Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Szczepienia przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc - wskazania i skuteczność.
Autorzy: Działak Piotr, Jedrys-Gałka Jolanta, Ochmański Władysław, Grodzicki Tomasz
Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.76-79, bibliogr. 47 poz.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka osteoporozy i ocena ryzyka złamania.
  Tytuł angielski: Evaluation of osteoporosis and fracture risk.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Działak Piotr
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne zasady diagnostyki osteoporozy. Omówiono metody densytometryczne i zasady interpretacji ich pomiarów. Przedyskutowano problem oceny ryzyka złamania w osteoporozie.

  Streszczenie angielskie: Current management of osteoporosis evaluation is reported. Densitometric methods and results interpretation is described. Problem of risk factor in osteoporosis is discussed.


  3/6

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Management of osteoporosis.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Sawiec Anna, Działak Piotr, Kołacz Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.191-199, tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem w leczeniu osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój badań nad lekami w osteoporozie. W pracy przedstawiono zasady leczenia osteoporozy opracowane na podstawie dostępnej literatury. Szczegółowo zostały omówiwone leki, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

  Streszczenie angielskie: The fundamental goal in the treatment of osteoporosis is to prevent fractures. In recent yaers there has been intensive research on pharmaceutical agents that can be used to treat osteoporosis. This article prsesents the general principles for treating osteoporosis, developed on the basis of the available literature. Those drugs which have been approved for prescription in Poland are discussed in particular detail.


  4/6

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Management of osteoporosis.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Sawiec Anna, Działak Piotr, Kołacz Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.507-515, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem w leczeniu osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój badań nad lekami w osteoporozie. W pracy przedstawiono zasady leczenia osteoporozy opracowane na podstawie dostępnej literatury. Szczegółowo zostały omówione leki, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.


  5/6

  Tytuł oryginału: Poznawcze i emocjonalne aspekty choroby nowotworowej - model terapeutycznej interwencji w kryzysie emocjonalnym, duchowym i egzystencjalnym.
  Tytuł angielski: Cognitive and emotional aspects of cancer - a model of therapeutic intervention in emotional, spiritual and existential crisis.
  Autorzy: Wirga Mariusz, Nawara Iwona, Malec Aurelia, Wirga Aleksandra, Działa Agnieszka
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.53-63, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W tym artykule przedstawiamy skuteczny model interwencji poznawczo-behawioralnej w kryzysie emocjonalnym, duchowym lub egzystencjonalnym. Nasze podejście terapeutyczne ilustrujemy przykładem pracy z "oporną" pacjentką w kryzysie w przebiegu choroby zagrażającej życiu (zaawansowany nowotwór złośliwy). Omawiamy teoretyczne rozważania o psychofizjologii emocji, a także zastosowania tych pojęć oraz współczesnych odkryć w wyborze i doskonaleniu interwencji psychoterapeutycznych. Zamieściliśmy też rzeczywiste dialogi z pacjentką i jej pracę z przekonaniami, by przedstawić, jak te spójne wewnętrznie rozważania teoretyczne mogą nadawać kierunek kompleksowemu procesowi terapeutycznemu. Przedstawione wnioski mają przełomowe znaczenie w rozumieniu i formułowaniu standardów leczenia osób z zagrażającymi życiu chorobami, a także w sposobie w jaki my wszyscy uprawiamy medycynę.


  6/6

  Tytuł oryginału: Poprawa opieki nad pacjentami poradni medycyny rodzinnej w aspekcie jakości oznaczeń glikemii.
  Tytuł angielski: The improvement in managing patients of family practice as referred to glycemia measurement quality.
  Autorzy: Działańska Joanna, Działański Zbigniew
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.24-29, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena metod i możliwości oznaczenia glikemii na czczo, dostępnych w poradni medycyny rodzinnej w celu wyboru metody pomiaru optymalnej w codziennej praktyce. Materiał i metody. Badaniami objęto 134 pacjentów zgłaszających się do punktu pobrań. U pierwszych 23 pacjentów wykonano oznaczenia glikemii we krwi włośniczkowej za pomocą dwóch różnych glukometrów oraz w surowicy krwi żylnej (w laboratorium odległym od poradni). Pozostałym pacjentom wykonano oznaczenia glikemii za pomocą glukometrów. Dodatkowo, u 15 zdrowych ochotników wykonano oznaczenia glikemii we krwi pełnej włośniczkowej za pomocą glukometrów i we krwi żylnej trzema różnymi metodami w dwóch różnych laboratoriach. Wyniki. W grupie pierwszych 23 pacjentów zdecydowanie najniższe wartości glikemii otrzymano z surowicy krwi żylnej - u 20 osób najniższą wartością glikemii była ta oznaczona z surowicy. W grupie pacjentów niechorujących na cukrzycę (118 osób) wartości glikemii na czczo uzyskane za pomocą dwóch różnych modeli glukometrów różniły się średnio o 4,96 mg proc. i była to różnica istotna statystycznie (p = 0,000001). W grupie 15 zdrowych ochotników najniższe wartości otrzymano dla pomiarów wykonanych w laboratorium zamiejscowym, a szczególnie dla oznaczeń glikemii w surowicy. W tych dwóch grupach: oznaczeń glikemii w osoczu konserwowanym fluorkiem sodu i w surowicy, otrzymano wyniki poniżej dolnej granicy normy (75 mg proc.). W przypadku oznaczeń w laboratorium usytuowanym blisko poradni poziomy glikemii były zbliżone do otrzymanych za pomocą glukometrów. Dyskucja. Nieprawidłowo niskie ...

  stosując format: