Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIERŻEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Changes in the cellular behaviour of human colonic cell line Caco-2 in response to butyrate treatment.
Autorzy: Dzierżewicz Zofia, Orchel Arkadiusz, Węglarz Ludmiła, Latocha Małgorzata, Wilczok Tadeusz
Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.211-220, il., bibliogr. 23 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
Sygnatura GBL: 303,116

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Gut-derived adenocarcinoa Caco-2 cells were treated with sodium butyrate (NaB) at physiologically relevant concentrations. We characterized its effects on proliferation, differentiation, apoptosis, adhesion to the solid support and interleukin-8 secretion. Differentiation was determined by brush border alkaline phosphoatase activity. Apoptosis was assessed by acridine orane and Hoechst stains. Differentiation and apoptosis were analyzed in both adherent and floating cell populations. The transformed Caco-2 cells did not retain their malignant phenotype in the presence of NaB. They appeared to undergo a change in the phenotype induced by NaB, as indicated by reduced proliferation, enhanced differentiation, stimulation of apoptosis leading to decreased viablility of cells, and stimulaiton of interleukin-8-secretion. Considering all the above facts and data, we postulate that Caco-2 cells cultured in NaB supplemented medium could regain the phenotypic characteirstics of the phenotype of the parent cell from which originated the caco-2 line.


  2/2

  Tytuł oryginału: Funkcje immunoregulatorowe komórek nabłonka jelitowego.
  Tytuł angielski: Immunoregulatory functions of intestinal epithelial cells.
  Autorzy: Węglarz Ludwika, Dzierżewicz Zofia, Wiśniowska Beata, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.309-315, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poza funkcją bariery, komórki nabłonkowej jelita (IECs) odgrywają miejscową rolę immunologiczną. Nabłonek jelitowy uczestniczy zarówno we wrodzonej, jak i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Bezpośredni udział IECs w odporności wrodzonej realizuje się poprzez sekrecję wielu substancji, które przyczyniają się do tworzenia czynnościowej bariery śluzówkowej. IECs odgrywają również ważną rolę w nabytej odpowiedzi immunologicznej poprzez zdolność regulowania miejscowych funkcji immunologicznych limfocytów śródbłonkowych (IELs) oraz tkanki limfoidalnej zlokalizowanej pod warstwą nabłonkową. IECs stanowią pierwszy potencjalny typ komórek prezentujących antygen w kontakcie z obcymi antygenami obecnymi w świetle jelita. Podczas infekcji mediatorów zapalnych IECs zwiększją ekspresję cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Cytokiny stymulują napływ i aktywację komórek immunologicznych/zapalnych, natomiast cząsteczki adhezyjne odpowiadają za ich adhezję w miejscu infekcji. Dwukierunkowa interakcja pomiędzy IECs i IELs odgrywa również ważną rolę w lokalzacji limfocytów w warstwie nabłonkowej. Praca przedstawia komórki nabłonkowego jelita jako współpartnerów jelitowej zbiorowości immunologicznej regulująych funkcje leukocytów błony śluzowej tkanki jelitowej.

  Streszczenie angielskie: In addition to the barrier function, the intestinal epithelial vells (IECs) play a board role in regional immunologic function. Intestinal epithelium participates in both the innate and acquired immune responses. IECs function as direct participants in innate immunity through the secretion of a variety of factors that contribute to functional barrier formation. IECs are also involved in acquired immune responses through the regulation of local immunologic functions of intraepithelial lymphocytes (IELs) and the subjacent lymphoid tissue. IECs act as the first potential antigen-presenting cell type to come in contact with luminal antigen. In the presence of infection and inflammatory mediators, IECs increase the expression of cytokines and adhesion molecules. While cytokines recruit and activate immune/inflammatory cells, adhesion molecules anchor them to the site of infection. Bidirectional interactions between IECs and IELs play also a role in lymphocyte homing in the intestinal mucosal tissue. This review presents the epithelial cells as members of the intestinal immunologic community regulating the functions of leukocytes within the intestinal mucosa.

  stosując format: