Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DWORNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Metody sztucznej inteligencji zapewniające redukcję rozmiarów eksperymentu w medycynie.
Tytuł angielski: Methods of artificial intelligence reducing number of measurements demanded by experiment in medical area.
Autorzy: Dwornicka Renata, Skowronek Andrzej, Kasza Krzysztof
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca przeglądowa

    Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje nową koncepcję tzw. drugiej generacji planu eksperymentu bazującą na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. Konkretnie są to tzw. inteligentne plany eksperymentu uwzględniające wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Powstają one w obszarze techniki z inicjatywy prof. Z. Polańskiego - jednak dopiero prof. S. Mazurkiewicz zwrócił uwagę na ich aspekty humanitarne. Jedną z cech inteligentnego planu eksperymentu jest możliwość redukowania liczby pomiarów wymaganych przez eksperyment, jednak bez znacznej utraty pozyskiwanych informacji. W technice przynosi to korzyści przede wszystkim ekonomiczne, jednak w eksperymencie medycznym, gdzie każdy pomiar może niestety stanowić nieuchronne cierpienie a nawet śmierć zwierzęcia, redukcja pomiarów ma szczególne i słuszne znaczenie.

    Streszczenie angielskie: The article presents a new idea of the 2-nd generation of experimental designs based onthe application of the artificial intelligence methods. It is known as an intelligent experiment design with a view towards the use of artificial Neural Networks. The technical areas ofthis were devised due to the initiative of Z. Polański, while a certain S. Mazurkiewicz focued attention on the humanitarian aspects ofteh project. One ofthe qualities of smart experiment planning is the possibility of reducing the number of measurements demanded by an experiment, yet without significant loss of information gain. This brings economical advantages in the technical area, but in medical experiments, where each measurement can bring about suffering or even death for an animal, reduction of measurement number is very important.

    stosując format: