Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DWORAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rola i funkcja kanałów chlorkowych sterowanych potencjałem z rodziny CIC i ich defekty prowadzące do chorób genetycznych.
Tytuł angielski: The role and the function of voltage-gated chloride channels of the CIC family and its defects leading to genetic diseases.
Autorzy: Dołowy Krzysztof, Bednarczyk Piotr, Hordejuk Renata, Dworakowska Beata, Nurowska Ewa, Jarząbek Wanda
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.307-313, il., tab., bibliogr. [33] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: There are 9 channels of the CIC family in mammals and new others in fishes, plants, yeast and bacteria. The CIC channels are present in different tissues and play a role in transmembrane potential stabilization, transepithelial transport, cell volume regulation, acidification of intracellular organelles. The genetic defects of CIC-1 chloride channel lead to myotonias, the defect in CIC-5 channel to the formation of stones in kidney, while the defect in CIC-Kb channel leads to the Bartter's syndrome.


  2/3

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie zaburzeń funkcji genów MDM2 i p53 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Dworakowska Dorota, Jassem Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Onkologii i Radioterapii w Gdańsku, Uniwersytet Otto-von-Guericke Instytut Patomorfologii w Magdeburgu, Katharinenhospital Instytut Patomorfologii w Stuttgarcie
  Źródło: 2002, [2], 83 k., [1] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20353

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ hydrokortyzonu i progesteronu na aktywność mięśniowego nikotynowego receptora acetylocholiny niezmutowanego i z mutacją alfaD200Q : praca doktorska
  Autorzy: Dworakowska Beata, Dołowy Krzysztof (promot.).; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, 93 k. : il., tab., bibliogr. k. 89-93, streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/21047

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: