Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIEMIANKO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Nabyta czystoczerwonokrwinkowa aplazja szpiku kostnego u pacjenta zakażonego HIV-1.
Tytuł angielski: Acquired pure red cell aplasia of the bone marrow in HIV-1 infected patient.
Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Dziemianko Ilona, Gładysz Andrzej
Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.29-32, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,276

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek nabytej czystoczerwonokrwinkowej aplazji szpiku u pacjenta z zaawansowanym zakażeniem HIV-1. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę niedokrwistość spowodowaną zakażeniem wirusami: HIV, parwowirusem B19, HCV, EBV, CMV oraz nacieki w szpiku, spowodowane innymi zakażeniami oportunistycznymi lub z powodu choroby rozrostowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, zakażenie HIV-1, ewentualnie z koinfekcją parwowirusem B19. Wdrożono leczenie antyretrowirusowe. Chory otrzymał stawudynę, didanozynę oraz lopinawir/ritonawir w ogólnie przyjętych dawkach. Przez około 8 miesięcy od rozpoczęcia tej terapii wymagał podawania masy erytrocytarnej. Po tym czasie uzyskano istotny wzrost liczby limfocytów, spadek wiremii do wartości nieoznaczalnych, co zbiegło się z radykalną poprawą w badaniu morfologicznym krwi. Taka poprawa reaktywności immunologicznej doprowadziła do całkowitego ustąpienia aplazji, bez tendencji do nawrotu. Przyjmując zakażenie HIV-1 jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, należy jak najszybciej, poza leczeniem substytucyjnym, zastosować terapię antyretrowirusową, przede wszystkim w celu poprawy reaktywności immunologicznej, co może mieć zasadnicze znaczenie, decydujące o dalszym przebiegu choroby hematologicznej. Potwierdza to nasza obserwacja.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of acquired pure red cell bone marrow aplasia in a patient with advanced HIV-1 infection. In the differential diagnosis viral infections such as HIV, parvovirus B19, HCV, EBC and the infiltrations of the bone marrow by another opportunistic infections as well as neoplasmas were considerated. Based on the results obtained, it was established that the most probable reason of bone marrow aplasia was HIV-1 infection. Parvovirus B19 co-infection could not be excluded. Antiretroviral treatment has been introduced. The patient received standard doses of stavudine, didanosine and lopinavir/ritonavir. During the following 8 months patient recquired substitution of the erythrocytes products. Thereafter, CD4 T cell count increased significantly and viral load was undetectable. At the same time aplasia have not been observed and no recurrences were observed. Besides of subsitution therapy, it is necessary to start antiretroviral therapy, when HIV-1 infection is the highly probable reason of the aplasia. It can allow the immune reconstitution, that influences the course of the hematological disease. This was confirmed in our observation.

  stosując format: