Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIEKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Tętniak rzekomy przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Pseudoaneurysm of arteriovenous fistula for haemodialysis - case report.
Autorzy: Kade Grzegorz, Zagrodzka Magda, Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Dziekiewicz Mirosław, Wańkowicz Zofia
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.399-402, il., bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przydatność spiralnej tomografii komputerowej w diagnosrtyce tętniaka rzekomego w obrębie przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ na podstawie dwóch przypadków klinicznych.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego guza Buschke-Loewensteina.
  Tytuł angielski: Buschke-Loewenstein giant tumor: a case report.
  Autorzy: Franas Wiesław, Dziekiewicz Mirosław
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.240-241, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Guz Buschkego-Loewensteina jest chorobą bardzo rzadko występującą. W piśmienniectwie światowym istnieje zaledwie kilkadziesiąt doniesień. Uznany za stan przedrakowy, rozwijający się na podłożu kłykcin, pozostaje ciągle niezbadany. W masie guza może dochochić do przemiany rakowej i wtedy najczęściej jest rozpoznawany rak brodawczakowaty (carcinoma verrucosum). Guz Buschkego-Loewensteina zaskakuje dużą zmiennością lokalizacji, rozmiarami oraz biologią. Początkowo uznany był za chorobę miejscową. Obecnie wiadomo, że guzy szczególnie dużych rozmiarów mogą dawać odległe przerzuty. Do dziś nie ma również zgodności co do sposobów leczenia.

  Streszczenie angielskie: Buschke-Loewenstein tumor is a rare occurring disease. Multicentre announcements showed merely about fifty the giant Buschke-Loewenstein tumors up to now. Known as a pre-concerous state strictly connected with viral infection - still remains a medical challenge. In a giant condylomata accuminatum verruca a low-grade carcinoma (carcinoma verrucisum) can be observed. The Buschke-Loewenstein tumor astonishes by not only different clinical presentations in unusual locations but also its biology. Many years ago was considered as a localized lesion. Now clinical findings approved its potency to give metastasis. In addition to this there is not general agreement on treatment of Buschke-Loewenstein tumor.

  stosując format: