Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Udział alergenów pokarmowych i powietrznopochodnych w patogenezie atopowego zapalenia skóry.
Tytuł angielski: The contribution of food and airbone allergens in the pathogenesis of atopic dermatitis.
Autorzy: Dynowska Dorota, Kolarzyk Emilia, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Dynowski Wojciech
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.453-456, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Udział nadwrażliwości na alergeny pokarmowe i powietrznopochodne w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry (AZS) jest zróżnicowany w zależności od wieku i rodzaju alergenów. Celem badań było wskazanie alergenów pokarmowych i powietrznopochodnych mających swój udział w występowaniu i zaostrzeniu objawów atopowego zapalenia skóry z uwzględnieniem zmian rodzaju alergenów związanych z wiekiem badanych osób. Badaniami objęto 610 osób w wieku 3 miesiące do 70 lat, z rozpoznanym AZS. Aktywność choroby i aktywność zmian skórnych oraz pozostałych objawów przeprowadzono w oparciu o punktowy wskaźnik oceny stanu klinicznego chorych na AZS. Wykonano badania laboratoryjne różnicujące proces zapalny od alergicznego. Wykonano testy skórne i oznaczone stężenie całkowitego IgE i swoistch IgE przeciwko określonym pokarmom oraz ze standardowym zestawem alergenów wziewnych. Podwyższone stężenie całkowitych przeciwciał IgE stwierdzono u 46,1 proc. dzieci w wieku 0-15 lat oraz u 31,4 proc. w grupie młodzieży i osób dorosłych. Na podstawie dodatnich testów skórnych i dodatnich specyficznych IgE wykazano, że przyczyną nadwrażliwości pokarmowej było: białko jaja kurzego (8,4 proc.), pszenica (3,6 proc.) oraz czekolada (1,8 proc.). Najczęstsze alergeny powietrznopochodne indukujące AZS to alergeny: traw (11,6 proc.), pleśni (10,2 proc.), roztocza kurzu domowego (9,3 proc.), drzew (8,0 proc.) chwastów (6,7 proc.) oraz alergeny odzwierzęce: sierść kota (7,2 proc.) i sierść psa (6,1 proc.). ...

  Streszczenie angielskie: Food hypersensitivity and airborne allergens may play a role in the pathogenesis of atopic dermatitis (AD). The aim of this study was to evaluate the kind of food and airborne allergens which may most often induce and intensify AD lesions and also to assess the variability and the kind of allergens leading to AD. The subjects of this study were 610 persons, aged 3 months-70 years. The clinical status of the patients was estimated by an atopic dermatitis symptom score (SCORAD). The laboratory examinations differentiated inflammatory processes from allergic reactions. The skin prick tests (SPT), serum total IgE and specific IgE-antibody levels to chosen food products and standard airborne allergens with the immuno-enzymes method ELISA-DPC were performed. The elevated values of the total IgE were proved in 46.1 p.c. children from group 0-15 years and in 31.4 p.c. of adolescents and adult persons (above 15 year of age). On the basis of positive SPT and positive specific IgE values it was shown, that most frequent food allergens were: egg protein (13.0 p.c.), cow milk (9.5 p.c.), egg yolk (8.4 p.c.), wheat (3.6 p.c.) and chocolate (1.8 p.c.). The most often airborne allergens connected with AD were: grass (11.6 p.c.), moulds (10.2 p.c.), house dust mites (9.3 p.c.), pollen like hazel (8.0 p.c.) and weeds (6.7 p.c.), animal allergens coming from cats (7.2 p.c.) and dogs (6.1 p.c.). The food hypersensitivity was particularly manifested in children. It may be the predictor ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Participation of yeast-like fungi in respiratory system diseases tuberculosis and neoplasms.
  Tytuł polski: Udział grzybów drożdżopodobnych w schorzeniach układu oddechowego - gruźlica i nowotwory.
  Autorzy: Dynowska Maria, Biedunkiewicz Anna, Sucharzewska Ewa
  Źródło: Acta Mycol. 2002: 37 (1/2) s.117-122, il., tab., bibliogr. [13] poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,328

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Praca obejmuje wyniki badań (1997-1999) dotyczących występowania grzybów drożdżopodobnych w układzie oddechowym (plwocina, materiał bronchoskopowy) 1315 pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmunologii i Onkologii w Olsztynie, u których rozwijał się proces nowotworowy i podejrzanych o gruźlicę. W analizowanej grupie osób większość pacjentów nowotworowych (452 osoby: 311 kobiet i 141 mężczyzn) była zakażona grzybami. Wyizolowano je od 280 kobiet - 90 proc. i 130 mężczyzn - 92 proc. Spośród 78 osób podejrzanych o gruźlicę i leczonych w tym kierunku seriami antybiotyków, tylko w dwóch przypadkach wychodowano prątki. U 76 osób prątków nie stwierdzono, mimo, że objawy kliniczne oraz badania radiologiczne wykazywały zmiany gruźlicze. Ogółem wyizolowano 9 gatunków grzybów z rodzaju: Candida, Saccharomycopsis i Trichosporon. Dominowała Candida albicans. Uzyskane wyniki potwierdzają negatywny wpływ nowoczesnej terapii antybiotykowej i przeciwnowotworowej, której następstwem jest drastyczny spadek odporności organizmu i uaktywnienie się grzybów potencjalnie chorobotwórczych często imitujących objawy innych chorób (m.in. gruźlicy).

  Streszczenie angielskie: The following paper contains the research results (1997-1999), concerning the presence of yeast-like fungi in the human respiratory system (sputum, bronchoscopy matertial) of 1315 patients of the Specialistic Public Hospital of Lung Diseases and Oncology in Olsztyn with the neoplasm development process and suspicion of tuberculosis. In the studied group the majority of patients with neoplasms (452 people: 311 female and 141 male) were infected with fungi. They were isolated from 280 women (90 p.c.) and 130 men (92 p.c.). Among 78 people suspicion of tuberculosis and treated with series of antibiotics only in two cases mycobacterium was obtained. All the 76 patients the presence of mycobacterium was not found, although, the clinical symptoms and radiological indicated tuberculosis. In total 9 species fungi were isolated; Candida, Saccharomycopsis and Trichosporon. The Candida albicans dominated. The results obtained confirm negative influence of the modern antibiotics and neoplastic diseases therapy, which succesion is the drastic decrease in cellular resistance ad activity pathogenic fungi often imitating symptoms other diseases (e.g. tuberculosis).

  stosując format: