Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w wysiękach opłucnowych pochodzenia nowotworowego i gruźliczego - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) in neoplastic and tuberculosis pleural effusions - preliminary results.
  Autorzy: Jankowska Renata, Porębska Irena, Dyła Tomasz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.258-264, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is an essential process for tumor progression and VEGF is thought to be a critical factor for this process. VEGF is also known as a strong capillary permeability inducer, what can be important for pleural effusion development. The aim of the study was the comparative analysis of VEGF concentration in pleural effusions collected from 31 patients with various type of cancer, 8 patients with tuberculosis, 5 patients with transudates. Additionally VEGF concentrations in 11 serum specimens from patients with neoplastic disease was evaluated. VEGF concentrations was determined using a sandwich enzyme-linked immunoadsorbent assay. The VEGF level in pleural transudates as well as tuberculous effusions was significantly lower than in malignant fluid. The were no differences in VEGF level in malignant pleural fluid of different origin. The correlation between VEGF concentrations in malignant pleural fluid and sera of individual patients was not found. Our results indicate that VEGF might play an important role in accumulation of pleural fluid especially that of malignant origin. VEGF level in pleural fluid differs significantly from cancer to bening group of patients what can be important for differential diagnosis of plural effusions origin.

  stosując format: