Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYGA-KONARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,564

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Jakość życia w naukach społecznych i medycznych.
  Autorzy: Dyga-Konarska Magdalena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.160-165, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera przegląd operacyjnych definicji, kryteriów i metod badania jakości życia, stosowanych w socjologii, psychologii i medycynie. Jakość życia powinna być opisywana w kontekście subiektywnych kryteriów i ocen badanego. W medycynie odchodzi się od ujednolicenia metod badania jakości życia pacjentów. Dąży się natomiast do konstruowania odrębnych narzędzi pomiaru w odniesieniu do konkretnej jednostki chorobowej i specyfiki badanej populacji. Dokonywanie subiektywnej oceny jakości życia przez dzieci jest ograniczone z uwagi na uwarunkowaną rozwojowo niedojrzałość ich sądów i opinii.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespół wypalenia zawodowego - przyczyny, objawy, środki zaradcze.
  Tytuł angielski: The professional burnout syndrome - causes, symptoms and prevention.
  Autorzy: Dyga-Konarska Magdalena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.546-549, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół wypalenia zawodowego występuje u ludzi różnych zawodów i dotyczy, choć w różnym stopniu, prawie całej populacji pracujących. Szczególnie narażeni na wypalenie są pracownicy służb społecznych, w tym ochrony zdrowia, z uwagi na specyfikę pracy, polegającą na angażujących emocjonalnie stosunkach interpersonalnych pomiędzy udzielającymi pomocy a przyjmującymi pomoc. Indywidualne i społeczne koszty wypalenia zawodowego są znaczne. Omówiono przyczyny, objawy i środki zaradcze występowania tego niekorzystnego zjawiska, koncentrując się na grupie zawodowej pracowników ochrony zdrowia i na działaniach profilaktycznych, obejmujących człowieka i jego środowisko pracy.

  Streszczenie angielskie: Professional burnout syndrome occurs in people of different specialities and it concerns almost the whole population of working people, however in varied degree. Human services workers including medical care are especially prone to burnout, because of emotionally engaging interpersonal relations between helpers and helped. Individual and social costs of burnout are significant. Reasons, symptoms and measures of prevention of this unprofitable syndrome occurences are being discused. Special concern is being laid on a group of professional medical care workers and prophylactic steps for person and their working environmemt.

  stosując format: