Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIELICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Technika "vessel first" w technicznie trudnej splenektomii laparoskopowej.
Tytuł angielski: "Vessel first" technique during a technically difficult laparoscopic splenectomy.
Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Krzywoń Jerzy, Biesiada Zbigniew, Budzyński Piotr, Strzałka Marcin
Opracowanie edytorskie: Dzielicki Józef (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.789-798, bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń z zastosowaniem techniki laparoskopowej splenektomi metodą "vessel first" również w przypadkach znacznego powiększenia śledziony i trudnych warunków anatomicznych. Materiał i metodyka . Od 1998 do 2000 r. wykonano 35 splenektomii laparoskopowych. Wśród chorych wyróżniono 2 grupy: grupę A - 27 chorzy z niepowiekszoną śledzioną oraz grupę B - 8 chorych, u których splenektomia została oceniona jako technicznie trudna (mikrosferocytoza - 3, chłoniak - 3, osteomyelofibrosis - 1, pourazowe pęknięcie - 1). Wyniki średni czas operacji oraz hospitalizacji był dłuższy w grupie B, podobnie jak większa liczba konwersji. Nie odnotowano zgonów. U jednej chorej z grupy A doszło do wytworzenia ropnia podprzeponowego. W pozostałych przypadkach przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Wnioski. Zastosowanie metody "vessel first", mimo iż jest ona trudniejsza technicznie, umożliwia poszerzenie wskazań również o przypadki ze znaczną splenomegalią lub nietypowe.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the laparoscopic splenectomy in cases of massively enlarged spleens or particularly difficult situations in the operating field. Material and methods. During the period between 1998-2000 we performed 35 laparoscopic splenectomies. Patients were divided into two groups. Group A - comprised 27 patients with normal size spleens, while group B - 8 patients following splenectomy due to other indications assessed by the operator as technically difficult (microspherocytosis - 3, lymphomas - 3, ostemyelofibrosis - 1 and 1 delayed traumatic rupture). Results. Teh mean surgical period and hospitalization time were longer in group B. Conversions were more frequent in group B. There was no mortality. One group A patinet developed a subphrenic abscess. In remaining cases the postoperative course proved uneventful. Conclusions. The usse of the "vessel first" technique even though more technically demanding enables to include laparoscopic splenectomy, atypical cases or those with massively enlarged spleens.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wodobrzusze jako wczesny objaw zajęcia jamy otrzewnej u pacjenta z idiopatycznym włóknieniem przestrzeni zaotrzewnowej.
  Tytuł angielski: Ascites as an early sign of peritoneal involvement in a patient with idiopathic retroperitoneal fibrosis.
  Autorzy: Dzielicki Józef, Tubek Iwona, Grzanka Piotr, Ciekalski Jacek, Tubek Sławomir
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.60-61, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A rare case of a 47-year man with retroperitoneal fibrosis is presented. The disease have an untypical clinical picture. The major signs were hydronephrosis and ascites related to the involvement of the peritoneum into the disease process. Several imaging diagnostics examinations were performed, incl. US, CT and retrograde pyelography. The final diagnosis was made based on laparoscopy and histological examination of the specimens taken.


  3/6

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne wybranych schorzeń chirurgicznych w samodzielnym centrum chirurgii jednego dnia : wskazania i aspekty ekonomiczne : praca doktorska
  Autorzy: Noras Krzysztof, Dzielicki Józef (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Centrum Medyczne ULTRA-MED w Tychach
  Źródło: 2002, [1], 88 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • ekonomika
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia jednego dnia. Aspekty kliniczne i ekonomiczne na podstawie Samodzielnego Centrum Medycznego ULTRA-MED w Tychach
  Autorzy: Noras Krzysztof, Dzielicki Józef, Korlacki Wojciech, Repeć Robert
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.395-398, il. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Leczenie lejkowatego zniekształcenia klatki piersiowej metodą Nussa w materiale klinicznym : praca doktorska
  Autorzy: Sitkiewicz Tomasz Wojciech, Dzielicki Józef (promot.).; [Śląska Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 93 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20503

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.


  6/6

  Tytuł oryginału: Congenital lobar emphysema - 2.5-year follow-up of a boy treated in the neonatal period with bronchoscopic bronchial lumen obstruction.
  Autorzy: Torbus Onufry, Dzielicki Józef, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Mielczarek Maria, Pięta Marcin, Głowacki Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.260-263, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The authors present the case of a neonate with congenital lobar emphysema treated with an atypical method. Case report: Progressive respiratory disturbances requiring resuscitation were present since the first moments of the patient's life. Chest X-ray revealed an excessively bright image of the right lung with mediastinal structures displaced to the left and signs of compression atlectasis of the other lung. After one week mechanical ventilation, improvement of respiratory function allowing spontaneous breathing was obtained. Bronchoscopy performed in the second week of life revealed a fissure-like stenosis of the middle lobe bronchus, due mainly to edema and folded mucosa. According to the scheduled treatment, after aspiration of bronchial secretion, the bronchial lumen was obstructed using a rubber stopper. The condition of the infant after procedure was good. Regression of emphysematous changes was observed during 2.5-year follow-up. The last control chest X-ray revealed normal ventilation of both lungs. Conclusion: Structural treatment of congenital emphysema is not obligatory. Conservative, bronchoscopic management is a safe and effective method of treatment in congenital lobar emphysema.

  stosując format: