Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIECHCIARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Anomalie rozwojowe w autyzmie dziecięcym na przykładzie 8-letniej dziewczynki - spojrzenie na etiopatogenezę autyzmu. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Developmental anomaly in infantile autism as exemplified by a case of an 8-year-old girl - a look at the etiopathogenesis of autism.
Autorzy: Kapinos-Gorczyca Agnieszka, Gorczyca Piotr W., Dziechciarz Grażyna
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.55-59, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają opis kliniczny dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, u której stwierdzono obecność anomalii rozwojowej pod postacią dodatkowego żebra. Obecność tej anomalii posłużyła autorom do rozważenia wybranych zagadnien dotyczących etiologii autyzmu.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena stanu emocjonalnego, wybranych cech osobowości i depresji u młodych dorosłych z ukrytą celiakią.
  Tytuł angielski: Assessment of emotional status, selected personality traits and depression in young adults with celiac disease.
  Autorzy: Horvath-Stolarczyk Andrea, Sidor Krystyna, Dziechciarz Piotr, Siemińska Jolanta
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.241-246, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Nieleczona celiakia prowadzić może do rozwoju zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych. Jednak dane dotyczące stanu psychoemocjonalnego chorych z celiakią ukrytą są nadal ograniczone. Dlatego celem podjętych badań była ocena poziomu lęku, gniewu, ciekawości i depresji traktowanych jako stan emocjonalny i jako cecha sosobowości u młodych dorosłych z ukrytą postacią choroby trzewnej. Materiał i metody: Analizą objęto 4 grupy badane: 1) 30 młodych dorosłych (17-31 lat, śr. 21 lat, 19 kobiet [K], 11 mężczyzn [M]) z celiakią ukrytą, którzy nieprzestrzegali diety bezglutenowej (DBG) przez okres dłuższy niż 3 lata (gr. CD); 2) 34 młodych dorosłych (17-32 lat, śr. 21 lat, 23 K, 11 M) z celiakią rozpoznaną poniżej 6 r.ż., leczonych DBG od wielu lat (gr. CN); 3) 18 pacjentów (18-28 lat, śr. 22 lat, 12 K, 6 M) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w stanie remisji (gr. WZJG); 4) 30 zdrowych wolontariuszy (17-32 lat, śr. 21 lat, 20 K, 10 M), (gr. ZW). Do oceny stanu emocjonalnego i wybranych cech osobowości (gniew, ciekawość, lęk) użyto Trójczynnikowego Inwentarza Stanów i Cech Osobowości. W celu oceny stopnia depresji zastosowano Inwentarz Depresji Beck'a. Wszystkie dane poddano analizie statystycznej. uzyskane wartości porównano testem t-Studenta przyjmując za istotne wyniki o poziomie pó0,05. Wyniki: U chorych z celiakią i u pacjentów z WZJG stwierdzono znamiennie podwyższony poziom lęku (stan) w porównaniu do ZW. Nie obserwowano takich różnic między leczonymi i nieleczonymi pacjentami z celiakią...


  3/3

  Tytuł oryginału: Częstość występowania celiakii u pacjentów z aftami nawracającymi w jamie ustnej - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The frequency of coeliac disease occurrence in patients with recurrent aphthous stomatitits (ras) - preliminary report.
  Autorzy: Nowak Maciej, Dziechciarz Piotr, Dwilewicz-Trojczek Jadwiga
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.542-546, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena częstości występowania nierozpoznanej celiakii u osó z aftami nawracającymi, zgłaszających się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie, w latach 1999-2000. Badaniem objęto grupę 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) w średnim wieku 40 lat. Tylko u jednej pacjentki wykryto przeciwciała antyendomezjalne, będące markerem celiakii.

  stosując format: