Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIEDZICZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Świadomość zdrowotna młodzieży szkół ponadpodstawowych : praca doktorska
Autorzy: Gil Regina, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
Źródło: 2002, 208 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/22976

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Pięć lat Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.7 - Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 5-lecia powołania Wydziału Pielęgniarskiego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy nt. pielęgniarstwa i medycyny klinicznej Bydgoszcz 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  3/9

  Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Romański [1930-2002].
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.108-110, il.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Romański
 • Bogdan 1930-2002


  4/9

  Tytuł oryginału: Leki rozkurczające - czy warto stosować w POChP?
  Tytuł angielski: Bronchodilators in COPD treatment?
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.91-95, tab., bibliogr. 37 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych w województwie płockim na tle kraju w latach 1996-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Głowacka Mariola, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 154 k. : il., tab., bibliogr. 50 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Zmiany obturacyjne oskrzeli i czynniki ryzyka chorób obturacyjnych płuc u pracowników Zakładu Syntezy Epichlorohydryny : praca doktorska
  Autorzy: Krymer Andrzej, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakłady Chemiczne Zachem Zakład Syntezy Epichlorohydryny w Bydgoszczy]
  Źródło: 2002, [1], 104 k. : il., tab., bibliogr. 194 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20729

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Zespół wątrobowo-płucny - znane objawy, nowa nazwa.
  Tytuł angielski: Hepatopulmomary syndrome - known symptoms and new name.
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej, Bartuzi Zbigniew
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.134-140, tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęcie zespół wątrobowo-płucny (hepatopulmonary syndrome) określa kliniczną zależność między upośledzeniem funkcji wątroby, a obecnością poszerzeń naczyniowych płuc i nieprawidłowego utlenowania krwi tętniczej. Zespół wątrobowo-płucny rozwija się u chorych z zaawansowaną chorobą wątroby, zwykle z marskością, lub z przewlekłym aktywnym zapaleniem watroby. U chorych z rozwiniętym zespołem wątrobowo-płucnym występują objawy ze strony układu oddechowego, takie jak sinica, duszność, platypnea, ortodeoksja, palce pałeczkowate. Platypnea jest to duszność spowodowana przyjęciem pozycji siedzącej, ustępująca w pozycji leżącej. Ortodeoksja to spadek prężności tlenu w krwi włośniczkowej po przyjęciu pozycji siedzącej. Przyczyną zespołu wątrobowo-płucnego, i w konsekwencji objawów ze strony układu oddechowego, są zmiany naczyniowe, które polegają na poszerzeniu prekapilar, obecności połączeń tętniczo-żylnych na terenie płuc, i obecności tzw. pajączków naczyniowych w opłucnej. Poszerzone naczynia prekapilarne i kapilarne są przyczyną upośledzenia mechanizmów dyfuzji i perfuzji. W konsekwencji, mieszana krew tętniczo-żylna dostaje się do żył płucnych i dochodzi do hipoksji. Dominuje pogląd, że czynnikiem etiologicznym tego zespołu jest angiotensyna II. Rozwinięcie objawów zespołu wątrobowo-płucnego, spowodowanych poszerzeniem naczyń, ma się wiązać z zaburzoną odpowiedzią na angiotensynę II (zmniejszony efekt wazikonstrykcyjny) i z jednoczesnym wzrostem stężenia tlenku azotu - czynnika wazodylatacyjnego. Kryteria rozpoznawania to: 1) udokumentowna ostra lub przewlekła choroba wątroby, 2)...


  8/9

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Essential thrombocythemia - etiology and clinical course.
  Autorzy: Pałgan Krzysztof, Dziedziczko Andrzej, Kremplewska-Należyta Elżbieta, Pałgan Izabela
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.276-280, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Essential thrombocythemia (ET) belongs to myeloproliferative syndromes. It has a multifactor etiology. Dark hair dyes, benzene, electromagnetic radiation, infections with RNA viruses and genetic predispositions have been found to contribute to transformation of thrombocyte precursor cells. The most common complications of clonal thrombocytic proliferation are thrombosis, embolism and hemorrhages. The drugs most frequently used in treatment of the condition include hydroxyurea, anagrelide, interferon-alpha, melphalan, radioactive phosphorus, busulfan, chlorambucil, aspirin and dipyridamol.


  9/9

  Tytuł oryginału: Rola angiogenezy i czynników wzrostowych w chorobie wrzodowej.
  Tytuł angielski: Role of angiogenesis and growth factors in chronic peptic ulcer disease.
  Autorzy: Pałgan Krzysztof, Bartuzi Zbigniew, Pałgan Izabela, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.211-217, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych naczyń krwionośnych u człowieka w okresie postembrionalnym może występować w warunkach fizjologicznych (faza folikularna cyklu menstruacyjnego, tworzenie łożyska, gojenie ran) oraz towarzyszyć takim chorobom jak nowotwory, retinopatia proliferacyjna występująca w cukrzycy, choroba wrzodowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, łuszczyca, miażdżyca oraz choroby reumatyczne. Gojenie przewlekłych wrzodów żołądka i dwunastnicy przebiega z udziałem czynników wzrostowych, które stymulują powstawanie tkanki ziarniczej. Do czynników wzrostowych uczestniczących w gojeniu owrzodzeń należą zasadowy fibroblastyczny czynnik wzrostu (basic fibroblast growth factor, bFGF), transformujący czynnik wzrostowy alfa (transforming growth factor-ŕ, TGF-ŕ), czynnik wzrostowy naskórka (epidermal growth factor, EGF) oraz czynnik wzrostowy pochodzenia płytkowego (platelet derived growth factor, PDGF). Wymienione czynniki stymulują migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyniowego oraz nasilają podziały mitotyczne fibroblastów - komórek odgrywających wiodącą rolę w procesie gojenia owrzodzeń. Zarówno rozwój ziarniny jak i powstawanie nowych naczyń krwionośnych wspomaga nadtlenek azotu (NO/EDRF), który poprawia ukrwienie brzegów owrzodzenia. W pracy omówiono również wpływ niektórych leków oraz palenia tytoniu na angiogenezę w chorobie wrzodowej.

  stosując format: