C polymorphism were found. As uPA can be involved in cancer invasion and metastasis, C/C genotype in exon 6 of uPA gene can be further considered as being related to colorectal cancer progression.


  2/6

  Tytuł oryginału: Diagnostic value of ultrasonography in the evaluation of operative site after abdomino-perineal rectectomy - comparison with computed tomography.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna ultrasonografii w ocenie loży po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy - porównanie z badaniem tomografii komputerowej.
  Autorzy: Widawska Małgorzata, Juszyński Andrzej, Zajdel Radosław, Dziki Adam
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.351-362, il., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Główną metodą diagnostyczną w wykrywaniu wznowy miejscowej po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy jest badanie tomograficzne z ewentualną następczą biopsją. W pracy oceniono: 1) Jaka jest korelacja między wynikami badania USG a CT w ocenie loży po operacji Milesa? 2) W jakim stopniu wyniki tych badań znajdują potwierdzenie cytologiczne bądź histopatologiczne? 3) Które badanie lepiej obrazuje wznowę miejscową i odróżnia ją od zmian pooperacyjnych i po radioterapii? W grupie 53 chorych po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy wykonano "rozszerzone" badanie USG (rutynowe jamy brzusznej, przezpęcherzowe oraz przez krocze), następnie w czasie do 2 tygodnii badanie tomograficzne miednicy oraz krocza. Gdy podejrzewano wznowę, wykonywano BACC pod kontrolą USG bądź CT. W przypadkach braku zgody na biopsję lub gdy jej wynik był negatywny, wykonywano kontrolne badanie USG oraz CT po 3 miesiącach. Wnioski: 1) Badanie ultrasonograficzne lepiej niż tomograficzne ocenia lożę po usuniętej odbytnicy. Dodatkowo obrazuje innego typu zmiany (np. przetoki), niewidoczne bądź uważane za wznowę w badaniu CT. 2) Wyniki badania USG korelują z wynikami biopsji i badania histopatologicznego, natomiast nie stwierdzono takich zależności w odniesieniu do badania CT. 3) Czułość i swoistość sonografii w wykrywaniu wznowy miejscowej są wyższe niż czułość i swoistość badania tomograficznego. Ponadto sonografia lepiej odróżnia wznowę miejscową od zmian poperacyjnych. Nie zaobserwowano zależności między wcześniejszymi naświetlaniami a fałszywymi rozpoznaniami wznowy, zarówno w badaniach ultrasonograficznych, jak i tomograficznych...


  3/6

  Tytuł oryginału: Injections of botulinum A toxin for the treatment of anal fissures.
  Autorzy: Trzciński Radzisław, Dziki Adam, Tchórzewski Marcin
  Źródło: Eur. J. Surg. 2002: 168 (12) s.720-723, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 300,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To find out how injections of botulinum A toxin influence the healing of anal fissures. Design: Retrospective study. Setting: Medical University of Lodz, Poland. Subjects: 13 patients (6 women, 7 men), mean age 49 (range 31 - 78), treated with injections of botulinum A toxin 50 units on either side of the anal fissure into the internal anal spincter from May to December 1999. Main outcome measures: Complications and relapse. Results: Seven fissures has healed by one month and four by two months. Two remained unhealed but asymptomatic. There was no incontinence of flatus or faeces after three months of treatment. Resting anal pressure was significantly lower in 10 of 13 patients compared with before treatment (p 0.05). One fissure relapsed after 4 months and this patient had a successful anal stretch. Conclusion: Injection of botulinum A toxin gives good results in the treatment of anal fissures.


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z innymi metodami w materiale własnym [II Kliniki Chirurgii WAM w Łodzi]
  Autorzy: Śmigielski Jacek, Wojtysiak Jerzy, Dziki Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.130-137, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Częste choroby odbytu i odbytnicy].
  Autorzy: Dziki Adam
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.94 - Tł. artyk. z czas. Obstetrics and Gynecology 2001; 98 : 1130-1139
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia jelita grubego i odbytnicy.
  Autorzy: Dziki Adam, Trzciński Radzisław
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.236-254, bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: