Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYR
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/16

  Tytuł oryginału: Wiek zębowy w relacji do sposobu żywienia uczniów z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego.
  Tytuł angielski: Dental age in the relation with nutrition model of schoolchildren from swimming classes of championship school.
  Autorzy: Dyras Marta, Łyszczarz Justyna, Wójtowicz Barbara, Jankowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.662-667, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wieku kalendarzowego z wiekiem zębowym w aspekcie podaży podstawowych składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makroelementów oraz witamin. Badaniami objęto 79 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z klas pływackich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Przeprowadzono kompleksowe badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu uzębienia, poziom higieny jamy ustnej oraz występowanie wad zgryzowych i zębowych. Indywidualną dzienną podaż produktów odżywczych oceniono na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z 3 kolejnych dni, uwzglęniającego ilości produktów w każdym posiłku, liczbę posiłków i czas ich spożycia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od różnicy między wiekiem zębowym a kalendarzowym. Ząbkowanie o czasie stwierdzono u 25 uczniów (grupa I), przyspieszone ząbkowanie zębów stałych u 36 (grupa II), a ząbkowanie opóźnione u 18 (grupa III). W grupach II i III stwierdzono niższą od poziomu bezpiecznego podaż wapnia (80 proc. uczniów tych grup) oraz żelaza (55 proc.). W zakresie pozostałych mikro- i makroelementów nieprawidłowości stanu odżywienia stwierdzono głównie u osób z opóźnionym ząbkowaniem. Niedobory w zakresie podaży magnezu dotyczyły 77 proc., natomiast cynku 72 proc. uczniów. W grupie uczniów z przyspieszonym ząbkowaniem niedobory te kształtowały się na poziomie 40 proc. W zakresie podaży witamin w obu grupach stwierdzono zaniżoną podaż niacyny (39 proc.) oraz ryboflawiny (25 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of calendar age with dental age in the aspect of basic nutritional ingredients intake with precise taking into consideration microelements, macroelements and vitamins. 79 schoolchildren from swimming classes of championship school in Cracow aged 10 - 13 were included in the examination. Among this group of pupils 24-hour recall and complex dental examination including the estimation of dental status, the hygienic status of oral cavity were conducted and the presence of dental and occlusion defects were estimated. 24-hour recall including 3 following days contained the number of products in every meal, the number of meals and the time of their consumption. The schoolchildren were divided into 3 groups on the ground of the difference between dental and calendar age. Dentition on time (no more than 5 months difference between dental and calendar age) was stated by 25 pupils - group I. Accelerated dentition of fixed teeth was observed by 36 pupils - group II and delayed dentition by 18 persons - group III. In all groups lower than safe calcium intake (80 p.c. of pupils from these groups) and iron intake (55 p.c.) was noticed. In the range of left micro- and macroelements the disturbances in nutritional status were mainly stated by persons with delayed dentition. The shortages in Magnesium intake concerned 67 p.c. of school children and in Zinc intake - 72 p.c. In the group of schoolchildren with accelerated dentition these ...


  3/16

  Tytuł oryginału: Psychoneuroimmunologiczne oddziaływanie cytokin w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Psychoneuroimmunological influence of cytokines on central nervous system.
  Autorzy: Dyr Wanda
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.33-37, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są różnorodną grupą mediatorów polipeptydowych mających duże znaczenie w utrzymaniu homeostazy tkankowej. W przypadku zadziałania czynnika naruszającego jej równowagę ekspresja cytokin ulega gwałtownej upregulacji. Cytokiny są klasycznie kojarzone z aktywacją układu immunologicznego w odpowiedzi na inwazję szkodliwych czynników. Są to substancje bedące mediatorami reakcji zapalnych. Wiele cytokin zostało obecnie zidentyfikowanych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.), a ich mechanizm receptorowy jest stopniowo poznawany. Cytokiny mogą być aktywowane przez fizyczny i psychiczny stres, choroby somatyczne, zapalenie bakteryjne lub wirusowe. Czynniki te stymulują sekrecję cytokin w o.u.n. Strukturami szczególnie podatnymi na ich działanie są podwzgórze, miejsce sinawe, przednia kora i hipokamp. Największe znaczenie w o.u.n. mają cytokiny zwane interleukinami (IL) typu IL-1, IL-2, IL-6 i TNF-ŕ (tumor necrosis factor). Astrocyty, komórki mikrogleju wytwarzają i wydzielają cytokiny. Istnienie receptorów dla IL-1 stwierdzono w podwzgórzu, hipokampie i tą drogą mogą one wpływać bezpośrednio na funkcje neuronu. IL-2, IL-6, TNF-ŕ działają na funkcje układu dopaminergicznego, np. u pacjentów leczonych wysokimi dawkami IL-2 moga pojawić sie omamy. Chloropromazyna, haloperydol czy flupentiksol wywierają hamujący wpływ na TNF-ŕ i IL-1. W schizofreni obserwuje się wzrost stężenia receptora IL-2 w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyraźny wzrost poziomu IL-6 i sIL-6 obserwuje się w depresji. ...

  Streszczenie angielskie: Cytokines mediate information between cells of the peripheral immune system and the CNS. Interleukin (IL) 1, IL-2, IL-6 and tumor-necrosis-factor alpha (TNF-ŕ) are the most relevant activating cytokines known to act on the CNS. Cytokines can activate cells to produce other cytokines and they may be stimulated by neurotransmitters, special by the noradrenaline. Both micrologia cells and astrocytes can produce and release cytokines and neurons containing IL-1 have been found in hypothalamus and hippocampus. It seems directly to influence neuronal functions. IL_2, IL-6, TNF-ŕ may stimulate dopaminergic system in schizophrenic patients. Chlorpromazine, haloperidol, flupentiksol have inhibitory effect on TNF-ŕ and IL-1 but in schizophrenic disorder have been observed more levels of IL-2 in serum and CSF. Hypersecretion of IL-6 plays a particular role in depressive disorders. The correlation of high IL-6 levels with cortisol plasma levels in depressive patients points out the stimulatory effect of IL-6 one the HPA axis.


  4/16

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki gospodarki lipidowej w surowicy krwi otyłych kobiet z zespołem hiperandrogenizacji jajnikowej.
  Tytuł angielski: The serum concentrations of some factors of lipid metabolism in hyperandrogenic obese woman.
  Autorzy: Skałba Piotr, Dyrek Barbara, Urban Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali wpływ 3-miesięcznej terapii redukującej masę ciałą u 16 otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników na profil lipidowy oraz poziom androgenów jajnikowych. Uzyskano redukcję masy ciała, obniżenie stężenia trójglicerydów, testosteronu całkowitego. Nie stwierdzono zmian stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz wolnego testosteronu.

  Streszczenie angielskie: The study concerns 16 polycystic ovary syndrom women who were treated for obesity for 3 month. The authors have analysed the influence of the body mass reduction therapy on the lipid profile and ovary androgens level. Body mass reduction as well as decrease of levels of triglicerides and total testosteron were achieved. Changes in cholesterol and its fractions or free testosteron concentrations were not observed.


  5/16

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  6/16

  Tytuł oryginału: Powikłania dializacyjne u dzieci leczonych przewlekłą dializą otrzewnową i hemodializą w pierwszych dwóch latach terapii.
  Tytuł angielski: Dialysis complications in children treated with chronic peritoneal dialysis and hemodialysis during first two years of therapy.
  Autorzy: Zachwieja Katarzyna, Pietrzyk Jacek A., Drożdż Dorota, Dyras Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.364-370, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza powikłań dializacyjnych u dzieci leczonych przewlekłą dializą otrzewnową (DO) i hemodializą (HD). Obserwacją i analizą wyników objęto 30 dzieci w śr. wieku 8 lat i 7 miesięcy. W grupie DO obserwowano powikłania infekcyjne i mechaniczne związane z diazlizą - najczęstsze było zapalenie otrzewnej (1 epizod na 15 pacjento-miesięcy). Stwierdzono znamienną korelację między stężeniem białka całkowitego, albuminy i wartością hematokrytu a współczynnikiem zapalenia otrzewnej (WZO) oraz wiekiem chorego a współćzynnikiem wszystkich powikłań DO. W grupie HD wykazano, że powikłania śróddializacyjne wystepowały w 16 ń 15 proc. wszystkich zabiegów HD; najczęstsza była hipotonia śróddializacyjna (56 proc.). Kolejne powikłanie w grupie HD stanowiły problemy z dostępem naczyniowym. Stwierdzono znamienną korelację między współćzynnikiem katabolizmu białka (pcr) (ang. protein catabolic rate) i stężeniem mocznika (TAC) (ang. time average concentration) a powikłaniami śróddializacyjnymi, a także między częstością powikłań dostępu naczyniowego a hematokrytem. Współczynniki liczby hospitalizacji (WH) chorych w obu grupach dzieci nie różniły się statystycznie. W grupie dzieci HD czas obserwacji ujemnie korelował z WH, w grupie DO stwierdzono ujemne korelacje WH ze stężeniem albuminy, białka całkotiwego i wartością hematokrytu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of dialysis complciations in 30 children treated by chronic peritoneal dialysis and hemodialysis. 16 children were on peritoenal dialysis (PD) and 16 on hemodialysis (HD), 2 on PD and HD. The mean age of patietns was 8 years and 7 months. In PD group the mechanical and infectious complications of dialysis were observed, the most frequent was the peritonitis (1 episode/15 patietns-months). The negative correlation was found between the serum protein and albumin concentrations, hematocrit level and the peritonitis rate and also between the age of the child and all dialysis complications rate. In HD group the complicated hemodialysis sessions were observed in 16 ń 15 p.c. of all hemodialysis, the most frequent was dialysis hypotension (56 p.c.). The vascular access problems were the second group of dialysis related complications in HD group. The correlation was seen between the pcr rate. TAC concentration and the complicated HD sessions, and between the vascular access problems and the hematocrit value. The hospitalisation rate were similar in both groups, in PD group the hospitalisation rate was negatively correlated to serum albumin and protein concentration and the hematocrit value and in HD group - to the time of obeservation.


  7/16

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia niedokrwistości różnymi formami epoetyny.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomical aspects of anaemia treatment with different epoetin forms.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Szamotulska Katarzyna, Dyras Paweł, Szkultecka-Dębek Monika
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.165-169, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prospektywne badanie farmakoekonomiczne, które przeprowadzono u 89 hemodializowanych pacjentów, leczonych epoetyną było badaniem typu próby krzyżowej, wieloośrodkowym, otwartym, randomizowanym, mającym na celu porównanie relacji kosztów i efektywności dwóch postaci epoetyny. Lekiem badanym była epoetyna beta w formule wielodawkowej, porównywana ze stosowaną w ośrodkach epoetyną alfa w ampułkostrzykawkach. Pacjentów obserwowano przez 24 tygodnie, podzielone na dwa równe okresy. Uwzględniono bezpośrednie koszty leku badanego, jak również leków stosowanych dodatkowo, opieki ambulatoryjnej, hospitalizacji oraz procedur związanych z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. Stwierdzono, że stosowanie epoetyny beta w formule wielodawkowej w obu badanych grupach pacjentów wiązało się z mającym wymiar ekonomiczny zmniejszeniem dawki tego leku (w porównaniu z formą alfa w ampułkostrzykawkach) przy zachowanym takim samym poziomie hemoglobiny. Zastosowanie epoetyny beta jest również związane ze znacząco mniejszym subiektywnym odczuciem bólu przez pacjentów podczas podawania leku.

  Streszczenie angielskie: Cost-effectiveness of two epoetin forms was investigated in a pharmacoeconomical study, performed on 89 hemodialysed patients. The study was crossover, prospective, multicenter, open and randomised. Study drug was epoetin beta in multidose vial form and was compared to epoetin alfa in fixed pre-filled syringes. Treatment duration was 24 weeks, divided into two equal periods. Direct costs of the study drug as well as additional drug costs, ambulatory care, hospitalization, and additional procedures related to Serious Adverse Events that occurred during the study period, have been taken into account. Study conclusion was that anaemia treatment with epoetin beta in a multidose form costs less than the compared epoetin alfa in pre-filled syringes form. According to patients, administration of epoetin beta is related to decreased pain.


  8/16

  Tytuł oryginału: Wpływ rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu na kinetykę mocznika i kreatyniny oraz wybrane wskaźniki adekwatności dializy u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: The influence of recombinant human growth hormone on urea and creatinine kinetics and selected dialysis adequacy parameters in children with end-stage renal failure treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Jędrzejowski Antoni, Dyras Paweł, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata, Mizerska-Wasiak Małgorzata, Roszkowska-Blaim Maria, Pietrzyk Jacek A., Gałązka Barbara
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.191-195, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu (rhGH) na kinetykę mocznika i kreatyniny oraz wybrane wskaźniki adekwatności dializy u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową. Badaniami objęto 24 dzieci dializowanych otrzewnowo, u 10 w wieku 9-15,7 lat (śr. 12,5) stosowano rhGH w dawce 1-1,1 IU/kg/tydz. podawanej codziennie przez 6 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 14 dzieci w wieku 5,4-18,3 lata (śr. 12,6). U wszystkich przed, po 3. i po 6. miesiącach obserwacji wykonano modelowanie kinetyczne mocznika i kreatyniny stosując program Adequest. Obliczono całkowite wydalanie mocznika i kreatyniny z dializatem i moczem (tUE i tCE, mg/min), całkowity klirens mocznika i kreatyniny (tUC, tCC, I/tydz.), tygodniowy Kt/V, normalizowany tygodniowy klirens kreatyniny (ntCC, I/tydz./1,73 mý), całkowitą wodę ustrojową (TBW kg) oraz bezwzględną i procentową wartość zmiany TBW (odpowiednio DTBW, kg i D proc. TBW). U wszystkich oznaczono stężenie albumin i analizowano spożywaną dietę. Po 3 i 6 miesiącach leczenia rhGH, mimo stabilnej wartości tUC (45,3 ń 15 I/tydz., vs 45,6 ń 15 I/tydz., p = NS), stwierdzono nieznamienneobniżenie Kt/V. Po 6 miesiącach leczenia rhGH obserwowano wzrost stężenia kreatyniny w surowicu z 7,38 ń 1,52 do 9,26 ń 2,98 mg/dl. W grupie leczonej, w stosunku do grupy kontrolnej, wykazano istotnie większe średnie wartości delta TBW (1,23 ń 0,7 kg vs 0,57 ń 0,7 kg, p 0,05). W grupie leczonej rhGH wartość delta TBW w miesiącach 0-3 była istotnie wyższa niż w miesiącach 3-6 (odpowiednio 8,85 ń 0,6 kg i 0,38 ń 0,17 kg...


  9/16

  Tytuł oryginału: Neurotransmitter levels and [3H]muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol preference and non-preference.
  Autorzy: Dyr Wanda, Siemiątkowski Marek, Krząścik Paweł, Bidziński Andrzej, Płaźnik Adam, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.225-230, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Alcohol-naive high- (Warsaw High Preferring; WHP) and low- (Warsaw Low Preferring; WLP) preferring lines of rat were studied to determine the distribution and density of [3H]muscimol binding sites in the brain using quantitative autoradiography. The results have shown no difference in the density of [3H]muscimol binding sites in the cingulate and frontal cortex, dorsal and ventral striatum, lateral and medial septum, caduate-putamen, nucleus accumbens in the both lines of animals. In the separate experiments, the levels of neurotransmitters were measured in the frontal cortex, hippocampus and striatum of the WHP and WLP rats. The content of dopamine was significantly lower in the striatum of the WHP rats as compared to the WLP animals. The levels of serotonin and noradrenaline were without any important differences in the examined structures of both lines of rats.


  10/16

  Tytuł oryginału: Toksyczne działanie glinu na układ nerwowy: znaczenie występowania tego pierwiastka w diecie i w lekach.
  Tytuł angielski: Toxic effects of aluminium on the nervous system: the role of this element presence in drugs and food.
  Autorzy: Dyr Wanda
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.173-178, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie toksycznego działania glinu (aluminium) na układ nerwowy. Glin (aluminium) jest zaliczany do czynników środowiskowych mogących mieć znaczenie w powstawaniu choroby Alzheimera. Istotnym molekularnym mechanizmem tej choroby może być á-amyloid, który ulega silnej agregacji pod wpływem działania glinu. á-amyloid powoduje nieprawidłowy wzrost stężenia jonow Ca2+ w komórce, co prowadzi do zmian neurodegeneracyjnych w układzie nerwowym, które stwierdzono w zakończeniach cholinergicznych w korze mózgowej i w hipokampie. Zasadnicze znaczenie dla zdrowia człowieka ma ilość glinu przedostająca się do organizmu z pożywienia i zażywania leków. Dzienne spożycie tego pierwiastka waha się w granicach od 10 do 40 mg i jest absorbowane z układu pokarmowego w ilości mniejszej niż 1 proc. Stosunkowo nieduża jego część przechodzi przez barierę krew-mózg i wnika do kózgu. Zdolność mózgu do eliminacji glinu jest mała, powodując tym samym jego akumulację w sposób wiekowo-zależny. Podwyższone stężenie glinu stwierdzono w mózgu osób zmarłych na choropbę Alzheimera. Niektóre badania epidemiologiczne wskazują na zależność między stężeniem glinu w wodzie pitnej i zapadalnością na chorobę Alzheimera.


  11/16

  Tytuł oryginału: Wyselekcjonowane linie WHP i WLP szczurów laboratoryjnych: utrwalone różnice fenotypu w zakresie wielkości spożycia alkoholu.
  Tytuł angielski: WHP and WLP selected rats: persistent changes in intake of ethanol phenotyphe.
  Autorzy: Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.59-69, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Spośród laboratoryjnych modeli uzależnień od substancji psychoaktywnych, ważne znaczenie mają genetycznie wyselekcjonowane linie szczurów o utrwalonym fenotypie dużej preferencji alkoholu etylowego. W naszym laboratorium jest prowadzona od kilku lat selekcja szczurów Wistar, której wynikiem jest wyhodowanie dwóch linii - WHP (Warsaw High Preferring) i WLP (Warsaw Low Preferring), pijących w warunkach wolnego wyboru z wodą - odpowiednio nadmiernie i niewielkie ilości alkoholu etylowego. Obecnie dysponujemy 23-24 pokoleniem zwierząt obu linii. W celu dokonania selekcji, szczury przez jeden tydzień miały do dyspozycji wyłącznie 10 proc. alkohol, następnie przez 3 tygodnie roztwór alkoholu do wyboru z wodą (test 2 butelek). Podczas tego badania określano wielkość dobrowolnego picia, przy czym za kryterium dużej preferencji do picia alkoholu uznawano spożycie przynajmniej 5.0 g/kg/24 godz. (w przeliczeniu na czysty alkohol). Zwierzęta spożywające mniej niż 2 g/kg/24 godz. spełniały kryterium małej preferencji do alkoholu. W przedstawionych obecnie badaniach porównywano picie alkoholu przez szczury linii WHP i linii WLP w dwóch sytuacjach eksperymentalnych. W modelu pierwszym, zwierzęta od samego początku miały do wyboru 10 proc. roztwór etanolu i wodę przez kolejnych 9 tygodni. W modelu drugim, zwierzęta miały dostęp do stopniowo wzrastających (o 1 proc. tygodniowo) stężeń etanolu zaczynając od roztworu 2 proc. w pierwszym tygodniu doświadczenia i kończąc na roztworze 10 proc. w 9 tygodniu. Wyniki badania wykazały, że pomimo zastosowania procedury łagodnego stopniowania stężeń...

  Streszczenie angielskie: Among animal models of addiction, genetically selected lines of rats with well established phenotype of high and low preference for alcohol are of particular importance. In our laboratory the alcohol-preferring WHP (Warsaw High Preferring) and alcohol-non preferring WLP (Warsaw Low Preferring) lines of rats have been raised (currently F23-24 generations) by selective breeding. In order to evaluate the level of ethanol preference the animal were housed individually and during the first week the only source of fluid was 10 p.c. ethanol solution with food available ad lib. Afterward, during 4 consecutive weeks rats have free access to food, water and 10 p.c. ethanol solution. Rats consuming at lest 5.0 g/kg/24 h. of absolute ethanol were considered as ethanol high preferring while rats consuming less that 2.0 g/kg/24 h absolute ethanol were assessed as ethanol- low preferring. In the present experiment, the effect of two differing ethanol access procedures on the magnitude of ethanol intake was evaluated...


  12/16

  Tytuł oryginału: Wyselekcjonowane linie szczurów WHP i WLP: charakterystyka behawioralna i neurochemiczna.
  Tytuł angielski: Selected lines of rats WHP and WLP: behavioral and neurochemical characteristic.
  Autorzy: Dyr Wanda
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.383-394, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Alkoholizm jako choroba manifestuje się utratą kontroli nad piciem, przymusem picia, zależnością somatyczną i psychiczną. Przedkliniczna ocena skuteczności jego leczenia najczęściej dokonuje się przy użyciu modeli zwierzęcych. W Zakładzie Farmakologii otrzymano wyselekcjonowane linie szczurów WHP (Warsaw High Preferring) pijące spontanicznie, co najmniej 5 g/kg/24h etanolu w wolnym wyborze z wodą. Linia WLP jest linią nisko preferującą alkohol pijąca mniej niż 2 g/kg/24h etanolu. Obie linie wykazują szereg behawioralnych i neurochemicznych różnic. Szczury WHP piją znacznie więcej alkoholu w godzinach nocnych w porównaniu do szczurów WLP. Szczury WHP piją znacznie więcej słodkich substancji w postaci 5, 10, 30 proc. roztworu sacharozy lub 0,1 proc. sacharyny w porównaniu do szczurów WLP. Badania wykazały, że fenotypy nadmiernego spożycia alkoholu (linia WHP) i spożycia najmniejszego (liniaWLP) są dobrze utrwalone w pokoleniach F23-24. Istnieje znamienna korelacja między ilością pitego alkoholu przez szczury linii WHP i WLP a wielkością wiązania znakowanego muscimolu w korze zakrętu obręczy. W przypadku braku uprzedniej ekspozycji na działanie alkoholu brak jest różnic w wiązaniu tego samego związku. Stężenie dopaminy (DA) i jej metabolitów (DOPAC, HVA) było znamiennie zmniejszone w obrębie prążkowia u szczurów WHP w porównaniu do szczurów WLP. Również u szczurów WHP wystąpiła bardzo wyraźna stymulacja aktywności ruchowej po podaniu parenteralnym etanolu w dawce 0,5 ...

  Streszczenie angielskie: Alcoholism as a disease reveals loss of control alcohol drinking, craving, psychical and physical dependence. Preclinic assessment of alcoholism treatment efficacy is making by the use animal models. In the Department of Pharmacology of the Institute Psychiatry and Neurology were genetically selected Warsaw High Preferring (WHP) and Warsaw Low Preferring (WLP) lines of rats. WHP are characterized by high ethanol consumption (over 5g/kg/24h), while WLP - by low one (below 2g/kg/24h). Both lines have shown behavioral and neurochemical differences. WHP rats intake much more of alcohol then WLP rats during the nocturnal hours but blood ethanol level is almost the same in spite of significant differences of drinking during the day. WHP rats intake much more sweet substances as the 5, 10, 30 p.c. solution of sucrose or 0.1 p.c. saccharine in comparison to WLP rats. It was shown, that phenotypes excessive (WHP line) and smallest (WLP line) intake of ethanol have been fixed in the 23-24 generation. There is signifciant correlation between amount of ethanol drinking by the WHP and WLP rats and magnitude of binding (H)muscimole in cingulated cortex. No such correlation in ethanol-naive rats. The concentration of dopamine (DA) and its metabolites (DOPAC, HVA) was significantly decreased in the stratium of WHP rats in comparison with WLP rats. In addition, after treatment parenteral 0.5 g/kg of ethanol WHP rats have shown locomotor activity. Injection per os 1.0; 2.5; 5.0 mg/kg ...


  13/16

  Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej i niektóre zachowania prozdrowotne u dzieci z podkrakowskich wsi w zależności od wykształcenia ich rodziców.
  Tytuł angielski: Oral hygiene and pro healthy habits of children living in villages nearby Cracow, according to educational background of their parents.
  Autorzy: Dyras Marta, Majchrowicz Halina, Szyper Joanna
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia świadomości prozdrowotnej rodziców o różnym poziomie wykształcenia na temat higieny jamy ustnej, nawyków żywieniowych oraz postrzegania wad zgryzu u ich dzieci. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: u 120 dzieci z gmin podkrakowskich oceniono higienę jamy ustnej, posługując się wskaźnikiem OHI oraz równocześnie przeprowadzono badania ankietowe u rodziców tych dzieci. Dotyczyły one częstości szczotkowania zębów przez dzieci, metod fluoryzacji, nawyków żywieniowych, związków pomiędzy higieną jamy ustnej a przebiegiem leczenia ortodontycznego. Stwierdzono, że higiena jamy ustnej dzieci jest niska, a świadomość rodziców odnośnie do zdrowia jamy ustnej w dużym stopniu niewystarczająca, niezależnie od poziomu ich wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was how parents in their knowledge about their children eating habits, oral hygiene as well as the fact if they are able to recognize the malocclusion. In above mentioned study the main focus was on the parents educational background. There were two kinds of researches: the first one included 120 children for who OHI index was used. At the same time also the parents were asked in a personal questionnaire to answer the questions concerning: frequency of brushing the teeth, fluoride methods, children's eating habits, oral connection between hygiene of the oral cavities is poor and the parent's awareness concerning the health of the oral cavity is insufficient, regardless their education.


  14/16

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa - nowoczesna technika radiologiczna w diagnostyce zębów zatrzymanych.
  Autorzy: Siegel Renata, Stós Wojciech, Dyras Marta, Urbanik Andrzej, Sztuk Stanksław, Siegiel Wiktor, Wojciechowski Wadim
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono nowoczesną technikę obrazowania - tomografię komputerową i jej zastosowanie w diagnostyce zębów zatrzymanych. Jako przykład wykorzystania tej techniki przedstawiono dwa przypadki zatrzymanych kłów w szczęce.


  15/16

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru Zabrze.
  Tytuł angielski: In-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Analysis from Zabrze Registry.
  Autorzy: Gąsior Mariusz, Zębik Tadeusz, Wasilewski Jarosław, Lekston Andrzej, Gierlotka Marek, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Piegza Jacek, Dyrbuś Krzysztof, Szyguła Bożena, Pacholewicz Jerzy, Zembala Marian, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.425-433, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wstrząs kardiogenny (CS) jest najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca. Celem pracy było porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością CS, podanych angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Analizą objęto 79 chorych z CS i 588 chorych bez CS, leczonych angioplastyką wieńcową w ostrym zawale serca. Wyniki: Chorzy z CS byli starsi (59,7 ń 11,3 lat vs. 56,3 ń 11,3 lat; p = 0,014), czas trwania bólu zawałowego był u nich dłuższy (6,1 ń 5,2 h vs. 4,3 ń 2,6 h; p = 0,004), przebyli już zawał serca (32,1 proc. vs 20,1 proc., p = 0,017), częściej występowała u nich wielonaczyniowa choroba wieńcowa (72,1 proc., vs. 48,0 proc.; p 0,0001). Skuteczność angioplastyki był a niższa u chorych z CS (TIMI) 3 u 65,0 proc vs. 92,3 proc; p 0,0001). Pacjenci z CS charakteryzowali się niższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (40 proc. ń 9 proc., vs. 45 p.c. ń 8 proc.; p 0,0001). Pilnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego wymagało 7,6 proc. chorych z CS w porównaniu z 0,7 proc. chorych bez CS (p 0,0001). U pacjentów z CS częściej występowało krwawienie do przewodu pokarmowego (6,3 proc. vs. 0,2 proc.; p 0,0001). Śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w wypadku osób z CS (38,0 proc. vs. 1.9 proc.; proc p 0,0001), ale ulegała zmniejszeniu do 19,2 proc. po skutecznej angioplastyce. Wnioski: Czynnikami wpływającymi na rozwinięciu się CS w ostrym zawale serca są: starszy wiek, przebyty zawał serca, niższa feakcja wyrzutowa lewej komory serca...

  Streszczenie angielskie: Cardiogenic shock (CS) is the most frequent cause of death in patients with acute myocardiol infarction. The aim of the study is to compare in-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Material and methods: Consecutive patients treated by immediate angioplasty for acute myocardial infarction were analysed: 58 patients with CS and 588 without CS. Results: Cardiogenic shock patients were older (59.7 ń 11.3 years vs. 56.3 ń 11.3 years; p= 0.014), time from onset of acute myocardial infarction was longer (6.1 ń 5.2 hours vs. 4.3 ń 2.6 hours; p + 0.004), more frequent have the history of myocardial infarction (32.1 p.c. vs. 20.2 p.c.; p = 0.017) and multivessel disease (72.1 p.c. vs. 48.0 p.c; p 0.0001). Cardiogenic shock patients have lower rates of final TIMI flow grade 3 (65.0 p.c. vs. 92.3 p.c.; p 0.0001). Left ventricular ejection fraction was lower in CS patients (40 p.c. ń 9 p.c. vs. 45 p.c. ń 8 p.c.; p 0.0001). The need for urgent CABG was observed in 7.6 p.c. CS pts and in 0.7 p.c. patients without CS (p 0.0001). Gastrointestinal bleeding was more frequent in CS patients (6.3 p.c. vs 0.2 p.c.; p 0.0001). In-hospital mortality was higher in CS patients (38.0 p.c.vs. 1.9 p.c.; p 0.0001) but after successful angioplasty was 19.2 p.c.


  16/16

  Tytuł oryginału: Kliniczna i radiologiczna ocena stanu przyzębia chirurgiczno-ortodontycznie leczonych zatrzymanych kłów w szczęce na podstawie piśmiennictwa.
  Autorzy: Zalewska Anna, Dyras Marta, Stós Wojciech, Siegel Renata
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.16-18, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa na temat oceny stanu przyzębia zatrzymanych kłów w szczęce po ich chirurgicznym odsłonięciu i leczeniu ortodontycznym. Porównano poszczególne parametry charakteryzujące wydolność tkanek przyzębia zębów zatrzymanych z grupą kontrolną, którą stanowiły kły samoistne wyrznięte po przeciwnej stronie łuku zębowego.

  stosując format: