Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYJA-JAROSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Okoliczności i następstwa urazów przepony u dzieci.
Tytuł angielski: Circumstances and consequences of diaphragm injuries in children.
Autorzy: Osemlak Jerzy, Dyja-Jarosz Anna, Wypyski Andrzej
Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.61-68, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,543

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród prawie 11 tysięcy dzieci leczonych w okresie kolejnych ostatnich 15 lat w Klinice z powodu urazów tylko u 6 wykryto uszkodzenie przepony. Trzykrotnie było ono następstwem zamkniętego urazu tułowia. W pozostałych trzech przypadkach powstało wskutek otwartego urazu jamy brzusznej lub klatki piersiowej. Obrażenie przepony u każdego z tych dzieci współistniało z poważnymi obrażeniami innych narządów ciała. Uszkodzenie przepony rozpoznano w oparciu o wywiad i objawy kliniczne bezpośrednio po urazie tylko w 2 przypadkach. W 2 przypadkach podejrzewano go i ostatecznie potwierdzono podczas laparotomii. W 2 pozostałych przypadkach nie podejrzewano go wcale. W jednym z nich - u dziecka ze stłuczeniem i rozerwaniem płuca - wykryto go podczas torakotomii, zaś w drugim przeoczono to uszkodzenie ppdczas operacyjnej kontroli narządów jamy brzusznej po urazie brzucha. W pracy zwrócono uwagę na dwie morfologiczne postacie uszkodzenia przepony - postać całkowitego i postać częściowego uszkodzenia przepony.

  Streszczenie angielskie: Among almost 11 thousand children treated by reason if trauma in our Pediatric Surgery department during consecutive 15 years we found diaphragan injuries only in 16 patients. In three cases this injury was a result of blunt trauma to the trunk. In the remaining three case diaphragm injury was caused by penetrating andominal or thoracic trauma. In each case diaphragm injury coexisted with serious injuris of other organs. The lesion of the diaphragm was diagnosed with case history and clinical signs just after trauma only in two children. In the next two it was only suspected and finally confirmed intraoperatively. In the last two cases this injury was not suspectd at all. In the first of these two patients - in a child with contusion and laceration of the lung - it was found during thoracotomy.In the second one - this lesion was missed during laparatomy performed because of abdominal trauma. The attention was paid to two morphological types of diaphragmatic lesion - complete and partial.


  2/2

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie w rozległych, głębokich oparzeniach u dzieci z odniesieniem do doświadczeń własnych [AM w Lublinie].
  Tytuł angielski: The management of shock in extensive, deep burns of children with regard to own experiences.
  Autorzy: Lesiuk Leszek, Dyja-Jarosz Anna, Łubińska Mariola, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.96-100, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono retrospektywny przegląd rezultatów leczenia i schematu resuscytacji płynami u 10 pacjentow z oparzeniami powyżej 30 proc. TBSA leczonych w latach 1998-2002. Przyjęcie w leczeniu dziecka z chorobą oparzeniową celów pośrednich, sformułowanych jako mierzone niewymuszoną diurezą godzinową utrzymanie perfuzji mikrokrążenia narządowego i proteinemii w zakresie wyznaczonych minimalnych wartości pozwoliło na przeprowadzenie przez pierwszą fazę choroby oparzeniowej z niską podażą preparatów białkowych i ograniczenie strefy niedokrwienia wokół otaczających tkanek.

  Streszczenie angielskie: This is retrospective review of therapeutic results and resuscitation fluid therapy in the treatment of 10 patients with burns over 30 p.c. of body surface, admitted to pediatric intensive care unit over 4 year period (1998-2002). The meticulous fluid resuscitation titrated on clinical effect resulted in low iv protein administration and reduction of ischemia zone surrounding the damaged tissues.

  stosując format: