Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUNIN-WILCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Udział ortodonty w zespołowym leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS).
Tytuł angielski: The role of orthodontist in multidisciplinary treatment of obstructive sleep apnea.
Autorzy: Dunin-Wilczyńska Izabella, Dobrowolska Magdalena
Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (1) s.9-11, il., bibliogr. [16] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,523

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obturacyjny bezdech senny jest stanem wymagającym współdziałania zespołu specjalistów z dziedziny: chorób wewnętrznych, laryngologii, radiologii i ortodoncji. Lekarze ortodonci uczestniczą we wszystkich fazach: diagnozowaniu, leczeniu i ocenie efektów. Dotychczas nie ustalono metody leczenia bezdechu skutecznej u wszystkich pacjentów. Wśród różnych dostępnych form terapii rosnącym zainteresowaniem cieszą się aparaty ortodontyczne.

  Streszczenie angielskie: Obstructive sleep apnea is a condition which should be treated by a multidisciplinary team of specialists in: internal diseases, laryngology, radiology and orthodontics. Orthodontists take part in all stages: diagnosing, therapy, reults judgement. Until now, none of the treatment methods appear to be effective in every case. Among the various available forms of treatment, there is a growing interest in orthodontic appliances.


  2/2

  Tytuł oryginału: Cechy zębowe i budowa twarzy w amelogenesis imperfecta.
  Tytuł angielski: Dental features and facial morphology in amelogenesis imperfecta.
  Autorzy: Dunin-Wilczyńska Izabella, Milart J. Magdalena, Komorowska Anna
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.93-98, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Amelogenesis imperfecta hereditaria (wrodzony niedorozwój szkliwa) w połączeniu z licznymi cechami zębowymi i z kostnym typem zgryzu otwartego jest wadą rzadką, dlatego też publikowanie własnych obserwacji jest potrzebne i celowe. U trzech zdrowych niespokrewnionych ze sobą dziewcząt w wieku: 12, 14 i 19 lat zgromadzono dokumentację w postaci obszernego wywiadu rodzinnego i osobniczego, modele gipsowe, fotografie zębów i twarzy, pantomogramy i cefalogramy boczne głowy. Wykonano badania kliniczne i radiologiczne zębów. Analizowano liczbę, kolor, wymiary zębów, stan szkliwa, stosunki zgryzowe, stan dziąseł. Oceniano wygląd twarzy i wykonano analizę cefalometryczną. Z wywiadu wykluczono rodzinne występowanie amelogenesis imperfecta w dwu poprzednich generacjach. Wykluczono też choroby matki w czasie ciąży i choroby pacjentek. Ustalono, że zęby mleczne również były dotknięte tą wadą. Stwierdzono żółte, małe zęby z pionowymi bruzdami, wrażliwe na bodźce termiczne. Szkliwo na nich było kruche, o czym świadczyło starcie lub odkruszanie powierzchni okluzyjnych. Na pantomografach cienkie szkliwo nie kontrastowało z zębiną, a komory miazgi i kanały korzeniowe sprawiały wrażenie relatywnie poszerzonych. Wadzie zębowej towarzyszył zgryz otwarty przedni o podłożu kostnym ze zwiększeniem przedniej wysokości twarzy oraz stromym ustawieniem żuchwy i cofnięciem szczęk.

  stosując format: