Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIEDZIC
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Świadomość zdrowotna młodzieży szkół ponadpodstawowych : praca doktorska
Autorzy: Gil Regina, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
Źródło: 2002, 208 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/22976

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/21

  Tytuł oryginału: Pięć lat Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.7 - Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 5-lecia powołania Wydziału Pielęgniarskiego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy nt. pielęgniarstwa i medycyny klinicznej Bydgoszcz 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  3/21

  Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Romański [1930-2002].
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.108-110, il.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Romański
 • Bogdan 1930-2002


  4/21

  Tytuł oryginału: Leki rozkurczające - czy warto stosować w POChP?
  Tytuł angielski: Bronchodilators in COPD treatment?
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.91-95, tab., bibliogr. 37 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/21

  Tytuł oryginału: Chronic treatments with haloperidol and clozapine alter the level of NMDA-R1 mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Pietraszek Małgorzata, Wardas Jadwiga, Dziedzicka-Wasylewska Marta, Nowicka Dorota, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.1-9, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to examine the influence of 3-month administration of the typical neuroleptic haloperidol (1 mg/kg/day) and the atypical one clozapine (30 mg/kg/day) on the expression of the NMDA-R1 mRNA in different brain structures using in situ hybridization in rats. A long-term treatment with haloperidol decreased the NMDA-R1 mRNA level in intermediate and caudal parts of the caudate-putamen and in more caudally localized regions of parietal and frontal cortices, but increased it in the CA1 region of the hippocampus. No significant changes in the nucleus accumbens, insular cortex, CA3 and dentate gyrus of the hippocampus were found after haloperidol administration. Clozapine did not influence the NMDA-R1 mRNA expression in the hippocampus, as well as in the intermediate and caudal regions of the caudate-putamen, but significantly increased it in the rostral region of the latter structure, in the nucleus accumbens and insular cortex. The present study suggests that both these neuroleptics influence the expression of the mRNA of the NMDA-R1 subunit in brain structures which are thought to be important for development of psychotic symptoms.


  6/21

  Tytuł oryginału: Pozyskiwanie tkanki kostnej po pobraniach wielonarządowych celem przygotowywania allogennych przeszczepów kostnych.
  Tytuł angielski: Bone tissue harvesting after multiorgan procurements for preparation of preserved bone allografts.
  Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej, Białecki Pitor, Bohatyrewicz Romuald, Larysz Dariusz, Kędzierski Michał, Dziedzic-Gocławska Anna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.189-195, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biostatyczne allogenne przeszczepy kostne są szeroko stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych w ortopedii i chirurgii urazowej. Dotychczas w Polsce do przygotowania przeszczepów pobierano kości w przebiegu sekcji wyłącznie w prosektoriach zakłądów medycyny sądowej. Wzrastające zapotrzebowanie doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na allogenne przeszczepy kostne. W 1999 roku grupa ortopedów z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczęła pobieranie kości bezpośrednio po przeprowdzonych pobraniach narządów unaczynionych. W pracy przestawiono doświadczenia obejmujące szczegóły techniczne i ograniczenia, które spowodowały, że kości pobrano od 12 z 20 dawców wielonarządowych (60 proc.), w okresie od listopada 1999 do kwietnia 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: Preserved bone allografts are widly used in orthopaedic and traumatology operations. Until now, bone tissue for the preparation of preserved allografts has been collected from cadaveric donors in forensic medicine departments. Increasing demand for preserved bone allografts and limited number of suitable donors led to a prolongation of the waiting time for this kind of allografts. In 1999 a group of orthopaedic surgeons from the Orthopaedics and Trauma Department of the Pomeranian University of Medical sciences started to retrieve bone tissue following vascularized organ procurements. The aim of this paper is to present the technical details and limitations of this enterprise Between November 1999 and April 2001 bone tissue was erieved from 12 out of 20 multiorgan donors (60 p.c.).


  7/21

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with mirtazapine on the central dopaminergic D2/D3 receptors.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Wróbel Andrzej, Dlaboga Daniel, Dziedzicka-Wasylewska Marta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.381-389, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mirtazapine (MIR) is an antidepressant drug which enhances noradrenergic and serotonergic 5-HT1A neurotransmission via antagonistic action at central ŕ2-adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. We reported earlier that tricyclic antidepressants administered repeatedly induced adaptive changes in the central dopaminergic D2/D3 receptors. Therefore, we designed our present study to determine whether repeated MIR treatment could evoke similar effect. The experiments were carried out on male Wistar rats. MIR was administered at a dose of 10 mg/kg once or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results showed that MIR administered repeatedly potentiated the hyperlocomotion induced by D-amphetamine but not by quinpirole or 7-OH-DPAT. Biochemical study showed that MIR administered repeatedly decreased the binding of [3H]quinpirole (a D2/D3 receptor agonist) in the shell part of the nucleus accumbens septi and in the islands of Calleja but did not change the binding in the nucleus caudatus (medial or lateral). On the other hand, both acute and repeated drug treatment did not change the [3H]7-OH-DPAT (a D3 receptor agonist) binding sites in the islands of Calleja as well as in the shell part of nucleus accumbens septi. In addition, MIR did not alter the level of mRNA encoding dopamine D2 receptors, not only after repeated but also after acute treatment. The above results indicate that repeated MIR administration did not induce any adaptive change (behavioral and biochemical changes) in the dopaminergic D2/D3 system.


  8/21

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) oraz aktywności angiogennej surowic chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Angiogenic activity and angiotensin-converting enzyme (ACE) levels in sera of lung cancer patients.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skopińska-Różewska Ewa, Załęska Jolanta, Borowska Adamina, Demkow Urszula, Skopiński Piotr, Dziedzic Dariusz, Langfort Renata, Orłowski Tadeusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.139-142, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Proces angiogenezy jest sciśle związany z rozwojem guzów nowotworowych i tworzeniem przerzutów. Jednym z czynników regulujących neowaskularyzację jest enzym konwertujący angiotensynę - ACE (angiotensin-converting enzyme). Liczne badania wykazują znacznie niższą aktywnosć ACE w surowicach pacjentów chorych na raka płuca i podkreślają negatywne znaczenie prognostyczne tego faktu. Cel pracy: Ocena aktywności angiogennej surowic 22 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca pobranych przed zabiegiem operacyjnego usunięcia guza i 22 surowic uzyskanych od zdrowych dawców, zbadanie wpływu tych surowic na angiogenezę indukowaną jednojądrowymi komórkami krwi obowodowej zdrowych ludzi (MNC) oraz poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością aniogenną surowic a aktywnością ACE. Materiał i metody: W badaniach zastosowano test skórnej angiognezy indukowanej u myszy oraz metodę spektrofotometryczną do oznaczenia aktywności ACE w badanych surowicach. Wyniki: Wykazano istotnie niższą aktywnośc angiogenną surowic pochodzących od pacjentów z oboma typami raka płuca w porównaniu do grupy kontrolnej, a także znaczne obniżenie w badnych grupach aktywności ACE. Stwierdzono ponadto istnienie ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ACE i aktywnością angiotenną surowic chorych na raka płuca. Wnioski: Zdolność do indukowania angiogenzy przez leukocyty jednojądrowe zdrowych dawców zmniejszała się pod wpływem surowic chorych na raka płuca.


  9/21

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania niektórych hormonów na proces przebudowy tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Mechanisms of action of some hormones on bone remodeling.
  Autorzy: Uhrynowska-Tyszkiewicz Izabela, Kamiński Artur, Dziedzic-Gocławska Anna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.5-6, 8-12, bibliogr. 91 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Some molecular and cellular mechanisms of action of hormones, such as parathyroid hormone (PTH), PTH-related protein (PTHrP), calcitonin, calcitonin-like peptides, sex hormones and glucocorticosteroids on bone remodeling are discussed.


  10/21

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with mirtazapine on the central ŕ1-adrenergic receptors.
  Autorzy: Rogóż Z[ofia], Wróbel A., Dlaboga D., Dziedzicka-Wasylewska M.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.105-116, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Mirtazapine (MIR) is an antidepressant which enhances noradrenergic and serotonergic 5-HT1A neurotransmission via antagonism of central ŕ2-adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. The drugs does not inhibit noradrenaline and serotonin reuptake but blocks the 5-HT2 and 5-HT3 receptors and has high affinity only for central and peripheral histamine H1 receptors. The present study was was aimed at determining whether repeated MIR treatment induced adaptive changes in the ŕ1-adrenergic receptors, similar to those reported by us early for tricyclic antidepressants. The experiments were carried out on male mice and rats. MIR was administered at a dose of 10 mg/kg oce or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results showed that MIR administrated repeatedly potentiated the methoxamine- induced exploratory hyperactivity in rats and clonidine-induced aggressiveness in mice, those effects being mediated by ŕ1-adrenergic receptors. MIR given repeatedly (but not acutely) increased the binding (Bmax) of [3H]prozosin to ŕ1-adrenergic receptors in cerebral cortex, however, the ability of the ŕ1-sdrenoreceptor agonist phenylephrine to compete for the these sites was not significantly changed. The above results indicate that repeated MIR administration increases the responsiveness of ŕ1-adrenergic system (behavioural and biochemical changes), as tricyclic do. However, the question whether the increased functional responsiveness found in the present study is important for the clinical antidepressant efficacy, remains open.


  11/21

  Tytuł oryginału: Effect of tianeptine and fluoxetine on the levels of Met-Enkephalin and mRNA encoding proenkephalin in the rat.
  Autorzy: Dziedzicka-Wasylewska M., Dlaboga D., Pierzchała-Koziec K., Rogóż Z[ofia]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.117-125, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to evaluate the effects of acute and repeated treatment with two antidepressant drugs (ADs) of opposite pharmacological profile, i.e. tianpetine (TIA, serotonin reuptake enhancer) and fluoxetine (FLU, serotonin reuptake inhibitor) on the levels of Met-Enkephalin, (Met-Enk, a member of opioid peptidefamily, which has been suggested to play a role in the mechanism of action ADs) as well as on mRNA coding for proenkephalin (mRNA PENK) in various regions of the rat brain, pituitary, drenal glands and plasma. male Wistar rats treated acutely or repeatedly (10 mg/kg p.o., twice daily for 14 days) with TIA or FLU. Tissue for biochemical experiments was taken 2 h after last dose of appropriate drug. The levels of Met-Enk were estimated by radioimmunoassay, mRNA PENK was measured using in situ hybridization. From the results obtained in the present study it may be concluded thart repeated adminiostration of TIA or FLU induced similar changes in the levels of Met-Enk in the rat hippocampus, striatum, hypothalamus and neurointermediate lobe of pituitary. Such an effect is interesting, especially if one takes into account the differences in pharmacological profile between these two antidepressant drugs. It may be suggested that serotonin level might not be crucial for inducing the alterations in the content of Met-Enk. Since we did not observe any changes in the levels of PENK mRNA in the studied rat brain regions after repeated administration of TIA or FLU, it seems that the observed changes in the levels of Met-Enk...


  12/21

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with reboxetine on the central ŕ1-adrenergic and dopaminergic receptors.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Margas Wojciech, Skuza Grażyna, Solich Joanna, Kuśmider Maciej, Dziedzicka-Wasylewska Marta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.593-603, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Reboxetine (REB) is a member of a new class of antidepressants drugs, which selectively inhibit the neuronal reuptake of noradrenaline. It is devoid of any affinity for neurotransmitter receptors nor does it inhibit monoamine oxidases A or B. Since our earlier studies have shown that antidepressant drugs administered repeatedly increase the responsiveness of ŕ1-adrenergic receptors and induce the up-regulation of postsynaptic dopamine D2/D3 receptors in the rat brain, we designed the present experiments to determine whether repeated administration of REB evokes similar effects. The experiments were carried out on male Wistar rats. REB was administered at a dose of 10 mg/kg (or 30 mg/kg in some cases) once or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results show that REB administered repeatedly increased exploratory behavior induced by phenylephrine and potentiated the hyperlocomotion induced by D-amphetamine. These behavioral effects indicate the hyperresponsiveness of 1-adrenergic receptors. Biochemical studies did not show any changes in the binding parameters of [3H]prazosin (Bmax or Kd), but the ability of the ŕ1-adrenergic receptor agonist, phenylephrine, to complete for these sites was significantly increased upon repeated administration of REB. Locomotor activity induced by quinpirole was not changed, although there was a potentiation of 7-OH-DPAT-induced locomotor hypereactivity in rats receiving repeated administration of REB. At the same time no significant changes in the binding of [3H]quinpirole and [3H]7-OH-DPAT, or at the level of mRNA...


  13/21

  Tytuł oryginału: Effect of joint administration of imipramine and amantadine on binding of [3H]7-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in peripheral blood lymphocytes of the patients with drug-resistant unipolar depression.
  Autorzy: Dziedzicka-Wasylewska Marta, Rogóż Zofia, Solich Joanna, Dudek Dominika, Wróbel Andrzej, Zięba Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.703-706, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Treatment of the patients suffering from therapy-resistant unipolar depression with joint administration of imipramine (twice daily, 100-150 mg/day) an amantadine (twice daily, 150 mg/day) for four to six weeks resulted in the significant increase in the binding of [3H]17-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in the peripheral blood lymphocytes. This effect correlated well with the clinical improvement, estimated with Hamilton's Depression Rating Scale. In the light of the above data, it seems justified to postulate that joint therapy with imipramine and amantadine may be successful in the treatment-resistant unipolar depression.


  14/21

  Tytuł oryginału: Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych w województwie płockim na tle kraju w latach 1996-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Głowacka Mariola, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 154 k. : il., tab., bibliogr. 50 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  15/21

  Tytuł oryginału: Zmiany obturacyjne oskrzeli i czynniki ryzyka chorób obturacyjnych płuc u pracowników Zakładu Syntezy Epichlorohydryny : praca doktorska
  Autorzy: Krymer Andrzej, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakłady Chemiczne Zachem Zakład Syntezy Epichlorohydryny w Bydgoszczy]
  Źródło: 2002, [1], 104 k. : il., tab., bibliogr. 194 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20729

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/21

  Tytuł oryginału: Chirurgia przełyku.
  Autorzy: Orłowski Tadeusz M., Dziedzic Dariusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.57-60, 90, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/21

  Tytuł oryginału: Sialopenia polekowa: zmniejszone wydzielanie śliny jako efekt uboczny farmakoterapii.
  Autorzy: Dziedzic Arkadiusz
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (4) s.18-19, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/21

  Tytuł oryginału: Zespół wątrobowo-płucny - znane objawy, nowa nazwa.
  Tytuł angielski: Hepatopulmomary syndrome - known symptoms and new name.
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej, Bartuzi Zbigniew
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.134-140, tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęcie zespół wątrobowo-płucny (hepatopulmonary syndrome) określa kliniczną zależność między upośledzeniem funkcji wątroby, a obecnością poszerzeń naczyniowych płuc i nieprawidłowego utlenowania krwi tętniczej. Zespół wątrobowo-płucny rozwija się u chorych z zaawansowaną chorobą wątroby, zwykle z marskością, lub z przewlekłym aktywnym zapaleniem watroby. U chorych z rozwiniętym zespołem wątrobowo-płucnym występują objawy ze strony układu oddechowego, takie jak sinica, duszność, platypnea, ortodeoksja, palce pałeczkowate. Platypnea jest to duszność spowodowana przyjęciem pozycji siedzącej, ustępująca w pozycji leżącej. Ortodeoksja to spadek prężności tlenu w krwi włośniczkowej po przyjęciu pozycji siedzącej. Przyczyną zespołu wątrobowo-płucnego, i w konsekwencji objawów ze strony układu oddechowego, są zmiany naczyniowe, które polegają na poszerzeniu prekapilar, obecności połączeń tętniczo-żylnych na terenie płuc, i obecności tzw. pajączków naczyniowych w opłucnej. Poszerzone naczynia prekapilarne i kapilarne są przyczyną upośledzenia mechanizmów dyfuzji i perfuzji. W konsekwencji, mieszana krew tętniczo-żylna dostaje się do żył płucnych i dochodzi do hipoksji. Dominuje pogląd, że czynnikiem etiologicznym tego zespołu jest angiotensyna II. Rozwinięcie objawów zespołu wątrobowo-płucnego, spowodowanych poszerzeniem naczyń, ma się wiązać z zaburzoną odpowiedzią na angiotensynę II (zmniejszony efekt wazikonstrykcyjny) i z jednoczesnym wzrostem stężenia tlenku azotu - czynnika wazodylatacyjnego. Kryteria rozpoznawania to: 1) udokumentowna ostra lub przewlekła choroba wątroby, 2)...


  19/21

  Tytuł oryginału: Anestetyki miejscowe w praktyce stomatologicznej.
  Autorzy: Dziedzic Arkadiusz
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.58, 60, 62, tab.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/21

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Essential thrombocythemia - etiology and clinical course.
  Autorzy: Pałgan Krzysztof, Dziedziczko Andrzej, Kremplewska-Należyta Elżbieta, Pałgan Izabela
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.276-280, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Essential thrombocythemia (ET) belongs to myeloproliferative syndromes. It has a multifactor etiology. Dark hair dyes, benzene, electromagnetic radiation, infections with RNA viruses and genetic predispositions have been found to contribute to transformation of thrombocyte precursor cells. The most common complications of clonal thrombocytic proliferation are thrombosis, embolism and hemorrhages. The drugs most frequently used in treatment of the condition include hydroxyurea, anagrelide, interferon-alpha, melphalan, radioactive phosphorus, busulfan, chlorambucil, aspirin and dipyridamol.


  21/21

  Tytuł oryginału: Rola angiogenezy i czynników wzrostowych w chorobie wrzodowej.
  Tytuł angielski: Role of angiogenesis and growth factors in chronic peptic ulcer disease.
  Autorzy: Pałgan Krzysztof, Bartuzi Zbigniew, Pałgan Izabela, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.211-217, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych naczyń krwionośnych u człowieka w okresie postembrionalnym może występować w warunkach fizjologicznych (faza folikularna cyklu menstruacyjnego, tworzenie łożyska, gojenie ran) oraz towarzyszyć takim chorobom jak nowotwory, retinopatia proliferacyjna występująca w cukrzycy, choroba wrzodowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, łuszczyca, miażdżyca oraz choroby reumatyczne. Gojenie przewlekłych wrzodów żołądka i dwunastnicy przebiega z udziałem czynników wzrostowych, które stymulują powstawanie tkanki ziarniczej. Do czynników wzrostowych uczestniczących w gojeniu owrzodzeń należą zasadowy fibroblastyczny czynnik wzrostu (basic fibroblast growth factor, bFGF), transformujący czynnik wzrostowy alfa (transforming growth factor-ŕ, TGF-ŕ), czynnik wzrostowy naskórka (epidermal growth factor, EGF) oraz czynnik wzrostowy pochodzenia płytkowego (platelet derived growth factor, PDGF). Wymienione czynniki stymulują migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyniowego oraz nasilają podziały mitotyczne fibroblastów - komórek odgrywających wiodącą rolę w procesie gojenia owrzodzeń. Zarówno rozwój ziarniny jak i powstawanie nowych naczyń krwionośnych wspomaga nadtlenek azotu (NO/EDRF), który poprawia ukrwienie brzegów owrzodzenia. W pracy omówiono również wpływ niektórych leków oraz palenia tytoniu na angiogenezę w chorobie wrzodowej.

  stosując format: