Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYSZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/12

  Tytuł oryginału: Myocardial perfusion correlates with improvement of systolic function of the left ventricle after CABG. Dobutamine echocardiography and Tc-99m-MIBI SPECT study.
  Autorzy: Paluszkiewicz L., Kwinecki P., Jemielity M., Dyszkiewicz W[ojciech], Cieśliński A., Szyszko A.
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (1) s.32-35, tab., bibliogr. 20 poz. - 14 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Frankfurt 07-11.10. 2000
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to assess the effect of surgical revascularization [coronary artery bypass grafting (CABG)] on systolic function and perfusion of the left ventricle using dobutamine echocardiography (DE) and Tc-99m-MIBI SPECT (SPECT). Methods: There were 32 patients mean age 52.2 ń 7.2 years in whom DE and SPECT were performed before and 3-4 months after CABG using standard protocols. Wall motion score index (WMSI) and perfusion index (PI) were calculated. Results: Significant improvement of WMSI at rest (1.44 ń 0.46 vs 1.33 ń 0.41; P = 0.03) as well as after maximal dose of dobutamine (1.49 ń 0.42 vs 1.30 ń 0.44; P = 0.02) was observed after CABG as compared to preoparative examination. Similar relation was observed during SPECT study. Perfusion index diminished significantly after revascularization during rest acquisition (2.19 ń 0.71 vs 1.93 ń 0.70; P = 0.0008) and after Dipirydamole administration (2.73 ń 0.73 vs 2.20 ń 0.69; P = 0.0001) as compared to preoperative examination. We found correlation between PI and WMSI at rest before CABG (R = 0.46; P = 0.01). PI after Dipirydamole and WMSI after maximal dose of Dobutamine before CABG (R = 0.37; P = 0.04), PI and WMSI at rest CABG (R = 0.39; P = 0.03), PI after Dipirydamole and WMSI after dobutamine after CABG (R = 0.38; P = 0.03). Conclusions: Surgical revascularization significantly improves both perfusion and contractility. Increased perfusion after CABG correlates with improvement of systolic function of the left ventricle.


  3/12

  Tytuł oryginału: System komputerowej analizy obrazu scyntygraficznego tarczycy u chorych na nadczynność tarczycy leczonych radiojodem.
  Tytuł angielski: System of computerised analysis of the thyroid scintigrams in hyperthyroid patients treated with radioiodine.
  Autorzy: Dyszkiewicz Andrzej, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.45-52, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skomputeryzowany system oceny skuteczności leczenia radiojodem chorych na nadczynność tarczycy, oparty na analizie porównawczej rozkładu maksimów emisji w scyntygramach wykonanych przed i po leczeniu J131. Wydaje się, że system po uproszczeniu oprogramowania może być przydatny w praktyce lekarskiej.

  Streszczenie angielskie: Computerised system for analysis of radioiodine therapy efficacy in hyperthyroid patients was presented. The system is based on comparative analysis of maximal emission distribution recorded in scintigrams performed before and after the treatment. It seems that the system after improvement of its software will be for clinical practice.


  4/12

  Tytuł oryginału: Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł angielski: p53 and p16 gene mutations in non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Jassem Ewa, Ramlau Rodryg, Dziadziuszko Rafał, Szymanowska Amelia, Jakóbkiewicz Joanna, Lamperska Katarzyna, Kobierska Grażyna, Skokowski Jan, Dyszkiewicz Wojciech, Mackiewicz Andrzej, Żylicz Maciej, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.64-70, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess prospectively the occurrence of p53 and p16 mutations (considered separately and together) in NSCLC in terms of their clinical and prognostic relevance. Study group included 87 patients who underwent pulmonary resectiom for cure. p53 and p16 mutations were found in 22 (25 p.c.) and 14 (16 p.c.) cases, respectively. In eight patients (9 p.c.) both mutations were present, and the tendency for their common occurrence was significant (p = 0.02). There was no relation between mutation and clinical characteristics. Median survival in the entire group was 17 months and thr 3-year survival probability - 41 p.c. There was no correlation between the occurrence of many mutation (considere separately or together) and survival. Theses results indicate that p53 and p16 gene mutations tend to occur together in NSCLC, however these alterations seem not to have noteworthy clinical and prognostic significance.


  5/12

  Tytuł oryginału: Przeciwciała IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae u chorych kwalifikowanch do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca.
  Tytuł angielski: Anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM antibodies in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Dyszkiewicz W., Paul M., Chylak J., Jemielity M.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.11-14, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykrycie swoistych przeciwciał IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae w surowicy chorych zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca. Badano 46 surowic pobranych od chorych w wieku od 40 do 70 lat (średnia 57,3 ń 8 lat) bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym. Grupę kontrolną stanowiły surowice pobrane od 21 młodych krwiodawców w wieku od 19 do 28 lat (średnia 22,4 ń 2,9 lat) oraz 23 surowice pobrane od starszych krwiodawców w wieku 44 do 60 lat (średnia 54,7 ń 4,4 lat). Przeciwciała klas IgA, IgM i IgG określano metodą immunoenzymatyczną ELISA, posługując się odczynnikami firmy Labsystems (Helsinki). Duże stężenia przeciwciał swoistych klasy IgG występowały w surowicy wszystkich badanych, niezależnie od wieku. Zwiększone stężenia swoistych przeciwciał klasy IgA (63,0 proc.) oraz jednocześnie klas IgA i IgG były statystycznie częściej spotykane u chorych niż u krwiodawców obu grup wiekowych. Występowanie swoistych przeciwciał klasy IgM (wartości dodatnie lub graniczne) stwierdzono u 23,9 proc. chorych, a u badanych krwiodawców rzadziej. U większości chorych stwierdzono immunologiczne wykładniki zakażenia C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the prevalence of anti-C. pneumoniae specific IgG, IgA and IgM antibodies in patietns undergoing coronary artery bypass engraftment. Sera of forty-six patietns aged from 40 to 74 years (mean 57.3) were examined just before the time of operation. Serum samples taken from 21 young healthy blood donors aged from 19 to 28 years (mean 22.4) and 23 sera taken from older blood odonors aged 44-60 years (mean 54.7), were used as controls. Specific IgG, IgA and IgM serum antibodies were tested by the enzyme immunoassay kits (Labsystems, Helsinki). The prevalence of anti-C. pneumoniae IgG was determined within the studied groups, to be independent of their age. On the contrary, the level and seropositivity rate of specific IgA (63.0 p.c.), as well as a co-existence of IgA and IgG (60,9 p.c.) were significantly higher in coronary patients when compared to healthy blood donors. The presence of specific IgM (positive or borderline values) were detected in 23.9 p.c. of patietns, whereas they were rarer found in healthy population. In the majority of coronary patients immunological markers of C. pneumoniae infection were found.


  6/12

  Tytuł oryginału: Clinical profile and outcome of patietns with cardiac myxomas treated surgically. A 20-yera experience with long-term follow-up.
  Tytuł polski: Przebieg kliniczny i wyniki leczenia chirurgicznego u chorych ze śluzakami serca - 20 lat doświadczeń.
  Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.118-122, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotne nowotwory serca należą do rzadkości. Pośród nich łagodne śluzaki są najczęstszymi pierwotnymi guza serca. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej i ocena odległych wyników leczenia chorych operowanych z powodu śluzaków serca. Chorzy i metoda. Od 1981 r. do 2000 r. operaowano 21 chorych (12 kobiet i 9 mężczyzn), w wieku od 21 do 74 lat (średnio 43,9 ń 14,5 lat). Przed operacją chorych poddano badaniu fizykalnemu, wykonano badanie EKG, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, echokardiografię (M + 2D) i koronografię (u chorych powyżej 40 lat). Wszystkich operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii (26-28řC), z użyciem krążenia pozaustrojowego. Podczas ostatniej obserwacji odległej oceniano stan kliniczny i ponownie wykonano echokardiografię (M + 2D). Wyniki. Przed operacją u 19 chorych (90,5 proc.) stwierdzono objawy typowe dla zwężenia lewego ujścia żylnego. Sześciu spośród nich (28,6 proc.) znajdowało się W II klasie wydolności według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYKA), 8 chorych (38,1 proc.) w klasie III i 5 (23,8 proc.) w klasie IV. Epizody zatorowe przed operacją obserwowano u 6 chorych (28,6 proc.). Dziesięciu chorych (47,6 proc.) prezentowało niespecyficzne objawy ogólne, w tym przewlekłe gorączki i znaczną utratę masy ciała. Dwóch chorych (9,5 proc.) było bezobjawowych przed opracją. We wszystkich przypadkach ostateczne rozpoznanie stawiano na podstawie badania echokardiograficznego. Śluzaki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Primary neoplasms of the heart are very rare, benign cardiac myxomas being the most common. The aim of this study was to present the clincial profile and long-term outcome of patietns (pts) who underwent surgical resection of cardiac myxoma. Material and methods. Between 1981 and 2000, 21 pts (12 female and 9 male), mean age 43.9 ń 14.5 years (range: 21-74 yrs) underwent surgery for cardiac myxoma. Before surgery we performed physical examination, ECG, chest X-ray, echocardiography (M + 2D) and coronary artery angiography (in patietns over 40 years of age). All pts were operated by median sternotomy in moderate hypotheramia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. At the end of the follow clincial examination and echocardiography (M + 2D) were performed. Results. Before operation 19 pts (90.5 p.c.) presented with cardiac signs related to mitral orifice obstruction. Six of them (28.6 p.c.) were NYHA class II, 8 (38.1 p.c.) - class III and 5 (23.8 p.c.) - calss IV. Events of embolism occurred in 6 pts (28.6 p.c.). Ten pts (47.6 p.c.) had nonspecific systemic or constitutional symptoms, including permanent fever and significant weight loss. Two pts (9.5 p.c.) were asymptomatic, diagnosis being established accdentally. In all cases definite diagnosis was made by echocardiography. The myxomas were located in the left atrium in 18 pts (85.7 p.c.), in the right atrium in 2 pts (9.6 p.c.) and in the right ventricle in one pt (4.7 p.c.). One pt (4.7 ...


  7/12

  Tytuł oryginału: Bruzda płatka usznego wskaźnikiem potencjalnego zagrożenia chorobą wieńcową? - Przegląd doniesień światowych oraz badania własne.
  Tytuł angielski: Ear lobe crease as a factor of potential risk of coronary artery disease? - World news review and own research.
  Autorzy: Dytfeld Dominik, Leśna Joanna, Protasewicz Agnieszka, Sarnowski Wojciech, Dyszkiewicz Wojciech, Paradowski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.633-638, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie roli bruzdy płatka usznego jako wskaźnika zagrożenia chorobą wieńcową na podstawie dotychczasowych doniesień światowych oraz pracy własnej. Badaniu poddano 92 chorych zakwalifikowanych na podstawie badanaia koronarograficznego do operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Pacjentów podzielono na trzy grupy (A - brak obecności bruzdy, B - bruzda obcecna jednostronnie, C - bruzda obecna obustronnie). Przeprowadzono dokładną analizę statystyczną wyników badania koronograficznego oraz występowania czynników ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych grupach. opierając się na uzyskanych wynikach stwierdzono, że obustronna obecność bruzdy płatka usznego koreluje ze stopniem nasilenia zmian miażdżycowych naczyń wieńcowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the value of ear-lobe crease as the marker of potential risk of coronary artery diasease on the basis of world's reports and own research. The test group consisted of 92 patients who were classified to coronary- artery bypass graft using coronarography. Patients were divided into 3 groups (A-without ELC, B-ELC on one year. C-ELC bilateral). Detailed statistical analysis of coronarography results and incidence of coronary diseasee risk factors in each group was done. Obtained data allowed to evaluate the correlatuion between existance to the crease and extent of atherosclerotic changes in coronary vessels.


  8/12

  Tytuł oryginału: Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory serca. Leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of postinfarction left ventricular pseudoaneurysm - description of five cases.
  Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Paluszkiewicz Lech, Lesiak Maciej, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.636-640, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) rupture as a consequence of acute myocardial infarcion (MI) is often lethal. Some patients, however, develop LV pseudoaneurysm and should undergo urgemt surgery becauce of the risk of pseudoaneurysm rupture. In this report we present 5 patients (4 males, mean age 57 ń 7 years, range 49 - 68 years) who between 1997 and 2000 underwent in our institution surgery due to LV pseudoaneurysm. LV pseudoaneurysm was diagnosed by echocardiography in two patients whereas the definite diagnosis in the remaining patients was established by ventriculography. All patients survived the procedure, including one who required intra-aortic counterpulsation in the post-operataive period. During the follow-up period (mean 28 ń 16.8 months) all patients are alive; four are in NYHA class I and one in NYHA class II. In conclusion, clinical symptoms of LV pseudoaneurysm are often non-characteristic and definite diagnosis is established by ventriculography. The early in long-term results of surgical treatment are satisfactory.


  9/12

  Tytuł oryginału: Porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet i mężczyzn.
  Tytuł angielski: Comparison of the early results of coronary artery bypass grafting in women and men.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.48-51, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet (K) i mężczyzn (M). Badaniem objęto 1640 chorych (1390 M i 250 K) w wieku 29-78 lat (śr. 57,7ń8,9 lat) operowanych od stycznia 1995 do czerwca 2001 r. z powodu choroby wieńcowej. W wywiadzie, co najmniej jeden zawał serca stwierdzono u 156 K (62,4 proc.) i 848 M (61,0 proc.) (NS). Przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA) wykonywano u 10 K (4,0 proc.) i 63 M (4,5 proc.) (NS). W przedoperacyjnej koronografii istotne zwężenie pnia częściej stwierdzano w grupie K (26,3 proc.) niż M (20,4 proc.) (p 0,05). Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii z użyciem krążenia pozaustrojowego. Średnia liczba wszczepionych pomostów była mniejsza u K (2,3 ń 0,5) niż u M (3,0 ń 0,4) (p 0,05). W okresie okołooperacyjnym zmarło 17 K (6,8 proc.) i 44 M (3,2 proc.) (p 0,05). Najczęstszą przyczyną zgonów był zespół niskiego rzutu serca (ZNRS) (u 11 K - 4,4 proc. i 34 M - 2,4 proc.; p 0,05), niewydolność oddechowa (u 1 K - 0,4 proc. i 5 M - 0,4 proc.; NS) i zapalenie śródpiersia z niestabilnością mostka (u 3 K - 1,2 proc. i 4 M - 0,2 proc.; p 0,001). Reoperowano 8 K (3,2 proc.) i 41 M (2,9 proc.). Wskazaniem było zapalenie śródpiersia (u 5 K - 2,0 proc. i 20 M - 1,4 proc.; p 0,05) i krwawienie (u 3 K - 1,2 proc. i 21 M - 1,5 proc.; NS). Zawały serca potwierdzono elektrokardiograficznie i biochemicznie u 16 K (6,4 proc.) i 90 M (6,5 proc.). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was comparing the early results of coronary artery bypass grafting (CABG) in women (W) and in men (M). This study comprises 1640 consecutive patients (1390 male and 250 female at the age from 29 to 78 years (mean 57.2 ń 8.9 years) operated on between January 1995 and June 2001 because of coronary artery disease. At least one myocardial infarction in history was noted in 156 W (62.4 p.c.) and 848 M (61.0 p.c.) (NS). Prior to surgery, coronary angioplasty (PTCA) was performed in 10 W (4.0 p.c.) and 63 M (4.5 p.c.) (NS). Left main stenosis in the preoperative angiocardiography was seen more often in W (26.3 p.c.) than in M (20.4 p.c.) (p 0.05). All patients were operated on from median sternotomy with the use of cardiopulmonary bypass. Less grafts per patient were implanted in W (2.3 ń 0.5) than in M. (3.0 ń 0.4) (p 0.05). In-hospital mortality in W (6.8 p.c. - 17 W) was higher than in M (3.2 p.c. - 44 M) (p 0.05). Low cardiac output syndrome (LCOS) (11 W - 4.4 p.c. vs 34 M - 2.4 p.c.; p 0.05), followed by respiratory failure (1 W - 0.4 p.c. vs 5 M - 0.4 p.c.; NS) and mediastinitis with sternal instability (3 W - 1.2 p.c. vs 4 M - 0.2 p.c.; p 0.001) were the main reasons of death. Eight W (3.2 p.c. and 41 M (2.9 p.c.) were reoperated, 5 W (2.0 p.c.) and 20 M (1.4 p.c.) (p 0.05) because of mediatinitis and 3 W (1.2 p.c.) and 21 M. (1.5 p.c.) (NS) because of bleeding. Perioperative myocardial infarction confirmed in ECG and in the laboratory tests had 16 ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka hipoksemii tętniczej podczas zabiegów wideotorakoskopowych.
  Tytuł angielski: Assessment of risk factors of hypoxemia during one lung ventilation.
  Autorzy: Tyczka Joanna, Wołowicka Laura, Dyszkiewicz Wojciech, Nadolski Jacek, Skrzypczak Mariusz, Chorąży Zofia
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.13C-16C, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wartościami PaO2 podczas wentylacji jednego płuca (OLV) a przedoperacyjnymi danymi demograficznymi, spirometrycznymi i gazometrycznymi chorych oraz wybranymi parametrami mechaniki oddechowej podczs operacji. Badaniem objęto 90 chorych poddanych planowanym zabiegom wideotorakoskopowym. Hipoksemia tętnicza wystąpiła u 16 proc. chorych podczas OLV. Korelację z PaO2 podczas OLV wykazywały: BMI, PaO2 podczas wentylacji obu płuc, ciśnienia szczytowe, średnie i plateau w drogach oddechowych podczas OLV oraz podatność statyczna płuc i klatki piersiowej (p 0,05). W przypadki BMI i wartości ciśnień w drogach oddechowych występowała korelacja ujemna, w przypadku PaO2 podczas wentylacji obu płuc i podatności statycznej - dodatnia. Stwierdzono, że otyłość chorego stanowi istotny czynnik ryzyka hipoksemii tętniczej podczas OLV, a duże znaczenie dla utlenowania ma dobór parametrów wentylacji.

  Streszczenie angielskie: Hypoxemia during one lung ventilation (OLV) is a common problem. The aim of the study was to analyze the correlation between PaO2 during OLV and preoperative demographic, spirometric and loboratory data and selected respiratory mechanic parameters in 90 adult patients scheduled for videothoracoscopic surgery. Arterial hypoxemia occurred in 16 p.c. of cases. We found correlation between PaO2 during OLV and BMI, PaO2 before OLV, peak, mean plateau airway pressures and static compliance. Obesity was identified as a significant risk factor for hypoxemia.


  11/12

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne śluzaków serca - 20 lat doświadczeń z zastosowaniem techniki transseptalnej.
  Tytuł angielski: Surgery for cardiac myxomas - a 20-year experience with transseptal approach.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.125-131, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Śluzaki serca są najczęstszymi pierwotnymi guzami serca. Celem niniejszej pracy była ocena wczesnych i odległych wyników chirurgicznego leczenia śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej (przezprzegrodowej). Materiał i metody: Badaniem objęto 23 chorych (9 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku 21-74 (średnio 44,7 ń 13,5 roku) operowanych między 1981 a 2001 rokiem. Śluzaki były zlokalizowane w lewym przesionku u 18 chorych (78,3 proc.), w prawym przedsionku u 3 chorych (13,0 proc.), w obu przedsionkach i w prawej komorze - w pojedycznych przypadkach. Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej, w umiarkowanej hipotermii (26-28řC) z użyciem krążenia pozaustrojowego. Do usunięcia guza stosowano technikę transseptalną z otwarciem prawego przedsionka. W ostatnim badaniu obserwacji odległej chorych poddano badaniu klinicznemu i wykonano echokardiografię (M + 2D + Doppler). Wyniki: Jeden chory zmarł we wczesnym okresie pooperacyjnym (śmiertelność 4,3 proc.). Wszystkich operowanych poddano obserwacji odległej, trwającej średnio 5,8 ń 3,8 roku (od 3 miesięcy do 21 lat). W okresie obserwacji odległej zmarło dwóch chorych. Nie obserwowano nawrotu guza. Prawdopodobieństwo przeżycia po 5 latach obliczone z krzywej Kaplana-Meiera wyniosło 85,3 proc. W trakcie ostatniego badania wszystkich chorych zaliczono do I lub II klasy według NYHA. Wnioski: Leczenie śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej jest sposobem bezpiecznym i skutecznym, cechującym się małym ryzykiem wznowy.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Cardiac myxomas are the most common primary cardiac tumours. The aim of this study was to assess the early and late results of surgical resection of cardiac myxomas with the use of transseptal technique. Material and methods: Between 1981 and 2001, 23 patients (9 M/14 F) at mean age 44.7 13.5 years (ranging from 21 to 74 years) were operated on. The myxomas were located in the left atrium in 18 cases (78.3 p.c.), in the right atrium in 3 patietns (13.0 p.c.) and in both atria or in the right ventricle in single cases. All patients were oeprated on from median sternotomy in moderate hypothermia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. Method of right atriotomy with transseptal incision was used. At the end of follow-up, clinical and echocardiographic examination (M + 2D + Doppler) were performed. Results: One patient (4.3 p.c.) died in hosptial. The mean follow-up of 5.8 ń 3.8 years (range from 3 months to 21 years) was completed by all patients. Two patients died during follow-up for noncardiac-related reasons. No tumour recurrences were observed. The cumulative survival rate calcualted from the Kaplan-Meier curve was 85.3 p.c. after 5 years. At the end of follow-up all patients were in NYHA classes I or II. Conclusions: Surgical resection of myxoma using transseptal approach is safe and effective with a low risk of recurrence.


  12/12

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnego badania dopplerowskiego w chirurgii tętniaków mózgu. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Usefulness of intraoperative Doppler ultrasonography in cerebral aneurysms surgery. Preliminary report.
  Autorzy: Stachura Krzysztof, Danilewicz Benedykt, Dyszkiewicz Sławomir, Danilewicz Maciej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.32-37, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczynami złego przebiegu pooperacyjnego po chirurgicznym leczeniu tętniaków mózgu może być zwężenie przez zacisk naczyniowy tętnic w sąsiedztwie tetniaka, bądź niezupełne wyłączenie go z krążenia. Prowadzi to do powikłań niedokrwiennych lub rodzi niebezpieczeństwo nawrotowego krwotoku podpajęczynówkowego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia z zastosowaniem śródoperacyjengo badania dopplerowskiego w chirurgii tętniaków mózgu dokonując wstępne oceny metody. Opracowaniem objęto 18 chorych z krwotokiem podpajeczynówkowym operowanych z powodu tętniaka mózmgu. Śródoperacyjne badanie dopplerowskie przeprowadzano używając generatora ultradźwięków wysokiej częstotliwości (20 MHz) współpracującego z analizatorem widma dopplerowskich sygnałów przepływu krwi. Przed wyłączeniem tętniaka z krążenia oceniano charakterystykę i mierzono prędkość przepływu krwi w gównych pniach tętniczych przed i poza tętniakiem, jak również w samym tętniaku. Badanie kontrolne wykonywano po założeniu zacisku naczyniowego na szypułę tętniaka. 12 chorych miało przeprowadzone pełne badanie śródoperacyjne. W pozostałych przypadkach ograniczono się do badania po założeniu zacisku na szypułę tętniaka. U 15 (83,3 proc.) chorych stwierdzono całkowite wyłączenie tętniaka z krążenia. W 3 (16,7 proc.) przypadkach wykazano resztkowy przepływ w kopule tętniaka. U 9 (75,0 proc.) chorych zanotowano porównywalne parametry przepływu przed i po założeniu zacisku naczyniowego na szypułę tętniaka. W 3 (25,0 ...

  Streszczenie angielskie: The occlusion of adjacent arteries by the aneurysmal clip or incomplete aneurysm closure can be a reason of poor outcome after surgical treatment of intracranial aneurysms. It leads to ischaemic complications or gives a risk of rebleeding. The authors present their own experience with the use of intraoperative Doppler sonography in aneurysm surgery and initially evaluate a method. Eighteen patients with subarachnoid haemorrhage who underwent surgical treatment of intracranial aneurysm were included in this study. Intraoperative examination was performed with the use of high - frequency Doppler sonograph (20 MHz) connected with Doppler spectrum analyser. Evaluation of the blood flow characteristics and after clipping. Twelve patients underwent complete intraoperative examination. In six patients examination was performed after clipping. Complete aneurysm obliteration was confirmed in fifteen (83,3 p.c.) cases. In three (16,7 p.c.) cases residual blood flow in the aneurysm sac was detected. In nine (75,0 p.c.) patients' comparable Doppler spectra and flow velocities before and after clipping were observed. In three (25,0 p.c.) cases an increase of the mean flow velocities was seen in distal arteries after clipping. The results indicated clip repositioning or additional aneurysm supply. In six patietns with incomplete examination the distinct signal of the blood flow was obtained in adjacent vessels. Sixteen (88.9 p.c.) patients were discharged in good neurological ...

  stosując format: