Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DULSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tkanek przyzębia w podczerwieni.
Tytuł angielski: Differentiation between physiological and pathological states in the periodontal tissues using infrared. P. 1.
Autorzy: Żmuda Stanisław, Zaborowski Paweł, Dąbrowski Mirosław, Dulski Rafał
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.54-58, il., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu temperatury błony śluzowej jamy ustnej. Badania, które miały na celu stworzenie wzorca rozkładu temperatury w obrębie zdrowej błony śluzowej, przeprowadzono za pomocą kamery termowizyjnej ThermoCAM SC 1 000 na reprezentatywnej grupie dwudziestu pacjentów w przedziale wieku 40-50 lat. Utworzone wzorce użyto do porównania rozkładów temperatury błony śluzowej dwóch pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przyzębia, leczonych w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Instytutu Stomatologów CSK WAM.

  Streszczenie angielskie: The article describes in temperature distribution in the oral mucosa. The studies, which were aimed at creating a model for temperature distribution in healthy mucosa, were carried out on a representative group of twenty patients in the 40-50 year age group using the ThermoCAM SC 1 000 thermovisual camera. The models which were created were utilised to compare temperature distribution in the mucosa of two patients with diagnosed periodontal disease and treated at the Oral Medicine Clinic of the Dental Institute of the Military Medical School.

  stosując format: