Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Przebieg ciąży a stan dzieci po porodzie.
Tytuł angielski: The relationship between course of pregnancy and health condition of the newborn.
Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.655-661, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Czas od poczęcia dziecka do jego narodzin jest okresem bardzo ważnym dla matki i dziecka. Błędy i zaniedbania popełnione przez matkę w tym okresie stają się często przyczyną nieprawidłowego rozwoju dziecka, wad wrodzonych czy trwałego kalectwa. Celem pracy było poznanie przebiegu ciąży matek dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz poznanie zależności między przebiegiem ciąży a stanem zdrowia dziecka. Badaniem objęto 100 matek w wieku 18 - 40 lat i ich dzieci leczonych w latach 1999 - 2000 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach. Metodą badawczą była ankieta oraz analiza dokumentacji. Tryb życia, praca fizyczna, używki to główne przyczyny porodów przedwczesnych, niskiej masy urodzeniowej dzieci i złego stanu ogólnego noworodka po urodzeniu. Duża grupa matek chorowała w czasie ciąży oraz zażywała leki.

  Streszczenie angielskie: Time from conception to childbirth is a very important period for mother and child. Errors commited by the mother in this period, are the frequent cause of improper development of the child, congenital defects or permanent disability. The aim of the work was to assess the course of pregnancy in mothers of children treated in the Department of Intensive Therapy and Neonate Pathology and to examine the relationship between the course of pregnancy and the infant health. The study included 100 mothers aged 18 - 40 and their children treated in the Department of Intensive Terapy and Neonate Pathology in Katowice in 1999 - 2000. The investigative method comprised a questionnaire and analysis of records. Mode of life, physical work and condiments, are the main causes of premature childbirths, low birth weight children and poor general condition of the newborn. Mony of the mothers were ill during pregnancy and took medicines.


  2/6

  Tytuł oryginału: Kompetencje rodzicielskie w stymulacji rozwoju dziecka w okresie prenatalnym w doświadczeniach szkoły rodzenia.
  Tytuł angielski: Parents competencies in stimulating child's development in prenatal period experienced "the school of giving birth".
  Autorzy: Wac Kornelia, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.93-98, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/6

  Tytuł oryginału: Tryb życia i przebieg ciąży matek dzieci leczonych do pierwszego roku życia na oddzialach intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: The mode of life and course of mothers's pregnancy whose children are treated at intensive care units up to the end of first year of their life.
  Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Gój Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.99-104, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/6

  Tytuł oryginału: Funkcje arteterapii i jej odziaływania terapeutyczne w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: The function of arttherapy and its therapeutic influence in the process of treatment.
  Autorzy: Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.189-193, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Istota i uwarunkowania praw pacjenta.
  Tytuł angielski: The patient's rights in fact and conditions.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.215-218, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim.
  Tytuł angielski: The rights of the patient in Polish legislation.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.321-324, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość prawa medycznego i uprawnień obywatela poszukującego pomocy lekarskiej jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy w tym zakresie ułatwia pacjentom funkcjonowanie oraz sprzyja zadowoleniu z otrzymywanych usług, a w sytuacjach konfliktowych pozwala zakończyć spór w drodze rozmowy partnerów znających swoje prawa i obowiązki. Zachodząca od 1989 r. transformacja ustrojowa zapoczątkowała gruntowne zmiany w polskim państwie medycznym. Bezpośrednio wpłynęło to na wzrost jakości opieki medycznej, a także na powstanie wielu aktów prawnych chroniących pacjenta i regulujących problemy związane z hospitalizacją. Ruch na rzecz pełniejszego opracowania i przestrzegania praw pacjenta wzrastał z rozwojem społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, etycznym i politycznym. Polskie ustawodawstwo dysponuje wieloma zapisami dotyczącymi praw pacjentów. Uchwalenie prawa pacjenta ma służyć poprawie jakości świadczeń medycznych oraz ustaleniu pozycji pacjenta, jako równoprawnego uczestnika procesu leczenia. Prawa pacjenta mają dać poczucie bezpieczeństwa, wyznaczyć granice kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków w relacjach pacjent - lekarz, a także w relacjach pacjent - pracownik służby zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The konwledge of medical law and rights of citizen seeking professional treatment is particularly crucial in relationship to health service. Such knowledge enables patients to be better oriented in this complicated matter and may contribute to their satisfaction from medical services. It also enables to settle a rising argument by means of negotiations between partners knowing their rights and obligations. Patient's rights have been widely discussed in Poland recently. The movement involved in improving and complying with patients' rights has increased with social, cultural, ethical and political development. In Polish legislation there are many regulations concerning patients' rights.

  stosując format: