Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIAŁAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Poprawa opieki nad pacjentami poradni medycyny rodzinnej w aspekcie jakości oznaczeń glikemii.
Tytuł angielski: The improvement in managing patients of family practice as referred to glycemia measurement quality.
Autorzy: Działańska Joanna, Działański Zbigniew
Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.24-29, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,528

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena metod i możliwości oznaczenia glikemii na czczo, dostępnych w poradni medycyny rodzinnej w celu wyboru metody pomiaru optymalnej w codziennej praktyce. Materiał i metody. Badaniami objęto 134 pacjentów zgłaszających się do punktu pobrań. U pierwszych 23 pacjentów wykonano oznaczenia glikemii we krwi włośniczkowej za pomocą dwóch różnych glukometrów oraz w surowicy krwi żylnej (w laboratorium odległym od poradni). Pozostałym pacjentom wykonano oznaczenia glikemii za pomocą glukometrów. Dodatkowo, u 15 zdrowych ochotników wykonano oznaczenia glikemii we krwi pełnej włośniczkowej za pomocą glukometrów i we krwi żylnej trzema różnymi metodami w dwóch różnych laboratoriach. Wyniki. W grupie pierwszych 23 pacjentów zdecydowanie najniższe wartości glikemii otrzymano z surowicy krwi żylnej - u 20 osób najniższą wartością glikemii była ta oznaczona z surowicy. W grupie pacjentów niechorujących na cukrzycę (118 osób) wartości glikemii na czczo uzyskane za pomocą dwóch różnych modeli glukometrów różniły się średnio o 4,96 mg proc. i była to różnica istotna statystycznie (p = 0,000001). W grupie 15 zdrowych ochotników najniższe wartości otrzymano dla pomiarów wykonanych w laboratorium zamiejscowym, a szczególnie dla oznaczeń glikemii w surowicy. W tych dwóch grupach: oznaczeń glikemii w osoczu konserwowanym fluorkiem sodu i w surowicy, otrzymano wyniki poniżej dolnej granicy normy (75 mg proc.). W przypadku oznaczeń w laboratorium usytuowanym blisko poradni poziomy glikemii były zbliżone do otrzymanych za pomocą glukometrów. Dyskucja. Nieprawidłowo niskie ...

  stosując format: