Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DURA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Celiakia latentna u 4-letniej chorej na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Latent coeliac disease in a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Gregorek Hanna, Dura Wiesław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono czteroletnią dziewczynkę z cukrzycą insulinozależną oraz celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała przeciwgliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciwendyomysium IgAEmA) przeprowadzone w okresie, w którym rozpoznano cukrzycę, wykazały obecność IgG AGA w surowicy. W tym czasie dziecko spożywało 0,1 - 0,2 g glutenu/kg.c./dobę. Po 6 miesiącach leczenia cukrzycy (w tym czasie spożywało 0,5 - 0,6 g glutenu/kg.c./dobę) stwierdzono obecnść IgA AGA i IgG AGA, IgAEmA oraz przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgAtTG. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IIIř.

  Streszczenie angielskie: The authors present a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and latent coeliac disease. The results: serological data (IgA and IgG antigliadin (AGA) and IgA antiendomysium (EmA) antibodies) were available at the time of IDDM diagnosis. Only IgG AGA was present, but patients intentionally keep a gluten - reduced diet (0.1 - 0.2 g gluten/kg.b.w/24 h). Jejunal biopsy was performed a six months later, after a period of a normal diet (0.5 - 0.6 g gluten/kg.b.w/24h), because IgA and IgG AGA, IgAEmA and IgA transglutaminase antibodies were disclosed. This time biopsy showed subtotal villous atrophy.


  3/7

  Tytuł oryginału: Bilateral Wilms tumor. Changes in management over time. Own experience.
  Autorzy: Dembowska Bożena, Perek Danuta, Rutynowska Olga, Brożyna Agnieszka, Gastoł Piotr, Dura Wiesław T.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.23-28, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess treatment methods and survival of children with bilateral Wilms' tumor (BTW) treated over a 34-year period in one department. The medical records of 26 patients with BWT treated between 1966 - 2000 were reviewed with particular emphasis on treatment and histology. The patients were divided into 2 groups according to the treatment applied. Group I consisted of 9 patients treated between 1966 - 1982. Treatment was based on initial surgery. Group II consisted of 17 patients treated between 1983 - 2000. All of them received preoperataive chemotherapy followed by kidney sparing operations when possible and/or irradiation. Among 26 patients, 25 presented with synchronous and one with anachronous Wilms' tumor. Three patients were diagnosed with anaplastic tumors, 2 had blastemal predominance, and the rest were of standard histology. In Group I, different kinds of primary surgical procedures were performed in 4 patiens (unilateral nephrectomy, heminephrectomy) followed by radiotherapy and chemotherapy with Actinomycin D (ACTD). Four patients started treatment with chemotherapy - 1 course of ACTD and Vincristine (VCR) and radiotherapy 12 cGy to the kidney with the less advance tumor followed by heminephrectomy in 1 pt, nephrectomy 1 pt, and 2 bilateral nephrectomies. None of the patients in this group survived, 4 died of treatment complications, the remaining from the diseases. In Group II all 17 patients received preoperative chemotherapy consisting of ACTD, VCR. In the case of poor response other drugs such as Doxorubicin, Carboplatin, Toposide, Ifosfamide and Dacarbazine were implemented...


  4/7

  Tytuł oryginału: Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem w poudarowym uszkodzeniu struktur podkorowych : praca doktorska
  Autorzy: Duranowska-Serocka Aleksandra, Nowacki Przemysław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [3], 108 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii reumatoidalnego zapalenia stawów na stężenie homocysteiny w surowicy : praca doktorska
  Autorzy: Durazińska Anna, Szechiński Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Studia Doktoranckie we Wrocławiu, [Okręgowy Szpital Kolejowy Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [5], 63 k., [8] k. tabl. : bibliogr. 219 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Związki między medycyną oficjalną i indiańską Mapuchów. Ujęcie socjoetniczne i kulturowe.
  Acercamiento entre la medicina oficial y la indigena Mapuche. Una aproximacion socioetnica y cultural.
  Autorzy: Duran Maria Teresa
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (4) s.147-170, il., bibliogr. 6 poz. - 50 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów - Sympozjum nt. medycyny tradycyjnej Ameryk Warszawa 10-14.07. 2000 - Tekst równol. w jęz. hiszp.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Endoskopowe odzyskiwanie stentu po proksymalnym przemieszczeniu w przewodzie trzustkowym grzbietowym u pacjenta z pancreas divisum.
  Tytuł angielski: Endoscopic retrieval of proximally migrated dorsal pancreatic duct stent in a patient with pancreas divisum.
  Autorzy: Dural A. Tarkan, Ertan Atilla
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.71-74, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Proksymalne przemieszczenie stentu w przewodzie trzustkowym grzbietowym należy do rzadkich powikłań, których leczenie stanowi pewną trudność z technicznego punktu widzenia. Dotychczas opublikowano bardzo niewiele danych dotyczących tego problemu. Stenty, których nie można usunąć endoskopowo mogą wymagać przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, z koniecznością resekcji miąższu trzustki. Opis przypadku: 21-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej zgłosił się do szpitala w celu odzyskania stentu, który uległ proksymalnemu przemieszczeniu do przewodu trzustkowego grzbietowego. Wniosek: W pracy przedstawiono zabieg endoskopowego odzyskania stentu o wymiarach 5 Fr 7 cm, który uległ proksymalnemu przemieszczeniu do przewodu trzustkowego grzbietowego u pacjenta z pancreas divisum. Zabieg przeprowadzono przy pomocy cewnika balonowego i trakcji pośredniej, a użuto szczypiec typu "alligator forceps" w celu uchwycenia stentu.

  stosując format: