Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIERŻANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia praktyczna. Cz. 2: Kompendium antybiotyków
Autorzy: Dzierżanowska Danuta
Wydanie: - Wyd. 2 poszerz. i uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 280 s. : il., 21 cm.
Sygnatura GBL: 738,644

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/44

  Tytuł oryginału: Kompedium antybiotyków
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Wydanie: - Wyd. 2 poszerz. i uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 280 s. : tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,244

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  3/44

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metod biologii molekularnej w wykrywaniu genów oporności wsród patogenów szpitalnych.
  Tytuł angielski: Application of molecular biology methods in detection of resistance genes for nosocomial pathogens.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.32-34 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  4/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Różne oblicza zakażenia gronkowcem złocistym. Rozpoznawanie i leczenie zakażeń zagrażających życiu].
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.192-193, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(4)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  5/44

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metod biologii molekularnej w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Detection of fungal infections by use of molecular biology methods.
  Autorzy: Garczewska Barbara, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.157-165, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 48 chorych hospitalizowanych w latach 1998-1999 z podejrzeniem uogólnionego bądź układowego zakażenia grzybiczego. Próbki uzyskanego materiału klinicznego badano klasycznymi metodami mikrobiologicznymi oraz zastosowano technikę PCR. Wykazano i potwierdzono możliwość wykorzystania technik biologii molekularnej do szybkiego wykrywania DNA Candida albicans w próbkavch materiału klinicznego oraz do monitorowania leczenia przeciwgrzybiczego.

  Streszczenie angielskie: A total of 130 various clinical materials taken from 48 children with suspected systemic fungal infection were used for the study. Clinical samples were tested by use of classical myocological procedures well as by use of molecular technique (PCR assay). The fragments of 125-bp (EO3) and 317bp (HSP) specific for C.albicans were used for amplification. Fifty seven samples (48 p.c.) were positive for Candida albicans and eighty four (68 p.c.) by use of PCR. It should be stressed that 4 blood samples, 21 urine samples and 5 other samples were positive by use of molecular technique, only. PCR is sensitive and rapid method for detection and identification of Cndida albicans from clinical materials of children with fungal infection. This technique can be applied fro monitoring presence of fungal DNA in tested samples during antifungal therapy.


  6/44

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo pacjentów i personelu na bloku operacyjnym.
  Tytuł angielski: The safety of patients and staff in the operating room.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.73-76, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ryzyko wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej jest związane z wieloma czynnikami. Należą do nich: stan kliniczny pacjenta, rodzaj zabiegu chirurgicznego (czystość pola operacyjnego), środowisko, w jakim wykonywany jest zabieg. Najczęściej za zakażenia ran odpowiedzialne są gronkowce. Gronkowce koagulazo-ujemne postrzegane są jako rosnące zagrożenie w chirurgii, a szczególnie często są one przyczyną powikłań operacji w czystym polu. Głównym źródłem drobnoustrojów na sali operacyjnej jest personej medyczny. Nośnikiem bakterii są złuszczające się komórki naskórka. Bakterie, które kolonizują drogi oddechowe, w bardzo niewielkiej ilości przechodzą do powietrza, dlatego niektórzy autorzy kwestionują zasadność stosowania masek chirurgicznych w profilaktyce zakażeń ran pooperacyjnych. Należy jednak pamiętać, iż maska chirurgiczna chroni nie tylko pacjenta, ale również personel operacyjny przed kontaktem z materiałem zakaźnym, jakim jest krew. Krwiopochodne wirusy są nadal poważnym zagrożeniem dla personelu medycznego. Notowane w ostatnich latach zmniejszenie częstości zakażeń wywołanych przez wirusy HBV jest wynikiem poszczepiennej immunizacji personelu. Nie istnieje, jak dotąd, skuteczna profilaktyka zakażeń powodowanych przez wirusy HIV i HCV.

  Streszczenie angielskie: The risk of postoperative infection is determined by a number of factors including the underlying health of the patient, the type of surgery and the environment in which the procedure take place. The predominant infective organisms are Staphylococci. Coagulase-negative staphylococci are regarded as emerging pathogens, especially in clean surgery. The operating team is the major source of the contaminated bacteria. Bacteria dispersed from the skin is of greater importance than bacteria from the respiratory tract, so masks are not always necessary in the theatre during an operation except by those at the table. Masks that function as protective barriers are another emerging issue. Due to a greater awareness of HIV and other blood-borne viruses, masks are taking on a greater role in protection health care workers from potentially infectious blood and body fluids. Bloodborne infection pose a large risk to healthcare workers. The incidence of occupational HBV infection has decline as a result of vaccine-induced immunity. Future vaccines against HIV and HCV would be a boon to healthcare workers.


  7/44

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/44

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
  Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  9/44

  Tytuł oryginału: Primary resistance of Helicobacter pylori to antimicrobial agents in Polish children.
  Autorzy: Rożynek Elżbieta, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Celińska-Cedro Danuta, Jóźwiak Paulina, Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. s. 262-263
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori resistance to antimicrobial agents is an important factor compromising the efficacy of treatment. Therefore the aims of our study were: to determine the prevalence of H. pylori resistance to clarithromycin, metronidazole, amoxycillin and tetracycline in children prior to eradication therapy, to compare different methods of susceptibility testing and to detect mutations responsible for clarithromycin resistance. During 1996-2000, 259 H. pylori strains were isolated from antral gastric biopsies. Susceptibility to antimicrobials was determined by the agar dilution method and the Etest. Mutations in the 23S rRNA gene associated with clarithromycin resistance were analysed by PCR-RFLP and direct sequencing. Overall, ninety-six strains (37 p.c.) were resistant to both drugs. All cultures isolates were sensitive to amoxycillin and only one isolate (0.4 p.c.) was resistant to tetracycline. The agar dilution method and the Etest showed a perfect catergory correlation for clarithromycin and 4 p.c. discrepancies for metronidazole. Primary resistnace to clarithromycin was mainly associated with an A2143G mutation inthe 23S rRNA gene of H. pylori. The study highlight the high prevalence of H. pylori primary resistnace to clarithromycin in Polish children, which implies a need for pretreatment susceptibility testing.


  10/44

  Tytuł oryginału: Urinary tract infections caused by endemic multi-resistant Enterobacter cloacae in a dialysis and transplantation unit.
  Autorzy: Kamińska W., Patzer J., Dzierżanowska D.
  Źródło: J. Hosp. Infect. 2002: 51 (3) s.215-220, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,296

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the period 1994-1998, 42 multi-resistant Eneterobacter cloacae isolates responsible for urinary tract infections (UTIs) were obtained from children hospitalized in our dialysis and transplantation unit. E. cloacae isolates obtained between 1994 and 1996 were susceptible to aminoglycosides, carbapenems and fluoroquinolones, whereas E. cloacae isolates obtained between 1997 and 1998 were susceptible to carbapenems and fluoroquinolones, only. All isolates were characterized by use of the polymerase chain reaction-based random amplification of polymorphic DNA and pulsed-field gel electrophoresis. It was found that the majority of multiresistant E. cloacae isolates obtained during 1997-1998, and all isolates obtained during 1994-1996, belonged to predominant clones A or B. These strains were responsible for gastrointestinal tract colonization and UTI of renal transplant recipients for several years, and persisted as endemic E. cloacae strains in the dialysis and transplantation unit from 1994 to 1998.


  11/44

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Bacterial infections in cystic fibrosis.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.517-523, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono zmiany w zakresie układu oddechowego i towarzyszące im zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie. Przedstawiono charakterystykę najbardziej istotnych dla tych pacjentów patogenów bakteryjnych, przede wszystkim Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu stosowania antybiotyków u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: The article focuses on pulmonary changes and resulting bacterial infections in the lower respiratory tract in patients with cystic fibrosis. The most important pathogens responsible for recurrent and chronic endobronchial bacterial infections, such as Staphyococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, were characterized, and their phenotypic diversity was analysed. Phenotypic mechanisms leading to infections and the general rules of rational antibiotic therapy in cystic fibrosis patients were discussed.


  12/44

  Tytuł oryginału: Przewodnik antybiotykoterapii 2002
  Opracowanie edytorskie: Dzierżanowska Danuta (red.), Jeliaszewicz Janusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 83 s., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 612,859

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  13/44

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  14/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Repetytorium z leków przeciwdrobnoustrojowych.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.34-35, 37 - Tł. artyk. z czas. Mayo Clinic Proceedings 2000; 75 : 86-97
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.


  15/44

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod biologii molekularnej w ocenie podobieństwa gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z sekwencyjnych posiewów krwi.
  Tytuł angielski: Molecular typing in evaluation of similarity among coagulase-negative Staphylococci from sequential blood cultures.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.919-927, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gronkowce koagulazo-ujemne zasiedlają skórę człowieka i często zanieczyszczają próbki krwi, pobierane do badań bakteriologicznych. Zgodnie z zaleceniem CDC (Center for Disease Control and Prevention) przynajmniej 2-krotne wyhodowanie z krwi tego samego drobnoustroju (ten sam rodzaj i gatunek) może świadczyć o wykryciu czynnika etiologicznego bakteriemii. Do porównania izolatów stosowane jest typowanie genetyczne, w którym o pokrewieństwie szczepów decyduje podobieństwo chromosomalnego DNA. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy izolowane z sekwencyjnych posiewów krwi gronkowce koagulazo-ujemne można uznać za identyczne na podstawie wyniku typowania genetycznego. Gronkowce koagulazo-ujemne wyhodowano ze 143 posiewów krwi, pobranych od 115 pacjentów. W przypadku 98 pacjentów (85 proc.) CoNS wyhodowano tylko z jednego posiewu. Co najmniej 2-krotne "CoNS-dodatnie" posiewy krwi uzyskano od 17 pacjentów, a u 3 pacjentów CoNS wyhodowano z krwi i cewnika centralnego. Analiza genetyczna wykazała, iż zaledwie u 12 pacjentów izolowane z kolejnych posiewów krwi oraz z krwi i cewnika gronkowce były identyczne, zaś u 8 pacjentów izolowano różne szczepy. Nasze badania wykazały zatem, że często, nawet wielokrotne wyhodowanie z posiewów krwi gronkowców koagulazo-ujemnych nie świadczy o wykryciu czynnika etiologicznego posocznicy.


  16/44

  Tytuł oryginału: Posocznica odcewnikowa.
  Tytuł angielski: Catheter induced septicaemia.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.443-452, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica to jedno z najgroźniejszych zakażeń szpitalnych, obarczone najwyższą śmiertelnością. Obecność u pacjenta cewnika naczyniowego jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia zakażenia uogólnionego. Blisko 70 proc. posocznic stanowi konsekwencję bakteryjnej lub grzybiczej kolonizacji cewnika.


  17/44

  Tytuł oryginału: Zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Rationale antimicrobial therapy of respiratory tract infections in children.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.630-639, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najważniejsze postacie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego oraz zasady racjonalnego leczenia. Podstawą wyboru antybiotyku do leczenia jest aktywność leku wobec patogenów dróg oddechowych, lokalna wrażliwość oraz właściwości farmakokinetyczno/farmakodynamiczne leku. Zwrócono uwagę, że nadużywanie antybiotyków jest jednym z najczęstrzych przyczyn selekcji i szerzenia horyzontalnego szczepów opornych w środowisku.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses the most frequently observed bacterial respiration tract infections in children and the principles of rational antibiotic therapy in ambulatory settings. To chose the proper antibiotic physician should be familiar with antimicrobial activity and local susceptibility pattern of respiratory pathogenes to antimicrobials used for therapy. Pharmacokinetics/pharmacodynamic parameters are also very important factors influencing the clinical cure and eradication of pathogen from the respiratory tract.


  18/44

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne - specyfika oddziałowa, zapobieganie.
  Tytuł angielski: Nosocomial infections specific for hospital wards, prevention.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.304-310, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określone rodzaje zakażeń szpitalnych są typowe dla poszczególnych oddziałów lub występują na nich z większą częstością. Oddział intensywnej terapii jest rezerwuarem szczepów wieloopornych wielu gatunków bakterii, a dominującymi zakażeniami sa posocznice i zapalenie płuc. No oddziałach chirurgicznych przeważają zakażenia pooperacyjne, zaś na oddziałach onkologicznych bakteriemia i posocznica u pacjentow z neutropenią. Do specyfiki oddziałów noworodkowych należą zakażenia skóry, natomiast u wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową posocznica związana ze stosowaniem inwazyjnych procedur wspomagających ich funkcje życiowe. Na zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych wywołanych przez wielooporne szczepy bakterii wpływa przestrzeganie zasad higieny i aseptyki oraz odpowiednia polityka antybiotykowa.

  Streszczenie angielskie: Different kinds of nosocomial infections are tuypical for particular hospital wards and occur at increased frequency. Intensive care unit are considered as reservoir of multiresistant bacterial strains. Sepsis and pneumonia are the most frequent infections in these units. Wound infections caused by gram-positive cocci from the skin amd mucosus membranes predominante in surgical wards. Neutropenic patients in oncological units are a substantial risk of bacterial and fungal infections cvaused by both nosocomial and oportunistic strains,. In neonatal wards infections are of associated with immaturity of the immune system and invasive life supporting procedures used in preterm newborns. reduction of hospital infectious caused by multiresistant strains depends on the hygienic and aseptic regiment and rational antibiotic policy.


  19/44

  Tytuł oryginału: Pałeczki Gram-ujemne w szpitalu - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Gram-negative rods in hospital - diagnostic and therapeutic problems.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.312-318, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono następujące zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi wywołanymi pałeczkami Gram-ujemnymi: 1: Kolonizacja hospitalizowanych pacjentów szpitalnymi szczepami bakterii; 2. Cechy najczęściej występujących gatunków bakterii z rodziny Enterobacteriaceae - E. coli, Klebsiella sp. i Etetrobacter cloacae; 3. Wywoływane przez nie rodzaje zakażeń; 4. Zakażenia endogenne i egzogenne krzyżowe; 5. Metody fenotypowe i metody genetyczne do wykrywania tych zakażeń; 6. Terminologia stosowana do określenia pokrewieństwa szczepów bakteryjnych; 7. Problem terapeutyczny - zapobieganie narastania oporności podczas leczenia.

  Streszczenie angielskie: In the article we discussed following problems connected with nosocomial infections caused by gram-negative rods: 1: bacterial colonization of hospitalized patients; 2: Features of most frequently occuring Enjterobactyeriaceae family species - E. coli, Klebsiella sp. i Enterobacter cloacae; 3: Types of infections ; 4: Endogenous and egzogenous cross infections; 5: Fenotuyp[ing and genotyping for detection of these infections; 6. Terminology describing degeree of strains relatewdnees; 7: An important therapeutic problem - prevention of increasing resistance during therapy.


  20/44

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego.
  Tytuł angielski: Chemiotherapeutics in therapy of urinary tract infections.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.319-325, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie zakażeń układu moczowego (zum) wymaga stosowania leków osiągających wysokie stężenie w moczu, a często jednocześnie w tkance nerki. Z powodu powszechności tych zakażeń, preparat powinien ponadto mieć niską cenę. Najczęściej stosowanymi preparatami są nitrofurany (w zapaleniu pęcherza) i trimetoprim z sulfametoksazolem (także w zapaleniu nerek). Oba te preparaty mają zastosowanie w preparatyce przeciwrefluksowej. W Europie Zachodniej od lat z powodzeniem stosuje się w zapaleniu pęcherza fosfomycynę. Bardzo skuteczne w leczeniu zum są fluorochinolony, leki o działaniu ogólnoustrojowym. W leczeniu szpitalnym oraz powikłanych zum przydatna jest szeroka gama antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: Therapy of urinary tract infections (UTI) requires drugs achieving high concentrations in urine and renal tissue. UTI are very common, therefore treatment should be inexpensive. The most frequently used drugs are nitrofurans (cystitis) and trimethoprimsulfametoxazole (used both in cystitis and pyelonepritis). Both drugs are also useful in anti-reflux prophylaxis. In Western Europe fosfomycin has been succesfully used in cystitis for many years. UTI can be also effectively treated with fluoroquinilones. In noscomial and complicated UTI broad selection of antibiotics can used.


  21/44

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnosis and treatment of anaerobic infections.
  Autorzy: Pacanowska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.326-331, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakterie beztlenowe mogą wywoływać każdy typ zakażenia bakteryjnego u człowieka i dotyczą wszystkich narządów i tkanek. Istnieje wiele zakażeń, w których beztlenowce (szczególnie G(-) pałeczki z rodzaju Bacteroides) należą do dominujących czynników chorobotwórczych lub przynajmniej są w nich obecne. Diagnostyka bakterii beztlenowych wymaga specjalistycznych metod postępowania i jest dość kosztowna. Istnieje wiele metod identyfikacji beztlenowców. Do najczęściej stosowanych należą metody biochemiczne i serologiczne, zaś do najbardziej nowoczesnych sposobów różnicowania tych drobnoustrojów należy stosowanie sond genetycznych. Lekami o dużym znaczeniu terapeutycznym wobec flory beztlenowej są atybiotyki: á-laktamowe (zwłaszcza te z inhibitorami á-laktamaz, np. piperacylina z tazobaktamem), cefalosporyny II generacji (cefoksytyna), karbapenemy oraz metronidazol.

  Streszczenie angielskie: Anaerobic bacteria cause various kinds of infections in humans which can involve virtually all oragns and tissues. There are many types of infections where anaerobes (especially Gram(-) bacilli from the family Bacteroidaceae) can play a predominant role. Laboratory diagnosis of anaerobic infections rewquires specific methods and it is relatively expensive. many various methods can be used for anaerobes identification, e.g. biochemical tests, serology and more recently, genetic probes. Anaerobic infections can be treated with á-lactam antibotics (especially those containing á-lactamase inhibitors, e.g. piperacillin/tazobactam), second generation cephalosporins (cefoxitin), carbapenems and metronidazole.


  22/44

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania niektórych antybiotyków w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
  Tytuł angielski: Guidelines for the inpatient and outpatient treatment of infectious diseases.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.332-342, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istotą racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń bakteryjnych jest uzyskanie dobrego efektu leczniczego i zmimimalizowanie selekcji szczepów lekoopornych. Wiadomo bowiem, że stosowanie antybiotyków jest jedyną z najważniejszych przyczyn selekcji szczepów opornych. Znakomitym przykładem tego zjawiska jest selekcja szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających b-laktamazę o rozszerzonym profilu substratowym (ESbL) w warunkach szpitalnych przy nadużywaniu w terapii cefalosporyn. Autorka artykułu zwraca uwagę, że także właściwości farmakokinetyczno/farmakodynamiczne leków przeciwbakteryjnych mają istotne znaczenie w uzyskaniu efektu terapeutycznego i eradykacji patogenów, a tym samym zmiejszeniu ryzyka selekcji mutantów lekoopornych. W artykule omówiono ważniejsze grupy antybiotyków stosowane w leczeniu zakażeń szpitalnych i tych obserwowanych u pacjentów ambulatoryjnych z podkrerśleniem ich szczególnych wskazań.

  Streszczenie angielskie: The apropiate antibiotic therapy should minimise the emergence and dissemination of antibiotic resistant strains and to warrant the optimal patient management. It is well known that the exposure to antibiotics causes the selection of rewsiustant mutants. A good example ofd this phenomenon is an emergence of ESbL positive Klebsiella pneumoniae in hospital setting associated with an excessive use of cephalosporins. The importance of pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of antimicrobial drugs in determining antimicrobial efficacy (eradication) and thus prevention of development of bacterial resistance was also emphasised. The most important antibiotics used in the treatment of hospital infections as well as infections in outpatients with their specific indications were discussed.


  23/44

  Tytuł oryginału: Moksyfloksacyna - chinolon nowej generacji, spektrum przeciwbakteryjne i zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Moxifloxacin, a novel quinolone, its antibacterial activity and clinical use.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.343-349, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od czasu odkrycia w 1962 roku kwasu nalidyksowego, do praktyki klinicznej wprowadzono wiele innych chinolonów. Nowsze leki z tej grupy charakteryzują się szerokim spektrum przeciwbakteryjnym oraz doskonałymi właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi, co czyni je bardzo użytecznymi w leczeniu różnych zakażeń. W przedstawianym artykule omówiono mechanizmy działania i oporności na chinolony, ich aktywność przeciwbakteryjną oraz zastosowanie kliniczne, ze szczególnym uwzględnieniem nowego leku z tej grupy, tj. moksyfloksacyny.

  Streszczenie angielskie: Since discovery of naliidixic acid in 1962, many quinolones have been introduced to medical practice. The newer agents have a broad antibacterial spectrum and excellent pharmacokinetic and pharmacodynamic properties which them very useful in treatment of various infections. This article reviews mechanisms of quinolone action and resistance, their antimicrobial activity and clinical uses, focusing on a new agent, moxifloxacin.


  24/44

  Tytuł oryginału: Nietypowe zapalenie płuc - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.
  Tytuł angielski: Atypical pneumonia - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.351-354, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc przebiegające bez ciężkich objawów klinicznych, leukocytozy, o nie ustalonej w badaniu bakteriologicznym etiologii określane jest jako nietypowe. Odpowiedzialne za zakażenia mogą być liczne drobnoustroje takie, jak: wirusy, Coxiella burnetti, Legionella sp., ale kluczową rolę odgrywają Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae. Są one odpowiedzialne za ponad 30 proc. wszystkich przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc. Częstość zakażeń wywołanych przez C. pneumoniae i M. pneumoniae rośnie wraz z wiekiem. Około 85 proc. wszystkich zakażeń M. pneumoniae występuje u osób w wieku od 5 do 40 lat. C. pneumoniae wywołuje zakażenia głównie u dzieci w wieku szkolnym oraz u starszych osób. Wykazano istnienie związku pomiędzy zakażeniami C. pneumoniae i M. pneumoniae, a astmą.

  Streszczenie angielskie: Pneumonia without severe symptoms. leukocytosis and with bacteriological-negative culture is called atypical pneumonia. Although a number of pathogenes such as viruses, Coxiella burnetii, Legionella species have been associated with this clinical syndrome the key pathogenes are Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae. They are involved in over 30 p.c. of cases of community-acquired pneumonia. The prevalence of infections due to Chlamydia and Mycoplasma increases with age. Nearly 85 p.c. of M. pneumoniae infectious occur in patients 5-40 yrs of age. C. pneumoniae is a recognized cause of pneumonia in school children and in elderly. There is ecidence that M. pneumoniae and C. pneumoniae infections are associated with asthma.


  25/44

  Tytuł oryginału: Pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł angielski: Community-acquired and nosocomial pneumonia.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.355-359, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc nadal pozostaje jednym z najcięższych zakażeń, związanych z wysoką chorobliwością i śmiertelnością. Stanowi około 60 proc. wszystkich pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych i jest drugim co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym. Pomimo stosowania coraz doskonalszych metod diagnostycznych w ponad 50 proc. przypadków odpowiedzialny za zapalenie płuc drobnoustrój nie zostaje wykryty. Narastająca oporność na antybiotyki wśród patogenów dróg oddechowych ogranicza wybór antybiotyków w empirycznym leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Pneumonia still remain a serious illness and is associated with significant morbidity and mortality. They account for - 60 p.c. of all community bacterial infections and is the second most frequent hospital-acquired infection. In more than 50 p.c. of cases a responsible pathogen is not found despite often extensive diagnostic testing. The increase of antimicrobic resistance among respiratory pathogens has limited the choice of antibiotics for lower respiratory tract infections empirical treatment.


  26/44

  Tytuł oryginału: Zapobieganie bakteryjnej oporności.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.360-366, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obserwuje się stałe narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Szybkość selekcji szczepów opornych można ograniczać stosując racjonalną i celowaną antybiotykoterapię, optymalizując profilaktykę okołooperacyjną i dostosowując schematy terapeutyczne do aktualnego poziomu oporności drobnoustrojów. Konieczne jest również stosowanie systemów edukacyjnych podnoszących wiedzę zarówno wśród personelu medycznego jak i wśród chorych.

  Streszczenie angielskie: Constantly growing resistance to antibiotics and chemioterapeutics has been currently observed. Selection and spread of resistant strains can be limited by use of a rational and targeted antibacterial therapy, optimalization of surgical prophylaxis and adjustment of therapeutic schemes to the current level of bacterial resistance. Special education systems increasing the knowledge among medical staff as well as patients are undeniably required.


  27/44

  Tytuł oryginału: Posocznica - patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Sepsis - pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Łopaciuk Urszula, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.367-373, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica oraz wstrząs septyczny należą do poważnych, zagrażających życiu schorzeń obciążonych wysoką śmiertelnością. Rozpoznanie kliniczne zakażenia krwi jest dość trudne, zwłaszcza we wczesnym okresie. Trudna do rozpoznania jest często etiologia tego zakażenia. Wtargnięcie dużej liczby drobnoustrojów w głąb tkanek wyzwala reakcję ostrej fazy, w której dużą rolę odgrywają cytokiny prozapalne. W początkowym okresie zakażenia ich działanie biologiczne jest korzystne, ponieważ stymulują nieswoistą obronę organizmu. Kliniczne znaczenie cytokin staje się szczególnie ważne, gdy tracą swoje pierwotne właściwości obronne, a działanie ich skierowane jest przeciwko tkankom gospodarza. Szczególnie groźną postacią zakażeń krwi są posocznice, będące najczęściej powikłaniem rozwijającego się istniejącego zakażenia. Wywoływane są najczęściej przez wysoce oporne szczepy szpitalne. W każdym przypadku podejrzenia zakażenia uogólnionego podstawowym badaniem mikrobiologicznym jest posiew krwi, który pozwoli w wielu przypadkach na ustalenie czynnika etiologicznego i wdrożenie celowanej antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Sepsis as well as septic shock belong to serious life-threating illnesses bearing a high mortality rate. Clinical identification of blood infection is quite difficult, especially at the onset of the disease. An etiological factor of the infection is difficult to detect. Invasion of a large number of bacteria deeply in a tissue initiates an acute phase reaction, where cytokins play an important role. During the primary term of an infection their biological actions are beneficial as they stimulate the non-specific host defence. The clinical impact of cytokins becomes particulary important when they lose their original defense properties and their actions are directed against the host's tissues. Hospital blooodstream infections are particulary dangerous blood infections. They are most often a consequence of developing and already existing infections. Blood cultures are basic microbiological axamination in every case of a suspected generalized infection. In they allow many cases, to determine the etiological agent and implement the targeted antibacterial therapy.


  28/44

  Tytuł oryginału: Grzybice szpitalne - cena sukcesów współczesnej medycyny.
  Tytuł angielski: Nosocomial fungal infections a price for adwances in modern medicine.
  Autorzy: Dąbkowska Maria, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.374-379, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrost ciężkości zakażeń grzybiczych u chorych hospitalizowanych obserwowany w ostatnich latach, stanowi cenę za osiągnięcia w zakresie immunoterapii, antybiotykoterapii oraz za postępy w transplantologii, kardiochirurgii i intensywnej terapii medycznej. Główną przyczyną podatności pacjentów na infekcję grzybiczą jest długotrwała immunosupresja. Obserwowana jest stała zmiana udziału gatunkowego grzybów wywołujących zakażenia ku nowym fakultatywnym patogenom. W pracy przedstawiono czynniki predysponujące do szpitalnych zakażeń grzybiczych, patogenezę i najczęściej występujące grzybice szpitalne oraz ich profilaktykę (szczepienia, probiotyki).

  Streszczenie angielskie: Increasing prevalence of fungal infections observed recently in hospitalized patients is associated with advances in immunotherapy, antibioticotherapy, transplantation, cardiosurgery and intensive care. Prolonged immunosupression in thought the main factor influencing patient's susceptibility to fungal infections. Etiological agents involved in hospital infections have been changing over time and new facultative pathogens become more frequent. This article reviews factors predisposing to hospital fungal infections, pathogenesis, fungal infections prevailing in hospital settings and their prophylaxis (vaccines, probiotics).


  29/44

  Tytuł oryginału: Biegunki poantybiotykowe związane z zakażeniem C. difficile.
  Tytuł angielski: Diarrhoea associated with C.difficile infection after antibiotic treatment.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.706, 708-716, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Clostridium difficle jest najczęściej izolowanym patogenem związanym ze szpitalną biegunką poantybiotykową. Charakterystyczną dla tego zakażenia postacią kliniczną jest rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Za rozwój zmian zapalnych odpowiadają toksyny bakteryjne. Najczęściej stosowanymi lekami są metronidazol i wankomycyna, podawane doustnie. Zakażenie charakteryzuje się tendencją do nawrotów. Zapobieganie polega na ograniczeniu stosowania antybiotyków o szerkim spektrum, podawaniu probiotyków oraz przestrzeganiu higieny zwłaszca w szpitalu, gdzie C. difficile może być przenoszone horyzontalnie poprzez ręce personelu.


  30/44

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.56, 58, 60, 62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym stanowi wyzwanie dla klinicytów i mikrobiologów. Ważnym elementem jest znajomość flory bakteryjnej własnego szpitala i dostosowanie opcji terapii empirycznej do aktualnej sytuacji. Należy również pamiętać, aby terapia empiryczna stosowana była tylko w sytuacji wyższej konieczności i do czasu uzyskania wyników badań mikrobiologicznych.


  31/44

  Tytuł oryginału: Stosowanie antybiotyków w terapii zakażeń dróg oddechowych.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.14-18, 21, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia efektyu terapeutycznego jest właściwe dawkowanie antybiotyku, zapewniające odpowiednie stężenie leku w miejscu zakażenia - to znaczy stężenie, które powinno doprowadzić do eradykacji patogenu. Rozważne stosowanie antybiotyków, wyłącznie w zakażeniach bakteryjnych, może zahamować gwałtowne szerzenie się szczepów lekoopornych w środowisku pozaszpitalnym - co oznacza, że dostępne antybiotyki będą mogły być nadal skuteczne.


  32/44

  Tytuł oryginału: Makrolidy w terapii zakażeń dróg oddechowych.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.50, 52, 54-59, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały najważniejsze antybiotyki makrolidowe zarejestrowane i stosowane w leczeniu. Przedstawiono ich spektrum przeciwbakteryjne, zwrócono uwagę na oporność patogenów dróg oddechowych w Polsce i omówiono ich zastosowanie kliniczne w zależności od postaci zakażenia oraz wieku pacjenta.


  33/44

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją (VAP) w oddziałach ITN.
  Tytuł angielski: Ventilator-associated pneumonia (VAP) at NICU.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Dzierżanowska Danuta, Gołkowska Małgorzata, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz, Niezgoda Anna, Czech-Kowalska Justyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.162-167, tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc jest najpoważniejszym powikłaniem wentylacji i mechanicznego wspomagania oddechu u pacjentów w oddziale intensywnej terapii nowroodka (ITN). Jest zakażeniem szpitalnym, które rozwija się co najmniej po 48 godzinach od rozpoczęcia mechanicznej wentylacji i przebiegającym ze zmianami naciekowymi w płucach. VAP jest obciążone wysoką śmiertelnością. W oddziałach ITN dotyczy głównie pacjentów urodzonych przedwcześnie, w ciężkim stanie klinicznym, często z towarzyszącą patologią układu oddechowego (RDS, CLD). Najczęściej w tej grupie pacjentów występuje późna postać VAP (powyżej 4 powyżej 4 doby mechanicznej wentylacji). Wśród czynników etiologicznych dominują gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) oraz antybiotkooporne pałęczki Gram-ujemne (GNB). Kolonizacja bakteryjne dróg oddechowych, czas mechanicznej wentylacji, stan kiniczny pacjenta, intubacja są najważniejszymi czynnikami ryzyka VAP. Rozpoznanie jest trudne, opiera się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych, radiologicznych. Wystąpienie 2 z co najmniej 3 objawów, takich jak gorączka, leukocytoza, obecnosć ropnej wydzieliny w tchawicy potwierdza diagnostyka inwazyjna, w oparciu o metody bronchoskopowe umożliwiające także pobranie włąściwego materiału do badania morfologicznego i mikrobiologicznego (pobranie wydzieliny z błony śluzowej oskrzeli przy użyciu osłoniętej szczoteczki, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe). W przypadku posiewów ilosciowych za dodatni wynik uznaje się obecność 10**3 bakterii/ml ...

  Streszczenie angielskie: Pneumonia is the most common complication of ventilation and mechanical support of breathing at NICU. Ventilatorassociated pneumonia is a pulmonary nosocomial infection that occurs after at least 48 hours of mechanical ventilation. VAP is the leading cause of death from nosocomial infections. At NICU premature infants, newborns with severe injuries; most often with RDS, CLD are predicted to developing VAP. In this population the most common is late-onset VAP (occuring 4 days of mechanical ventilation). The etiology of VAP is commonly caused by Staphylococcus coagulase-negative (CNS) and Gram-negative bacilli (GNB). Respiratory tract colonisation, duration of mechanical ventilation, severity of patient's diesease, intubation are the important risk factors of VAP. The diagnosis is difficult and usually relies on a combination of clinica, microbiological and radiographic criteria. The diagnosis is established when at least three of the following criteria were met: increasing rectal temperature, increasing blood leucocytosis, purulence in tracheal aspirates and new or progressive infiltrate on the chest radiograph. VAP is also diagnosed by invasive methods as bronchoscopic sampling (protected-specimen brush, bronchoalveolar lavage). Positive quantitative culture of a sample secretions obtained by PSB cutoff point 10**3 cfu/ml or BAL 10**5 cfu/ml. Optimal methods of prevention and treatment VAP are connected with prevention of nosocomial infections, processes of ...


  34/44

  Tytuł oryginału: Trimetoprim/sulfametoksazol.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.296, 298-302, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W artykule scharakteryzowano jeden z częściej stosowanyuch preparatów skojarzonych trimetoprimu z sulfametoksazolem w lecznictwie otwartym. Zwrócono uwagę na częstość występowania szczepów opornych na TMP/SMX wśród patogenów dróg oddechowych oraz podkreślono jego wartość terapeutyczną we wszystkich postaciach zakażeń dróg moczowych. Zwrócono uwagę na aktywność TMP/SMX wobec niektórych szczepów MRSA, co nie oznacza jednak jego skuteczność kliniczną w leczeniu tych zakażeń.


  35/44

  Tytuł oryginału: Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.159-160, 162-168, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/44

  Tytuł oryginału: Przełom w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.34, 36, 38, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia występujące u pacjentów hospitalizowanych dotyczą w większości uszkodzonego układu odpornościowego. Wywoływane są one przez grzyby oportunistyczne, najczęściej z rodzajów Candida i Aspergillus.


  37/44

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.98, 100, 102, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/44

  Tytuł oryginału: Antybiotyki aminoglikozydowe.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.38, 40-46, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały ogólne właściwości aminoglikozydów, mechanizmy bakteriobójczego działania i spektrum przeciwbakteryjne, mechanizm bakteryjnej oporności, właściwości farmakokinetyczne i zastosowanie kliniczne. Zwrócono też uwagę na możliwości działań toksycznych aminoglikozydów i wzrost tego efektu przy kojarzeniu z innymi lekami. Artykuł zawiera także informacje na temat dawkowania aminoglikozydów jeden raz na dobę. Czytelnik znajdzie również obok sposobu dawkowania preparaty leków zarejestrowanych w Polsce. Pragnę przypomnieć, że dobra praktyka kliniczna wymaga każdorazowo sprawdzenia dawkowania leku zgodnie z informacją zawartą na karcie informacyjnej o leku dołączonej do każdego opakowania. Uwaga ta dotyczy wszystkich leków ordynowanych pacjentowi.


  39/44

  Tytuł oryginału: Fluorochinolony.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.170-177, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podział fluorochinolonów na generację, omówiono szczegółowo spektrum przeciwbakteryjne, farmakokinetykę oraz zastosowanie kliniczne fluorochinolonów i nowych pochodnych tych związków. Podkreślono aktywność tych ostatnich (pochodzących fluorochinolonów) w stosunku do szczepów Streptococcus pneumoniae, w tym szczepów opornych na penicylinę. W ten sposób wachlarz leków przeciwbakteryjnych w leczeniu poważnych zakażeń dróg oddechowych u dorosłych popszerzony został o dwa nowe preparaty, tj. moksyfloksacynę i lewofloksacynę.


  40/44

  Tytuł oryginału: Oksazolidony.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.450-455, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W artykule opisano jedyny dostępny w kraju antybiotyk z grupy oksazolidonów-linezolid, o mechanizmie działania przeciwbakteryjnego polegającego na hamowaniu syntezy białka. Warto jednak pamiętać, że jest on odrębny od mechanizmu przeciwbakteryjnego działania grupy MLS (makrolid, linkozamidy, streptograminy), stąd nie stwierdza się oporności krzyżowej. Antybiotyk wykazuje szczególną aktywność wobec szpitalnych szczepów ziarenkowców Gram (+) tj. metycylinoopornego gronkowca i wankomycynoopornych enterokoków. W wielu sytuacjach klinicznych może stwarzać jedyną opcję terapeutyczną.


  41/44

  Tytuł oryginału: Zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Rationale antimicrobial therapy of respiratory tract infections in children.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.500, 502, 504-511, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najważniejsze postacie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego oraz zasady racjonalnego leczenia. Podstawą wyboru antybiotyku do leczenia jest aktywność leku wobec patogenów dróg oddechowych, lokalna wrażliwość oraz właściwości farmakokinetyczno/farmakodynamiczne leku. Zwrócono uwagę, że nadużywanie antybiotyków jest jednym z najczęstszych przyczyn selekcji i szerzenia horyzontalnego szczepów opornych w środowisku.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses the most frequently observed bacterial respiratory tract infections in children and the principles of rational antibiotic therapy in ambulatory settings. To choose the proper antibiotic physician should be familiar with antimicrobial activity and susceptibility pattern of respiratory pathogenes to antimicrobials used for therapy. Pharmacokinetics/pharmacodynamics parameters are also very important factors influencing the clinical cure and eradication of pathogen from the respiratory tract.


  42/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń u noworodków].
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (4) s.97-98, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Drugs 1999; 58 : 405-427
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  43/44

  Tytuł oryginału: Zakażenia w otolaryngologii
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta, Jurkiewicz Dariusz, Zielnik-Jurkiewicz Beata
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 284 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,606

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/44

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u dzieci. Epidemiologia, diagnostyka mikrobiologiczna i leczenie.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in children. Epidemiology, microbiological diagnosis and treatment.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.670-676, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia zakażenia układu moczowego u dzieci, epidemiologię w zależności od wieku, etiologię, patogenezę oraz diagnostykę i leczenie. Zwrócono uwagę, że postać zakażenia dróg moczowych zależy od wzajemnego oddziaływania patogenu i gospodarza. Omówiono także trudności diagnostyczne oraz leczenie i profilaktykę.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections in children are the second important infection followed by RTI independently of seasons and ages but strongly related to sex. The article discusses the epidemiology, ethiology, pathogenesis, virulence factors, diagnosis and treatment of UTI. The clinical picture and the consequence of infections are strongly to interactions between the pathogen and the host.

  stosując format: