Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIĘCIOŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc.
Tytuł angielski: Surgical treatment of primary and secondary hyperparathyroidism.
Autorzy: Dadan Jacek, Dzięcioł Janusz, Ładny Jerzy Robert, Hady Hady Razak, Puchalski Zbigniew
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.84-87, il., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest chorobą ogólnoustrojową, coraz częsciej rozpoznawaną - dot. od 1 do 3 proc. populacji. Statystycznie występuje u 1 na 1000 osób dorosłych, ze znaczną przewagą kobiet. W Polsce corocznie rejestruje się od kilkunastu do około 30 nowych zachorowań a zapadalność wzrasta wraz z wiekiem. Pomimo znacznego postępu wiedzy przedstawia ona nadal duże trudności diagnostyczne. Jest to przeważnie schorzenie niepełnoobjawowe, charakteryzujące się tylko jednym wykładnikiem klinicznym, najczęściej kamicą moczową, rzadziej chorobą wrzodową, przewlekłym zapaleniem trzustki, nadciśnieniem tętniczym, dolegliwościami ze strony narządu ruchu czy też zaburzeniami psychicznymi. Gruczolak przytarczyc leżący najczęściej u podłoża tej choroby jest zwykle mały i pojedynczy, wyjątkowo stwierdzane są gruczolaki większych rozmiarów i mnogie. W około 2 proc. przypadków gruczolaki umiejscowione są w śródpiersiu. W odróżnieniu od PNP wtórna nadczynność przytarczyc (WNP) powstaje jako następstwo innych schorzeń ogólnoustrojowych. W latach 1995 - 1999 w Klinice Chir. Ogólnej operowano łącznie 1701 pacjentów z różnymi schorzeniami gruczołu tarczowego, w tym 9 chorych (7K i 2M) z objawową PNP (wiek 23-67 lata) i 3M z WTM (wiek 20-43 lata). Do zabiegu operacyjnego wszyscy chorzy byli diagnozowani i przygotowywani w oddziałach chor. wew. Poza pojedynczym gruczolakiem dużych rozmiarów zlokalizowanym w śródpiersiu tylnym nie stwierdzono istotnych trudności ...

  Streszczenie angielskie: Primary hyperparathyroidism is a systemic disease, more and more frequently recognised - concerning 1 to 3 p.c. of the population. Statistically appears in 1 of 1000 adults, with significant advantage of women. In Poland every year about 30 new cases are noticed and incidence of it increases with an age. In spite of significant advance of the knowledge, it still makes a lot of diagnostic troubles. It appears to be non-specific illness, characterised by just one symptom, mainly urolithiasis, sometimes chronic uclear disease, chronic pancreatitis, artelial hypertension, disorders of the movement or psychic disorders. Parathyroid adenoma which is the main reason of the disease is usually single and small, multiple and bigger ones are found exceptionally. In about 2 p.c. of cases they are localised in mediastinum. In the comparison to primary hyperparathyreoidism the secondary one appears as an effect of the other general disorders. Our material contains 12 patients, 9 with primary and 3 with secondary hyperparathyreoidism. All of them were diagnosed and prepared to the operation in the departments of internal diseases. We have not observed any serious complications during the operations and in the postoperative period. In the article the basic symptoms, diagnostic and therapeutic problems of primary and secondary hyperparathyreoidism were shown, especially concerning surgical treatment which is safe, radical and efficacious method when performed by experienced surgical ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Przepuklina lędźwiowego krążka międzykręgowego - morfologiczna ocena wolnych sekwestrów.
  Tytuł angielski: Lumbar intervertebral is herniation. The composition of free sequesters - a morphologic study.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J., Dzięcioł Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.405-408, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od pierwszej operacji przepukliny lędźwiowej krążka międzykręgowego w 1934 roku, wyróżniono i opisano różne formy przepukliny krążkowej. Ogólnie przyjmuje się, że przepuklina krążkowa może mieć formę dokanałowego uwypuklenia krążka międzykręgowego (protrusio), częściowego dokanałowego przemieszczenia / wypadnięcia krążka (prolapsus) lub wydzielenia się wolnych sekwestrów. W piśmiennictwie przedstawiono opisy badań histologicznych krążków przepuklinowych, ujmując zmiany degeneracyjne jakie zachodzą w krążkach międzykręgowych, jednak w badaniach tych nie zwrócono należytej uwagi na wolne sekwestry. Celem prezentowanej pracy była analiza częstości z jaką występują wolne sekwestry oraz ich ocena morfologiczna. W grupie objętej analizą (N = 187) wolne sekwestry obserwowano w 15,5 proc. przypadków. U 16 pacjentów (55,2 proc.) wolny fragment zawierał jądro miażdżyste, u 12 (41,4 proc.) płytkę graniczną, a u jednego (3,4 proc.) był to pierścień włóknisty.

  Streszczenie angielskie: Since 1934 when surgery for lumbar disc herniation was first peformed various forms of disc herniation have been described. It is generally accepted that disc herniation can be classiffied as follows: disc protrusion, disc prolapse, and free sequestration. Histological evaluations of protruded and prolapsed disc have been presented in literature, revealing degenerative changes. No special attention was given to free sequestered disc elements. The aim of this paper was to analyse the frequency of freely sequestered intervertebral disc fragments and to investigate the morphologic nature of sequestered discs. The free sequesters were observed in 15.5 p.c. of all operated cases (N = 187). In 16 (55.2 p.c.) of these cases sequester was composed of nucleus pulposus material, in 12 (41,4 p.c.) cases end-plate elements were noted and in one case (3,4 p.c.) anulus fibrosus elements were found.


  3/10

  Tytuł oryginału: Influence of LHRH agonistic analog, Decapeptyl, on the balance between proliferation and apoptosis in MCF-7 breast adenocarcinoma cells culture.
  Autorzy: Świątecka J., Dzięcioł J., Wołczyński S.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.129-135, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Breast cancer cell line cultures provide an experimental model in which the action of a variety of mitogens and proapoptotic factors can be studied in vitro. Expression of LHRH and its receptor has been demonstarted in human breast adenocarcinoma, MCF-7 cell line, ER-positive. Antiproliferative effect of LHRH-analogs on breast cancer cells has been revealed. The aim of the present study was to examine the effect of different concentrations (10(-6) and 10(-7) g/ml) and time of exposition (24 hr, 48 hr and 72 hr) of Decapeptyl, an agonistic analog of LHRH, on the expression of wild and mutant p553 and bcl-2 gene products as well as on the proliferative activity (expressed as [3H] thymidine incorporation an dProliferating Cell Nuclear Antigen-PCNA and Mitotic Proteins-MPM2 antigens involvement) in MCF-7. Besides we compared the effects of Decapeptyl with the influence of Tamoxifen alone (10 ćM) and Tamoxifen along with Decapeptyl (10 ćM, 10(-6)g/ml respectively). Decapeptyl, independently of the used dose and time of exposition, did not alterradioactivity detected in studied cells in comparison with the control group. Furthermore, label found after 24 hours of exposition was comaprably high as after Estardiol treatment. Thymidine incorporation after Decapeptyl was consistently higher than afetr Tamoxifen and Tamoxifen/Decapeptyl together. Decapeptyl, in dose and time independent manner, do not change the number of PCNA-immunopositive cells, and only at higher concentration [10(-6) g/ml] decreased immunodetection of MPM2...


  4/10

  Tytuł oryginału: Torbiel naskórkowa okolicy ciemieniowej u czteroletniego chłopca.
  Tytuł angielski: Epidermal cyst in the parietal region in a four-year-old boy.
  Autorzy: Zapolska Beata, Krawczuk-Rybak Maryna, Łebkowski Wojciech, Dzięcioł Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.433-435, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rzadko występująćego łagodnego guza kości czaszki (prawej kości ciemieniowej) u chłopca w wieku 4 lat i 6 miesięcy. Na podstawie badań radiologicznych (RTG, USG, TK) i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel naskórkową.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a boy aged 4 years and 6 mnth with rare benign tumour of teh cranial vault bones. Based on radiological and histopathological examinations, the lesion was diagnosed as an epidermal cyst.


  5/10

  Tytuł oryginału: Prenatal development of the human trachea.
  Autorzy: Adamiec Ewa, Dzięciołowska-Baran Edyta, Czerwiński Florian, Miklaszewska Danuta, Teul Iwona
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.123-125, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The tracheas of 46 human foetuses were examined: 26 male, 20 female with C-R length of 99-255 mm. The analysis of the total length of the trachea was carried out and its transverse dimension was presented on three levels: on the first tracheal cartilage, in the mid-length of the trachea, and at the bifurcation into the main bronchi; also the proportions between these dimensions and the C-R length were analysed. The length of the trachea was measured in a sraight line - from the end of larynx to the bifurcation of the trachea. Comparing tracheas to a tunnel with two openings, it was observed that the transverse dimension, the "laryngeal", is greater than the "bronchial" - in the case of smaller foetuses by 2 mm, but in foetuses with C-R length of over 250 mm by 1 mm. Moreover, no signficant differences between male and female sex were noticed. All the measurements were taken with the use of a slide caliper. The results should be useful in the detection of abnormalities in the structure of the trachea, in problems with respiratory physiology and in endotracheal intubation, endoscopy or tracheostomy.


  6/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie zdjęć radiologicznych w diagnostyce zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego.
  Tytuł angielski: Importance of x-ray images in diagnostic of the elongated styloid process sydrome.
  Autorzy: Dzięciołowska-Baran Edyta, Ziętek Eugeniusz, Żelachowska Maria, Czerwiński Florian, Sławiński Grzegorz, Adamiec Ewa
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.54-56, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The syndrome of elongated styloid process of the temporal bone can cause many symptoms from the border of laryngology, neurology, stomatology and rheumatology. This disorder occurs when the lenght of the process is more than 25 mm and it causes symptoms. Material/methods:In 14 patients treated over a long time without success by phisicians of different specializations basedon the history and detailed laryngological examination the suspicion of the elongated styloid process has been proposed. All these patinets were examined by classsical spot tomography of the styloid process. Among the broad symptomatology the symptoms of the laryngeal form of the disorder are most prominent. The final diagnosis was found based on the classical spot tomograms on teh styloid process and then the patients were proposed causal treatment. Conclusions: Taking into consideration the eventual diagnosis of elongated styloid process syndrome and performing early radiographic diagnostics that is often omitted in the initial diagnostics makes possible to find the proper diagnosis, start treatment and spare the patient a longterm suffering.


  7/10

  Tytuł oryginału: Effect of melatonin and all-trans retinoic acid on the proliferation and induction of the apoptotic pathway in the culture of human breast cancer cell line MCF-7.
  Autorzy: Czeczuga-Semeniuk Ewa, Wołczyński Sławomir, Anchim Tomasz, Dzięcioł Janusz, Dąbrowska Milena, Pietruczuk Mirosława
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.59-65, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Melatonin in the in vitro conditions inhibits cell growth and proliferation of estrogen sensitive (ER+) cell line MCF-7 in culture. In the present study, during a 48-hour incubation melatonin at a concentration of 10-**5M inhibited [3H]thymidine incorporation into cancer cells at the level of 69.52 p.c. ń 10.99 p.c. Melatonin had no inhibitory effect on the physiological stimulatory action of estradiol. Tamoxifen added to the medium modulated the melatonin action only when the latter was added 24 hours after tamoxifen (46.45 p.c. ń 4.40, p 0.05). Tretinoin added to the culture caused a statistically significant reduction in [3H]thymidine incorporation into the cancer cells, compared to he melatonin and tretinoin groups, when treatment with retinoid was synergistic (39.05 p.c. ń 5.44, p 0.05) or sequential (tretinoin and after 24h melatonin) (39.96 p.c. ń 1.55, p 0.05). This was confirmed by immunocytochemical investigations, which showed a statistically significant reduction in the percentage of PCNA- and Ki67-positive cells. Apart from the inhibitory effect on MCF-7 cell proliferation retinoids induce the apoptotic pathway in a dose-dependent manner. Melatonin added to the culture enhances this effect, which may indicate the potential for the use of both substances in the treatment of breast cancer in women.


  8/10

  Tytuł oryginału: Degenerated lumbar intervertebral disc. A morphological study.
  Autorzy: Lebkowski Wojciech J., Dzięcioł Janusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.83-86, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Acording to many investigators, lumbar disc herniation is formed by the nucleus pulposus displaced to the vertebral canal through the cracks in the annulus fibrosus as a final result of disc degeneration. Specimens obtained during 187 disc surgeries were studied to identify the morphological nature of various of disc herniation, especially protrusion and prolapse. In 29 p.c. of cases the herniated part was annulus fibrosus and in 21.5 p.c. cases the annulus fibrosus was seriously involved. Simultaneously 308 autopsy specimens were studied. On gross examination the signs of degeneration were advanced in 82, and strongly pronounced in 42. In 15 specimens, aged 40 years or older, fibre bundles werer reversed to normal convex orientation producing annulus fibrosus bulge. Microscopic examination showed pronounced myxomatous degeneration within the annulus fibrosus. In these circumstances, we belive that general opinion must be verified. Because in some herniations the nuclei pulposes are not involved and herniations are solety prolapses of annulus fibrosus. So, the lumbar intervertebral disc herniation should be classified on the basis of histological examinations as a herniation of nucleus pulposus, herniation of annulus fibrosus or as a mixed type herniation where both disc elements are involved.


  9/10

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wpływu adriamycyny na układ megakariocytarny szpiku kostnego : praca doktorska
  Autorzy: Kuklińska Beata, Dzięcioł Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Białymstoku
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19861

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  10/10

  Tytuł oryginału: Choroby żył i naczyń limfatycznych : praktyczny przewodnik
  Autorzy: Boccalon Henri, Elias Antoine, Lefebvre Daniel, L‚ger Philippe
  Opracowanie edytorskie: Dzięcioł Katarzyna (tł.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 286, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Guide pratique des maladies vasculaires
  Sygnatura GBL: 736,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: